Remar tots en la mateixa direcció.

dijous, 29 de desembre del 2011

He llegit amb molta atenció el segon butlletí municipal d' aquesta legislatura, i el que a mi m' ha cridat més l' atenció es la falta de "números" dels que jo crec que de veritat interessen als veïns. No em refereixo a l' auditoria que òbviament es el que ara més interessa, aquesta ja serà exposada públicament en pocs dies, i també serà penjada a la web segons es va dir en un ple, em refereixo als números que afecten a la gestió del actual govern.


Jo crec que els veïns hem de disposar de números molt concrets de la gestió pública, que s' entenguin i que s' ens presentin sovint, i no en un gran balanç contable a finals d' any que difícilment podrem digerir encara que estigui penjat a la web, o en seguiments trimestrals del pressupost que el mateix regidor de hisenda ja reconeixia en un ple que serveixen de ben poc informativament parlant.

Si mirem els "números" que surten al butlletí, només hi trobem els que dona el regidor de serveis referents a la deixalleria i al mercat. Dels que surten a la web no cal ni que en parlem. En el cas de la deixalleria li serveixen al regidor per anunciar el possible tancament de mateixa degut al fort dèficit, i en el cas del mercat per anunciar que en aquest segon semestre s' han incrementat els ingressos respecte al mateix semestre de 2010, una informació que celebro i que al fer-se la comparació entre els dos exercicis dona entendre, que els números del mercat del 2010 ja deuen començar a estar clars. També parla de la possible recuperació de part dels diners no cobrats del "Ecoembes", una gestió que també cal celebrar, i per la que ja felicito ja ara al regidor en cas de que ho aconsegueixi.

Per posar alguns exemples dels números que jo trobo a faltar, parlaria d' un balanç detallat de resultat de la Festa Major, de la que per cert no s' en parla gens en el butlletí. Parlaria també d' un balança detallat del resultat de les representacions del Auditori-Teatre, de les despeses de les retransmissions dels plens, o dels estalvis aconseguits amb el canvi de companyia de telefonia mòbil. Tot això son números que així aïllats tots els veïns podem entendre i valorar, i que compliria el que molts varem entendre que s' ens oferia abans de les eleccions.

Es podrien exposar també detalladament les despeses corrents més significatives, com poden ser la compra de maquinaria i/o altres equipaments, o les despeses en cartells anunciadors, tríptics i butlletins. També seria bo fer públiques les dietes cobrades pels regidors per qualsevol concepte si es que n' hi han hagut, o ja que estem en els dies de Nadal, un resum de totes les despeses en motiu de les festes nadalenques. Etc. etc.

Entenc que ara encara s' esta molt enfeinat en acabar el tema de l' auditoria, però estaria bé que en el proper butlletí que trobaria encertat que sortís als voltants de Setmana Santa, ja hi comences a sortir algun "número" que convences als veïns de que això de la transparència va de veritat, que anem en la direcció correcte i que val la pena que tots hi remem tal com demana el nostre alcalde.

Amb "lloances" i "crits d' ànim" no n' hi ha prou, i no donar informació suficient que et faci sentir que es participa en el projecte, es justificació suficient perquè molts veïns decideixin "no remar", ja que poden pensar que "es més del mateix" i que "estem remant", o si voleu "continuem remant", directe a la cascada i que per tant l' esforç que s' ens demana no cal la pena.
Llegir més...

Les retransmissions dels plens per Internet.

dimarts, 27 de desembre del 2011

L' explicació en el recent butlletí municipal de la retransmissió dels plens municipals per Internet, una explicació força allunyada de la visió que en tinc jo, em dona peu a penjar aquest post.


Fins ara s' han fet quattre gravacions dels plens, la primera no es va retransmetre per Internet, però va estar penjada a la web en menys de vint-i-quatre hores, i amb una qualitat de imatge i so excel•lents. Aquesta primera gravació no figura en la pàgina de la web municipal destinada a aquesta funció, però si algú la vol seguir pot fer-ho en el següent enllaç del ple de 5 de setembre de 2010.

Les altres tres gravacions que si es van retransmetre per Internet, d' una qualitat força inferior, no han pogut ser seguides d' una manera mínimament acceptable, degut als continuats talls tant de so com de imatge, i les gravacions penjades a la pagina web municipal no contenen els plens sencers, en algun cas fins i tot menys de la meitat del ple. No es doncs d' estranyar que la permanència mitjana a les pàgines sigui de poc més de quatre minuts.

En el butlletí ens donen dades de "Google Analítics" amb detalls poc importants si tenim en compte el que explico en el punt anterior. Obliden en canvi un detall importat com es el cost d' aquesta experiència. No tinc cap dubte que l' alcalde, que em consta que visita aquest bloc i que en alguna ocasió fins i tot hi ha participat, no tindrà inconvenient en algun moment d' explicar-ho.

Penso que pagar ni que sigui poc per una cosa que no et dona el que persegueixes, en aquest cas la màxima transparència en els plens dotant-nos d' arxiu consultable en tot moment de tot el que hi passa, sempre es car. Una altre cosa seria si el fi perseguit fos la projecció del ajuntament com un ajuntament tecnològicament punter, aleshores si que es podria intentar justificar el cost, però si es aquesta segona opció la que persegueix l' equip de govern, tal com s' esta fent correm el risc de caure en el ridícul.

Per acabar-ho d' arreglar del butlletí municipal s' en dedueix que ara només "repetiran l' experiència en alguns plens", els que es consideri que son els més interessants, obviant que sovint la part més interessant surt en el apartat de precs i preguntes tant de l' oposició com del públic, i es evident que desconeixen que sortirà en aquest apartat per decidir quin ple es interessant i quin no.

Si garantir el correcte funcionament d' aquest servei no ens ho podem permetre econòmicament parlant, i hem de buscar "succedanis" invertint temps i diners per aconseguir uns resultats tant minsos com els que estem aconseguint, o el que es vol es mantenir el servei només per quedar bé, jo penso que ens equivoquem i que val més reconèixer el fracàs i plegar.

Si no es vol plegar, el que es podria fer es pagar uns euros a algun aficionat/aficionats a temes de vídeo del poble, que ho gravi amb una càmera fixa i ho pengi a Internet en un parell de dies, al menys així disposarem del arxiu complert de vídeos, algú del poble es guanyarà uns diners que falta fa, i potser fins i tot aconseguim que qui faci la gravació s' interessi pels afers municipals.
Llegir més...

El ple ordinari del 12 de Desembre de 2011.

dimarts, 13 de desembre del 2011

Dotze persones varen assistir presencialment al ple, un ple que novament es va retransmetre per Internet però que no va poder ser seguit en la seva totalitat per els veïns que ho varen intentar, i que en aquest moment tampoc es pot veure en diferit ja que en la gravació només hi figura un fragment d' uns pocs minuts. Potser caldria trobar l' equilibri entre les ganes de donar una imatge de modernitat i tranparència, el cost i l' eficàcia, i encarregar a alguna persona la gravació amb una càmera de vídeo normal i la posterior pujada a Internet, estic segur que seria més econòmic i efectiu.


