La Font d' en Titus torna a ser noticia

divendres, 19 de novembre del 2010

Son moltes les noticies que s' han publicat sobre el conflicte entre Calldetenes i Sant Julià en referencia a l' urbanització de la Font d' en Titus, jo mateix he opinat en diverses ocasions en aquest bloc sobre aquest tema, la darrera el mes de maig poc després de l' entrevista al alcalde de Sant Julia en el programa Angle Obert del Nou TV, entrevista en la que el sr. Rosell acceptava la mediació de la Generalitat, una mediació que també havia reclamat un parell de mesos abans, en una reunió amb el veïns de l' urbanització. Que la Generalitat fes de mediador, també va ser el resultat de les reunions que els dos ajuntament varen tenir el passat mes de març, amb el director general de d' Administració local, el senyor Carles Bassaganya.

Des del mes de maig no hi ha hagut cap noticia que indiques com evolucionava l' informe tècnic que s' havia acordat, fins avui que segons podem llegir al 9 Nou, la Generalitat va confeccionar un informe amb les dades aportades pels dos ajuntaments, en el que determinava que Sant Julià té que pagar 652.695€ a Calldetenes. Aquest informe acceptat per l' equip de govern de Calldetenes, no ho ha estat per l' alcalde de Sant Julià. Davant aquest fet, el director general de l' administració local ha enviat un nou informe als dos ajuntament, per deixar constància de les tasques que el seu departament ha portat a terme.

Si ara es disposa del informe tècnic que tant s' havia reclamat, avaluant la compensació que tindria que rebre el nostre ajuntament pels serveis prestats durant els anys en que la Font d' en Titus encara pertanyia al terme de Calldetenes, caldria esperar que tots els grups politics de Calldetenes,  fessin pinya i demanessin que es respectés el que s' havia acordat, defensant tots en bloc els interessos del nostre municipi. Les darreres aportacions del representant de CiU a la seva pàgina web parlant d' aquest tema, a mi em fan pensar que no serà així, i que s' aprofitarà qualsevol escletxa per continuar amb els enfrontaments.

També en referència a aquest tema de l' urbanització de la Font d' en Titus, dir que en el ple extraordinari d' ahir es va aprovar per unanimitat reclamar a Hisenda, els 512.964€ corresponents a les contribucions cobrades per Sant Julià entre el 1.998 i el 2006, i que ja fa un any la justícia va determinar, que a qui corresponia cobrar-les era a Calldetenes.
Llegir més...

Les Adoberies i les properes eleccions.

diumenge, 7 de novembre del 2010

He llegit al 9 Nou la noticia que parla de la reunió de PeM amb les entitats de Calldetenes, celebrada amb la finalitat de proposar com  tindria que ser el futur edifici les Adoberies. La reunió va acabar amb la publicació d' un comunicat, on demanen al equip de govern que es posi a treballar de manera immediata en aquest nou equipament, i que no faci un ús electoralista del projecte.
A mi em sembla que al publicar aquest comunicat en la premsa local, els regidors de PeM fan precisament el que demanen que no faci l' equip de govern, es a dir "un ús electoralista"  d' aquest futur nou equipament, un futur que em temo serà força llarg vista la situació econòmica del ajuntament i del país.

Si no es vol fer electoralisme, no es fa una reunió a corre cuita tres dies desprès del enderroc del edifici vell, on el resultat no es un recull de necessitats per lliurar als tècnics, sinó una definició de com es tenen que distribuir l' edifici i les entitats, ni tampoc es demana al equip de govern que s' hi posi a treballar "ja", en un moment en el que hi ha greus dificultats per acabar els eqyuipaments que ja tenim començats, i per mantenir els serveis actuals en funcionament.

També crec que es fer electoralisme, dir que s' ha aterrat les Adoberies sense informar el ple, quan des de fa mesos el regidor d' urbanisme està mirant de posar ordre a tots els edificis que amenacen ruïna al poble, i s' en ha passat llista en diversos plens als que jo he assistit.

Com a veí que paga els seus impostos, que tal com argumenten els regidors de PeM quan voten en contra de la revisió de les taxes ja son prou elevats, i deixant de banda les meves discrepàncies amb el contingut de la proposta, em sembla raonable comentar, que no veig l' urgència que PeM reclama de posar en marxa aquest nou equipament, al menys fins que l' ajuntament no estigui en una millor situació econòmica, que no crec que sigui abans d' una legislatura. Crec que com a poble no ens convé en absolut encetar una nova obra que no sabem quan acabarem, i no defensar això crec sincerament que es fer electoralisme, a no ser que ja es disposi dels diners per fer-ho.
Llegir més...

Eines 2.0 - 24Symbols (El Spotify dels llibres).

divendres, 5 de novembre del 2010

Segons he pogut llegit a "Banda Ancha", abans de finals de 2010 esta previst que un grup d' enginyers espanyols, posin en marxa un servei que permetrà la lectura de llibres per la xarxa, de manera idèntic a com ho fa Spotify a l' hora d' escoltar música.

