El ple ordinari del dia 7 de Gener de 2013.

dimecres, 9 de gener del 2013El primer ple ordinari del any, un ple curt ja que va tenir una durada d' uns 45 minuts, va comptar amb la presència de només set persones de públic.

Un cop aprovades les actes de plens anteriors i que es donés compte del decrets d'alcaldia aprovats, es va procedir a la presa de possessió del càrrec de regidor per part d' en Xanti Domènech. En Xanti també va ser designat representant de ERC a la comissió de comptes.

En el seu parlament en Xanti va explicar que estava content d' accedir al càrrec, i que ja sabia que "alguns l' esperaven", en especial el regidor de hisenda que en el anterior ple i quan en Xanti encara estava entre el públic, li va avançar que tenien "acusacions" preparades contra ell per la seva gestió en governs de ja fa uns quants anys
 (minut 1:10:00 de la part-2 del video). "tinc la consciencia molt tranquil·la" va afegir en Xanti sense que el regidor de hisenda fes cap comentari, ni donés cap explicació. 

Seguidament es va acordar quantificar en 99.972 euros la quantitat a reclamar a l' empresa Arimany Piella Transports SL, en el procés judicial que es segueix contra aquesta empresa per cobraments de factures que no s' ajustaven al que figura en el contracte. Els regidors de ERC es varen abstenir. La secretaria havia informat que en Jaume Parramon no podia participar en la votació ja que tenia relació contractual amb l' empresa denunciada, però el ser present en la votació en lloc d' abandonar momentàniament la sala, el seu vot es va confondre amb el de la resta de regidors del seu partit.

Seguidament es va procedir a la ratificació del decret d' aprovació de l' expedient de crèdit 8/2012. En definitiva es tracta de treure diners sobrants d' algunes partides, per fer front a despeses no previstes en el pressupost, en aquest cas es tractava bàsicament de pagar la factura de més de 38.000 euros de la Fusteria Rovira, que va ser motiu de força polèmica en plens anteriors. El que no es va explicar, o al menys jo no ho vaig sentir, es com en moments com els actuals on teòricament el pressupost està tant ajustat, es poden treure tants diners i de quines partides es varen poder treure.

En el apartat de precs i preguntes, l 'alcalde va informar que el proper dilluns convocaria una reunió amb els membres de ERC, per decidir conjuntament quins projectes dels que te previstos l' ajuntament s' incorporen al PUOSC del 2013, per obtindre les corresponents ajudes per el seu finançament, El regidor de serveis va informar que a conseqüència de les queixes fetes per dues mares sobre el possible risc de fongs als vestidors del camp de futbol, s' havien fet dues inspeccions i que el resultat havia estat negatiu, i que per tant calia estar tranquils.

Per part del públic no va haver-hi intervencions.
Llegir més...