La presentació de la auditoria dels comptes del 2010.

dijous, 19 de gener del 2012

Amb la presencia del diputat i president de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns de la Diputació, el senyor Carles Rossinyol, va tenir lloc la presentació de l' auditoria dels comptes del 2010 del ajuntament de Calldetenes. Els números presentats no varen significar cap sorpresa, ja que havien estat avançats per CiU en el seu butlletí.

Es va confirmar que l' endeutament a curt termini es de 5,2 milions d' euros, molt allunyat dels menys de 400.000 euros presentats en el tancament del exercici per l' anterior equip de govern i defensats durant la campanya electoral. Les principals partides que motiven aquesta diferencia, son la no comptabilització de 3,1 milions d' euros en factures impagades, i els 1,4  milions d' euros de quotes de dubtós cobrament que es varen comptabilitzar com ingressos. L' endeutament a llarg termini es de 1,8 milions d' euros.  Cal dir també que en la auditoria no hi figura el deute de 700.000 euros del camp de gespa artificial formalitzat a nom del FC Calldetenes, però que compromet al ajuntament a fer-se'n càrrec.

L' alcalde, el regidor de hisenda i el portaveu de PeM varen fer una crida a la confiança, amb el convenciment de que amb el suport de la diputació i de la Generalitat i ajustant el cost dels serveis sense tancar-ne cap, s' aconseguirà donar la volta a la situació. Comparteixo totalment aquesta crida a la confiança, i estic segur que amb el temps aconseguirem reconduir la situació, però també crec que contràriament al que va apuntar el portaveu de PeM, cal que ens oblidem d' encetar nous projectes per més que estiguin en el programa electoral dels tres partits. Amb el pressupost del nostre ajuntament el deute es difícil de reconduir, i amb la situació en la que estan les institucions, la seva ajuda no podrà ser prou generosa com per encetar nous projectes per més compromisos electorals que hi hagin.

Els representants de la diputació varen parlar  de il·legalitats en la manera de portar els comptes, unes il·legalitats que dissortadament son força habituals en la gestió dels ajuntaments, i que en al nostre cas han significat amagar al veïns la realitat de la nostre situació econòmica. En altres països que un polític no digui la veritat, amagar més de tres milions en factures impagades  es no dir la veritat,  significa la seva renuncia a la representativitat pública, un costum gens implantat al nostre país i que cada vegada es fa més necessari implantar, com una mesura més per acabar amb la multitud d' escàndols que patim.

En base al que dic en el punt anterior, crec del tot necessari que en  Jaume Mas faci aquest servei a Calldetenes i per extensió al país, que assumeix totes les seves responsabilitats, i que alliberi els seus companys de grup municipal i de partit del pes de la seva gestió durant la darrera legislatura,  de manera que puguin fer una oposició digne i construir una nova alternativa de govern, i a ell s' el pugui recordar per les moltes coses ben fetes, crec sincerament que Calldetenes ho necessita.
Llegir més...

El ple ordinari del 9 de Gener de 2012.

dimarts, 10 de gener del 2012

Aquest primer ple del any 2012 havia despertat força interès, com ho demostra el fet que vint-i-tres persones hi assistissin de forma presencial. Lamentablement tot i aquest interès i el debat que es va generar en el apartat de precs i preguntes, el ple no es gravar en vídeo. Els punts del ordre del dia es varen anar provant com darrerament es habitual sense massa debat, i dels mateixos caldria remarcar el que feia referència al futur cobrament del 50% de la quota del bus als majors de 70 anys.

En el tema del bus el regidor de hisenda va explicar que aquesta apujada era per l' anys 2013, però que calia aprovar-la aviat perquè els abonaments es comencen a vendre el mes d' octubre. També va posar de manifest que a part d' alguns deutes a l' empresa que fa el transports, es deuen 96.000 euros al ajuntament de Vic per la gestió dels darrers 3 anys (32.000€/any).  PeM va explicar que el cost de cada viatge dels majors de 70 anys, es superior al d' un viatge de la targeta d' abonament T-10, també que considerava excessiu  un cost de 32.000 €/any per la gestió i va proposar una revisió del conveni, una opinió que comparteixo totalment.  El punt es va aprovar amb l' abstenció del grup municipal de ERC, tot i que l' alcalde va matisar que l' aprovació definitiva no es faria efectiva, fins que s' articules tot el procediment per subvencionar la quota resultant als majors que no puguin fer-hi  front.