Tots els punts del ordre del dia es varen aprovar per unanimitat, excepte els dos que feien referència a la reparcel•lació del sector de les Adoberies, que els regidors de PeM varen votar en contra. Quan des del públic s' els va preguntar el motiu, varen argumentar que ja en el seu dia havien votat en contra d' aquest pla, perquè consideraven que no era necessari ampliar la zona industrial degut a que encara hi han percales disponibles i que les empreses que s' hi instal•len tampoc donen feina a la gent del poble. Senyalar també que l' alcalde no va participar en el debat i la votació d' aquests dos punts, per evitar qualsevol sospita de que pugues tenir-hi un interès particular.

En el apartat de precs i preguntes, el Grup Municipal de ERC va preguntat per la variant, pregunta a la que l' alcalde va respondre dient que estaven pendents d' una reunió amb els responsables de la Generalitat, en la que esperaven obtenir una nova data d' execució del projecte. També va explicar que al estar l' obra ja licitada, l' empresa que va guanyar el concurs podria reclamar una indemnització en cas d' un excessiu retràs en el inici de les obres.

El Grup Municipal de ERC, també va preguntar pel funcionament dels "Tallers Calldetenes", i si la gestió dels mateixos s' havia assignat a una empresa de Vic. La regidora de cultura va explicar que es tractava d' una iniciativa de la seva regidoria, i que qui gestiona de moment aquest nou servei no es una empresa de Vic sinó una parella de Calldetenes. Va explicar també que els gestors assumien el risc en cas de que hi haguessin pèrdues econòmiques, que el que es cobraven pels cursos anava a parar integrament gestors, i que l' ajuntament posava a la seva disposició tot el suport logístic en la gestió de les inscripcions i la infraestructura municipal disponible per portar-los a terme.

La iniciativa dels "Tallers Calldetenes" em sembla una idea excel•lent i cal esperar que funcionin amb la mateixa empenta que sembla que ha començat,  però no em deixa de sorprendre que en els moments en que estem, l' ajuntament assumeixi les despeses de locals, equipaments i tota mena de suport logístic, del que podria semblar un negoci particular, i em sorprendria encara més si com a conseqüència d' aquesta iniciativa, es renuncies al cursos subvencionats que es venien fent els darrers anys. Crec que l' equip de govern faria bé, de posar a disposició de tots els veïns mitjançant una normativa clara i transparent, com es pot accedir al ús de recursos municipals per portar a terme activitats en les que es cobra als assistents, i eliminar així qualsevol sospita de que s' actua amb alguna mena de favoritisme. En el moment de crisi que vivim, es possible que altres veïns puguin tenir-hi interès en desenvolupar activitats similars, i de passada complementar aquest servei.

Ja en la ronda de intervencions del públic, un representant de la secció local de ERC va fer referència a la noticia apareguda recentment al 9 Nou en la que es parlava de la deficiències detectades en la gestió econòmica del mercat i de la deixalleria , per fer una bateria de preguntes a l' alcalde en les que resumint molt, demanava que pensava fer l' equip de govern per aclarir on havien anat a parar els diners d' aquest 2011 que no s' han pogut justificar, que pensava fer amb la gestió dels mateixos serveis durant l' any 2010 on falta documentació, fet que va obligar a tancar els comptes del exercici de manera provisional, i també va preguntar si considerava que en aquest fets hi havia alguna cosa més que "errors administratius" tal com explicava l' anterior alcalde al diari.  L' alcalde en la mateixa línia del que explicava en la noticia del 9 Nou, var dir que calia ser prudents i no fer cap actuació fins tenir proves del que havia passat, i també va afirmar que en la seva opinió hi havia "alguna cosa més" que errors administratius. També es va oferir a contestar més concretament i per escrit tota la bateria de preguntes, en cas de que la secció local de ERC les presenti per escrit al ajuntament.

Personalment penso que en els sis mesos que l' actual equip municipal porta governant, ha tingut temps més que suficient per analitzar tota la documentació que podia haver-hi al ajuntament, i més havent fet una auditoria de la que per cert encara no es coneix la data en que es presentarà als veïns. Els papers que no ha trobat fins ara es difícil que es trobin i si els troben caldrà que expliquin d' on han sortit. Si la situació es la que acabo de descriure, cal que l' equip de govern expliqui d' una vegada per totes, tot el que s' ha trobat i com es pensa actuar en cada cas, i posar punt i final a una situació que el meu entendre resulta insostenible per Calldetenes.

No aclarir el que s' ha trobat d' una vegada per totes, allargant indefinidament situacions com la de la gestió del mercat, la gestió de la deixalleria, l' ús indegut d' unes quantitats de gasoil, el que es remoreja pel poble d' una possible anomalia en la instal•lació d' unes plaques solars, o qualsevol altre "sorpresa" que en algun moment es pugui destapar sobre el Torrental o qualsevol altre obra del poble, no beneficia a Calldetenes i pot fer pensar en una utilització interessada i/o política d' aquets fets.
Llegir més...

Comparativa Impostos municipals 2011 - El IBI.

dilluns, 28 de novembre del 2011

Com a continuació del escrit sobre el IBI del any passat, m' he animat a fer de nou una comparativa amb les dades recaptades durant l' exercici 2010 en concepte de IBI, per veure quina es l' evolució d' aquest impost i on estem posicionats respecte als municipis veïns. Com cada any, la comparativa l' he fet en base al cost del rebut mig en el cas de les finques urbanes i el cost per per hectàrea en el cas de les rústiques,  ja que resulten indicadors fàcils d' entendre que ens diuen el que realment paguem els veïns de Calldetenes en comparació als pobles veins. La font de les dades per fer la comparativa es la web del cadastre.

Si parlem de les finques urbanes, s'aprecia una contenció en el import per rebut, degut a la puja mínima d' aquest impost que en el seu moment va decidir l' anterior govern. Aquest fet ha provocat que passem de ser el municipi més car ara fa un any dels quatre que comparem, a la tercera posició tal com es veu en la primera gràfica. Cal dir que en el darrer ple extraordinari del dia 10 de Novembre, el nou govern va acordar una pujada del IBI pel proper any 2012 d' un 4,1 % per les finques urbanes, una decisió que segurament ens tornarà a posicionar com el municipi més car per aquest concepte, ja sembla que els altres municipis de la comparativa, han apostat per la contenció.

Un altre aspecte a considerar, es que a pesar de la contenció en la revisió del impost, l' import recaptat per l'  ajuntament va creixa significativament tal com es pot veure en aquesta segona gràfica, degut bàsicament a al increment del nº de rebuts i també a les possibles modificacions del valor cadastral d' alguns immobles.Si parlem de les finques rústiques veurem quer tot i la puja del anterior govern, de nou som el segon municipi que va pagar menys per aquest concepte. Remarcar la gran diferencia de tots el municipis respecte a Folgueroles, deguda amb tota seguretat a la recent actualització del cadastre. Tot i així el nou govern ha decidit no tocar aquest impost, quan es evident que igual que l' any passat hi ha marge per fer-ho si ens comparem amb els municipis veïns, com es pot veure en el tercer gràfic (en aquest cas la comparació es fa en cost/ha). Personalment no entenc aquesta decisió, ja que si tenim en compte aquesta darrera puja del 4,1% de les finques urbanes, la diferencia del que hauran pujat respecte a les finques rústiques aquets darrers cinc anys, està al voltant de 10 punts percentuals, sense que hi vegi cap raó objectiva perquè sigui així.

