El ple municipal ordinari del 29.12.2008

dimarts, 30 de desembre del 2008


Amb l’ absència del cap de llista de PeM, fet que explica el resultat de les votacions, es va celebrar el dilluns 29 el darrer ple del any que va tenir una durada de dues hores. Al meu entendre els punts mes significatius varen ser:

1.- Treure a subhasta l’ immoble de propietat municipal del carrer Blanqueig nº 23, per tal de sufragar les despeses generades per l’ asfaltat dels carrers Santa Eugenia i Països Catalans. Es va aprovar amb 6 vots a favor (ERC) i els 4 en contra de CiU iPeM, argumentant CiU el seu vot negatiu per considerar que no es un bon moment per vendre, i PeM, pel seu desacord amb com s’ esta tirant endavant el pla de sanejament.

2.- Aprovació de la contractació dels préstecs previstos en el pla de sanejament, aprovat amb els 6 vots favorables de ERC, i 4 en contra de CiU i PeM. El portaveu de CiU va argumentar que si es poguessin votar per separat, votarien a favor de dos dels tres préstecs ja que els consideraven molt avantatjosos per Calldetenes, però no el tercer préstec ja que hipotecava per massa temps l’ ajuntament i els futurs alcaldes. Els arguments de PeM varen ser el mateixos que en el punt anterior.

3.- Un altre punt que vaig considerar d’ interès, es l’ aixecament de la reprovació d’ algunes factures, amb l’ intenció de que es puguin pagar tant aviat com sigui possible, que cal suposar que serà amb la concessió dels crèdits. Els 6 regidors de ERC varen votar-hi a favor i els 4 regidors de Pem i CiU en contra. El motius principals varen ser que encara podien haver-hi mes factures en aquesta situació, i que no hi hagi un anàlisi detallat dels deutes pendents.

4. Es varen aprovar les tres mocions totes elles al meu entendre de caràcter simbòlic. La mes significativa tot i que potser arriba una mica tard, la que fa referència al finançament. Dir que en el apartat de precs i preguntes, el portaveu de CiU va demanar perquè no hi figurava en el ordre del dia, una moció presentada el 28 d’ octubre sobre l’ aprofitament d’ aigües pluvials en edificis de nova construcció. Tot i que la resposta del regidor d’ urbanisme va ser que s’ hi estava treballant dintre del POUM, l’ acord final va ser que s’ inclouria la moció en el proper ple per tal de debatre-la.

5. –En l ‘apartat de prec i preguntes, es va comunicar per part de CiU el mal funcionament de la recollida de residus y de la màquina escombradora. El regidor responsable va comentar que del tema de l’ escombradora en tenia coneixement, i que ja s’ estaven prenent mesures, i del tema de la recollida va dir que no en tenia constància i que Calldetenes estava entre els pobles on es reciclava millor l’ organic de tot Catalunya, fet pel que tenim que felicitar-nos tots. També es va comentar a petició de PeM, quina era la situació del nou SES, l’ equip de govern va contestar que s’ esta refent el projecte, i que finalment no serà uninstitut i arribarà només fins a 4art d’ ESO, degut a que el departament d’ educació havia retallat aquesta despesa en motiu de l’ actual situació financera de la Generalitat.

6.- El regidor de Joventut i Festes va demanar als regidors de PeM, com es que publiques en el seu darrer butlletí , la noticia de que l’ Escamot faria un acte sorpresa durant la cavalcada de Reis, del que la comissió encarregada no en tenia constància. Els regidors de PeM es varen limitar a respondre, que es tenia que dirigir al Escamot, ja que ells s’ havien limitat a atendre la seva petició de publicar la noticia, sense comprovar si la comissió en tenia coneixament.

7.- Finalment al tractar-se d’ un ple ordinari es va donar la veu al públic assistent, on el president de la PeT va demanar quan es portaria a terme la reforestació del Torrental requerida en el informe de l’ ACA, i la resposta va ser que la propera primavera. També va preguntar per si era un bon moment per tirar endavant el projecte del Torrental, la resposta del alcalde va ser que efectivament era un mal moment pels propietaris, però que com que al seu parer era una necessitat del poble principalment pel tema del nou SES, es tiraria endavant.

8. Finalment un vei va demanar al ajuntament que intervingués pel que considerava uns vessaments excessius de purins en granges situades en el terme de Folgueroles. Aquest tema tractat en moltes ocasions en aquest bloc , va posar novament de manifest la falta d’ un protocol d’ actuació contundent a nivell local, i la poca implicació de tots els partits del ajuntament en aquest tema, i em reafirma en el convenciment de que difícilment es farà res important a cap nivell, fins que els purins no passin a ser un producte del que s’ en pugui treure benefici en lloc de ser un greu inconvenient.

Un molt feliç i pròsper 2009 a tots
Llegir més...

El ple de les ordenances del mercat (22.12.2008).

dimarts, 23 de desembre del 2008


En un nou intent de retransmetre des de el mòbil la celebració del ple, vaig topar de manera estrepitosa amb la tecnologia. Quan portava uns 10 minuts de retransmissió, no va haver-hi manera que la cosa funciones per problemes de connexió amb la xarxa, i el mes que he pogut aconseguir, son els dos fragment de vídeo que podeu visualitzar a http://unxicdetot-videos.blogspot.com/ en el apartat "directe i vídeos". Amb el temps i una canya segur que surt brodat, encara que el mes fàcil seria que fos l’ ajuntament (els ajuntaments en general) qui apostes per trobar una solució definitiva, i apropar-se mes als veïns.

El primer punt del ordre del dia, era la aprovació de les ordenances que tenen que regular el Mercat a partir del dia 1 de Gener. Les ordenances es van aprovar amb el vot a favor de ERC i PeM, i el vot a favor d’ un regidor de CiU i l’ abstenció de l’ altre. El portaveu de CiU va argumentar aquesta diferencia en el vot, com una mostra de deixar constància de la diferencia d’ opinions que hi ha dintre del grup de CiU, i al mateix temps de la seva pluralitat.

Crec que s’ equivocaran, si creuen que amb l’ aprovació de les ordenances ja esta tot resolt. En el petit debat que va haver-hi, es varen posar en evidencia alguns punts on hi ha moltes possibilitats de que la cosa segueixi sense funcionar. Els mes evidents, varen ser la regulació del trànsit per part d’ una sola persona sense cap capacitat de sanció, i el control del compliment de les ordenances per part de les parades. Crec que valdrà la pena que els propers mesos l’ ajuntament faci un sobreesforç en aquests dos punts, si volen que el mercat funcioni i que les ordenances no siguin res mes que un pedaç.

L’ altre punt important del ordre del dia, va ser l’ aprovació del pla local de joventut 2008 2009. El pla es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC. Va haver-hi un debat sobre com aproximar-se al col·lectiu de joves i estimular la seva participació, debat que crec que es tindria que repetir de manera monogràfica. La meva impressió es de que tothom te molt bones intencions que cal aprofitar i també tots comparteixen els mateixos dubtes. Possiblement el pla a servit per obtindre les subvencions a les que es tenia accés, però s’ esta molt lluny de disposar d’ un pla que sigui realment enfocat a Calldetenes, i no un pla general mes o menys vàlid per la majoria de municipis.

He vist que l’ ajuntament convoca a la web un nou ple pel proper dia 29.12.2008 a les 20 hores. Els felicito per fer-ho per primera vegada amb tant de temps, i adjunto l’ enllaç al ordre del dia per qui hi pugui tenir interès. Aprofitaria per demanar, que pengessin a la web els temes que estan sotmesos a exposició pública, en aquest cas les ordenances del mercat, i una vegada mes demanar també la publicació de totes les ordenances aprovades de manera definitiva. També estaria bé recuperar el costum de publicar les actes dels plens, encara que sigui en format esborrany.

Finalment desitjar-vos un Bon Nadal i un feliç 2009 a tots.
Llegir més...

Els blocs i les xarxes socials (continuació).

dimecres, 17 de desembre del 2008


En la darrera aportació al fòrum dels pobles, deia quan es parlava d’ unificar els diferent canals que avui en dia tenim per comunicar-nos, que al meu entendre els “blocs” i les xarxes socials son perfectament compatibles i complementaris, i ara voldria explicar el perquè.

Entenc que la finalitat principal de les xarxes socials tipus Facebook, es posar en contacte a la gent siguin amics reals, coneguts o que en algun moment puguin compartir una finalitat comuna, participant en els diferents grups o comunitats que es poden crear (i abandonar) amb gran facilitat. Per tant el que pretenen principalment es posar en contacte grups afins .

Per contra els blocs tenen com a objectiu l’ informació en si mateixa i la seva difusió a tothom i no només al col·lectiu amb qui et relaciones. La possibilitat de construir una presentació mes o menys agradable i personalitzada del que volem comunicar fent servir plantilles, el fet de poder ordenar aquesta informació, de connectar-la amb altres blocs mitjançant el “RRS” i darrerament els “widgatgets” i altres ginys, la capacitat de interrelació amb altres aplicacions de moda com Picasa, Flik, Youtube qik etc..., es molt superior a la que ens ofereixen avui en dia les xarxes socials, i les novetats que contínuament es van incorporant em fa pensar que continuarà sent així.

Al voltant dels blocs també hi ha una colla de recursos ja creats, que ajuden a compartir i difondre tots aquets continguts. L' Osonosfera a nivell comarcal, el Cercablocs a nivell de país o el Blog Networks a nivell mundial, en son clars exemples d’ aquesta voluntat de que els continguts arribin a tothom, i una demostració mes de l’ esperit de col·laboració de la cultura blocaire.