En el torn de precs i preguntes el regidor de hisenda va preguntar  perquè l' Espardenya Teatre no havia entrat la sol·licitud per l' ús del teatre per les representacions de "Els Pastorets", i perquè no havia fet efectives les taxes corresponents per les dues representacions. Això va portar a un debat sobre el control del ús de les instal·lacions i sobre com calia  aplicar  les taxes a les entitats, un debat que a Calldetenes patim sovint perquè el procediment mai ha estat escrit de manera detallada i clara. L' alcalde va tancar el debat  proposant que es treballi en comissió i un cop estigui consensuat es passi per ple.

El grup municipal de ERC va interrogar a la regidora de cultura sobre els tallers que s' estan fent,  i si els promotors eren o no de Calldetenes tal com havia assegurat en el anterior ple. Tot això va generar un debat sobre diferents aspectes del seu funcionament, que es pensen resoldre quan s' analitzin els resultats dels  tallers celebrats. Penso que el funcionament dels tallers es tenia que haver definit clarament abans de començar-los i fer-lo public, i no fer-ho quan ja porten tres mesos funcionant, i per això el passat dia 23 de desembre vaig entrar al ajuntament un escrit  amb una bateria de preguntes sobre aquest tema, que de moment no ha estat contestat.

El Grup municipal de ERC també va preguntar per  l' embolic generat per la carta del regidor de hisenda anunciant l' aplicació  de les taxes al FC Calldetenes, la impugnació de la mateixes, i la posterior retirada de la impugnació un cop l' alcalde va deixar sense efecte la carta del regidor, segons va dir l' alcalde degut a  que l' equip de govern esta negociant amb el club per trobar una solució a un conflicte que durà des del inici de la legislatura.

En el torn de preguntes del públic, el president de la secció local de ERC  va interrogar al regidor de serveis, sobre un escrit publicat en la web de CiU, on afirmava:  "de sorpreses n´aparaixeren mes, es per aixo que em sembla que la secció local d´erc nomes busca desmarcarse de l´actual representant sense voler aclarar les irregularitats, l´exemple es clar, nomes busquen l´evidencia del mercat dominical, i obliden moltes coses com l´urbanització del torrental, les dietes del seu exalcalde, la deixelleria, la contractació de persones amb grau de consanguinitat fins al terçer o d´afinitat fins a segon, tal com esmenta un post plaques solars, per no parlar del camp de futbol,". El regidor va manifestar que no podia donar detalls del tema de les dietes fins estar-ne totalment segur i haver-ho parlat amb l' equip de govern. El representant de la secció local de ERC va voler deixar molt clar,  que en un ple anterior ja havien demanat l' aclariment de tot el que estigues sota sospita, i que corresponia al actual govern fer-ho tal com s' havien compromès. 

El punt anterior va portar a un debat sobre les dietes del anterior equip de govern, en especial del anterior alcalde.  El regidor de hisenda va assegurar que la comptabilització de les dietes s' havia fet de forma totalment legal, i que en tot cas quedava l' anàlisi subjectiu de si algunes  eren o no massa elevades, una apreciació que clarament no es la que donava a entendre el regidor de serveis en el escrit que va publicar.

El cap de llista de SI va demanar sobre si es portaria una comptabilitat per centres de cost, tal i com el seu partit havia proposat en el seu programa electoral, i que el regidor d' hisenda havia assumit com un objectiu propi, fins i tot en algun fòrum públic, a inicis de legislatura. El regidor va explicar que la comptabilitat actual no ho permetia i que requeriria molts recursos per fer-ho, el representant de SI va manifestar que fer-ho no es un tema de dificultat ja que la informàtica fa que sigui molt senzill, i per tant només es una qüestió de voluntat política. El meu anterior post "remar tots en la mateixa direcció", anava en el mateix sentit del que va exposar el representant de SI,  i per tant comparteixo totalment aquesta opinió. Com ell va dir,  no fer-ho farà que es continuí estenent pel poble, el convenciment de que tenim un govern "opac".

Llegir més...