Com a conseqüència de la crisi, tots sabem que el preu de la vivenda ha caigut els darrers dos anys, i si bé no em sembla massa raonable demanar un rebaix del IBI en la mateixa proporció com alguns han demanat, ja que apart de ser contradictori amb haver demanat contenció del IBI els anys que el preu de la vivenda pujava desmesuradament, el que aconseguiríem es acabar d' enfonsar els ingressos municipals, si que crec que hauria estat encertat no tocar aquest impost tampoc per les finques urbanes, i en cas de tenir que fer-ho per necessitats pressupostaries, no fer-ho per sobre del increment del IPC i fer-ho també extensiu a les finques rústiques, per tal de que tots fóssim solidaris en la mateixa proporció.

En el darrer ple es va parlar d' una propera revisió del cadastre, amb l' argument de que toca fer-la cada deu anys, i a Calldetenes ja el fa (les finques urbanes es varen revisar el 1.999 i les rústiques el 2.001 segons consta a la web del cadastre). En referència a aquest tema volia fer dues consideracions. La primera es que crec que la llei no obliga als ajuntament a fer aquesta revisió, ja que son molts els que no l' han feta des de fa més de 20 anys. La segona es que crec que fer aquesta revisió es totalment necessari des de un punt de vista de justícia social, ja que unifica el criteris de valoració de totes les finques, però que si es fa s' ha d' evitar que serveixi d' excusa per incrementar significativament la recaptació, cosa que solen fer molts ajuntaments. Existeixen eines suficients de simulació per ajustar els coeficients, i no fer una pujada general encoberta amb l' excusa de que "ens han revisat" el cadastre.

Llegir més...

El ple extraordinari del 10 de Novembre de 2011.

dissabte, 12 de novembre del 2011

Amb vuit persones de públic i novament amb l' absència del cap de llista del grup municipal de ERC, es va celebrar el ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals que regiran durant el 2012.

Remarcar que en aquesta ocasió tot i la seva importància el ple no es va retransmetre en directe, i ni tant sols es va gravar en vídeo, i per tant les persones que tenien pensat seguir-lo en directe o en diferit per internet no podran fer-ho. La política de comunicació del nostre ajuntament resulta francament erràtica, i molt llunyana del que s' ens va prometre durant la campanya, ja que a part dels continuats canvis de criteri en les esmentades gravacions, de moment tampoc hem pogut veure el butlletí informatiu que s' ens j havia promès primer pel setembre, i posteriorment per l' octubre.

El primer punt del ordre del dia feia referència a la revisió de tarifes del servei d' aigua potable. Segons l' equip de govern les modificacions introduïdes representen un increment del 8% per cent. Tot i així famílies que tenen un consum baix, es creu que veuran reduït l' import del seu rebut, degut a la eliminació de la taxa del cànon de portada d' aigües. Aquest punt va ser aprovat amb el vot a favor dels sis membres del equip de govern, i el vot en contra del grup municipal de ERC, sense que aquest grup n' argumentes els motius del seu vot contrari.

El segon punt del ordre del dia, va resultar força carregós degut a la quantitat de taxes existents. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor dels dos grups que formen l' equip de govern, i l' abstenció del grup de ERC. Aquest grup va argumentar que en l' època de crisi que estem travessant, considerava excessives les puges proposades.

La puja aprovada per els principals impostos va ser la següent. El impost per la recollida de deixalles pujarà un 5%, amb el compromís de no apujar-lo el proper exercici si durant el 2012 s' aconsegueix reduir suficientment la despesa. El d' activitats econòmiques es mantindrà igual que en l' exercici anterior. El de vehicles pujarà un 2,4 %, i el de bens immobles (IBI) pujarà un 4% per la gran majoria d' immobles, mentre que per els terrenys rurals es mantindrà igual que en el exercici 2011.

Tot i que es tractava d' un ple extraordinari, un cop finalitzat l' alcalde va donar la paraula al públic, que va fer una única pregunta referent a les analítiques del aigua. Afegir que personalment crec que seria molt millor, que el públic pugui parlar en tots els plens sense cap excepció, i sense que l' alcalde s' hagi de plantejar si obre o no un torn de precs i preguntes..
Llegir més...

El ple ordinari del 7 de Novembre de 2011.

dimarts, 8 de novembre del 2011

El ple ordinari que es va celebrar ahir va ser seguit presencialment per 14 persones, i probablement algunes més han pogut seguir-ho per Internet, aprofitant que novament el ple es va retransmetre en directe, i que ara ja es pot consultar la gravació a la pagina web municipal. El cap de llista del grup municipal de ERC no va poder assistir-hi.

Com podeu comprovar els que visualitzeu la gravació, la qualitat del la imatge i del so tot i que suficients no son gaire bones, i pel que he vist les darreres intervencions del públic no han quedat enregistrades, provablement per problemes deguts a la tecnologia utilitzada. Per altre banda seria desitjable que l' ajuntament modifiques la pagina web, i tots els vídeos gravats fossin fàcilment accessibles juntament amb les actes i les convocatòries, de moment el vídeo del ple d' ahir el podeu veure en aquest enllaç.

Del ple em va cridar l' atenció que desprès de molts mesos d' assitència continuada la premsa no hi fos present, potser ells han estat uns dels beneficiats d' aquesta iniciativa municipal de gravar els plens, ja que podran informar sense l' obligació d' assistir-hi. També em va sorprendre que novament el grup municipal d' ERC no utilitzes el torn de precs i preguntes per interrogar al equip de govern sobre aspectes del funcionament municipal.

Abans de que el públic efectues les seves preguntes, el regidor de serveis  va donar les oportunes explicacions i va demanar disculpes, per les deficient informació als veïns referent a que el dia 31 d' Octubre no hi hauria recollida. L' explicació del regidor va ser a iniciativa propia, i crec que aquest es un fet poc habitual que mereix la meva felicitació, i també el primer pas perquè aquesta mena d' incidents no es repeteixin.

Per part del públic es va preguntar sobre quan esta previst publicar la informació comptable a la web municipal promesa durant la campanya electoral, aspecte que el regidor d' hisenda va respondre explicant que en uns quinze dies l' auditoria que s' esta acabant es faria pública, i que aquest seria el punt de partida per publicar aquesta mena de informació a la web, ja que es disposaria d' unes dades fiables.

També des del públic es va preguntar sobre la posició dels dos grups del equip de govern en referència els problemes amb el club de futbol, sobre les pèrdues econòmiques de les dues darreres representacions de teatre, i també es va debatre sobre com millorar la informació als afectats, quan la companyia encarregada de la recollida d' escombraries deixa alguna bossa per no fer-se correctament la selecció de les deixalles.

Finalment també es va preguntar per quina era la previsió de puja dels impostos que hi havia pel proper any 2012, aquesta pregunta es una de les que no va quedar registrades en al vídeo. L' alcalde va respondre que no podia avançar informació ja que encara no estava del tot definida, i ens va emplaçar a un ple extraordinari el proper dijous dia 10 de Novembre les 21 hores. El regidor de hisenda va ampliar la informació donant a entendre que tot i el període de crisi que vivim, els impostos pujaran de manera significativa per mantenir el nivell de serveis que tenim, una posició que de confirmar-se per mi resultaria francament contradictòria, amb la postura mantinguda pels mateixos grups que ara governen quan eren a la oposició, i defensaven que no es podien apujar els impostos argumentant la existència de la crisi i  que a Calldetenes ja era més alts que qualsevol dels pobles veïns.
Llegir més...

