El que ens cal son respostes (2).

dilluns, 26 de març del 2012

En el ple del passat dia 22 de març, el cap del grup municipal de ERC i anterior alcalde de Calldetenes, va ser el portaveu del seu grup municipal, un fet que no m' hauria cridat l' atenció, si no fos perquè des del ple de investidura eren els seus companys de candidatura els que venien exercint aquest rol. Que fossin altres regidors els que fessin de portaveus en els plens, em feien pensar que els rumors de la renuncia a curt termini d' en Jaume Mas a l' acta de regidor podien ser certs, i que faria el que han fet altres politics de la comarca, que desprès de molts anys de ser alcaldes han renunciat a ser regidors quan han perdut el govern.

Com deia en el escrit del 22 de febrer, penso que la renuncia dels regidors que formaven part del antic govern es necessària per Calldetenes, fins i tot imprescindible si es vol canviar l' actual dinàmica, però tots sabem que aquesta es una decisió personal.  En el cas de que la seva decisió sigui continuar exercint de regidors tal com em va semblar el dijous passat, crec que els veïns tenim dret a exigir que la facin pública, i que tothom pugui tenir clar quina es la legislatura que ens espera i amb quins actors. Penso que també tenim que exigir, que s' acabi amb les continuades absències als plens i que sempre que s' els requereixi sobre actuacions del anterior govern,  donin totes les explicacions que calgui d' una manera clara i sense evasives, un fet que per els motius que sigui en aquesta legislatura de moment no s' ha produït, i que perjudica clarament els interessos i la imatge de Calldetenes.

Si com es diu la intenció d' en Jaume Mas es renunciar a l' acta de regidor, (de la intenció d' en Jaume Parramon no en tinc cap informació), penso que també cal publicar-ho de immediat i executar-ho el més aviat possible. Tot i així, tant si pensa renunciar a finals d' any com apuntaven alguns rumors, com si ho fa el mes d' abril com apuntaven d' altres,  o si la data escollida es el juliol com sembla indicar la darrera versió que circula, crec que tindria que cedir als seus companys de candidatura i per suposat als del partit que representa, tot el protagonisme i la llibertat per decidir quina es la política a seguir més convenient, donant la seva opinió sempre que pugui i/o se li demani, però defugint per més que li costi imposar condicions o politiques que en aquest cas ell ja no conduirà.

Penso que cal donar resposta immediata a aquesta situació de bloqueig, que es visualitza en les absències continuades als plens del mateix Jaume Mas i també d' altres regidors de ERC, i que fa que les coses que caldria aclarir i resoldre  en benefici de Calldetenes,  es vagin allargant en el temps. Qui vulgui comprovar quina es actualment la situació de la vida municipal, només cal que assisteixi al proper ple ordinari que si no recordo malament es celebrarà el proper dos d' abril.
Llegir més...

El ple extraordinari del 22 de març de 2012.

dissabte, 24 de març del 2012

Dotze persones varen assistir com a públic al ple extraordinari del 22 de marc, un ple que es va convocar per tractar i aprovar el pressupost del 2012, i al que  varen excusar la seva assistència dos regidors del grup municipal d' ERC.  Aquest ple va ser gravat  i retransmès en directe per internet per el 9 Nou i el 9TV, segons va anunciar l' alcalde degut a que considerava que el dels pressupostos era el ple més important. podeu seguir el detall de ple al següent enllaç de la pàgina web de l' ajuntament.

Sobre les gravacions dels plens, ja vaig deixar la meva opinió en un escrit en aquest bloc el passat 27 de desembre, un escrit on varem mantenir un petit debat amb l' alcalde sobre aquest tema. Només remarcaré que crec que fer proves d' una activitat, que com va dir l' alcalde es costosa econòmicament parlant i que de moment no la podrem fer en tots els plens, em sembla més una qüestió de propaganda que de servei als veïns i de transparència, i més quan els plens gravats no hi ha torn de precs i preguntes.  Crec que tots els plens tenen temes interessants, especialment ara que a Calldetenes l' assistència de públic es força significativa, i on es pot participar en moltes més ocasions que abans.

Dir també  que tots els punts del ordre del dia es varen aprovar per unanimitat, i que em va sorprendre que igual que passava sovint en la legislatura passada, es detectessin durant el ple diversos errors de forma en la documentació dels pressupostos, i sobretot que no hi figures l' informe de la secretaria,  que per llei té que estar disponible tres dies abans de la celebració del ple. Aquesta mena de situacions, posen en dubte l' anunciada voluntat del equip de govern de fer les coses bé i totalment ajustades a la llei.

