Trànsit rodat a l’Avinguda Pau Casals

dissabte, 23 de febrer del 2008

L’artèria viària principal del nostre poble, C. Gran i Av. Pau Casals, diàriament suporta un volum de trànsit considerable. Milers de turismes i centenars de camions creuen per aquests carrers del poble per ni tan sols aturar-se. Carrers que es converteixen en una simple via de pas igual que qualsevol eix viari comunicatiu entre pobles o polígons industrials. Es impressionant veure com dos camions de gran tonatge es creuen al mig del carrer Gran. La gent que es mou amb cabassos de compra per les botigues del carrer queda reduïda a “formiguetes agobiades” per aquests monstres del transport.

Deixem aquest carrer per una altre ocasió i ens centrem en l’Av. Pau Casals. Aquí, degut a l’amplada i carrils laterals, l’esmentat volum de trànsit assoleix unes velocitats molt perilloses. El mal disseny i construcció d’aquesta avinguda, junt amb el comportament salvatge d’alguns conductors, fa que diàriament s’assoleixen unes cotes de risc d’accidentalitat viària molt altes.

Vull esmentar uns quants exemples reals i quotidians. El tram lateral direcció Vic del veterinari a Can Simeó i el de direcció Sant Julià, de l’Establiment al Roser, veïns i forasters que es mouen per el comerç (ferreteria, fruiteria,...) han estat literalment “afaitats” per vehicles que hi circulen imprudentment a grans velocitats. El lateral (també direcció Vic) del barri nou al veterinari (c. Barcelona) també pateix el mateix problema. En quan el lateral direcció Sant Julià del Roser fins a la bassa del Blanqueig, degut a que es poc habitat s’emporta tots els rècords d’imprudències temeràries. Les velocitats assolides aquí no les supera ni el millor rècord del circuit automobilístic de Montmeló. Els disbarats diaris que hi veiem posen els cabells de punta.

El passat dia 18/02 a les 11 hores del matí, dos camions tràilers i feien curses. Un que circulava per el central direcció Sant Julià, a l’alçada del Roser, es avançat per un altre tipus “banyera” (d’una empresa d’àrids molt coneguda a la comarca) fa una maniobra impressionant, a tota velocitat, fins a la bassa del blanqueig. En aquest tram hi ha un pas zebra que el travessen diàriament molta gent d’aquest barri de cases noves cap a les escoles. El veïns que entrem i sortim dels nostres guals som increpats, constantment, per botzines i insults, per això es el de menys.

Els dos STOPS laterals de l’encreuament de l’avinguda amb el c. Barcelona son ignorats totalment per aquests conductors temeraris. Els passos de vianants que hi ha en tota l’Avinguda son respectats per els vehicles que hi circulen per el centre, contràriament aquest vehicle que circula per el lateral per poder avançar els del carril central, no s’atura. Dits passos es converteixen en una arma letal per la persona que el travessa. Hi ha hagut accidents mes o menys greus. En casos, per mil·lèsimes de segons s’ha evitat un accident gravíssim, possiblement en conseqüents resultats mortals. En podria citar varis en noms i cognoms.

Deixant a part l’irremeiable comportament audaç d’alguns conductors, lo que me sembla molt greu, es l’incompetència de l’Ajuntament; dels que actualment ens administren i de tota l’oposició. Recordo que en les ultimes eleccions municipals, en els tres programes presentats, en tots es feia esment a la problemàtica de l’Av. Pau Casals i de la seva possible remodelació. Si no hi ha pressupost per una infrastructura grossa si que hi ha solucions immediates i de costos econòmics mínims. La qüestió es “no dormirse en los laureles” i posar-se a treballar. No vull pensar que tant sols fos propaganda electoral, perquè per la problemàtica que comporta fora molt seriós.

L’esmentada inseguretat viària, assoleix diàriament, quantitat de riscos perfectament corregibles. Sobretot que en el futur NO ens haguem de lamentar de RES evitable.
Llegir més...

La planta de cogeneració a Calldetenes (3)

dimecres, 20 de febrer del 2008

La meva anterior aportació al bloc sobre la planta de biogàs, ha generat una certa reacció , ja que s’ han fet diverses aportacions al fòrum “osona.com”en referència a la mateixa. Permeteu-me que continuí defensant la meva opinió, que per suposat pot ser equivocada, però que em sento en condicions de continuar argumentant.