El ple ordinari del 3 d' Octubre de 2011.

dimarts, 4 d’octubre del 2011

Unes 20 persones varen seguir  presencialment al ple ordinari que es va celebrar ahir, més algunes que de ben segur varen fer-ho per Internet, aprofitant que era la primera vegada que es retransmetia en directe, en el que era una nova prova pilot del ajuntament, per acostar els plens als veïns aprofitant les noves tecnologies.
 
La majoria de punts es varen aprovar per unanimitat o amb petites discrepàncies i pràcticament sense debat. El punts on es va generar un cert debat varen ser el que parlava de l' Adhesió al conveni de col·laboració entre l' Agencia de residus de Catalunya i Ecoembes Espanya, i un algunes  intervencions en el torn de precs i preguntes que feien referència a la Gestió del Auditori Teatre, a la gestió de la deixalleria, i a una consulta que els  representants de la secció local de ERC  varen fer des del públic sobre el problema dels ingressos del mercat, un tema molt debatut en els plens anteriors.
L' adhesió al conveni per la gestió dels residus,  s' estima que representarà per l' ajuntament un retorn d uns 18.000 euros anuals pel tractament de "residus multiproducte" (cartró, vidre etc.), un import  que no s' ha cobrat des de que es va abandonar ara fa tres anys, la col·laboració amb el Consell Comarcal  per la recollida selectiva. Caldrà veure si desprès de posar en marxa aquest nou acord, hi haurà alguna possibilitat de recuperar els més de 50.000 euros no cobrats per aquest concepte aquests darrers tres anys,

En el tema del Auditori Teatre, els portaveu del grup municipal de ERC  va plantejar com es que s' havien perdut uns 5.000 euros, en la recent representació de l' obra "Desclassificats". La regidora de cultura va assumir la culpa en la falta de coordinació, que va justificar pel fet de ser la primera obra que coordinava, i va retreure la poca col·laboració dels anteriors gestors, aspecte que el portaveu de ERC va justificar dient que no s' els havia demanat. L' alcalde va anunciar que esta prevista una propera reunió amb la participació de tots els implicats, per clarificar el funcionament del auditori en el futur.

Des de el públic un representat de la secció local de ERC, va demanar sobre que es pensava fer des del govern, per aclarir els problemes detectats en els comptes del mercat, i que s' els havia exposat en una reunió que havien mantingut. Va fer saber també, que els propers dies traslladaria la mateixa pregunta per escrit. L' alcalde va informar de que hi ha prevista una nova reunió per parlar del mercat, i es va comprometre a donar resposta escrita a la consulta que es presentes.

La gestió de la deixalleria va ser un tema de debat, on varen participar diferents persones del públic aportant la seva opinió. Es va anunciar que s' estava treballant en unes noves ordenances, que marcarien el nou funcionament, i on s' eliminaria el pagament que per alguns residus tenen que fer els particulars, quan els porten a la deixalleria.  També es va denunciar per part del regidor de serveis, que reciclar tot el material que hi ha en aquest moment a la deixalleria, tindrà un cost important, ja que s' ha retirat tot el material  que podia representar uns ingressos, i que per tant compensaria en part aquesta despesa.

Adjunto l' enllaç al vídeo del ple d' ahir. tot i que  l' ajuntament l' ha retirat de la seva pàgina , el servei Livestream que es el servei Internet que es va fer servir, diposita a Internet el vídeo en el mateix moment de la gravació, i per tant es pot reproduir des de el mateix moment d' acabat el ple. Es possible que la més baixa qualitat tant de la imatge com del so  i de la gravació respecte a la prova anterior, els hagi fet prendre aquesta decisió de no penjar-lo de moment a la pàgina web.
Llegir més...

El ple extraordinari del dilluns dia 19.9.2011 (continuació)

dimarts, 20 de setembre del 2011

En presencia de deu persones de públic i l' absència d' una regidora de l' oposició, es va celebrar el ple extraordinari convocat per aclarir les al·legacions presentades al tancament de comptes del 2010.  En aquesta ocasió el ple no es va gravar en vídeo, i per tant lamentablement no s' en podrà fer un seguiment  per Internet.

Dos dels punt del ordre del dia, el de la resolució de les al·legacions a les obres del carrer Santa Eugenia i la moció de suport al model educatiu català es varen aprovar per unanimitat i sense cap mena de debat.
En el tema de la modificació de crèdits, que en definitiva tracta de moure diners d' una partida pressupostaria a una altre per poder fer front a compromisos, el regidor de serveis  va demanar uns aclariments al regidor de hisenda, que van servir perquè un cop més aquest deixis constància del mala situació econòmica en que es troba l' ajuntament, ja que segons es va dir sense aquestes modificacions, no podrem fer front al pagament de necessitats bàsiques com el gas o el gasoil.

El tema principal d' aquest ple  extraordinari, l' aclariment de les al·legacions presentades i l' aprovació dels comptes del 2010, no va servir en absolut per aclarir els dubtes que s' havien posat sobre la taula, el que em reafirma encara més  en la idea de que es tractava d' un ple innecessari,  i que ens podíem haver estalviat els 400€ en dietes que representa la seva convocatòria.  Els comptes es varen aprovar amb el vot a favor dels regidors de ERC i de tres regidors de CIU, mentre que els de PeM-CUP es varen abstenir. L 'únic vot contrari va ser el del regidor de CiU Josep Brachs, que va mostrar la seva disconformitat en que s' aprovessin als comptes per cobrir un tràmit,  i que es deixes per un futur, i en el cas de que aparegués nova documentació, el fer net d' aquesta situació.

El tema al que es va dedicar més temps de debat, va ser el de la nova beca "Riudeperes". No es que es debatessin les bases en si, o sobre la conveniència o no de crear aquesta beca, sinó sobre si el nom més escaient per la beca era "Riudeperes" o "Calldetenes". Al final les bases de la beca es varen aprovar per tots els regidors presents excepte el regidor de hisenda, que tot i parafrasejar al expresident de la Generalitat el molt honorable  Jordi Pujol amb un "ara no toca", no va se capaç de convèncer a cap regidor de que aquest no era un tema prioritari per el veïns, en un moment en el que  s' imposen les retallades. El regidor d' ensenyament va comentar que encara que les dates estaven obertes, la intenció era posar-la en marxa per la setmana de la ciència, i ja fora de la sala de plens va dir que la dotació de la mateixa er< de 2,500 euros, un import que sense ser molt elevat, en aquest moments molts veïns segur que li donarien un altre destí. 
Igual que passava en la legislatura anterior, al tractar-se d' un ple extraordinari l' alcalde no va permetre les intervencions del públic, i per tant conèixer l' opinió del representants de Solidaritat, que com ja sabeu varen presentar les al·legacions.
Llegir més...