El punt del ple on va haver-hi més debat, va ser el que feia referència al pressupost de l' escola bressol, que segons es va explicar  implica assumir un dèficit de 70.000 euros. El cap de llista del grup municipal de ERC i anterior alcalde de Calldetenes, va proposar reduir aquest dèficit reduint personal, ja que al seu entendre tot i la reducció que s' ha produït, segueix per sobre del que s' exigeix actualment des de la Generalitat, tal com s' havia apuntat en un ple anterior pel mateix equip de govern.  El regidor responsable del servei va dir que  el conveni amb  la Generalitat no permet reduir més la plantilla,  però que si tal com deia  el  portaveu del grup d ' ERC, tenien informació de poblacions que s' els havia autoritzat fer-ho i els hi feia arribar, tindrien arguments per discutir-ho amb la Generalitat. Cal doncs que s' aporti aviat aquesta informació, i que l' equip de govern pugui reduir aquesta despesa com està fent amb la d' altres serveis.

El segon punt del ordre del dia, donava compte de la relació de factures presentada al govern espanyol en compliment del que marca la recent llei que te per objectiu,  ajudar als ajuntaments a fer front al pagament de les factures pendents mitjançant la concessió d' un préstec. L' alcalde va informar que s' ha penjat a la web municipal la relació de les factures, per tal de que tots els creditors puguin comprovar que el que s' ha presentat s' ajusta a la realitat. En aquesta relació que puja a 5,8 milions d' euros, no hi figuren els deutes que l' ajuntament pugui tenir amb altres organismes públics, en el cas de Calldetenes no hi figuren per exemple, els 90.000 euros que es deuen al ajuntament de Vic per la gestió del servei d' autobús.  Naturalment tampoc hi figura la subvenció del camp de gespa artificial, ja que tècnicament es tracta d' un deute de F.C. Calldetenes.

Un altre punt que a mi em va semblar important, va ser l' aportació del regidor de serveis en referència al que va anomenar "préstec de Sorea", del que també  es va parlar en el anterior ple del 5 de març. El regidor va dir que considerava que aquest préstec no es comptabilitzava correctament, ja que al restar la quota a pagar  directament del que l' ajuntament tindria que cobrar en la liquidació anual, no quedava cap mena de constància comptable d' aquest deute, que com va recordar hi tindrem que fer front encara durant més de 30 anys. Personalment comparteixo totalment l' apreciació del regidor sobre aquest punt, en el que em va semblar que no s' introduiria cap canvi.

Una altre partida del pressupost que em va cridar l' atenció, i que va ser motiu d' una pregunta per part d' un dels assistents al ple, va ser la provisió de 60.000 euros per fer front a la demanda que ha interposat l' antic arquitecte municipal contra l' ajuntament. Una demanda motivada per el tipus de contracte laboral que tenia amb l' anterior equip de govern, i que al ser acomiadat per l' actual equip, li ha premés argumentar en la demanda que treballava de manera fixa i continuada per l' ajuntament des de l' any  2002, i que per tant te dret a una indemnització. Molt em temo que el nostre ajuntament tindrà que pagar aquesta indemnització, incrementant encara més el deute que tenim.

Al tractar-se d' un ple extraordinari, no va haver-hi torn de precs i preguntes pels regidors, tot i que l' alcalde si va donar la paraula al públic per preguntar exclusivament sobre temes relacionats amb l' ordre del dia, a diferencia del que passa en els plens ordinaris on es pot preguntar sobre qualsevol tema. L' única pregunta va ser la que ja he exposat abans sobre la demanada del arquitecte municipal acomiadat.
Llegir més...

8 de març, dia internacional de la dona treballadora.

dijous, 8 de març del 2012

 Des de fa 35 anys cada 8 de març es commemora "el dia internacional de la dona treballadora". Amb motiu d' aquesta commemoració, la Nani Altimires m' ha fet arribar un article d' opinió per si em semblava oportú penjar-lo al bloc.

Sigui aquesta la meva petita contribució a la jornada.
Què significa avui el 8 de març .