Des de un punt de vista econòmic, l’ únic argument en contra que he sabut veure en els diferents escrits al fòrum , es el que fa referència als dubtes sobre si l’ actual equip de govern del ajuntament de Calldetenes, serà o no capaç de gestionar aquest projecte i els beneficis que s’ en puguin derivar, no sobre la rendibilitat econòmica del mateix. A Internet tampoc n’ he trobat cap, per contra he trobar multitud d’ estudis tècnics de diferents col·lectius, argumentant la seva bondat econòmica. No se si d’ això s’ en pot deduir que hi ha un consens general, en que econòmicament es una bona alternativa. Si algú disposa d’ informació que demostri que no es rendible , m’ agradaria poder accedir-hi i poder rectificar el meu error.

Des d’ un punt de vista ecològic, ens trobem en la mateixa situació. Es desitjable la reducció de la cabana porcina a Osona i a molts altres llocs, i algunes lleis potser d’ una manera massa tèbia caminen en aquesta direcció (limitar la dimensió màxima de les granges, marcar una distancia entre les mateixes, llei pel benestar dels animals etc...), però permeteu-me que dubti que a mig termini tinguin gaire impacte, i que per tant les plantes de cogeneració, que per cert poden tractar altres subproductes a part de les dejeccions animals, siguin un complement a totes les altres accions, i per tant una bona opció, davant l’ alternativa d’ anar escampant purins pel territori, si continuem sense fer res i esperant que el sector limiti la seva producció.

Tot i que la primera opció dels grups ecologistes sigui la reducció de la cabana i l’ estabulació en llits de palla, no he trobat cap oposició frontal dels mateixos a aquesta tecnologia del biogàs, fins i tot estan ben valorades en funció de la gestió de les mateixes. Si algú troba informació clarament en contra, li agrairé que la publiqui, ja que jo no he estat capaç de trobar-la.

Seguint amb el tema ecològic, l’ únic impacte negatiu que he estat capaç de detectar es el paisatgístic, i d’ aquí que pensi en la conveniència d’ escollir adequadament l’ ubicació. Tot i així penso que les avantatges de reduir l’ emissió de gasos i les pudors dels embassaments de purins a cel obert, i sobretot l’excés d’ adobament dels camps i els escapaments als rius, superarien l’ inconvenient del impacte en el paisatge, que tampoc tindria perquè produir-se.

El problema de les dejeccions animals (porcs, vaques...), son un problema general a Europa, fins i tot Holanda amb la seva poca superfície i la seva alta densitat de població, te en el seu territori una cabana de mes de onze milions de porcs (Catalunya en te entre 7 i 7,5 milions). Holanda també exporta 4 milions de garrins dels quals aproximadament un milió i mig van a Alemanya, un milió a Espanya, uns set cents mil a Dinamarca i la resta a altres països d’ Europa com per exemple Itàlia. Per tant Holanda ni es la causa ni te la solució del problema, sinó que en forma part.

Tots aquest països que he comentat, han optat amb mes o menys intensitat, per utilitzar plantes de cogeneració de biogàs, alguns d’ ells des de fa 20 anys, reutilitzant un subproducte que es un problema, convertint-lo en energia, i reduint l’ emissió de gasos que s’ ha demostrat que afecten de manera sensible en el canvi climàtic. Crec sincerament que ho continuaran potenciant els propers anys. Novament demano que si algú te dades a contrastar, les publiqui per poder rectificar si es el cas.

Els partits politics de Calldetenes, no varen incloure cap mena d’ acció sobre la gestió de les dejeccions dels animals en el seu programa electoral del 2007, tot i que s’ els va demanar i que poc abans de les eleccions varen haver-hi vessaments a Calldetenes que posaven d’ actualitat el tema. Ara que l’ alcalde ha mogut fitxa, pot ser un bon moment per fer-ho.

El que jo demanaria en lloc de pactes èpics nomes deu mesos desprès de les eleccions, i que per altre banda son difícils d’ aconseguir en un ajuntament on tenen regidories dues de les tres forces, i que ja representen el 70 o 80 % de la població, es que aquest grups que ens representen, fixin la seva posició en aquest tema per poder debatre el que calgui d’ una manera ordenada. Poden fer-ho per exemple en el seu proper butlletí, i sobretot que no esperin a que comenci la construcció de la planta, per queixar-se de que no s’ els ha tingut en compte ni a ells ni als veins. Si anem punt per punt, potser aconseguirem aclarir-nos.
Llegir més...

La planta de cogeneració a Calldetenes (2)

diumenge, 17 de febrer del 2008

Cada vegada estic mes convençut, que la proposada planta de cogeneració mitjançant l’ obtenció de biogàs a partir dels purins, es una bona alternativa, tant des de un punt de vista ecològic, com des de un punt de vista econòmic.