El ple extraordinari del dilluns dia 19.9.2011

dijous, 15 de setembre del 2011

Per primer cop aquesta legislatura es celebrarà a Calldetenes un ple extraordinari,  un ple  que ha de servir per explicar el tancament de comptes del 2010, i per aclarir els dubtes sobre la gestió econòmica del mercat per part del anterior govern. La casualitat ha volgut que aquest ple extraordinari,  coincideixi amb la fi dels anomenats "cent dies de gràcia", es a dir amb el moment que es dona per suposat, que el nou equip de govern ja ha implantat  en el nostre ajuntament,  el seu model de funcionament per els propers quatre anys, i que se suposa que ja te ple coneixement de tot el que hi passa.

 Es tracta d' un ple que personalment crec que no feia falta haver celebrat ,  ja que les al·legacions sobre els comptes del mercat,  varen posar sobre la taula unes dades que eren conegudes per l' equip de govern com a mínim des de mitjans d' agost, i per tant aquest assumpte crec que es podia haver resolt amb més normalitat en el anterior ple. Tot i així ben vingut sigui aquest ple extraordinari,  si serveix per aclarir algun aspecte de la situació comptable del nostre ajuntament, mentre esperem de la tant debatuda auditoria.
Molts calldetenencs estem cansats de que surtin tant sovint als diaris, noticies negatives del nostre poble. Estem cansats que ens preguntin "que passa a Calldetenes ?" o "tu ets de Calldetenes aquell poble que sempre surt al diari ?", i no sapiguem que respondre, estem cansats en definitiva, de que tant sovint ens facin pujar els colors per viure on vivim.  Alguns donen la culpa als diaris pel que publiquen, altres pel que no publiquen, alguns creuen que la causa es que el poble esta dividit o que el motiu son les lluites entre els grups politics, i probablement hi ha gent que encara  deu creure que hi han molts altres motius, uns motius que poc importen  ja que siguin quins siguin el que cal es canviar la dinàmica.

Confio que el ple del dilluns sigui un punt de inflexió en la imatge que es te de Calldetenes, espero que el regidor d' hisenda, administració i comunicació,  expliqui clarament que ha passat amb els diners que han motivat aquest darrer ensurt, temps per esbrinar-ho n' ha tingut de sobres,  i tanqui definitivament i sense deixar cap mena de dubte aquest assumpte i en conseqüència els comptes del 2010.

Confio també que el cap de llista de SI que "formalment" va ser qui va presentar les al·legacions, quedi plenament satisfet amb les explicacions, unes explicacions que a hores d' ara segurament ja coneix. També confio que el grup municipal de ERC les accepti com a vàlides i si s' en deriven responsabilitats les assumeixi, o que no les accepti i exposi clarament quina es la seva versió del que ha passat, i  que el grup de CUP - PeM  es posicioni clarament,  i no s' escudi en allò de que "ens refiem dels números que ha fet CiU" com va fer sovint en la legislatura anterior. En definitiva que d' una vegada per totes, els veïns puguem anar cap a casa convençuts de que hem passat pagina d' aquest assumpte,  i de que no sortirà ningú abans de Tots Sants, que enceti un nou capítol de la mateixa novel·la.
Llegir més...

La transparència en la informació municipal.

divendres, 9 de setembre del 2011

L' elevat número de referències al poble de Calldetenes al 9 Nou d' aquest divendres, m' ha portat a reflexionar sobre que en sabem realment els veïns de tot el que esta fent l' equip de govern municipal, especialment dels temes més conflictius.  La meva conclusió es que de molts en sabem ben poc, i sovint el que sabem es per alguna noticia surt a la premsa, on per raons obvies es difícil que la informació sigui prou detallada, o perquè es posa en marxa  algun debat en algun fòrum de internet, no sempre amb argument prou fiables.

Aprofitant la carta publicada avui, crec que el govern municipal tindria que explicar públicament i d' una manera clara, quina es la seva posició en aspectes que al poble estan en boca de tothom. Potser per explicar-ho caldria convocar als veïns a una reunió pública,  o potser sigui suficient utilitzar el butlletí municipal aprofitant que arriba  a totes les llars del poble, un butlletí que crec recordar que es va anunciar que sortiria aquest mes al setembre.
Caldria explicar per exemple, que hi ha de cert en el que es diu a la carta que avui surt al 9 Nou, i que parla del conflicte del camp de futbol, un conflicte  que fa setmanes que esta en boca de tothom. Caldria explicar quin es el motiu de que el Riudeperes  no jugui aquest temporada a Calldetenes, si com s' ha dit reportaria  uns ingressos importants. També caldria explicar de  quines despeses de la zona esportiva es fa càrrec el club i de quines l' ajuntament, quin es el model que volen per la gestió de la zona esportiva, que hi ha de cert en les greus acusacions que surten en algun fòrum de internet, i a la mateixa carta publicada avui al 9 Nou, que si no m' equivoco entre d' altres va signada per un regidor del equip de govern.

Caldria explicar quines mesures d' estalvi s' han posat en marxa, en especial de les que ja es venien anunciant des de la legislatura anterior, i també els increments de despesa que pel que es veu també ni han hagut, o desmentir-ho si no s' han produït, i per suposat explicar  les desviacions que hi puguin haver hagut en el mercat, o en qualsevol altre partida del pressupost municipal, en el mateix moment en que s' arribi a conclusions.
Com ja comentava fa uns dies en un altre post, caldria explicar que s' ha fet des de l ajuntament en el tema de la intoxicació d' alguns membres del esplai Equinocci en la seva darrera sortida, amb quines dificultats es troben perquè la neteja dels carrers i contenidors no hagi millorat, o perquè encara no es publica informació econòmica a la web municipal, o si més no quan es farà.

La transparència municipal es una qüestió de voluntat i no només de gestos, i encara que sigui un pas endavant, no n' hi ha prou en nomenar un regidor de comunicació, en permetre fer preguntes a tots els plens, en gravar-los en vídeo i penjar-los a internet, en fer entrevistes als  diaris que tot i ser molt positives son per força molt generalistes. Crec que hi ha moltes coses d' un ajuntament , que no es debaten en un ple de manera clara, sobretot si l' oposició no exerceix el seu dret i la seva obligació de posar-les sobre la taula, les que he anomenat i algunes més en son un clar exemple.
Llegir més...

El ple ordinari de Calldetenes de 05.09.2011

dimecres, 7 de setembre del 2011

El passat dilluns es va celebrar el ple ordinari del mes de setembre, un ple al que no vaig poder assistir, però que gràcies a la iniciativa del alcalde de gravar els plens en vídeo  i penjar-los a la web municipal,  he pogut seguir tranquil·lament des de casa.

Cal felicitar al alcalde per aquesta iniciativa i per la seva ràpida execució, ja que en menys de 15  hores el vídeo ja es podia visualitzar a la web municipal,  i també al 9 Nou per la magnifica qualitat del vídeo i del so, una qualitat que crec que només es podria millorar quan es produeixen les intervencions del públic, perquè el resultat final fos excel·lent.

Com podreu veure els que ús animeu a seguir-lo en aquest enllaç de la web municipal, va resultar un ple molt plàcid, en el que tots els punt posats a votació es varen aprovar per unanimitat, i en el que les escasses discrepàncies que es varen produir,  es varen tractar amb molta agilitat per part de tots.
L' únic punt amb una mica de debat al llarg del ple,  va ser l' increment de plantilla de l' escola bressol, un increment que en un moment on tot sembla enfocat a la reducció de la despesa, i en el que es preveuen noves retallades per part de la Generalitat, potser s' en podria prescindir ja que la llei no ens hi obliga, però finalment fins i tot aquest punt va ser votat favorablement pel grup municipal de ERC.

