El ple ordinari del 2.4.2012.

dimarts, 3 d’abril del 2012

Dos regidors del grup municipal de ERC i el cap de llista de PeM varen excusar la seva assistència al ple ordinari del mes d' abril, un ple al que només van assistir set persones de públic, un fet gens habitual en els darrers plens ordinaris que es celebren a Calldetenes, on la participació acostuma a ser força més elevada.

Segons m' han comentat alguns membres de la secció local de ERC de Calldetenes, la no assistència a aquest ple tant de dos dels regidors del grup municipal de ERC, com la dels cinc o sis membres de la seva secció que habitualment assisteixen com a públic a tots els plens, ha sigut una forma de mostrar el seu desacord en la gestió portada a terme els darrers anys per l´ anterior govern, i també el seu desacord en la continuïtat dels dos actuals regidors que n' eren els màxims responsables.

Ja entrant en el contingut del ple,  l' únic punt del ordre del dia que va haver-hi una mica de debat, va ser el que feia referència a l' aprovació dels comptes de l' aigua i el clavegueram, ja que la resta es varen aprovar per unanimitat, incloent el punt que es va incloure d' urgència. i que feia referència a la renovació del conveni per tal de cedir durant quatre anys més l' auditori teatre a les escoles, a canvi de rebre una compensació de 500€ per cada dia que l' utilitzin.

En el punt sobre els comptes del aigua, l' alcalde va remarca que es tractava d' aprovar els comptes presentats i no de com havia fet la gestió el govern anterior, i que per aquesta raó hi votaria a favor encara que desaprovava com s' havia gestionat. El regidor de hisenda va insistir en que els 150.000 euros d' aquest préstec de Sorea, varen anar destinats a cobrir despesa corrent, i no a la millora de la xarxa d' aigua com es obligació i tal com s' especifica en el conveni.

Abans de començar el torn de precs i preguntes, hi va haver un advertiment del alcalde demanant que en els plens no es trenquessin les normes de respecte i convivència tant del públic envers els regidors, com dels regidors envers el públic. En el darrer ple extraordinari del passat dijous, hi va haver un enfrontament entre l' anterior alcalde de Calldetenes i el cap de llista de SI, que va motivar que l' alcalde decidís fer aquest advertiment.

En el apartat de precs i preguntes, la regidora de cultura va exposar en resposta a un pregunta pendent del anterior ple ordinari, que els ingressos de les quatre sessions del festival de pallassos varen ser de 3.992 euros i les despeses de 6.077, es a dir unes pèrdues de poc més de 2.000  euros, que segur que s' enfilen fins els 4.000 si hi sumen el cost que representa obrir el teatre (llum, calefacció, comissions per la venta d' entrades i tècnics), unes pèrdues que com va dir la regidora, son per rumiar molt bé si el proper any es repeteix el festival. Tot i que aquesta informació es un primer pas, el que jo crec que cal que es presentin els números de la resta d' espectacles d' una manera global, ja que en la resta d' actes celebrats aquests primer trimestre,  podrien compensar en part aquestes pèrdues, o com tot sembla assenyalar incrementar-les de manera força significativa.

L' alcalde va demanar al regidor d' urbanisme, que expliques qui es feia càrrec de les despeses de les obres d' arrengament de les voreres del poble, ja que corria el rumor de que la brigada estava arreglant a càrrec dels comptes municipals aceres propietat de la seva família.  El regidor a part d' explicar que cada propietari es feia càrrec de les despeses que li pertocaven, va aprofitar per avançar que demanaran per escrit als propietaris de finques, que urbanitzin les voreres que els pertoquen i que encara no ho estan, i que en cas de no fer-ho, serà l' ajuntament qui s' en encarregarà  i els passarà el corresponent factura aprofitant que ara la llei els autoritza a fer-ho.

El regidor de serveis desprès d' explicar com funcionava l' apagada i l' encesa del enllumenat públic, va tornar a posar sobre la taula el tema de les dietes cobrades per l' anterior alcalde, un punt que s' havia comentat en un ple anterior i que havia quedat pendent. Després de posar diferents exemples de dietes poc documentades, i d' algunes segons va dir s' havien cobrat imports superiors als que li pertocaven segons la llei, va reclamar a l' anterior alcalde la devolució de 5.000€ que havia cobrat al llarg de la legislatura en concepte d' assistència a juntes de govern, una compensació a la que segons va dir no hi tenia dret, i que es va deixar de percebre els darrers mesos de la legislatura, quan l' avui regidor de serveis ho va denunciar.

Per part del públics només va intervenir el cap de llista de SI, que va fer un repàs dels 10 creditors més importants del ajuntament, uns creditors que segons va dir acumulen més del 95% del deute municipal.
Llegir més...