El ple ordinari del 27 de Desembre de 2010.

dimarts, 28 de desembre del 2010

Amb la presencia de nou persones de públic, es va celebrar el darrer ple ordinari del any. L' ordre del dia constava d' onze punts, als que s' en varen afegir tres més per la via d' urgència. Pràcticament tots els punts es varen aprovar d' una manera força ràpida, i els principals debats es varen produir sobre temes col•laterals als previstos en el ordre del dia, i també en el apartat de precs i preguntes.

Tots els punts tractats es varen aprovar de manera còmode, exceptuant el primer que feia referència a l' aprovació de les actes dels plens anteriors. El motiu de que no es pogués aprovar va ser que els grups municipals no varen rebre les actes complertes i per tant no varen poder revisar-les. En altres ocasions fent referència a la documentació que s' aporta als plens, ja he parlat de la sorpresa que causa veure que errors administratius tant elementals, es produeixen amb tanta freqüència. En aquesta mateixa línia d' errors documentals, el mateix secretari va informar de la pèrdua d' un parell d' expedients.

Entre els punts que es varen aprovar, destacaria la licitació de les obres del nou institut, i la no concessió de la gestió del servei públic de clavegueram a cap empresa, degut a que l' única que es va presentar al concurs,  no s' ajustava al plec de condicions segons va informar l' alcalde. També remarcaria l' aprovació de la reclamació al ajuntament de Sant Julià, del pagament de 3,1 milions d' euros corresponents a la part proporcional dels ingressos obtinguts per aquest municipi, durant els onze anys en que el conflicte no va quedar resolt, i per tant la Font d' en Titus seguia sent de Calldetenes. En aquest darrer punt CiU es va abstenir, per considerar irreal poder cobrar aquesta quantitat, mentre que els altres dos grups varen aprovar la reclamació.

Un dels punts del ple que va generar més debat, va ser quan CiU es va interessar per si l' ajuntament estava al dia en el pagament de les quotes a la seguretat social, pregunta a la que el secretari va respondre assegurant que si. El motiu de preguntar sobre aquesta qüestió, era que el document del seguiment de l' execució del pressupost lliurat pel secretari, no reflectia clarament quin era l' estat d' aquest pagament, el que no deixa de ser una nova mostra de les mancances documentals.

En el apartat de precs i preguntes, es va demanar al regidor d' urbanisme sobre l' urbanització del Torrental, i les seves recents declaracions al 9 Nou del passat divendres. Desprès de explicar la situació, el regidor es va reafirmar en la necessitat de que les relacions amb els propietaris no les portes ni l' arquitecte municipal que les ha portat fins ara, ni tampoc l' actual secretari, ja que considerava que la gestió no havia estat la més adequada, i que es necessari donar un tomb a la negociació per mirar de sortir del cul de sac en el que estem ficats.

El mateix Marius Valls va retreure als regidors de Poble en Marxa, que fessin un us electoralista del enderroc de les Adoberies, contradient el que ells mateixos havien proposat de no fer-ne ús, i els va acusar de mentir al dir en els seus escrits al 9 Nou i al butlletí municipal, que no havien estat informats. En Marius va detallar tots els destinataris a qui havia enviat un correu uns dies abans del enderroc, entre els que hi figurava el grup de PeM. Els arguments d' en Marius coincideixen amb el que jo exposava en el escrit del passat set de novembre sobre aquest tema, del que també puc assegurar que tampoc es cert que PeM convoques a la reunió a totes les entitats.

En les intervencions del públic, es va demanar al alcalde que fes una auditoria externa dels comptes del ajuntament, per tal de tenir coneixement real de la situació econòmica, una petició que tant PeM com CiU, han vingut fent de manera habitual en els plens i que varen reclamar de nou, i que l' alcalde ha rebutjat en considerar que aquesta feina ja l' estava fent la diputació amb el seu pla de sanejament.

(Fotografia de Santi Puig)
Llegir més...