Ja en el apartat de precs i preguntes, el grup municipal de ERC, va fer una única intervenció sobre la coincidència del ball de la Festa Major i la instal·lació de les barraques, i els problemes que això pot comportar. Per part del públic el cap de llista de SI, grup que com recordareu no va aconseguir cap regidor en les passades eleccions, va justificar les seves al·legacions als comptes del 2010, al·legacions que es centraven en la comptabilització dels ingressos derivats  del mercat, i que han obligat a aplaçar la seva aprovació  fins un proper ple.
L' alcalde va anunciar que el proper ple extraordinari per l' aprovació dels comptes del 2010,  es celebrarà d' aquí uns deu o quinze dies, i cal esperar que ara que hem iniciat amb tant bon resultat la publicació dels plens en vídeo, el proper i tots els que el segueixin  també els podrem seguir des de casa.
Llegir més...

L' edifici de "Productos"

dissabte, 27 d’agost del 2011

Ja fa temps que l' edifici de "Productos" es un problema pels calldetenencs.  Al poc espai que des de sempre ha tingut la vorera del carrer Gran per la gent que hi circula a peu,  s' ha d' afegir el riscs que representa un edifici d' aquestes dimensions, en un estat tant lamentable i durant tant temps.
En l' anterior legislatura, en la que per cert es va produir un lamentable accident laboral en aquest edifici,  ja es va parlar dels riscos que representava pels veïns, i també de la seva reurbanització, i també es va procurar que totes les obertures estiguessin tancades, per tal de evitar que ningú pugues accedir-hi evitant així riscos innecessaris.
Des de fa uns dies, una porta d' aquest edifici que dona al carrer Verge de la Mercè, esta permanentment oberta, tornant a possibilitar que qualsevol persona encuriosida, en especial canalla, es fiqui dintre amb el risc que això pot representar.

La porta oberta també permet veure la quantitat de porqueria que si acumula, la fotografia que il·lustra el post en dona fe, i algun veí ha comentat haver vist rates d' una mida considerable, un fet que segurament no sorprèn a ningú veient l' estat del edifici i la porqueria acumulada.

No hi ha dubte que la reurbanització del lloc potser un procés llarg, i més en els temps que corren, però mantenir el lloc mínimament net i tancat no tindria que suposar cap dificultat, i si els propietaris no son capaços de fer-ho, l' ajuntament tindria que prendre mesures urgents, encara que es tracti d' una propietat privada, pel be de la salut i de la integritat dels veïns.
Llegir més...

La darrera sortida del Esplai Equinocci.

dilluns, 22 d’agost del 2011

En la darrera sortida del Esplai Equinocci a primers d' agost, es va produir alguna mena de intoxicació col·lectiva, que a part de vòmits i diarrees  va tenir com a conseqüència, que algunes de les persones afectades fossin ingressades en el hospital de Berga per unes hores.  Els pares varen publicar el passat divendres una nota informativa al 9 Nou,  criticant el comportament dels gestors de la casa de colònies, i  agraint el treball durant l' incident dels monitors i també el d' alguns pares, agraïment al  que  per suposat m' afegeixo.
Pel que he anat sentint pel poble les dues darreres setmanes l' origen de la intoxicació no esta clar, aquest aspecte també el confirmen els pares en la seva nota de divendres, i encara que no estic directament afectat, soc de l' opinió que totes les intoxicacions ni que siguin accidentals, cal determinar-ne l' origen com a pas previ per evitar que es repeteixin.
En la seva nota a el 9 Nou els pares també destaquen, el comportament lamentable dels responsables de la casa de colònies, negant-se en un principi a fer un menú de dieta pels afectats, i no deixant que els metges truquessin per telèfon per avisar les ambulàncies, tenint-se que desplaçar 4 Km per poder fer-ho al no haver-hi cobertura de mòbil. Un comportament totalment fora de lloc i digne de ser denunciat.

Tot i que pot ser que no disposi de tota la informació, la setmana passada em vaig dirigir per escrit al ajuntament, instant-los a aclarir els fets i ha revisar tot el que afectava a aquesta sortida, per veure si havia aspectes que caldría corregir. La resposta que vaig rebre per part del alcalde en funcions, va ser que em dirigís al Esplai Equinocci  ja que es tractava d' una entitat privada, i per tant deixava clar que  l' ajuntament no tenia que fer-hi res.

Personalment crec que des de la regidoria de jovent i/o la de sanitat i fins i tot de la mateixa alcaldia, es tindrien que implicar a fons en aquest mena de temes que afecten de manera col·lectiva a la salut dels veïns, en aquest cas el jovent del esplai, i no deixar-ho únicament en mans de les entitats afectades, ja que es possible que elles soles no puguin arribar al fons de la qüestió, ni que sigui per cansament.
Crec que en aquest casos el govern municipal ha d' aclarir exactament el  que va passar, i un cop aclarit  emprendre les accions que consideri oportunes, en forma de queixes a la mateixa casa de colònies o a la Generalitat,  o en forma de denuncies si s' escau. També crec que seria bo  revisar els procediments seguits durant el incident per veure si son millorables, i finalment informar-nos a tots de tot el procés. En la meva opinió tots ens sentiríem més ben atesos, i potser fins i tot evitaríem que es tornes a repetir.
Llegir més...

La Fibra òptica arriba a Calldetenes (FTTH).

dilluns, 25 de juliol del 2011

Fa uns dies em vaig assabentar, de que uns treballadors amb una furgoneta d' una de empresa de instal·lació de fibra òptica, estaven treballant per alguns carrers de Calldetenes. Encuriosit pel que estaven fent, quant hi va haver oportunitat els hi vaig preguntar, i em varen respondre que estaven instal·lant la tecnologia FTTH (fiber to the home) a Calldetenes, i que en tres mesos o poc més la fibra arribaria a totes les cases del poble. També em vàren fer saber que el projecte era de Telefònica (actualment Movistar)

Degut al fet de que els habitatges de Calldetenes en general estan a una distancia important de la central que en dona el servei ADSL, la del carrer Sant Fidel de Vic, i al mal estat de l' actual infraestructura de fil de coure, els darrers anys molts veïns han patit averies amb molta freqüència, i les queixes, reclamacions i canvis de companyia han estat freqüents. Em consta que l' anterior alcalde havia reivindicat en diferent ocasions i per escrit,  millores en la infraestructura del poble, ja que en molts casos fins i tot els usuaris quedavem  lluny d' assolir els 3Mb que es el màxim que les companyies contracten actualment al poble. Tots els costos que representen aquets inconvenients, i les noves oportunitats  de negoci que Telefónica deu intuir (Imagenio etc..), els han portat  a incloure Calldetenes en el seu pla de negoci, i a fer millores en la seva infraestructura.
Posat amb contacte amb Telefónica per si ja podia disposar del servei, em varen fer saber que a casa meva de moment encara no el podia contractar, però que Telefónica enviaria a tothom una carta a mesura que la contractació fos possible,  una contractació que resulta d' especial interès,  per els que pateixen averies freqüents, i sobretot pels que intercanviant moltes fotografies, vídeos o arxius a Internet, en especial en el moment de pujar-los, o per els que vulguin accedir a serveis tipus Imagenio.