Amb finalitats tant diferents no tinc cap dubte (de moment), que son eines que es que es complementen, i que el que cal es aprofitar el millor de cada una d’ elles, per compartir idees, coneixements i experiències adquirides.
Ja en el àmbit local, crec que sería bo que es continuïn potenciant els blocs, i que s’ incrementin la creació de nous blocs temàtics i les aportacions als que ja s’ han creat, tan es si es dintre del conjunt de blocs “UnxicdeTot” donant una imatge de conjunt, com fora donant una imatge mes personal. El que crec important es difondre i compartir els coneixements de la gent de Calldetenes, que segur que son molts mes dels que ens pensem.
Llegir més...

El fòrums de debat, els blocs i les xarxes socials.

dilluns, 15 de desembre del 2008


Ja fa uns anys que es venen utilitzant les noves tecnologies, com una eina de debat i d’ exposició publica de les pròpies opinions. La potencia d’ aquestes eines esta fora de dubte, i una bona prova es que els politics les utilitzen tant a títol individual con de partit, per intentar fer arribar els seus missatges als possibles votants. Es parla fins i tot del pes que varen tenir les mes modernes d’ aquestes eines, en la darrera victòria d’ Obama en les eleccions americanes.

El primer pas varen ser els fòrums de debat. L ‘encant inicial que podien tenir de posar en contacte gent diversa per intercanviar opinions, s’ ha anat perdent amb el pas del temps degut al fet de que per facilitar la participació la majoria han permès l’ intervenció en forma anònima, portant-los en la majoria de casos a convertir-se en “una olla de grills” amb molt poques aportacions positives, escàs debat i amb abundància d’ atacs personals la majoria d’ ells de forma anònima, i al abandonament progressiu per part dels que en podien haver estat usuaris. Definitivament crec que aquesta fase dels fòrums anònims, esta arribant a la seva fi sinó es que ja ha arribat.

Posteriorment es varen posar de moda els blocs, que han permès d’ una manera força senzilla, que moltes persones ens decidíssim a fer el pas i publiquéssim els nostres coneixements en determinades temàtiques en blocs especialitzats, o senzillament a opinar i dir el que pensaven sobre els temes mes diversos, en el meu cas en temes que es relacionessin amb Calldetenes. Entre les persones que es van decidir a fer aquest pas, s’ ha creat un cert sentiment de pertinença a un col·lectiu, el col·lectiu blocaire, on compartir recursos idees i informacions de totes les maneres possibles, ha estat la tònica de comportament entre els seus membres, demostrant una clara vocació de col·laboració. Las aportacions dels possibles lectors dels blocs en general també ha estat baixa fora del col·lectiu blocaire. Tot i així les seves possibilitats d’ informar i de compartir informació molt mes elevades que les d’ un fòrum, fa que pensi que encara tenen un llarg recorregut, sobretot si es mante l’ esperit d’ aquest col·lectiu.

Els darrers mesos hi ha hagut un avenç important de les anomenades “ xarxes socials” i en especial de “ Facebook”. En aquest cas es la gent la que s’ identifica per poder accedir a la xarxa i compartir coses amb els seus “amics”. Molta gent ha penjat en els darrers mesos les seves dades personals, la fotografia, el currículum etc.., i s’ han acostumant a connectar-se amb freqüència, sempre de manera autentificada. Sense cap mena de dubte la mandra a utilitzar la tecnologia i a autentificar-se, esta quedant definitivament superada.

Com passa amb la majoria de coses, les “xarxes socials” per si soles no son bones ni dolentes, senzillament es tracta de fer-ne un us adequat. La possibilitat de crear “grups” de gent interessades en un tema, segurament mal explotada en moltes ocasions però d’ unes possibilitats immenses , simplifica molt les dificultats de compartir idees propostes i de generar debat, d’ una manera molt mes constructiva que fins ara.

El que caldrà es no caure en els mateixos errors que en el cas dels fòrums, i saber debatre amb una mentalitat oberta sobre els continguts, deixant de banda els atacs personals als que pensen diferent i sent receptius a les seves propostes i a la seva manera d' actuar.
Desitjo sincerament que els membres de la comunitat “Calldetenes” del Facebook creada fa uns dies, siguem capaços d’ anar per aquest camí i molta mes gent s’ animi a participar, d’ una manera lliure i sense voler imposar res als altres, aïllant als que volen que les coses es facin sempre a la seva manera.
Llegir més...

L’ il•luminació nadalenca

dissabte, 13 de desembre del 2008


Cada any per aquestes dates es posen en marxa un seguit de campanyes totes molt lloables, com poden se les “maratons solidaries”, el “Vic per la Pau”, o les diferents campanyes en defensa de les costums del país, com poden se les que es fan a favor del “caga tió”. Poc a poc aquestes campanyes es van consolidant, i aconsegueixen tenir una certa tradició i formar part del paisatge nadalenc.

Per altre banda em sembla un malbaratament energètic innecessari, tota la il·luminació nadalenca dels carrers, especialment quan aquesta il·luminació comença molts dies abans de Nadal i no acaba fins passat Reis. no puc mes que estar a favor dels ajuntaments, entitats i particulars que limiten els dies i les hores d’ aquest malbaratament.

Relacionant els dos apunts anteriors, aquest any m’ ha cridat l’ atenció la campanya de la associació de comerciants de l’ avinguda de Roma de Manlleu, que s’ han decantat per una decoració nadalenca, que aprofita la mateixa llum dels fanals i per tant la seva eficiència energètica es total. Segurament la qualitat no es la mateixa, i potser no es pugui posar a tot arreu, però si que em sembla una iniciativa a tenir en compte i que seria bo que els propers anys també s’ anés consolidant . Ajunto l’ enllaç a la noticia de Osona.com.
Llegir més...

Jo també m’ he fet de Facebook !!

dijous, 11 de desembre del 2008


A resultes d’una invitació d’ un amic que viu a 100 metres de casa, vaig decidir entrar i provar aquest nou giny de la web 2.0 que anomenen Facebook. Desprès de moltes dificultats per donar-me d’ alta ja que algun filtre no em deixava passar, no se si seria per questions de edat o per uns cognoms massa curts, l’ equip de Facebook em va comunicar que m’ havien donat d’ alta de manera manual.

Un cop saludat l’ amic en qüestió, em vaig posar en la tasca de buscar amics i coneguts que ja estiguessin donats d’ alta, i durant aquest procés ja va contactar amb mi un conegut amb qui no parlava des de feia uns anys, i aquí jo no havia invitat a fer-se “amic”. La potencia de l’ eina per posar a gent en contacte es espectacular.

El següent “pas” que vaig portar a terme, a suggeriment d’ un dels primers “amics” del Facebook, va ser crear un “grup” o “comunitat” que hem anomenat “Calldetenes". Aquest grup no te cap perfil de contingut predefinit, i l’ únic nexe d’ unió es la relació amb el poble. En poques hores es varen apuntar mes de 15 persones sense que hagués de fer res, en especial gent jove cosa lògica si considerem que son els usuaris mes habituals de les noves tecnologies. Les possibilitats de comunicar que dona l’ eina son realment potents.

De moment el “pro” mes important que jo li posaria, es el de la seguretat i la confidencialitat de les dades que lliurament posem al abast de molta gent. Es fàcil que arrossegats per la pròpia dinàmica d’ aquesta eina, es posi informació personal a l’ abast de gent que en altres circumstancies no ho faríem, i per tant cal ser-ne conscient.

Estic segur que la comunitat “Calldetenes” del Facebook ara encara molt imprecisa, pot ser útil per la comunicació entre els veïns del poble que en siguin usuaris, potser especialment pels que es passen bona part de la setmana fora del poble. Crec que seria bo que fos un lloc on lliurament tothom hi posi els comentaris que cregui que poden ser d’ interès mes o menys general per la resta, tot procurant evitar que es converteixi en un nou fòrum de debat i enfrontament polític al estil dels que ja existeixen.

De moment seguiré dedicant alguna estoneta al Facebook.
Llegir més...

Ple extraordinari per parlar del mercat (2.12.2008)

dimecres, 3 de desembre del 2008


Per primera vegada en aquesta legislatura, s’ ha celebrat un ple extraordinari convocat per els 5 regidors de l’ oposició (3 de PeM i 2 de CiU), amb l’ únic objectiu de parlar del mercat dels diumenges i de les possibles millores que caldria introduir, i al que han assistit una vintena de veïns. Els veïns propers al mercat, van repartit a tots els assistents, dos documents on s’ explicava tota l’ historia dels inconvenients que han patit des de l’ inici del mercat.

Desprès de fer un repàs dels problemes que el mercat ha portat fins ara, s’ han fet una lectura de les millores proposades, i finalment s’ ha acordat crear una comissió amb representació dels tres grups, per redactar unes ordenances que serviran per regular el mercat a partir d’ ara.

L’ equip de govern desprès de reconeixa errors en la gestió portada a terme, ha comentat que ja feia temps que treballaven en possibles millores, i han anunciat que volen disposar de la nova regulació per inicis del any 2009, per aprofitar que s’ acaba el conveni amb l’ actual gremi de marxants. L’ idea del equip de govern es assumir de manera directa la gestió, mitjançant la creació d’ una comissió amb representació dels tres grups politics municipals, en lloc de delegar aquesta responsabilitat en un gremi com s’ ha fet fins ara.

Els dos grups de l’ oposició han remarcat l’ importància de la tasca dels veïns afectats, com a principal causa de que ara es comencin a prendre mesures per solucionar els inconvenients que encara genera el mercat, i han reclamat que no es vulgui corre a l’ hora de redactar les noves ordenances. Tots els grups van manifestar la seva voluntat d’ arribar a un consens sobre com resoldre la problemàtica del mercat, en poques setmanes veurem si en son capaços.

