Ple ordinari del 27 de setembre de 2010

dimarts, 28 de setembre del 2010

Tal com estava previst, i amb l' assistència de nou persones de públic, es va celebrar ahir el ple ordinaris del tercer trimestre d' aquest 2010.


Desprès de l' aprovació de l' acta del ple anterior, es va passar revista a tot el seguit de decrets de l' alcaldia, i es fa fer un seguiment de les factures aprovades en aquest període.

Seguidament es va parlar de la creació del nou servei de clavegueram, en el que es va qüestionar per part del grup municipal de CiU, el fet de que ja s' estigues cobrant la taxa quan encara no s' havia escollit l' empresa que donaria aquest servei. L' alcalde va argumentar que el servei ja s' estava prestant per part de la brigada, i que per tant el cobrament era correcte. El cap de llista de CiU, va anunciar que continuarien insistint en el tema, un cop s' haguessin assessorat.

En el apartat de mocions, es va presentar una única moció per part del grup municipal de CiU, en la que demanava una vegada més,  una auditoria externa dels comptes municipals, una petició que no es nova, ja que l' han vingut fent al llarg de tota la legislatura. Demanaven també la creació d' una comissió per escollir els auditors i fer el seguiment de la mateixa, formada per un únic representant de cada grup polític. L' alcalde va comentar igual que en altres ocasions, que aquest servei ja el donava la diputació de manera gratuïta, i que considerava innecessària una despesa amb tota seguretat molt elevada. La moció va ser rebutjada per 6 vots en contra (ERC) i cinc a favor (CiU + PeM).

En el apartat de precs i preguntes, es varen comentar bàsicament temes del funcionament dels serveis municipals, de les que remarcaria la proposta de millora per part de PeM, de la gestió de la neteja dels dipòsits d' aigua que darrerament va provocar un tall en el subministrament, i també la proposta de CiU per un reforçament en el servei de recollida dels contenidors de vidre. El regidor del servei es va comprometre a incrementar la freqüència de buidat del contenidors, a o augmentar el número de punts de recollida.

Per part del públic, l' única pregunta va fer referència a quina era la situació de les obres de la variant. L' alcalde va respondre que el projecte seguia el seu curs, i per tant cal suposat que es tindrien que iniciar les obres a inicis del 2011, sense més endarreriments.
Llegir més...

Comparativa impostos 2010 - IAE.

divendres, 17 de setembre del 2010

En el escrit de fa dos anys, comentava que a l' hora de calcular aquest impost, per l' ajuntament només es tracta d' aplicar un factor corrector sobre una base que ja li bé calculada, i per tant, per veure la pressió contributiva que aplica cada ajuntament, podem partir d' un mateix import, i aplicar el factor de correcció decidit per cada un dels ajuntaments. Per fer la comparativa he agafat un import base de 600€.


Normalment els ajuntaments tenen dos conceptes correctors diferents, i s' en aplica un o altre, en funció de si l' activitat econòmica en qüestió, es porta a terme dintre o fora del cas urbá. Desconec el motiu de perquè Calldetenes fa servir tres escalats en lloc dels dos que fan servir la resta de municipis amb els que faig la comparació.

Podem comprovar en la gràfica que il•lustra el post, que la pressió per aquest concepte que aplica el nostre ajuntament en comparació als altres municipis, es poc mes o menys la mateixa que la que aplicava l' any 2008, tant a les activitats que es porten a terme dintre del casc urbà (rebuts-1),  com en les que es porten a terme en llocs més aprtats dl centre urbà. Aquest any 2010, Calldetenes es el segon municipi dels quatre, on es paga més per aquest concepte.

Les dades d' aquest impost de tots els municipis, es poden trobar en la web de la diputació.
Llegir més...

Comparativa impostos 2010 - Recollida de residus.

dimecres, 15 de setembre del 2010

Si en centrem en el que es paga per la recollida de residus en els habitatges aquest 2010, la tarifa que afecta a tots els veïns, Calldetenes es el municipi dels quatre que ha incrementat menys el rebut per aquest concepte respecte al 2008, com podem comprovar fent la comparació amb l' escrit del any 2008, tot i que continua sent el segon municipi més car. Es pot veure també, que l' import dels rebuts s' ha anat igualant entre els diferents municipis, exceptuant Sant Julia que encara s' ha destacat més com el municipi que més cobra per aquest concepte.

Cal suposar que tots el ajuntaments tendeixen a cobrir amb aquest impost, el cost real que suposa aquest servei, d' aquí segurament que el que es pagui tendeixi a igualar-se, però perquè la comparativa fos exhaustiva, caldria veure si hi han diferencies en el servei que rebem els veïns dels diferents pobles.