La millor manera de saber en que consisteix aquest servei, es visitar la web dels seus promotors, on s' exposen fins a deu raons per utilitzar-lo, de les que em ressaltaré algunes:

1.- Aquest nou servei de lectura no permet la descàrrega de fitxers, i per tant els drets d' autor queden salvaguardats, i com que al mateix temps queden registrades quines son les obres més accedides, els editors poden disposar d' un indicador força objectiu, per la distribució del que es recapti per aquest concepte.

2.- Permetrà la lectura gratuïta de llibres, a canvi d' acceptar rebre propaganda al accedir al servei, exactament com ho fa Spotify, una propaganda que segons els promotors no serà intrusiva en la lectura. També esta previst un sistema de pagament que elimina la propaganda. Es podrà accedir a aquest servei, des de ordinadors, Smartphones, ipods, book-readers i tota mena d' artefactes que permeten l' accés a Internet.

3.- Una aportació important, es que permetrà accedir a llibres, dels que per la seva poca probabilitat de venda, es difícil que s' en facin noves reedicions, al mateix temps que es redueixen d' una manera dràstica els costos de distribució.

Tot i que penso que es tracta d' un servei excel•lent, crec no serà fàcil que pugui substituir als llibres de tota la vida, al menys a curt termini.

Llegir més...

El ple municipal extraordinari del 2 de Novembre de 2010.

dimecres, 3 de novembre del 2010

Amb la assistència de 6 persones de públic, es va celebrar el ple extraordinari del 2 de Novembre d 2010, del que adjunto l' ordre del dia.

Un cop aprovat el calendari de festes pel 2011 per unanimitat, es varen debatre i aprovar les ordenances pel proper exercici.  La votació va ser de sis vots a favor dels regidors de ERC, els 3 vots vots en contra de PeM, i l' abstenció dels dos regidors de CiU.  Degut a la contenció de les puges proposada per l' equip de govern, bàsicament s' apuja el IBI de les finques rústiques i la taxa d' escombraries, el debat va ser més aviat escàs, i la major part del temps es va dedicar a decidir l' import d' una nova taxa proposada per CiU, que s' aplicarà als casaments que es celebrin al ajuntament, i en una comparativa presentada per PeM, sobre el cost del rebut de l' aigua respecte a altres municipis, al meu entendre poc argumentada per treure cap conclusió, ja que es parlava de rebuts amb consums diferents. Seguidament es va aprovar per unanimitat el calendari fiscal per el 2011.

Amb els sis vots a favor dels regidors de ERC, i els 5 en contra dels regidors dels altres dos grups, es va aprovar la contractació de dos crèdits previstos en el nou pla de sanejament. El tema del endeutament també es recurrent en cada ple, i en aquesta ocasió el debat tampoc va aportar cap novetat.

El debat sobre la nova taxa de clavegueram, va ser una repetició del que va haver-hi en el ple del 27 de setembre. En aquest ocasió va ser PeM qui va qüestionar el fet de cobrar per un servei, sense que s' hagi aprovat la adjudicació del mateix. L' alcalde va tornar a defensar que l' adjudicació va lligada a l' externalització del servei, i no a la prestació del mateix que actualment  fa el propi ajuntament, i que per tant la taxa era legal i raonable. El portaveu de CiU va tornar a anunciar que portarien un informe jurídic per demostrar que aquesta taxa no s' ajustava a la llei, anunci que ja havia fet en el ple del 27 de setembre. El portaveu de CIU també va comunicar que disposava d' un pressupost alternatiu, per donar aquest servei de clavegueram per la meitat del cost proposat per l' ajuntament. Desprès de que el secretari lamentés que no s' hagués presentat abans, es va acordar afegir aquest pressupost degudament signat  per l' empresa que el presenta al expedient, fet que permetrà comprovar que aquesta proposta cobreix el mateix nivell de servei que la sol•licitada per l' equip de govern.

Seguidament es va aprovar la adhesió al protocol de Col•laboració amb el Consell Comarcal, en matèria de protecció civil, i desprès es va procedir al sorteig dels membres de les meses per les eleccions al Parlament del proper 28 de Novembre, mitjançant un programa informàtic que garantia que la tria era totalment aleatòria.

El darrer punt del ordre del dia, feia referència a la aprovació del "plec de clàusules administratives per la segona fase del Torrental". Abans d' iniciar-se el debat i tal com marca la llei, l' alcalde va abandonar el ple, al ser persona afectada. Desprès de que PeM, en un lapsus força sorprenent, preguntes perquè aquesta segona fase no contemplava la recuperació del torrent, i que el regidor d' urbanisme aclarís que el motiu era que ja s' havia fet en la primera fase i que comptava amb el vist i plau de l' Agencia Catalana de l' Aigua, els regidors de CiU varen anunciar que hi havia un altre regidor del equip de govern, que tenia relació de parentesc de tercer grau amb algun dels propietaris, i que per tant tampoc podia participar en la votació. També va remarcar que veia una finalitat electoralista en aquesta proposta d' aprovació, ja que els propietaris encara no havien fet efectius els pagament de la primera fase, i que això inmplicava que no es podia començar la segona fase. Fnalment aquesta proposta no es va votar, però segur que tornarà a ser motiu de confrontació en els propers plens, en els que es tindrà que debatre el pressupost del proper exercici de 2011, on es tindran que consignar les partides corresponents. si es que es vol iniciar el projecte en el  proper exercici.
Llegir més...