Posteriorment al ple hi ha hagut un debat entre els que han pogut i s’ han volgut quedar, on s’ han repassat novament els inconvenients i els avantatges que representa el mercat per Calldetenes, i on els veïns han insistit als regidors presents, que prenguin nota dels errors comesos fins ara a l’ hora de redactar la nova normativa.

Segur que serà un tema que novament generarà força debat les properes setmanes, de moment si teniu interès en el tema, podeu veure el vídeo del ple al bloc “UnXicdeTot-Videos”, o directament a Youtube al canal UnXicdeTot. La qualitat de l’ imatge i el so no massa bons, però la poca pràctica i el fet de fer una retransmissió en directe des d' un telèfon mòbil utilitzant la tecnologia 3G, de moment tampoc dona per gaire mes. També he tingut de tallar el vídeo en 5 fragments, ja que Youtube no deixa penjar vídeos de mes de 10 minuts de durada.
Llegir més...

El butlletí de la secció local de ERC de Calldetenes “el ressó”

divendres, 28 de novembre del 2008


Celebro haver rebut el nº dos del butlletí de la secció local de ERC de Calldetenes “el ressò”. Fa temps que defenso la necessitat de que els grups que ens representen al ajuntament donin les seves opinions sobre els temes que ens preocupen, i els butlletins es una bona manera de fer-ho ja que es reparteix a totes les cases, tot i que es tracta d’ un mitja que en absolut estimula un debat àgil, ja que passen mesos entre un butlletí i l’ altre i rarament tenen una periodicitat suficientment regular com per estar-ne pendent i els temes no perdin vigencia.

Els articles publicats en el darrer “ el ressò” , son susceptibles de dur a terme extensos debats alguns de caire totalment polític. La renovació de ERC, quin es el millor camí cap a l’ independència, la problemàtica dels metges del Hospital General de Vic i de l’ assistència mèdica en general, les píndoles del “plantem cara a la crisi”, o les diferents interpretacions del que es i com s’ interpreta la democràcia, concepte freqüentment utilitzat per presumir de ser-ho mes que “els altres”, son temes sobre els que es pot debatre molt de temps, però que fugen una mica del dia a dia de Calldetenes, encara que ens afectin de ple. Jo em voldria centrar en els dos dels escrits que tenen una relació directe amb Calldetenes, el de l’ escolarització i el repàs a las finances.

Acceptant com a certes les dades de la situació del CEIP i del SES, dades que no estic en disposició de contrastar d’ una manera immediata, però segurament si que poden fer-ho els directament implicats, sembla que els dos estan degudament encarrilats, ja que pel que fa referència al CEIP ja s’ esta estudiant el tema de la remodelació amb el departament d’ educació, i en referència al SES només falten els darrers tràmits (el permís d’ obres i probablement els diners ), per tal de que es pugui començar l’ execució.

El de les finances municipals serà un tema de debat els propers mesos, i segur que serem molts els que opinarem mes d’ una vegada sobre el mateix, encara que sigui al bar. Per no allargar-me excessivament, en aquest escrit només faré unes consideracions generals, tot i que algunes ja les he comentat en altres escrits:

1.- Celebro que es donin dades de quin era l’ endeutament i la situació dels serveis fa uns anys. Per una banda i segurament amb raó, es reclamava en aquest bloc la conveniència de “treure la pols a l’ historia”, crec que l’ escrit fa un primer pas en aquest sentit, al donar dades de quina era la situació econòmica de fa uns anys, i quin era el nivell dels serveis dels calldetenencs. Disposar de dades es l’ única manera de que el debat pugui ser útil.

2.- Estava i estic convençut que la situació de fa uns anys, ja no era un tema de debat pels que han viscut l’ historia de Calldetenes dels darrers 20 anys, i que el que calia era mirar endavant, encara que entenc que els mes joves i els que porten poc temps el poble i no ho han viscut, tinguin necessitat de coneix-ho. El poble ha canviat molt des de el temps on la majoria de carrers estaven per asfaltar, amb un enllumenat totalment deficitari i l’ escola nova era una promesa que no arribava mai, ja que desprès d’ anys de promeses, ni tant sols havia entrat cap projecte a la Generalitat.

3.- Personalment no tinc cap dubte, de que les subvencions aconseguides al llarg d’ aquets anys per posar en marxa tots els serveis que disposem actualment, han estat com a mínim meritòries. Jo personalment tampoc faria cap critica en aquest sentit.

4.- Esta clar que no es bona la situació deficitària del ajuntament, i que ara el que cal es corregir-ho. Si haguéssim gestionat l’ ajuntament com una empresa privada com en ocasions s’ ha defensat, amb la voluntat de no assumir cap dèficit i en tot cas obtenir beneficis, sense cap mena de dubte disposaríem de molts menys serveis dels que disposem actualment. Comparteixo l’ opinió de que cal defensar-los i mantenir-los, perquè considero que son bons per Calldetenes, i si això significa situar-nos a la banda alta en comparació als municipis similars pel que fa a la pressió fiscal, jo hi estic d’ acord ja que com diu el butlletí ”ningú regala res”.

5.- Reclamaria a ERC, que quan doni percentatges i dades en el seu butlletí, ho argumenti amb dades concretes. Suposo que no hi ha d’ haver cap problema en que es pugui coneixa d’ on surt i que avala que l’ endeutament era del 14,47, ni l’ import dels 19 préstecs que estaven pendents, o qualsevol altre condicionant que ERC es va trobar desprès d’ accedir al govern municipal, com per exemple plans parcials aprovats que potser avui encara incideixen en determinades actuacions.

Finalment demanar un cop mes al equip de govern, que faciliti aquest tipus de debat públic i ordenat en la nova web. Com deia al començament, els butlletins son un mitja que arriba a totes les cases, però que en absolut faciliten el debat, ja que l’ informació circula només en una direcció i sobre els temes que interessen a qui el publica. Mentre no arriba aquesta nova web, ofereixo novament als tres partits i a qui vulgui dir alguna cosa sobre els afers municipals, la possibilitat de fer-ho en el bloc “UnXicdeTot”. Cal dir que fins ara CiU ha decidit participar d’ una manera tímida responent amb comentaris a alguns escrits, al mateix temps que creava el seu fòrum , PeM per raons per mi poc comprensibles, ha decidit que de moment no participaria, i ERC de moment no ha donat resposta.

Deia en Victor Pàmies en una recent aportació en aquest bloc "Es difícil que la blogoesfera política accepti moure’s en espais que no li son afins". Molt probablement te tota la raó, i que el que menys els importa es el debat i la participació, encara que en parlin molt.
Llegir més...

Les plantes de biogàs


El possible tancament de les plantes de tractament de purins de Guascor a Osona, que te repercussions a Calldetenes ja que afecta a algunes explotacions, ha provocat un cert moviment dels empresaris del sector, en la línia d’ estudiar noves alternatives que donin alguna sortida mes als excedents, i molt probablement amb l’ intenció de convertir en un benefici aquest subproducte que ara es un cost. La situació límit fa que es vegi la necessitat de prendre mesures.

Una de les accions iniciades, ha estat la visita per part d’ alguns empresaris i representants de les universitats de Vic i Girona, de la fira Eurotier que es celebra cada dos anys a Alemanya, per valorar possibles alternatives que racionalitzin la sortida dels excedents.

En situacions com l’ actual, penso que es necessari incrementar les inspeccions de les explotacions ramaderes, per garantir que es compleixen els requeriments necessaris de les instal·lacions, tant pel que fa referència als purins, com per els líquids que es desprenen dels ensitjats, altament contaminants dels aqüífers en cas de abocaments , tal com ho certifiquen multitud d’estudis. Com ja he comentat altres vegades, penso que en aquest camp l’ ajuntament hi te coses a fer.

La planta de biogàs de la que es va parlar fa uns mesos per part del equip de govern, no podrà tirar endavant ja que requereix d’ una inversió que l’ ajuntament no es pot permetre, però si que penso que cal fer un esforç de difusió de les possibles alternatives, campanyes i ajuts, i col·laborar en el cas de que algú es decideixi a posar en marxa algun projecte, aprofitant els coneixaments que s’ hagin pogut adquirir fins ara.
Llegir més...

Actes celebrats i no celebrats el Novembre a Calldetenes.

dimarts, 25 de novembre del 2008


Segons la noticia apareguda a Osona.com, varen ser mes de 4.000 els assistents a les diferents representacions del festival de titelles de Calldetenes, al llarg de les sis jornades que ha durat el festival, on s’ han fet dues sessions cada diumenge, per tal de que hi pugues assistir tothom i ningú es quedes sense entrada com va passar l’ any passat. Felicitats als organitzadors per la seva tasca.

Aquest cap de setmana també s’ anunciava a Osona.com, la representació de l’ obre de teatre “Germanes “, pel proper diumenge dia 30 de Novembre a les 18 hores, al Auditori-teatre de Calldetenes. Aquesta obra ha rebut el “premi butaca” al millor muntatge teatral de la temporada.

Al llarg de la setmana passada es va celebrar un any mes la setmana de la Ciència, al mateix temps que es celebrava a moltes localitats de Catalunya. Un cop mes cal felicitar també a en Pere Tremolosa i a tots els que col.laboren amb ell, pel l’ esforç que representa organitzat any darrera any tot aquest conjunt d’ actes.

Aquesta setmana es celebra per primera vegada la setmana de la reducció de residus a Catalunya, un projecte pilot a nivell europeu, per fomentar la reducció dels residus generats, amb l’ objectiu reduir el 1,64 Kg per persona i dia generats actualment, fins a 1,5 Kg per persona/dia l' any 2012. Es celebren un important numero d’ actes a tot Catalunya, segons es pot veure a l‘ agenda d’ activitats, i en aquest cas Calldetenes no hi participa.