Des de un punt de vista econòmic, els ingressos generats per l’ electricitat injectada a la xarxa elèctrica, tindrien que ajudar a equilibrar la malmesa situació econòmica del ajuntament. També s’ obtindrien beneficis pel calor generat per una planta d’ aquestes característiques.

Des de un punt de vista ecològic, donaríem sortida al excés de purins que es generen, poden reduir de manera significativa tant l’ adobament excessiu dels camps, que provoquen la filtració excessiva de nitrats, els vessament als rius i l’ emissió de gasos a l’ atmosfera, que tenen un fort impacte en el canvi climàtic.

Un inconvenient d’ aquest tipus de plantes es el paisatgístic, i per aquesta raó es necessari triar adequadament l’ ubicació de la planta, que penso que tindria que ser propera a les principals explotacions, ja que si es vol treure el màxim profit dels purins, aquest s’ han de dipositar en els tancs de bio digestió el mes aviat possible, per evitar la pèrdua del metà i nitrogen, que afectant de manera molt significativa el seu rendiment.

Tot i que les plantes particulars poden ser una alternativa, la tendència a altres països es construir plantes col·lectives, segurament per facilitar la gestió i optimitzar el seu rendiment, ja que es requereix barrejar altres productes per obtindre un resultat òptim.

A part del impacte paisatgístic, no he trobat cap altre inconvenient en aquest tipus de plantes, ja que no generen cap mena de pudors, ni altres tipus de molèsties, i per contra tindrien que permetre reduir de manera significativa, l’ important número de basses de purins a cel obert que “gaudim” ara.

Segons el pla energètic de la Generalitat, el pes de les energies renovables arribarà el 2015, al 11% de l’ energia consumida, en front de 3,3 del any 2003. La obtinguda per plantes de biogàs, tindrà un pes important, tal com es veu en el links adjunt:

http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat/acordsdegovern/51011acords/pladelenergia200620015.jsp

Animo al ajuntament a tirar endavant aquest projecte, ja que considero que els avantatges del mateix, son molts mes que els inconvenients que pugui generar, que per altre banda tindrien que ser mínims si la gestió es l’ adequada.
Llegir més...

L’ estat de comptes del ajuntament (2)

dissabte, 9 de febrer del 2008

A primers de novembre feia una aportació en aquest bloc, parlant del estat de comptes del ajuntament, comentant la manca d’ accions per millorar el mal estat de la “caixa dels calers”, i l’ incompliment amb la sindicatura de comptes en la presentació de resultats, cosa que a part de la mala imatge, en algun moment pot tenir conseqüències, si algú decideix seguir les recomanacions de la Sindicatura pel que fa a subvencions . Adjunto el link d’ aquell comentari.

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/11/l-estat-de-comptes-del-ajuntament-1.html

Mes de tres mesos desprès la cosa continua igual (tampoc es que es esperés alguna altre cosa). Els comptes segueixen sense presentar-se, i els partits (tots) en el silenci mes absolut, sense fer la mes mínima proposta per reconduir aquesta situació. Es igual de preocupant si les propostes no es presenten per no tenir-ne, o per evitar que les executi aquest ajuntament, en els dos casos el perjudicat es el poble.

Suposo que l’ equip de govern deu tenir algun pla per reduir aquest dèficit, mitjançant alguna operació d’ envergadura, o potser espera que a curt termini podrà ingressar diners, en base al conflicte que es manté des de fa anys amb Sant Julià per “La Font d’ en Titus”. No voldria creure que desprès de tants anys, l’ alcalde pensi en deixar l’ ajuntament amb un “esvoranc” tant gran, just en el moment en que per ell ja no sigui manejable.

Per intentar aportar alguna cosa, proposaria al actual equip de govern, que facin un anàlisi acurat de la despesa, i analitzin quines partides es poden ajustar. L’ ideal seria fer-ho públic, i que qui vulgues pugues fer propostes de millora. En el tema dels ingressos es podria fer alguna cosa similar.

Una eina que sempre he cregut que era interessant en aquest i molts altres temes, es comparar-se amb altres que siguin similars. Si un ajuntament similar al nostre, gasta molt menys que nosaltres en telèfon, electricitat, o qualsevol altre despesa fixa o variable, es que alguna cosa fem malament, i en cas de no se així, la comparació farà que ens quedin clares les raons del perquè de la diferencia en cada despesa.
Llegir més...