Ara fa 35 anys les Nacions Unides van declarar el 8 de març com a “Dia Internacional de la Dona Treballadora”. Des de llavors, ha esdevingut una diada en la qual dones arreu del món commemorem diversos esdeveniments com ara la vaga de les obreres tèxtils americanes de 1857, els incendis de la fàbrica Cotton i el de la Triangle Shirtwaist Company de Nova York. On lamentablement, en aquests segon, hi van morir 142 obreres, treballadores, majoritàriament dones joves immigrants que havien mantingut l’any anterior una important vaga per demanar millors condicions laborals.

Tal com ens recorda Anna Isabel Álvarez González en Los orígenes y la celebración del Día Internacional de la Mujer, 1910-1945 (KRK-Ediciones, Oviedo, 1999), l’incendi més important es vincula amb la celebració del 8 de març tot i que, en realitat, fou el 25 de març de 1911. El 8 de març, doncs, no és més que una data simbòlica en memòria a tot el conjunt de lluites dutes per dones amb l’objectiu d’aconseguir uns drets.

Ara bé, l’afirmació que avui dia ens sembla tan evident de què els drets de les dones són drets humans, no es va fer explícita fins la Declaració de la IV Conferència Internacional sobre les Dones de Beijing, tot just l’any 1995 !

Sabem que la història no es pot basar en un únic fet i cal tenir molt present que la història és viva, canvia i el sentit dels símbols i significats també. Per tant, tot ho hem d’entendre com un procés dinàmic i hauríem de respirar i preguntar-nos de nou sobre el significat del dia de la dona avui, a casa nostra, a Catalunya i en plena era de la informació; plantejar-nos de nou el significat de la lluita per uns drets en una societat tan metamòrfica i qüestionar-nos el model de societat i el paper que hi tenim i el que hi volem tenir.

Continuar treballant en la lluita contra les desigualtats des de casa nostra, des de la vida diària, des de dins de cadascú, per a mi vol dir treballar tothom de forma conjunta i gratuïta, dones i homes, amb empenta, amb actitud activa, positiva però també crítica, amb lideratge i amb iniciativa. Hem de defensar unes accions i idees que ens portin a aconseguir una societat més justa i equilibrada, on el gènere no sigui un obstacle, per tal de modificar posicions i actituds que ara mateix només són de desigualtat i violència. Per això cal que eliminem ara prejudicis i reconstruïm un nou marc d’organització social i de relacions personals.

Hem fet camí i passos gegants per posicionar-nos en igualtat de condicions davant no només de la societat sinó també de la comunitat. Però ens queda molt per fer. Cal parlar de desigualtat salarial i com a conseqüència d’unes jubilacions i d’unes prestacions contributives per desocupació inferiors que ens porten a menys independència econòmica i, alauradament, a menys llibertat.

En aquesta crisi cada vegada som més vulnerables: l' atur femení de llarga durada s' ha multiplicat per quatre durant aquests darrers dos anys !

Si parlem de formació, el 60 % de les persones titulades universitàries són dones. Però què passa amb el talent femení ? On és ? Hi ha, sens dubte, un problema estructural empresarial de segregació horitzontal i vertical, tot i que també hi ha l’opció personal i voluntària, s’ha de suposar, que un cop són mares moltes han abandonat el mercat laboral o han renunciat a promoció interna. Siguem coherents: volem independència o dependència ?.

Encara hi ha un “sostre de vidre” que hem de trencar, ens cal menys resignació i frustració i més autoestima femenina i creure en nosaltres mateixes.

Tot buscant les raons i el sentit del 8 de març, m’he preguntat perquè es tant important aquest dia per les dones. I aquestes són les meves respostes:

• Perquè volem un món en pau on la dignitat humana sigui respectada.
• Perquè hi ha països on les dones es troben sotmeses a tota classe de barbaritats i vexacions.
• Perquè demanem que homes i dones siguin iguals en dignitat, iguals en drets i que aquests s’apliquin.
• Perquè 2/3 de les persones analfabetes del món són dones i infants.
• Perquè el 99 % de les terres cultivades són propietat d’homes, mentre que les dones produeixen el 70 % del cultiu d’aliments bàsic.
• Perquè els homes només col•laboren en un 20 % en la cura dels infants i de persones grans i en les tasques de la llar.
• Perquè en una de cada deu llars hi ha violència masclista.
• Perquè avui ser feminista no vol dir ser dona: cal ser una persona lluitadora, crítica, intel•ligent i pacifista.

Per tant, del dia 8 de maig no sé si cal parlar del dia de les dones o de les dones treballadores. Però el nom no fa la cosa. El que importa és que som les dones treballadores, amb un treball remunerat o no, les que hem fet i hem de fer avançar encara més la societat cap a una igualtat, treballant amb ella. És una lluita contínua i poc popular.