També estan en marxa diferents plans d’ estalvi energètic, com poden ser el dirigit al comerços d’ Osona per reduir un 15% la seva despesa energètica, o el de renovació d’ electrodomèstics promogut per la Generalitat, amb subvencions fins el 31 de desembre per l' adquisició d' aparells mes eficients des de un punt de vista de consum energètic, amb l' objectiu de que els compradors tinguin present aquest aspecte, en el moment de la compra.

Crec que des de l’ ajuntament es tindria que participar sempre que fos possible, o com a mínim ajudar difondre aquest tipus de campanyes, per tal de que assoleixin com a mínim la mateixa difusió d' altres actes i campanyes.
Llegir més...

Opinions del fòrum dels pobles d’ Osona.com (Calldetenes)

divendres, 21 de novembre del 2008


Els darrers dies sembla que s’ han animat una mica les aportacions referents a Calldetenes al fòrum dels pobles de Osona.com, i ja que algun dels escrits fa referència als impostos i esta dirigit a mi i altres crec que fan aportacions que a mi em semblen interessants, faré algun comentari al respecte i miraré d’ ampliar la visió que en tinc.

Suposo que l’ aportació que s’ em dirigeix parlant de la taxa d’ escombraries, es en resposta als comentaris que he fet en aquest bloc, sobre els principals impostos que paguem a Calldetenes. Cal dir que els meus comentaris no feien referència a si l’ increment era baix o alt, cosa que no he valorat, sinó que es tracta d’ una comparativa respecte a altres pobles, en un intent d’ objectivar si el 2008 em pagat poc o molt respecte a pobles veïns, procurant fugir dels comentaris massa subjectius que s’ han fet de manera habitual, parlant dels increments. Per altre banda si no hi han hagut masses critiques a les quatre aportacions que parlen dels impostos, ni a la que parla dels serveis, voldría suposar que els que les han llegides, no les deuen considerar del tot desencaminades.

Referent al tema concret de la taxa de les escombraries pels particulars, també he comprovat que el 2002 l’ import era de 66,11 € i el 2008 109,34€. Sense cap mena de discussió aquesta taxa hi tingut un increment superior al 60% en 6 anys. El servei ha canviat (recollida selectiva porta a porta), i hi ha una tendència a que els ajuntaments repercuteixin el cost real d' aquest servei en el rebut, fins i tot en aquest any de crisi. Crec sincerament que es mes interessant fer la comparativa de la situació actual entre pobles similars, que no entrar en un debat sobre l' historia dels increments a Calldetenes, debat que per altre banda vaig pensar que ja el tindrien els diferents grups politics.

He rebut la carta del ajuntament parlant del esforç que tenim que fer per abordar el problema del dèficit. Fins aquí d’ acord, però ja que es difícil deduir d’ on surt el 19,5 % que diuen que han pujat els impostos els darrers 10 anys, i mes quan un dels mes significatius com es el de les escombraries, juntament amb el del IBI i el del IVTM, ha pujat molt per sobre d’ aquest percentatge, no tinc cap dubte de que es necessària una explicació per part del equip de govern, o una rectificació si es que l’ informació no es correcte. Cal afrontar el dèficit i cal fer-ho mitjançant un refinançament del deute, una reducció de la despesa i una apujada d’ impostos, però cal que els números siguin clars.

Per últim dir que estic a favor de que s’ expliqui quina es la situació actual de la variant, de la retirada de les torres d’ alta tensió, de quines limitacions pot posar l’ ajuntament a a la qualitat de determinades edificacions al poble, o de procurar continuar millorant el trànsit provocat pel mercat dels diumenges, tal com també demana un dels escrits. Jo afegiria de que cal que es facin petites reparacions en alguns carrers (per exemple les voreres del carrer Osona), o que s’ informi de quina es la situació del projecte de la neteja de solars, o que es torni a estudiar si les set del mati del dissabte es la millor hora perquè passi la màquina que neteja els carrers, o que s' intenti millorar l' oferta i la qualitat del mercat. Alguns d' aquests "projectes"no depenen únicament del ajuntament, però es bo que de quan en quan es faci saber quina es la situació dels que no es poden resoldre de manera immediata.
Llegir més...

Suport del Consell Comarcal a la Fundació Osona Solidaria.

diumenge, 16 de novembre del 2008


El passat dijous a Osona Comarca sortia un article, on es comentava que el Consell Comarcal en la seva area de cooperació, donaria suport aquest any 2008 a tres dels projectes solidaris, dels nou presentats per diferents organitzacions de la comarca. Aquesta noticia també es va publicar fa uns dies a Osona.com , de la que adjunto l’ enllaç a la noticia.

Els tres projectes seleccionats han estat el següents:

  • El de la Creu Roja d’ Osona que va presentar un projecte de desenvolupament i suport organitzatiu, destinat sobretot a dones i a joves i que es porta a terme a Tierras Coloradas, un barri marginal de la ciutat de Loja (Equador).
  • El projecte “Sem Terra” que treballa pel desenvolupament local i protecció del medi ambient, i que esta destinat a camperols, infants i joves de l' Estat de Sao Paulo (Brasil).
  • El tercer projecte va ser el de la Fundació Osona Solidaria, que va presentar un projecte de desenvolupament local, dirigit sobretot a les dones al municipi de Estelí (Nicaragua).

Tal com s’ explica en el bloc de la Fundació, aquesta es va crear a Calldetenes l’ any 2001, amb la finalitat de poder garantir el destí dels diners obtinguts del 0,7 % del pressupost, que l’ ajuntament de Calldetenes destinava des de feia uns anys, a projectes pel desenvolupament dels països del tercer mon.

Al llarg d’ aquest anys la Fundació, ja ha posat en marxa diferents projectes solidaris en aquella zona de Nicaragua, i son diverses les entitats, empreses, ajuntaments i particulars que col·laboren en aquesta tasca.

Llegir més...

Els serveis dels ajuntaments.

divendres, 14 de novembre del 2008


Per acabar aquesta comparativa entre municipis veïns, i com que crec que els impostos es tenen que contemplar en relació als serveis rebuts, hem sembla que desprès de comparar els diferents impostos, es convenient comparar també els serveis rebuts.

Els quatre municipis que he estat comparant, disposen d’ un conjunt de serveis similars però gens fàcils de valorar, ja que segurament en tots els pobles passen per millors i pitjors moments. Alguns serveis poden ser una mica diferencials, com pot ser la recollida de residus porta a porta que fan els municipis de Calldetenes i Folgueroles, o disposar d’ un camp de futbol mes o menys adequat, però crec que hi ha alguns serveis en els que Calldetenes es diferencia clarament dels altres tres municipis:

El primer servei que considero diferencial, es el centre de dia Armand Quintana. Per les opinions que m’ han arribat, es un servei que funciona a plena satisfacció de la majoria de veïns i sobretot dels usuaris. Parlem d’ un servei de cost elevat, i que si no estic equivocat la resta de municipis veïns de moment no presten, encara que Folgueroles esta en vies de fer-ho.

Un altre servei diferencial es el polèmic auditori-teatre, que ha augmentat i espero que continuí augmentant l’ oferta cultural als veïns de Calldetenes i també a la comarca i a les escoles. Cap municipi veí disposa d’ un servei que ofereixi tantes possibilitats en el mon de la cultura i del oci.

També penso que es diferencial, el fet de poder disposar del SES al nostre municipi, evitant el desplaçament dels estudiants a pobles veïns. Probablement es va elegir Calldetenes per la seva ubicació, però es tracta d’ una clar avantatge pels veïns del municipi.

Un altre servei generador de dèficit de manera inevitable i del que no disposen els municipis veïns , es el recent inaugurat servei d’ autobusos, un servei que ha estat ben acollit pràcticament per tothom, tal com es va reconeixa per els tres grups del ajuntament en un dels darrers plens. Sense cap mena de dubte, la nostre proximitat amb Vic ens ha fet mes fàcil poder-hi accedir.

Quan analitzem els impostos, crec que cal tenir presents aquests serveis, si realment el que volem es una comparació mes realista entre els municipis. Es possible que algun dels municipis també disposi d’ algun servei diferencial, però mirant les pàgines web dels tres ajuntament no he estat capaç de trobar-lo, i per tant qualsevol aportació en aquest sentit enriquirà el post.
Llegir més...

L’ impost sobre les activitats econòmiques (IAE)

dimecres, 12 de novembre del 2008


El IAE es un altre dels impostos complexes de calcular, i per tant susceptibles de ser polèmics i complicats de comparar ja que depenen de molts factors.Per calcular el que es te que pagar de IAE, cal aplicar una formula que a partir d’ una quota fixa segons el tipus d’ activitat, de la superfície del local on desenvolupa, i d’ un factor de ponderació decidits tots ells per l’ agencia tributaria, i ‘ d’ un coeficient de situació, l’ únic que decideixen els ajuntaments, s’ arriba a un import sobre el que s’ aplica un recàrrec provincial, i s’ obté l’ import del rebut. Qui hi tingui interès pot veure la formula de càlcul a la web de la diputació.

Intentant fer una simulació entre els quatre municipis veïns (Folgueroles, Sant Julià, Santa Eugenia i Calldetenes), la que figura en l’ imatge que il·lustra el post, suposarem que desprès de aplicar tots els càlculs marcats per l’ agencia tributaria, s’ obté una quota de 600€ igual per tots els municipis. Sobre aquesta quota cal aplicar els coeficients decidits per cada un dels ajuntaments, i d ‘aquesta manera podrem tenir una idea de la pressió fiscal de cada un d’ ells. Val a dir que la quota es totalment imaginaria, i que per tant la comparativa no serveix per cap altra finalitat que no sigui comparar la pressió que aplica cada municipi.
Cada un dels quatre municipis tenia fins al 2008 dos coeficients, que aplica en funció de la situació del comerç dintre o fora del municipi, carrers cèntrics etc. Aquests coeficients es poden obtindre de les ordenances municipals, i estan publicats a la web de la diputació. La simulació contempla les dues opcions.