Un dels serveis municipals que tindria que millorar en el moment que el FTTH estigui disponible, i que l' ajuntament faria bé en contractar tant aviat com sigui possible, es el de la xarxa Wifi municipal, que pel que tinc entès es força defectuós degut al poc ample de banda de la línia ADSL que li dona suport.

Aprofito per adjuntar també l' enllaç a la pagina de Movistar (Telefònica), on explica els serveis que ofereix en aquest moment sobre fibra.
Llegir més...

Els cent dies de gràcia del nou govern municipal.

dimecres, 20 de juliol del 2011

Sempre que hi ha un nou govern, es parla dels cent dies de gracia que cal donar a la seva gestió. Encara que estiguem només a meitat d' aquest termini, no crec que aquest escrit trenqui aquesta regla no escrita.

Segur que al accedir a l' alcaldia, en Marc  s' ha trobat amb tots els problemes que s' esperava, i molt probablement amb alguns d' afegits  amb els que no comptava, es el més normal sempre que hi han relleus en un govern, i encara més amb el desconeixement que tenien de molts dels àmbits del poble, amb els que ni ell ni el seu equip tenien massa relació . Dit això,  afegiré que crec sincerament que aquests problemes  els està abordant amb decisió, i que fidel al que va prometre durant la campanya, ho fa amb treball i parlant i escoltant a tothom.
Queda per veure els resultats d' aquesta gestió tant a curt com a llarg termini, però de moment crec que cal donar suport a aquesta manera de fer, i demanar al nou alcalde que apart d' abordar els problemes amb la decisió que ho esta fent, que no es deixi emportar per les preses, i que tingui especial cura en quina solució dona  a alguns que poden resultar altament conflictius.
Al igual que el govern, penso  l' oposició també te dret als cent dies de gràcia. Desprès de tants anys al govern, cal  resituar-se en el seu paper d' oposició, i cal que els que han aterrat de nou a la política municipal assumeixin el seu rol, un rol que probablement  no s' esperaven.
Tot i això i tenint en compte que no podrà portar a terme el seu programa tal com el tenia pensat, penso que seria bo que el cap de l' oposició,  convoques als que li han donat suport sempre, els que ho han de manera puntual , als simpatitzants i als veïns en general, per exposar els seus objectius per aquesta  legislatura.
Si els objectius son mirar de que els grans projectes engegats  s' acabin el més aviat possible, i que el funcionament dels serveis sigui l' adequat,  cal que ho exposi de manera pública i clara. No tinc cap dubte que la seva experiència serà útil pel nou govern, i que podran recollir les seves opinions pel bé de Calldetenes, i si no ho fan així, que exerceixi l' oposició d' una manera contundent, però també honesta i transparent, tal com demanava en el escrit de fa uns dies, on parlava d' aquesta nova legislatura 2011-2015.
Si els objectius son justificar la gestió anterior i reduir el deute, crec que el que pertoca es poc més o menys el mateix. Cal ajudar al  nou alcalde, a aclarir quina es la situació econòmica real, exposant com abordaria el tema del deute si ell tingues que decidir, i desmentint sempre que calgui de manera publica, qualsevol acusació que es faci a la gestió anterior, que cregui que no s' ajusta a la realitat.
Si el principal objectiu es recuperar l' alcaldia, el que li diria al cap de l' oposició, i que ja li he dit al amic Jaume, es que desprès de tants anys al govern, el seu cicle com alcalde crec que s' ha acabat. Que encara que tot es possible, es molt difícil recuperar la confiança dels veïns que l' han anant deixat de votar les dues darreres eleccions, i encara més la confiança perduda dels companys que li han donat suport durant anys, i que ara han deixat de fer-ho. També li  diria que segons com exerceixi l' oposició, si no ho fa d' una manera molt transparent,  encara perdrà més suports i pot acabar dilapidant, el molt  capital adquirit al llarg de tants anys de molta feina ben feta en benefici del poble de Calldetenes.
Llegir més...

El ple del cartipàs. - 4 de Juliol de 2011

dimarts, 5 de juliol del 2011

Més de trenta persones varen assistir al primer ple del nou equip de govern, l' anomenat ple de cartipàs, un ple amb un extens ordre del dia, en el que es marquen les pautes generals de funcionament del nou consistori. Seria un bon símptoma pel poble, que aquesta important presència de públic, motivada sense cap mena dec dubte per la novetat, no decaigués al llarg de la legislatura.

El gruix d' aquest ple, va estar marcat per els decrets d' alcaldia de nomenament de regidories, tinents d' alcalde i comissions especials, i també per la supressió de la comissió de govern, que com va indicar l' alcalde, pot fer que alguns plens s' allarguin al tenir que tractar tots els temes en ple, però que al mateix temps aporta més transparència. Podeu trobar tota aquesta informació al tauler d' anuncis de la web municipal.


L' alcalde va anunciar la seva voluntat de gravar en vídeo els plens i penjar-los a Internet, una decisió que he reivindicat en diferents ocasions en aquest bloc, i amb la que per tant estic totalment d' acord. També va anuciar que es potenciarà la pagina de la web municipal on figura la foto dels regidors, una pàgina en la que en l' anterior legislatura no hi figuraven la majoria de regidors de l' oposició, alguns dels quals se suposa que ara que son al govern si donaran el seu vist i plau a figurar-hi.

També es va aprovar que els plens ordinaris es celebrarin el primer dilluns de cada mes a les 20:30, excepte el mes d' agost que no s' en celebrarà, i quan el primer dilluns caigui en festiu o vigília, que es passarà al segon dilluns del mateix mess. També es va aprovar que les festes locals pel 2012 seran el 28 de maig i el 24 de setembre.

Un altre punt aprovat feia referència a les retribucions dels regidors, que seran de 300€ per els regidors que tinguin la responsabilitat de regidories, de 35€ per l' assistència als plens i de 30€ per l' assistència a reunions de treball. L' alcalde no cobrarà cap sou adicional pel seu càrrec, només els 300€ que corresponen a qualsevol regidor amb resposabilitat de regidories. No es cobraran aquestes retribucions fins que es disposi de l' auditoria de comptes, que s' estima que serà a finals d' octubre o inicis de novembre.

El regidor d' hisenda va informar que les factures vençudes i pendents de pagament per part del ajuntament, pujaven entre 3,5 i 3,6 milions d' euros a finals del 2010, i a més de 4,1 milions d' euros el 10 de juny de 2011 quan l' equip anterior va deixar el govern. Tant ell com l' alcalde varen aprofitar per demanar al anterior equip de govern, que col·laboressin en indicar si realment totes les factures es tenien que pagar, o si algunes corresponien a serveis que no s' havien executat correctament, i per tant no procedia un pagament complert de les mateixes.

En el torn de preguntes obert al públic, ningú dels assistents va formular cap pregunta, i en poc més de tres quarts d' hora va finalitzar aquest primer ple.
Llegir més...

Dissolució de la Comissió de Festes de la Mercè.

dilluns, 4 de juliol del 2011

El 9 Nou en la seva edició d avui dilluns, confirma la noticia de la dissolució de la Comissió de Festes de Calldetenes,  una noticia que ja feia dies que s' en parlava al poble.