En les tarifes que no corresponent al habitatge, podem veure que hi ha una certa diversitat entre els quatre municipis, suposo que motivat per les particularitats de cada poble, donant-se situacions en les que per exemple, Calldetenes es on paguen menys les botigues que no son d' alimentació, mentre que es segon més car per les botigues d' alimentació. El que paguen els bars i restaurants, es difícil de comparar ja que las característiques que defineixen com aplicar aquest impost, no son idèntiques en els quatre municipis.

Les dades d' aquest impost de tots els municipis, es poden trobar en la web de la diputació,
Llegir més...

Comparativa impostos 2010 - El IVTM

dilluns, 13 de setembre del 2010


Poc es pot dir del impost sobre els vehicles de tracció mecànica, un impost senzill de calcular, ja que cada anys el que fan els ajuntaments, es decidir quin percentatge d' augment s' aplica sobre el que es va pagar l' any anterior.

Tal com era de preveure, el 20% d' augment que va aplicar Calldetenes l' any 2008 per l' exercici del 2009, el va situar com el municipi dels quatre que comparem, on els seus veïns pagaven més per aquest concepte, i ha continuat sent el més car el 2010, degut a que el darrer any tots els ajuntaments varen apostar per la contenció.

Si ja paguem més per aquest concepte que els municipis veïns d' una mida similar, semblaria raonable esperar, que aquest any no es produís cap increment en aquest impost.

Les dades d' aquest impost de tots els municipis, es poden trobar a la web de la diputació.
Llegir més...

Comparativa impostos 2010 - El IBI

dijous, 9 de setembre del 2010

El novembre de 2008 vaig publicar en aquest bloc, alguns escrits on comparava el que es pagava a Calldetenes per els principals impostos, amb els que pagaven municipis propers (Folgueroles, Sant Julia, Santa Eugènia),).  Durant el debat dels pressupostos d' aquell any, en els plens, butlletins i fòrums, es deien moltes coses que per mi no s' ajustaven a la realitat, i els escrits pretenien objectivar-ho. Ara que properament es tindran que aprovar els pressupostos pel proper 2011, m' ha semblat interessat repetir l' exercici.

El primer impost que vaig comparar fa dos anys, va ser en base el que s' havia recaptat en concepte de IBI de 2007, i per repetir l' exercici, m' ha semblat interessant fer-ho basant-me la imatge que encapçala aquest post, i que intenta explicar com ha evolucionat el IBI en els quatre municipis aquests dos anys. Igual que en el post de 2008, l' unitat que em sembla més objectiva per comparar, es el import del rebut mig (total recaptat/nº de rebuts), el que obliga a fer-ho amb dades del any anterior, ja que la recaptació d' aquest any, no es publicarà al cadastre fins la segona meitat de 2011.

Si ens fixem en el gràfic, veurem que l' any 2008 Folgueroles es va convertir en el municipi amb el rebut promig més alt. La raó tal com apuntava en el escrit d' aquell any, va ser que va entrar en vigor la revisió del cadastre, que va encarir aquest impost en aquell municipi tant per les finques urbanes, com per les rústiques com desprès veurem.

En la recaptació del any 2009, degut a la contenció de la resta de municipis i fins i tot de la revisió a la baixa per part de Folgueroles del IBI de les finques urbanes, Calldetenes es va convertir en el municipi on es paga més en concepte de IBI per aquest tipus de finques, i segurament el 2010 aquesta diferencia encara es va incrementar lleugerament, i per tant semblaria lògic que en el pressupost pel 2011, s' actues en conseqüència i que l' impost del IBI per finques urbanes no s' apuges, i mantenir una certa equivalencia amb els municipis veïns.

Si fem la mateixa comparativa per les finques rústiques, veurem en l' imatge de l' esquerra d' aquest paràgraf, que en aquest cas l' impost també va pujar de manera espectacular a Folgueroles a causa de l' actualització del cadastre, sense que en aquest cas l' any següent (2009) el revisessin a la baixa i fins i tot es va incrementar, cosa que em fa pensar que l' equip de govern de Folgueroles, va decidir que el increment aplicat a les finques rústiques era l' adequat.

Si exceptuem l' enorme increment produit a Folgueroles, en el altres tres municipis, els increments en els rebut de les finques rústiques al llarg dels tres exercicis  han estat mínimes o inexistents, i per sota del increments aplicats a les finques urbanes. Espero que aquesta comparativa, serveixi si més no com a reflexió.

Cal dir en el cas de les finques rústiques, que la unitat que he escollit per fer la comparativa es import/per hectàrea en lloc de import/rebut, ja que les superfícies de les finques poden ser molt diferents d' un municipi al altre, i per tant em sembla una unitat molt més objectiva. Afegiré també, que si algú vol comprovar la bondat del exercici o plantejar-ne un de nou, les dades les he tret de la web del cadastre, i per suposat les puc fer arribar a qui hi tingui interès. Com sempre qualsevol esmena o comentari, seran molt benvinguts.
Llegir més...