Com podeu veure amb les dades del 2008, Sant Julià seria El municipi on la pressió fiscal per aquest impost es mes alta, seguit de Santa Eugenia, mentre que Folgueroles i Calldetenes s’ alternen el tercer i quart lloc, en funció de si escollim el coeficient de situació 1 o el coeficient de situació 2.

La pujada prevista pel 2009, no canviarà gaire aquesta situació, ja que de moment Folgueroles ha anunciat una pujada del 4,5% i Calldetenes del 6%, que no farà que superin als altres dos municipis encara que incrementin l’ impost en percentatges inferiors.
Com deia al començament d’ aquest escrit la comparació no es fàcil, i agrairé qualsevol rectificació i/o aportació que enriqueixi el contingut del post.
Llegir més...

L’ impost sobre la recollida de residus.

dimarts, 11 de novembre del 2008


La recollida de residus es un servei deficitari en la majoria d’ ajuntaments tant d’ Osona com del Ripollès. Segons informa el 9 Nou del dilluns dia 10 de novembre, son pocs els ajuntaments que traslladen el cost real d’ aquest servei al rebut dels contribuents.

El de la recollida de residus, es tracta d’ un impost fàcil de calcular i també de comparar, ja que depèn únicament dels ajuntaments, que son els que fixen l’ import a cobrar per aquest servei. Com es pot veure en l’ imatge que il·lustra el post, dels quatre municipis de la comparació, si ens fixem en la columna “habitatges” que seria la que correspon als particulars, Sant Julià es el municipi mes car, seguit de Calldetenes, Folgueroles i Santa Eugenia. En la resta de columnes hi ha una certa dispersió en els imports, on per exemple Santa Eugenia es especialment car en el tractament que dona a restaurants i botigues d’ alimentació, i Calldetenes resulta especialment barat pel que fa a la resta de botigues, i car pel que fa referència als bars.

Folgueroles ha anunciat pel 2009 un increment del 10% d’ aquesta taxa, per reduir en 8.000 € el dèficit previst de 29.000€ tal com es pot llegir a l’ acta del ple, mentre que crec recordar que Calldetenes te intenció d’ aplicar un augment sensiblement inferior, potser perquè el cost d’ aquesta taxa ja es força elevat.

El municipis que com Calldetenes s’ han decidit per una recollida selectiva porta a porta, han vist incrementada la seva despesa per aquest concepte. Que jo sàpiga ni Sant Julià ni Santa Eugenia, fan aquest tipus de recollida.

Poc es pot comentar ja que sembla que hi ha força coincidència entre els ajuntaments, en anar repercutint en el rebut dels veïns, el cost real del servei, encara que son pocs els que s’ han decidit a fer-ho.

Llegir més...

L’ impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

diumenge, 9 de novembre del 2008


Es força mes senzill fer una comparativa del impost sobre vehicles de tracció mecànica que sobre l’ IBI, ja que es tracta només de comparar valors absoluts. En aquest cas he cregut oportú afegir Vic a la comparativa, ja que es mou en valors similars als de Calldetenes, mentre en el cas del IBI Vic es movia en una altre dimensió.

Comparant els mateixos municipis que en el impost de l' IBI, (Folgueroles, Salt Julià, Santa Eugenia i Calldetenes), en aquest cas resulta que l' ajuntament que ha aplicat durant el 2008 un impost sobre els vehicles mes elevat ha estat Folgueroles, seguit de Calldetenes, Sant Julià i Santa Eugenia, situant-se Vic per davant de tots ells.

Calldetenes ha anunciat pel 2009 una pujada del 20,7 % d’ aquest impost, fet que sense cap mena de dubte ens situarà per davant dels altres tres municipis similars , ja que tant Folgueroles com Santa Eugenia han anunciat contenció en aquest impost, i ens situarà molt a prop o fins i tot per davant de Vic, depenent de la revisió que faci aquest ajuntament.

Tenir cotxe a Calldetenes resultarà car respecte a altres municipis. Imagino que la decisió d’ una revisió tant forta, s’ ha pres per eixugar fins on sigui possible, el dèficit que generarà el nou servei d’ autobusos recentment inaugurat, que si no recordo malament es va estimar en mes de 20.000€ any. Aquest servei d’ autobusos votat per unanimitat per tots els grups, ha estat ben acollit per part dels veins, ja que permet el desplaçament d’ una manera còmode i en molts casos gratuïta de molta gent. Possiblement aquesta sigui una bona manera de sufragar en part el dèficit que genera.
Llegir més...

L’ impost sobre els bens immobles (IBI).

dijous, 6 de novembre del 2008


Saber si a Calldetenes paguem poc o molt per l’ IBI es un tema força complicat, ja que hi intervenen forces paràmetres que fan que qualsevol comparació sigui difícil, ja que en el conjunt de “rebuts “ que reben els veïns d’ un poble, es produeixin moltes combinacions posibles

Segons consta en la web de la diputació de Barcelona, aquest impost es pot incrementar de manera significativa per 4 motius:
1.- Per una revisió cadastral que ha comportat una actualització del valor cadastral.
2.- Per l’ increment del valor cadastral efectuat per la Llei de pressupostos.
3.- Per l’ increment del tipus impositiu per part de l’ajuntament.
4.- Per haver-se produït en l’immoble una alteració d’ordre físic, econòmic o jurídic, o una modificació del planejament urbanístic que afecta al seu valor cadastral.

Com es pot veure, només una es gestionada directament pels ajuntaments, per incidir en la puja dels rebuts.

Sobre el valor cadastral (fixat per llei, per revisió o replantejament urbanístic), l’ ajuntament aplica un coeficient per regular els ingressos que te que rebre per aquest concepte. La combinació d’ aquests factors i altres, implica una alta quantitat de casuístiques, que fan que siguin difícils les comparacions, i molt subjectives si es fan a partir de dos o tres rebuts.

Pot donar-se el cas, de que un ciutadà que per les raons que sigui tingui una valor cadastral molt baix de la seva propietat, i com a conseqüència d’ una de les revisions obligatòries del cadastre o per la llei de pressupostos, l’ import del seu rebut s’ incrementi de manera significativa, sense que l’ ajuntament i hagi tingut massa a dir. Crec que aquesta pot ser una opció, que expliqui el cas que comentava el portaveu de CiU, en l’ exemple que va posar en la seva resposta a un altre post d’ aquest bloc. Si no es així segur que ell ens podrà ampliar l’ informació.

També es pot donar el cas, que alguns ajuntaments apliquin factors de correcció mes baixos, pel sol fet de que tingui altres fonts d’ ingressos, dels que altres municipis no disposen i que els obliga a aplicar coeficients mes alts, per tal de mantenir serveis similars. Aquest podria ser l’ exemple d’ alguns municipis, que al disposar per exemple d’ un potent teixit industrial, no requereixen ser tant exigents en el tema del IBI, ja que tenen ingressos importants per altres conceptes.

Mirant de objectivar tots aquests factors, he comparat alguns municipis veïns, en base a ratis obtinguts de dividir el total d’ ingressos del ajuntament, per els rebuts emesos, probablement una comparació no del tot encertada i potser no prou rigorosa, però que a mi em sembla força objectiva si parlem del cost del IBI en municipis similars (Sant Julià, Santa Eugenia, Folgueroles i Calldetenes), i he arribat a un parell de conclusions:

1.- Calldetenes es dels quatre el municipis, el que ingressa menys pel sol rústic (3.818 € / any, una mitjana de 37€ per rebut), i el que mes Folgueroles (7.115€/any, una mitjana de 84,70 € per rebut).

2.- Pel que fa a les propietats urbanes, i comparant els mateixos pobles, a Calldetenes em surt un cost mig del rebut de 266€, mes baix que el de Sant Julià (277€) i mes alt que el de Folgueroles (254€), i també mes alt que el de Santa Eugenia (246€). Aquestes estimacions estan fetes amb dades del 2007, i molt probablement el 2008 Folgueroles tindrà un import força mes elevat, ja que han tingut revisió cadastral. Adjunto l’ enllaç on es parla de la revisió cadastral de Folgueroles, com argument per no apujar els impostos l’ any 2009, ja que segons sembla el 2008 ha pujat entre un 30 i un 50 per cent.

Suposant la bondat d’ aquest exercici, pot ser interessant repetir-lo un cop aplicades les puges previstes, i encara mes interessant intentar casar-ho amb els serveis rebuts. Adjunto l’ enllaç a la web del cadastre, on hi ha un munt d’ informació, per qui tingui la moral de fer les seves pròpies valoracions.

Tal com deia el començament, crec que es tracta d’ un tema força complex, on es fàcil arribar a conclusions equivocades, per l’ alta casuística de situacions que es poden produir. Es molt probable que hagi comés algun error en les meves afirmacions, i agrairé que qui estigui en condicions de rectificar-me ho faci, ja que crec que es un tema interessant per aprofundir, i qualsevol aportació serà benvinguda, ja que enriquirà el resultat final.
Llegir més...

Males noticies per la gestió dels purins.

dimarts, 4 de novembre del 2008


El tancament provisional de tres plantes de tractament de purins, fet del que informava el 9 Nou el passat divendres, son una mala noticia per la comarca en general i molt probablement per Calldetenes, ja que dues d’ aquestes plantes estan ubicades a Osona, amb moltes possibilitats de que afectin a explotacions de Calldetenes, les quals tenen un nou inconvenient per desfer-se dels purins.