Fa 101 anys lluitàvem per uns drets humans generals. Recordem-ho i no renunciem a allò pel que es va lluitar i s’està lluitant. Igualtat i independència!

Adjunto també l' enllaç al manifest de ERC


Rosa Altimiras i Rovira
Secretaria de la Dona -Federació Regional d’ERC a la Catalunya Central-

Calldetenes, 7 de març de 2012
Llegir més...

El ple ordinari del 5 de març de 2012

dimarts, 6 de març del 2012

Quinze persones varen assistir al ple ordinari celebrat ahir vespre, un ple en que altre vegada no va assistir l' ex-alcalde i cap de llista del grup municipal de ERC. Aquesta absència va tenir com a conseqüència, que moltes de les preguntes que tant els regidors com el públic li volien dirigir, quedessin de nou sense resposta i pendents per el proper ple.

Els diferents punts del ple es varen aprovar pràcticament sense debat i per unanimitat, excepte el de l' aprovació dels comptes del aigua i clavegueram , que es va deixar l' aprovació pendent per un proper ple. El regidor de serveis va informar que en la documentació de tancament de Sorea, s' havia detectat que a l' ajuntament se li descomptaria fins l' any 2038, una part del que tindria que ingressar en concepte de "cànon de l' aigua" , per fer front a un deute amb Sorea que en aquests moments es encara  de 127.000 euros, un deute que no s' havia detectat dins ara.  Degut a que cap dels regidors presents va poder explicar quin havia estat el destí dels diners, ni perquè s' havia fet el préstec d' aquesta manera, es va acordar no aprovar el punt en espera de que l' ex-alcalde ho aclareixi.

Dels punts del  ple també voldria remarcar l' aprovació de la moció presentada per l´ Assemblea Nacional Catalana de Calldetenes, en suport al moviment "Diem Prou", que proposa pagar els impostos a l' Agencia Catalana en lloc de pagar-los al Ministeri de Hisenda espanyol. Tots els grups varen fer seva la moció i varen votar-hi a favor. Adjunto també el link a la pàgina web on s' explica el procediment a seguir per si algú s' hi vol acollir.

En el torn de precs i preguntes, el regidor de serveis va retreure al primer tinent d' alcalde del govern anterior, que en el darrer ple ordinari no s' hagués abstingut en la votació per l' anulació d' algunes factures de l' empresa "Arimany Piella transport SL", ja que va incomplir la llei al ser l' empresa en la que actualment treballa. Li va retreure també, que amb la seva votació havia defensat interessos personals i no els interessos de Calldetenes.

Quan es va donar la paraula al públic, veïns que viuen fora del nucli urbà es varen queixar de que no els haguessin informat prèviament, dels canvis introduïts en el servei de recollida d' escombraries aprovats en el darrer ple. Varen exposar que amb la retirada dels punts de recollida, es quedaven sense un servei pel que tenien que continuar pagant, i que creien que no s' havien estudiat prou bé totes les alternatives. Tant l' alcalde com el regidor de serveis varem manifestar la seva predisposició a reunir-se amb els veïns afectats per millorar la proposta, al mateix temps que informaven que el dia 22 de març hi hauria una reunió pública, per informar a tots els veïns del nou funcionament del servei.

El cap de llista de SI va preguntar sobre l' abocament de purins en alguns camps i sobre la depuradora de "la Caseta", preguntes que l' alcalde va respondre dient que aquests temes eren responsabilitat del consell comarcal. També va fer un seguit de reflexions sobre les donacions del govern anterior a Osona Solidaria, la necessitat de registrar les intervencions del públic en els plens, l' absència del ex-alcalde i el nivell d' endeutament de Calldetenes que va comparar amb el de Moià. Va acusar al grup municipal de ERC de comprar vots en les passades eleccions i de mentir en el  tema del endeutament.

En Marius Valls ex-regidor d' urbanisme del anterior govern, va intervenir per informar que s' havia dirigit al ajuntament per demanar dades sobre el pagament de 2.000 euros mensuals durant 47 mesos a l' empresa "Arimany Piella transport SL", que no estaven documentats en el contracte i que es va debatre en el  ple anterior. Va indicar que si no ho feia l' ajuntament, ell estava disposat a denunciar a on calgués aquest fet, i va oferir al equip de govern la seva col·laboració  per tal d' aclarir-ho.
Llegir més...