El grau de transparència de les web municipals en un mapa interactiu.

dissabte, 27 d’octubre del 2012


Fa uns mesos, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat de Barcelona, presentava un projecte que consistia en posar en un mapa interactiu, el grau de transparència de les webs dels ajuntaments catalans. En aquell moment el mapa estava pràcticament buit de contingut ja que faltava analitzar les webs i tabular els resultats, una feina que la noticia que ahir donava el Periódico fa pensar que ja esta pràcticament enllestida.

La manera de puntuar els ajuntaments, consisteix en que a partir del anomenat "decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública",  s' analitzen tot un seguit de indicadors en totes les webs i es puntuen de manera que en funció dels que es compleixin, es pugui obtenir un resultat en forma de %, que indica el grau de compliment de cada ajuntament. En el mateix mapa es pot veure el detall dels punts que s'analitzen i quins es compleixen.

En el cas de Calldetenes la puntuació obtinguda es d' un 39%, que ens indica un nivell de compliment  superior al dels pobles veïns com Folgueroles(17%), Sant Julià (22%) o Santa Eugenia (32%), però molt allunyats d' ajuntaments com el de Vic (73%) i sobretot del de Sabadell (100%), un ajuntament aquest darrer que ja fa anys que destaca per la quantitat i qualitat de la informació a la seva web. Per suposat que la dimensió del municipi es important a l' hora de poder disposar d' una bona informació a la web, les necessitats i els  recursos d' un ajuntament gran obliga que així sigui, però el més important es la voluntat del consistori de fer-ho.

 Algunes de les informacions que s' analitzen i que no figuren a la web del nostre municipi, com els currículums i retribucions de regidors i membres del consistori, la relació de llocs de treball etc.., serien molt fàcils de incorporar. Altres com quins son els plans de treball  en els àmbits de jovent o de participació ciutadana son més complexos, ja que es tindrien que escriure i tot i que seria el més adequat, l' esforç i el nivell de compromís que això representa fa que no sigui fàcil d' assumir.

Un dels punts que tampoc es compleix i sobre el que hi ha hagut força debat al municipi, es el que fa referencia a la publicació del pressupost i sobretot del seu seguiment. El grup municipal de CiU va fer bandera d' aquest punt durant i desprès la campanya electoral,  però poc a poc es va anar refredant, cosa força habitual quan s' arriba al govern,  fins el punt que el regidor de hisenda va dir en algun ple que obtenir una informació detallada per centres de cost era molt difícil. Evidentment jo penso  que es més una qüestió de voluntat ja que si no poden obtenir aquesta informació, es impossible que la puguin analitzar i no fan bé la seva feina, i si la poden analitzar es que la tenen i per tant la poden publicar d' una manera compressible per tothom.

Espero  que tant el "decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública",  com el "mapa interactiu" resultant d' aquest treball, ajudi al nostre ajuntament a millorar la informació que ens subministra per la web, un canal que ja fa temps es imprescindible que sigui de qualitat.
Llegir més...

El ple ordinari del dia 1 d' octubre de 2012.

dimecres, 3 d’octubre del 2012

Nou persones varen assistir de públic al ple ordinari del més d' octubre, un ple amb vuit punts al ordre del dia als que si va incorporar per via d' urgència una moció de suport a la recent decisió del Parlament de Catalunya de convocar un referèndum per decidir sobre la Independència de Catalunya, moció que va ser aprovada per unanimitat. No varen assistir al ple els regidors Eva Freixa (PeM) i els regidors Nil Tomás i Jaume Mas (ERC).

Entre els punts més rellevants que es varen tractar, cal esmentar la signatura d' un nou conveni amb Endesa que normalitzarà el pagament en tres fraccions dels 465.185€ pendents per instal·lacions ja fetes en la urbanització de Torrental. la signatura del conveni permetrà que la companyia subministri corrent al nou institut. També es va donar compte de la sol·licitud presentada a la diputació dins el pla de "xarxa de governs locals", per obtenir un subvenció de 450.000€ que de ser aprovada seran destinats a la finalització de les obres del pavelló, una sol·licitud que no permetrà demanar cap més ajuda dintre del mateix pla fins el 2016.

Es varen aprovar també els comptes de l' aigua i del clavegueram corresponents al segon trimestre de 2012, el que implica uns ingressos aproximats de 2.400 i 8.400 euros respectivament, uns ingressos que si no ho tinc mal entès cal destinar al manteniment i millora de les respectives xarxes.

En el apartat de precs i preguntes, el regidor Josep Brachs va informar de dues sentencies contraries als interessos municipals. La primera correspon a un denuncia per un error en la categoria laboral declarada a la seguretat social, de l' arquitecte municipal que va treballar fa uns anys al nostre ajuntament (sra.Sala), i que implicarà un pagament mensual de 124€ durant tota la vida de l'esmentada arquitecte, La segona correspon a la que va presentar per acomiadament improcedent l' anterior arquitecte municipal (sr.Subirats), i que implicarà el pagament de uns 28.500 euros si el recurs presentat per l' ajuntament no ho modifica..

També en el apartat de precs i preguntes, el regidor de serveis va manifestar el seu desacord amb  les declaracions fetes per l' anterior alcalde Jaume Mas en una entrevista publicada el 14 de setembre al 9 Nou, en les que manifestava que el grup municipal de CiU tenia que demanar disculpes, ja que desprès de l' auditoria l' endeutament del municipi no havia arribat als nou milions d' euros que CiU havia anunciat. L' actual regidor Josep Brachs va exposar un inventari de deutes que s' havien anat trobant, arribant a la conclusió de que el deute era fins i tot superior, sense que cap dels regidors presents manifestes cap discrepància amb la seva exposició.

Un cop acabat el ple i ja en el torn d' intervenció del públic, es va preguntar si en Jaume Mas ja havia presentar la renuncia de regidor tal com va anunciar en la mateixa entrevista al 9 Nou del 14 desetembre. L' alcalde va respondre que de moment no s' havia entrat cap document al ajuntament que notifiques la renuncia, un fet que a molts ens resulta sorprenent ja que semblaria que un cop pressa la decisió, el més adequat pel poble i per els propis companys de partit es fer-la efectiva el més aviat possible, i més quan la seva activitat municipal es tant minsa que sovint no assisteix als plens que es celebren.  
Llegir més...