Les pluges dels darrers dies, segur que han fet pujar les bases a cel obert, que hi ha escampades pel municipi, a part d’ altres efectes que de ben segur han tingut en petits vessaments incontrolats, encara que involuntaris, que es produeixen cada vegada que hi ha pluges una mica intenses.

La situació de crisi fa pensar que ni a nivell de municipis, ni a nivell particular, es facin inversions a curt termini per intentar pal·liar el problema, en base a plantes de cogeneració , compostatge o el que sigui per millorar la situació. Amb en aquest panorama, crec que difícilment els ramaders seran capaços de trobar una alternativa diferent per desfer-se dels purins, que no sigui continuar escampant-los per els camps, incrementant l’ excés de nitrats que ja fa anys que patim.
Llegir més...

Activitats d’ un cap de setmana passat per aigua.

diumenge, 2 de novembre del 2008


En aquest cap de setmana plujós, s’ ha iniciat una nova activitat al auditori-teatre de Calldetenes. Es tracta de les projeccions de cinema, en aquesta ocasió una sessió dedicada al terror, a la que es pensa donar continuïtat els propers anys, i fins i tot ampliar-ne la seva durada, segons vaig poder llegir al 9 Nou.

Crec que era la primera vegada que es feia cinema al auditori-teatre, i segons m’ han comentat l’ asistencia va ser principalment de gent jove. Potser caldria pensar en ampliar aquesta activitat cinematogràfica, a altres branques del cinema, per tal de que la gent que no es aficionada a les pel·lícules de terror, també pugui gaudir de sessions com la d’ ahir.

Tal com es veu en les fotos d’ en Josep Comajoan, algunes zones de Calldetenes properes a la zona esportiva i al torrental, han quedat inundades provocant la suspensió del Cross de Calldetenes, que segons informa en Josep es celebrarà el proper 21 de Desembre. A veure si hi ha mes sort amb el temps i es pot celebrar.

On no hi ha nuvolades es al festival de titelles, que com sabreu han tingut de fer dues sessions cada setmana, per poder satisfer la demanda. Cal suposar que les sessions d’ avui, tindran com a mínim la mateixa assistència que les setmanes anteriors.

On no hi ha manera que escampin el núvols, es en les relacions de Catalunya amb Espanya. Adjunto un link al article que el periodista Oriol Junqueras va publicar divendres al diari Avui, i que ha reproduït l’ Anna Simó al seu bloc. L’ article que es titula “De desagraïts....l’ infern m’ es ple”, fa un anàlisi del tracte que els darrers anys, l’ estat espanyol ha donat i que continua donant a Catalunya, concretament en el tema fiscal.
Llegir més...

Apunts de tecnologia

dimecres, 29 d’octubre del 2008


Els darrers dies he introduït en el conjunt de blocs UnXideTot, un parell de modificacions que per ser mes o menys curioses, voldria comentar en aquest post.

La primera d’ elles es el traductor de Google, capaç de traduir de moment entre 35 idiomes diferents, i que segurament en un futur n’ incorporarà més. En l’ apartat que he anomenat “Tradueix la pàgina”, només cal seleccionar l’ idioma, i automàticament tradueix la pàgina des de on s’ ha fet la selecció al idioma escollit. La traducció al castellà es força bona i crec al tractar-se d’ un automatisme, se li poden perdonar els errors que pugui cometre. La traducció a altres idiomes, no estic en condicions de poder-ne comprovar la qualitat.

La segona modificació, es la possibilitat d’ escoltar els missatges penjats al bloc. No deixa de ser una curiositat que en ocasions falla, i que segurament te poca utilitat a no ser que es tinguin problemes visuals, però que ens indica quin es l’ estat d’ aquesta tecnologia, i de que ens esta posant al abast per ella mateixa, o combinada amb l’ anterior. Crec que també podem perdonar-li les errades a aquest curiós giny. Podeu trobar l’ accés al final de cada post, just abans de les etiquetes i els comentaris.

Per últim dir que en Xevi Domínguez a dissenyat un nou logo pel conjunt de blocs “UnXicdeTot”, que es el que ilustra aquest post. Juntament amb el logo em va fer arribar un comentari que deia: “ “He fet el XIC més gran per representar que els granets de sorra que són les petites entrades i comentaris dels blocs van fent entre totes un gran TOT.”, Crec que resumeix perfectament la filosofia dels blocs “UnXicdeTot”.
Llegir més...

El pla de sanejament de les finances municipals

diumenge, 26 d’octubre del 2008


En el ple del passat 16 d’ octubre, es va debatre sobre el pla de sanejament elaborat per la diputació, amb l' objectiu de sanejar les finances del ajuntament de Calldetenes, i també es varen aprovar les noves ordenances fiscals pel 2009, resultants de l’ aplicació immediata d’ aquest pla.

La necessitat de que cal aplicar el pla de sanejament no va ser tema de debat, i per tant crec que no hi ha cap dubte de que cal anar per aquest camí. Tant CiU com PeM varen compartir aquesta opinió, si be varen expressar la seva poca confiança, de que l’ equip de govern fos suficientment rigorós en l’ aplicació del mateix, i que per tant de que s’ assoleixin els objectius previstos, tot i l’ esforç que es tindrà de fer. En la meva opinió no hi ha dubte de que cal ser exigent en aquest aspecte.

Una vegada mes voldria reivindicar, un anàlisi acurat de les despeses mes significatives del ajuntament, com l’ altre via per tornar equilibrar els comptes municipals. Les despeses de personal pel volum, però també altres despeses (telèfon, llum, material d’ oficina etc..) requereixen d’ un anàlisi acurat, per intentar reduir la despesa.

La pujada d’ impostos no pot ser l’ únic camí, i cal que tots els grups col·laborin en la reducció de la despesa, presentant propostes que puguin ajudar a aconseguir-ho.
Llegir més...

La devolució de resultats del POUM i el ple extraordinari del 16 d’ octubre.

divendres, 17 d’octubre del 2008


El passat dimarts 14 d’ Octubre, va tenir lloc al vestíbul del ajuntament la presentació de l’ anomenada “devolució de resultats” del POUM, consistent en un informe sobre els resultats de les enquestes i dels tallers que es varen celebrar fa uns mesos. L’ assistència de veïns, al meu entendre força escassa, va rondar les 20 persones. Es va anunciar per d’ aquí un temps, una nova convocatòria per explicar com els tècnics municipals han adaptat a la realitat de Calldetenes els resultats del treball.

Les enquestes recollides en la fase anterior del POUM varen ser 62, una quantitat que segons el ponent del treball, poden semblar poques però que estan en la banda alta si ho comparem amb el que s’ han trobat en molts municipis. Adjunto el link al resultat d’ aquest treball, penjat a la web del ajuntament. Si algú en vol saber mes detalls, l’ ajuntament disposa d’ un document ampliat, que va poder ser consultat pels assistents a la presentació.

Passant al segont tema del "post", el dijous 16 d’ Octubre a les 20 hores, es va celebrar un ple extraordinari per tractar especialment de temes relacionats amb el sanejament del deute. Es tractava d’ un ple de molt interès pel futur del poble, ja que dels vuit punts tres giraven sobre com abordar l’ endeutament i dos sobre la polèmica zona del Torrental.

Els punts 2,5 i 8 del ordre del dia, es varen aprovar per unanimitat, la resta (els que giraven al entorn del Torrental, del pla de sanejament i la pujada d’ impostos), només varen comptar amb el vot favorable dels regidors de ERC, tal com era de preveure.

Cal suposar que en pocs dies els que hi tinguin interès, podran llegir l’ acta esborrany del ple, que sol publicar l’ ajuntament a la mateixa pàgina de les convocatòries, i molt probablement el 9 Nou en farà algun comentari en la seva edició del proper dilluns.

Personalment em vaig quedar amb els següent flaixos:

- la poca assistència de públic a un ple d’ alt contingut, tot i la publicació de la convocatòria a la web del ajuntament , a la web de CiU, al fòrum dels pobles d’ Osona.com amb els pertinents comentaris, i al mes que probable boca a orella dels darrers dies.

- L’ acurada argumentació de tots els grups de la seva postura. Aquest cop crec tots que havien dedicat esforços a preparar el ple.

- La manifestació clara del alcalde de tirar endavant el pla de sanejament, amb una ferma voluntat de no reduir serveis, i fins i tot crear-ne de nous si es consideraven necessaris pels veïns.

- Els dubtes dels dos grups de l’ oposició de que l’ equip de govern sigui rigorós en el compliment del pla.

- L’ argument de l’ alcalde de que els darrers 10 anys els impostos sempre han pujat per sota del IPC.

- El debat de si a Calldetenes els serveis son cars o barats respecte a pobles veïns, un debat al meu entendre difícil, ja que les comparacions mai es fan d’ una manera global, sinó de serveis en concret, i en ocasions fins i tot de serveis diferents en el seu contingut.

De ben segur que seran temes força recurrents els propers mesos.
Llegir més...

Els canals de comunicació i la transparència municipal.

diumenge, 5 d’octubre del 2008


El que m’ ha portat a escriure aquest post, es una aportació d’ en Pere Vinyeta al fòrum dels pobles, en la que parla de que la gent de CiU i PeM estan fent el possible per reconduir la situació municipal, i en el que també reclama transparència i participació, peticions que sense cap mena de dubte comparteixo.

En referència al primer punt, ja he defensat en diferents ocasions la necessitat d’ aportar dades al debat. No es pot demanar a la gent, que ens creguin només pel fet de que nosaltres ho assegurem. Es necessari acompanyar aquestes afirmacions amb dades sobre la tasca que es fa, en benefici del debat i la transparència que es reclama.

