El ple ordinari del 3 d' Octubre de 2011.

dimarts, 4 d’octubre del 2011

Unes 20 persones varen seguir  presencialment al ple ordinari que es va celebrar ahir, més algunes que de ben segur varen fer-ho per Internet, aprofitant que era la primera vegada que es retransmetia en directe, en el que era una nova prova pilot del ajuntament, per acostar els plens als veïns aprofitant les noves tecnologies.
 
La majoria de punts es varen aprovar per unanimitat o amb petites discrepàncies i pràcticament sense debat. El punts on es va generar un cert debat varen ser el que parlava de l' Adhesió al conveni de col·laboració entre l' Agencia de residus de Catalunya i Ecoembes Espanya, i un algunes  intervencions en el torn de precs i preguntes que feien referència a la Gestió del Auditori Teatre, a la gestió de la deixalleria, i a una consulta que els  representants de la secció local de ERC  varen fer des del públic sobre el problema dels ingressos del mercat, un tema molt debatut en els plens anteriors.
L' adhesió al conveni per la gestió dels residus,  s' estima que representarà per l' ajuntament un retorn d uns 18.000 euros anuals pel tractament de "residus multiproducte" (cartró, vidre etc.), un import  que no s' ha cobrat des de que es va abandonar ara fa tres anys, la col·laboració amb el Consell Comarcal  per la recollida selectiva. Caldrà veure si desprès de posar en marxa aquest nou acord, hi haurà alguna possibilitat de recuperar els més de 50.000 euros no cobrats per aquest concepte aquests darrers tres anys,

En el tema del Auditori Teatre, els portaveu del grup municipal de ERC  va plantejar com es que s' havien perdut uns 5.000 euros, en la recent representació de l' obra "Desclassificats". La regidora de cultura va assumir la culpa en la falta de coordinació, que va justificar pel fet de ser la primera obra que coordinava, i va retreure la poca col·laboració dels anteriors gestors, aspecte que el portaveu de ERC va justificar dient que no s' els havia demanat. L' alcalde va anunciar que esta prevista una propera reunió amb la participació de tots els implicats, per clarificar el funcionament del auditori en el futur.

Des de el públic un representat de la secció local de ERC, va demanar sobre que es pensava fer des del govern, per aclarir els problemes detectats en els comptes del mercat, i que s' els havia exposat en una reunió que havien mantingut. Va fer saber també, que els propers dies traslladaria la mateixa pregunta per escrit. L' alcalde va informar de que hi ha prevista una nova reunió per parlar del mercat, i es va comprometre a donar resposta escrita a la consulta que es presentes.

La gestió de la deixalleria va ser un tema de debat, on varen participar diferents persones del públic aportant la seva opinió. Es va anunciar que s' estava treballant en unes noves ordenances, que marcarien el nou funcionament, i on s' eliminaria el pagament que per alguns residus tenen que fer els particulars, quan els porten a la deixalleria.  També es va denunciar per part del regidor de serveis, que reciclar tot el material que hi ha en aquest moment a la deixalleria, tindrà un cost important, ja que s' ha retirat tot el material  que podia representar uns ingressos, i que per tant compensaria en part aquesta despesa.

Adjunto l' enllaç al vídeo del ple d' ahir. tot i que  l' ajuntament l' ha retirat de la seva pàgina , el servei Livestream que es el servei Internet que es va fer servir, diposita a Internet el vídeo en el mateix moment de la gravació, i per tant es pot reproduir des de el mateix moment d' acabat el ple. Es possible que la més baixa qualitat tant de la imatge com del so  i de la gravació respecte a la prova anterior, els hagi fet prendre aquesta decisió de no penjar-lo de moment a la pàgina web.
Llegir més...