Existeixen a la xarxa diferents fòrums on els veïns de Calldetenes podem deixar la nostre opinió, com son el fòrum dels pobles de Osona.com, aquest mateix bloc o el fòrum de CiU recentment inaugurat. Els partits també varen iniciar un seguit de publicacions, cap de les quals sembla que tingui per objectiu tractar els temes municipals d’ una manera continuada. Per últim tenim la revista del ajuntament, on s’ explica de manera força exhaustiva tot el que es fa al poble, encara que com totes les publicacions no es del gust de tothom, ja que evidentment s’ obvien informacions sobre temes conflictius. Els mitjans per informar estan creats, i per tant si l’ informació no circula, es fàcil pensar que es per falta de voluntat de tots.

Per mi i suposo que per molta gent, es molt difícil valorar la tasca d’ un regidor si no m’ explica el que fa. Puc veure les noves obres, els nous serveis i les millores que es facin al poble, i no puc fer mes que apuntar-les en el haver del equip de govern. De la mateixa manera li tinc que imputar els errors en el deure, sempre que els identifiqui i els constati. No ni ha prou que de quan en quan surtin alguns estirabots en algun fòrum a favor o en contra d’ alguna opció política. Crec que si l’ oposició no s’ explica, es difícil percebre que existeix.

En el mateix fòrum de CiU, feia unes preguntes al regidor de comerç i turisme sobre la seva tasca, i tot i tractar-se del fòrum del seu propi partit, de moment no he rebut resposta. No em costa gens per exemple rebre informació freqüent de que fa la CUP a Vic, i per contra no tinc ni idea de que fa l’ oposició a Calldetenes, a part de les seves votacions als plens que assisteixo. La meva opinió es que encara que molt probablement n’ hi ha alguna, son molt poques les persones interessades en informar i en fomentar un debat realment participatiu, ja que sempre posen per davant els seus interessos politics, fins i tot a nivell municipal.

Crec que la població en general te la sensació de sentir-se utilitzada pels que tenen interessos politics, tal com reflectia en un post el 12 de Novembre del 2007 en aquest mateix bloc, i mentre sigui així es difícil que la gent vagi els plens, on crec que l’ asistencia dels veïns tindria que ser habitual, i no solament en moments de crisi i de conflicte.

Tots els grups varen estar convidats a fer aportacions a aquest bloc, aprofitant una eina ja feta on l’ únic que cal es posar-hi opinió i dades. De moment el resultat de la proposta es decebedor, ja que l’ únic que he obtingut fins ara son algunes respostes de CIU. Si ara que no tenen tasques de govern no tenen temps, quin temps tindran si arriben a governar ?.

Difícilment la gent s’ implicarà i assistirà als plens tal com seria desitjable, si no es fa un esforç per part de tots perquè sigui així. Cal donar informació clara del contingut dels mateixos, cal fugir de la picabaralla i de les acusacions personals i actuacions esperpèntiques, i perseguir el debat tranquil. Naturalment cal anunciar-los i fer-los saber a la gent per tots els camins possibles. Si no es fa així difícilment canviarà res.
Llegir més...

El ple municipal ordinari del dilluns 29 de Setembre

dimecres, 1 d’octubre del 2008


El passat dilluns, va tenir lloc el ple municipal ordinari que es celebra trimestralment. Desprès d’ algunes questions tècniques com la modificació d’ un parell de préstecs, o la delegació a la diputació de la gestió de cobrament de les quotes d’ urbanització, es va entrar en un seguit de temes que no figuraven en el ordre del dia, i que varen ser el motiu de que el ple s’ allargues fins mes enllà de les 10 de la nit.

L’ alcaldia va proposar per via d’ urgència, l’ aprovació en ple dels comptes del 2007, amb l’ argument de que era l’ últim dia per complir els terminis per la presentació dels comptes a la Sindicatura. El fet de que només ERC votés a favor faltant dos regidors, va motivar que la proposta fos rebutjada i els comptes no s’ aprovessin, sense que particularment acabi d’ entendre el perquè de la votació en contra, ja que jo sàpiga no hi hagut al·legacions durant el període d’ exposició. Potser en aquest mateix bloc o en algun dels butlletins, algun representant dels grups politics ens podran explicar el perquè.

CiU va preguntar si l’ alcaldia ja disposava del resultat de l’ auditoria o pla de sanejament portat a terme per la diputació, i l’ alcalde va contestar que l’ havia rebut feia pocs dies i que encara calia estudiar-la. També es va deduir de la seva explicació, que probablement caldria fer un finançament del deute, una reducció de la despesa, i un increment dels impostos pel 2009. En definitiva un conjunt de mesures genèriques, esperades per tots els que segueixen habitualment la política municipal i que son coneixadors del deute, i que caldrà anar concretant properament.

Es va presentar per part de CiU, la moció per la reducció del consum de les bosses de plàstic proposada des d’ aquest bloc fa uns tres mesos. Al final la moció no es va votar, i encara que particularment no n’ entenc les raons, ja que en definitiva votar només significava adherir-se a una campanya promoguda a nivell de Catalunya, similar a d’ altres que s’ han votat i aprovat en la majoria de casos per unanimitat, si que va haver-hi un petit debat i consens dels tres grups, en la necessitat de fer algun tipus d’ actuacions des de l’ ajuntament, de fet la part mes important de la moció, i que caldrà anar concretant els propers mesos.

Tots els grups varen estar d’ acord en l’ encert del nou servei d’ autobusos entre Calldetenes i Vic, i varen fer algunes propostes de millora del servei, que caldrà veure com es poden materialitzar.

Finalment PeM va presentar diferents mocions demanant en la primera que es retiressin tots els plans urbanístics iniciats, al ser rebutjada va presentar una segona moció demanat la retirada del pla del Torrental que també va ser rebutjada. Finalment va presentar una moció, demanant que es tirés endarrere el soterrament del tram del torrent, soterrat en els darreres obres d’ adequació dels terrenys. Aquesta darrera va ser l’ única de les mocions que va tirar endavant, al votar a favor CiU i PeM, i faltar al ple dos regidors de ERC.
Llegir més...

Calldetenes i els Pastorets de TV3

dissabte, 27 de setembre del 2008

Fa un parell de mesos en Llorenç Vila (“Llorenç”) i en Josep Pujol (“Jepes”), carregats de bon humor i amb ganes de passar-ho bé tal com exigien les normes , varen decidir prendre part en el concurs “Objectiu Pastorets” de TV3.

Avui han intervingut en la primera fase del casting, representant els personatges d l’ Esquellot i en Picarol de l’ obra “La llum de l’ establia “ del autor vigatà Marià Tubau, que es l’ obra de pastorets que es representa habitualment a Calldetenes.

M’ alegraria que aconseguissin superar aquesta primera selecció, i els poguéssim veure en fases successives a TV3, pero en qualsevol cas felicito a aquests dos “pencaires “ en moltes de les activitats que es fan al poble, i us deixo els vídeos de la seva actuació d' avui.


Llegir més...

Festa Major 2008

dimecres, 17 de setembre del 2008


A finals d’ estiu i seguint el mateix ritual de cada any, desprès de les festes majors de molts pobles veïns, arriba la Festa Major de Calldetenes amb un munt d’ actes programats.

Entre tots els actes previstos per aquest any, crec que mereixen una menció especial, el ja habitual concurs literari, el de còmics i aquest any i per primera vegada també el de obres de teatre. Gairebé 300 son les obres que s’ han presentat al conjunt dels tres premis, fet que certifica la bona salut d’ aquest certamen, tant a nivell de comarca com de tot Catalunya.

Desitjo que el bon temps permeti que els veïns, puguin gaudir de tots els actes anunciats per aquests dies de festa, i que com altres anys s’ engalanin el major nombre de carrers possible. Els carrers engalanats son tota una tradició i motiu de visita de gent dels pobles veïns.

Esperem que els veïns que inverteixen moltes hores en aquesta tasca, hagin superat les decepcions d’ altres anys provocades per la pluja i alguna que altre bretolada, que en diverses ocasions els han fet mal bé la feina de molts dies. Confiem que aquest any no sigui així, i que els carrers es mantinguin engalanats tots els dies de la Festa Major.

Enhorabona als organitzadors, i bona Festa Major a tots !!!.
Llegir més...

L’ endogàmia dels blocaries.

dilluns, 15 de setembre del 2008


En Josep Comajoan director del Nou 9, veí de Calldetenes i autor del bloc “A corre cuita” , em comentava fa un temps la seva opinió de que el mon dels blocaries es un mon molt actiu però molt endogàmic. Penso que te raó i que sempre som els mateixos els que llegim i/o pengem escrits en els blocs.

Probablement encara som pocs els que creiem que les eines de l’ anomenada web 2.0, poden tenir una utilitat mes enllà de la pròpia distracció, de l’ afició per la tecnologia, o de la necessitat de comunicació de politics i periodistes, acostumats i obligats a utilitzar tots el mitjans possibles.

Comparteixo l’ idea de que encara falta un cert temps , perquè tota aquesta tecnologia força senzilla de fer servir, desperti un interès mes general i que molta mes gent s’ animi a participar-hi de forma activa, afegint-se al grup de periodistes, politics professionals, i aficionats a la tecnologia, fins ara principals actors d’ aquest univers endogàmic, per donar a coneixa les seves opinions o difondre els seus coneixements i aficions.

Crec que es farà un pas endavant, quan s’ aconsegueixi que els lectors percebin en els continguts dels blocs, una sensació de proximitat i d’ espontaneïtat , que en moltes ocasions no es troba en els diaris,en la radio o en la televisió , on freqüentment l’ informació que es dona sona llunyana, i en moltes ocasions previsible un cop coneguda la tendència del mitjà.

L’ invitació feta fa un parell de mesos als grups politics del ajuntament de participar en el bloc UnXicdeTot, parteix d’ aquesta idea de potenciar la proximitat, de que utilitzin aquest mitja (en aquest bloc o en altres), per fer saber el que pensen sobre els temes que ens afecten localment, que no ens limitin a l’ informació que ens donen les actes dels plens, i que recullin i valorin les opinions que s’ en puguin derivar de les seves explicacions.

Fins ara només el grup de CiU i d’ una manera molt tímida, s’ ha animat a participar donant la seva opinió sobre alguns dels escrits penjats en aquest bloc, al mateix temps que també iniciava un fòrum en la seva pàgina web, però ni tan sols ells s’ han animat a fer servir aquest mitjà, per explicar-nos la seva posició sobre els temes que ens afecten als veïns de Calldetenes. Pel que sembla, tindrem que esperar a les properes eleccions municipals, per llegir en els programes electorals, els progressos que tots plegats pensen fer en aquest camp.
Llegir més...

Onze de Setembre del 2008

dilluns, 8 de setembre del 2008


Si donem una ullada al que ha passat durant la Diada del Onze de Setembre els darrers anys, molt probablement el 2008 en sigui un dels que s’ organitzen mes actes. La celebració del centenari de l’ estelada, el conflicte pel nou finançament de Catalunya, i la no posada en marxa del estatut aprovat pel parlament ja fa dos anys, son fets que animen a que augmenti la convocatòria d’ actes i amb tota seguretat també la participació en els mateixos.

A Calldetenes, els partits que ens representen al ajuntament, organitzen cada any un acte al monòlit de la plaça Onze de Setembre, que consisteix en una ofrena floral i la lectura del manifest, on sol haver-hi representació de les entitats del poble , i d’ alguns veïns a títol personal. Adjunto el fulletó de la convocatòria i el link a la pàgina web de la diada.
Llegir més...

Les representacions al Auditori Teatre

diumenge, 7 de setembre del 2008


En la darrera representació a Calldetenes de l’ obra “Espectres”, protagonitzada per l’ Emma Vilarasau i en Jordi Boixaderes, El públic va omplir novament tot l’ aforament del Audito-Teatre, fet que dona idea del molt interès que hi ha per veure obres d’ un cert nivell i/o popularitat, i també sobre el servei que l’ Auditori-Teatre dona en aquest sentit a la comarca.

El cost per assistir aquestes obres es forçosament similar al de qualsevol teatre de Barcelona, ja que qui marca el preu es el grup que fa la representació i la capacitat del teatre, i en cap cas la dimensió del poble. Si ens atenem al ple que novament s’ ha produït en motiu d’ aquesta representació, s’ en pot deduir de que la gent te assumit que el cost d’ aquest tipus de representacions es necessariament elevat, i també que la gent te ganes de veure aquest tipus d’ obres, sense tenir que desplaçar-se a Barcelona.

Mes del 85% de les entrades es varen vendre de manera anticipada, i molt probablement en properes representacions s’ arribarà al 100%. Val a dir que a diferencia d’ altres serveis de venda d’ entrades, a Calldetenes el cost que representa aquest servei, es assumit per l’ organització dintre del preu global de l’ entrada. Crec que en un futur cal ajustar-se a la resta de serveis d’ aquest tipus, on es diferencia el cost de la representació, del cost del servei de venda anticipada.

També caldria que els diaris que publiquen noticies referents a les representacions, tinguessin una mica de cura de no caure en errors al comunicar l’ hora del inici. Donar una noticia dient que una representació comença mitja hora mes tard del que realment comença, pot provocar que algú que ha pagat la seva entrada, no pugui entrar fins a la mitja part.

Canviant de discurs dir-vos que s' estan fent els darrers assajos de l’ obra “Arsènic i puntes de coixí” de Joseph Kesselring. Tal com s’ enuncia a la web de l’ Espardenya Teatre, tenen previstes dues representacions dintre dels actes de la Festa Major.
Llegir més...

L’ asfaltat de carrers (ple del 28 d’ agost)

diumenge, 31 d’agost del 2008


Seguint amb el ple extraordinari del dia 28 d' agost, bona part del mateix va girar entorn a la adjudicació de les obres per asfaltar els carrers Sta Eugenia i Països Catalans. L’ aprovació d’ aquest punt del ple, entenc que es una bona noticia pel poble i en especial pels veïns dels dos carrers, un cop hagin paït les contribucions especials que tindran que pagar. De totes maneres no es el fet en si el que em porta a penjar aquest post, sinó el procés de la votació.

Quan es varen tractar aquests dos punts del ordre del dia, el grup de CiU es va abstenir en les dues votacions, argumentant que si bé estaven d' acord en l’ asfaltat dels dos carrers, no estaven d' acord en l' empresa adjudicatària que havia guanyat el concurs. No hi ha res a dir sobre que es defensi aquesta postura ni cap d' altre, però a mi m' ha portat a fer-me la reflexió següent:

Pel poc que jo se sobre el procediment que segueixen els ajuntaments en l' adjudicació d' obres, tinc entès que es tracta d' un procediment molt tècnic, regulat per la Generalitat, i on la responsabilitat principal es del tècnic del ajuntament que aplica el procediment. Puc estar equivocat i potser algú pot ampliar l' informació i treure’m del meu error, fet que li agrairia sincerament; però si el que dic es cert, no estar d' acord amb l' empresa concessionària, vol dir que es dubte del procediment, i per tant el que caldria es exigir que es canvies, o que es dubte de l' aplicació del mateix, i per tant es tindria que especificar on està l' error, per tal de poder-ne exigir la correcció. Qualsevol altre actuació, en la meva opinió només embolica la troca.

Per altre banda, semblaria que les empreses implicades en el concurs, tinguin que fer un seguiment exhaustiu del resultat del mateix, i que en cas de trobar-hi irregularitats, deurien presentar la corresponent denuncia, ja que els afecta a la butxaca. Que es comportessin d’ una altre manera em sorprendria.
Llegir més...

El nou servei d’ autobús Calldetenes - Vic.

divendres, 29 d’agost del 2008


En el ple extraordinari celebrat ahir 28 d’ agost, es va aprovar per unanimitat, signar un conveni amb Vic i Gurb perquè el servei d’ autobús de Vic arribi també a les dues poblacions. Crec recordar que l’ alcalde va parlar de que hi haurien 4 o 5 parades a Calldetenes, i que el preu fixat seria de 0,80€. Particularment penso que es una bona noticia pels veïns, que puguem disposar d’aquest nou servei.

A casa dos dels tres membres de la família que encara hi residim, son clars candidats a utilitzar aquest servei. La meva dona perquè fa anys que manifesta que si hi hagués un servei d’ aquest tipus que s’ ajusti al seu horari laboral, deixaria el cotxe i s’ estalviaria un grapat d’ inconvenients. El meu fill al estudiar a la Universitat, segur que tindrà fàcil el tema dels horaris i de les parades, i per tant també es un candidat clar. Pels veïns que es desplacen a Vic, sense estar subjectes a la rigidesa d’ uns horaris, segur que encara serà mes bona noticia.

La posada en marxa d’ aquest nou servei, es un clar exemple de que un ajuntament no es pot gestionar com una empresa privada. Al ser un servei deficitari , tots o la gran majoria dels transports públics ho son, una empresa privada mai hauria posat al abast dels veïns aquest servei. Penso que al menys en aquest cas, els tres grups municipals també comparteixen aquesta opinió, ja que varen votar a favor assumint el dèficit.

Felicito al equip de govern per posar en marxa aquest nou servei, a pesar de que no figurava en el seu programa electoral, i espero que s’ en surtin en la negociació amb Vic que varen anunciar, de que si el servei es prou utilitzat el dèficit a assumir sigui el mínim possible.
Llegir més...

Com sempre ens tornen a enganyar .

divendres, 15 d’agost del 2008


No se si érem molts els que pensàvem que aquesta vegada la cosa aniria de debò. No es que creguéssim que ens regalarien res, però si que farien algun gest per corregir la situació manifestament injusta , que com s’ ha demostrat patim els catalans en el tema del finançament. Dons no, aquesta vegada tampoc. Tan hi fa que governin a Espanya partits de dretes com d’ esquerres, el resultat pels catalans es sempre el mateix.
Fa mes de dos anys que es va prometre aprovar L’ Estatut que sortís del Parlament de Catalunya. Dos anys desprès i degudament retallat a les Corts Espanyoles, continua pendent de sentencies del Tribunal Constitucional. Es varen publicar les balances fiscals, que sigui qui sigui el mètode de càlcul que es faci servir, demostren la injustícia del sistema. Es va prometre un finançament just, i es presenta per part del govern espanyol una proposta de finançament ridícula, que si te alguna cosa de bo, es que de moment ha provocat una postura unitària dels partits de Catalunya, probablement momentània.
Tan i fa el que varen prometre, no s’ estan de presumir que ja han complert, i de acusar als partits catalans de falta de lleialtat. Com sempre ells a manar i els catalans a creure. Donen com excusa que son temps difícils, i que no es poden permetre segons quines alegries econòmiques, sense voler veure que qui ho te pitjor en temps difícils es el que porta la corda al coll, i que sense miraments li continuen estrenyent.

Trobo encertats els escrits d’ en Josep Romeu al seu bloc de notes, en els que fa un anàlisi d’ alguns aspectes de les relacions de Catalunya amb Espanya, iniciant cada un del seus escrits amb una afirmació contundent: “Amb tramposos no si juga” .
Llegir més...