Les ingerències que ha patit la comissió en la seva tasca las darreres setmanes, i la falta de garanties tant econòmiques com de suport necessari per poder desenvolupar de manera eficaç la seva feina, han estat la causa de que la gran majoria de membres de  la comissió hagin decidit que tenien que plegar, fet que ha obligat a dissoldre la comissió davant  l'  elevat  número de dimissions, ja que dels catorze  membres només dos o tres es mostraven disposats a continuar.
La noticia del 9 Nou també  especifica, que els darrers dies el nou govern municipal ha intentat reconduir la situació, desprès d' haver deixat durant un parell de setmanes  tota la responsabilitat en mans dels membres de la Comissió de Festes, però aquesta rectificació no ha estat suficient perquè els afectats, creguessin en la proposta i canviessin  la seva  postura.

Tal com manifesta l' alcalde en la noticia del 9 Nou, no té que haver-hi cap problema perquè la Festa Major 2011 es celebri amb normalitat, ja que la l' equip sortint deixa un programa totalment elaborat, i només caldrà introduir els retocs que el nou equip cregui convenients.
En tota "crisi" es plantegen noves oportunitats, i segur que no faltarà gent que vulgui agafar el relleu, en especial els que ja fa temps que manifesten la seva voluntat de treballar pel poble, i que consideraven que l' antic govern municipal els limitava aquesta voluntat. Segur que el nou govern es recolzarà amb més força i ganes, i  la Festa Major no s' en ressentirà.

Finalment  vull felicitar a la Comissió de Festes sortint, per la molta i bona feina feta fins el darrer moment, i desitjar molta sort a les persones que en formin part a partir d' ara.
Llegir més...

Calldetenes - Obres pressupostades per la Generalitat per l' any 2011.

dimecres, 15 de juny del 2011

Uns dels temes que més preocupen als veïns de Calldetenes,  son les construccions de la variant i del nou institut,  projectats  per l'anterior equip de govern la passada legislatura, i que corrien el risc de ser paralitzades per les retallades.
Segons publica avui Osona.com en un llarg article, el pressupost total de inversions destinat a Osona aquest 2011, es de 23,6 milions d' euros, mentre que el 2010 s' hi varen destinar 39 milions d' euros el que representa una reducció del 39,7 % de les inversions.

Malgrat això, Calldetenes serà un dels municipis més beneficiats, ja que les inversions previstes son de més de 3,3 milions + 1,1 milions que en el tema de la construcció de la variant, s' imputen a Vic. En la mateixa noticia de Osona.com, es pot veure el detall de totes  les inversions.

No hi ha dubte que es tracta d' una bona noticia, sobre dues obres claus del nostre municipi.
Llegir més...

La nova legislatura 2011 - 2015.

dissabte, 11 de juny del 2011

Amb la investidura d' en Marc Verdaguer com a nou alcalde de Calldetenes,  es tanca  definitivament el període electoral i s' inicia la nova legislatura 2011 - 2015. La composició del nou govern, que com he manifestat en els darrers escrits a mi m' hauria agradat que fos més amplia, es la millor que no solament els onze regidors que hem escollit, sinó tots plegats, hem estat capaços de donar-nos.  Com tot nou govern, requerirà un període d' adaptació.

 Durant aquest període que  alguns anomenen els "cent dies de gràcia", caldrà ser especialment curosos amb les critiques a aquest nou equip, però també caldrà que aquest les rebi de manera positiva, amb ànim de millorar, i no com un atac permanent a la seva incipient gestió, que sol ser la reacció habitual de pràcticament tots els nous governants.
Cal exigir a aquest nou equip, que prengui totes les mesures que cregui que ha de prendre, però que ho faci des del respecte i sense que es pugui percebre cap ombra de revenja pels anys passats a l' oposició. També cal exigir a la nova oposició, que l' exerceixin de manera contundent, però també respectuosa i honesta, sense que en cap cas s' en pugui deduir alguna mena ressentiment per haver perdut el govern de la gestió municipal.

Parlant del punts d' urgència que s' han exposat  com a resultat del acord, l' auditoria es a hores d' ara del tot necessària, cal que sapiguem exactament a on som per encetar aquest nou període, i cal també que ens posem d' acord i acabem  amb el ball de xifres que tots hem estat patint els darrers mesos.
Acabar amb els procediments d' urgència, fent un ple ordinari cada mes en lloc de tants d' extraordinaris, una mesura de la que parlava en aquest bloc  en el inici del escrit del 2 gener de 2009, em sembla també una mesura molt adequada i necessària.  Cal treballar de manera planificada i  obrir, en tots els àmbits,  les portes a la participació dels veïns.

Els altres punts exposats  com son haver considerat com a tema clau pel pacte qui governa les institucions catalanes, o el nou disseny  organitzatiu del equip de govern, caldrà esperar veure'n els resultats,  per comprovar si ajuden a resoldre els problemes que tenim plantejats, i els que de ben segur es plantejaran en un futur proper.
Molta sort a tots els regidors !!,  en especial a en Marc Verdaguer com a nou conductor d' aquest vaixell que es l' ajuntament de Calldetenes.
Llegir més...

Eleccions municipals 2011 - fi de les negociacions.

dijous, 9 de juny del 2011

Crec que  en aquest procés de negociació, ERC ha fet prous esforços per aconseguir que es complís el primer dels dos mandats dels que parlava en el escrit del 23 de maig,  per mirar d' aconseguir un  acord el més ampli possible.  L' oferta de renuncia al' alcaldia per part d' en Jaume Mas publicada a el 9 Nou,  no ha estat suficient per convèncer a cap dels altres dos grups.

El segon mandat que jo deduïa del resultat electoral, de moment tampoc es compleix. Parlava, seguint l' eslògan de campanya de CiU,  de "fer les coses d' una altre manera". Dedueixo del poc que conec de tot el procés de negociació, que l' estil "piconadora" que tant s' ha criticat, ha sigut assumit pel altres dos grups durant aquest procés, i s' han limitat a complir amb el protocol sense la més mínima voluntat de negociar.  Per mi un mal començament de legislatura, que caldrà veure si  son capaços de reconduir.
Fa uns dies vaig dir que creia que la decisió de fer fora del govern a en Jaume Mas en cas de que no fes majoria absoluta, estava pressa d' abans de les eleccions.  Els indicis que jo podia tenir, el que es dedueix del procés de negociació, i fins i tot algunes actituds de les darreres setmanes i dies, em reafirmen en les meves sospites.

Penso que s' ha perdut una bona  oportunitat, d' acabar amb els dos bàndols que de fa molts anys hi ha el poble,  i d' una vegada mirar de treballar per uns objectius comuns.  Segur que  cada partit té els seus arguments per actuar com ha actuat, ara falta veure si son capaços d' explicar-los.
El proper dissabte dia 11 a les 9:30 del mati hi haurà el ple d' investidura del nou alcalde, i encara que en política fins el darrer moment tot es possible, no tinc cap dubte que en Marc Verdaguer serà en nou alcalde de Calldetenes amb el suport de PeM-CUP.
Llegir més...

Eleccions municipals 2011 - i ara que fem ? (continuació).

dilluns, 30 de maig del 2011

Vuit dies desprès de les votacions, les converses entre els diferents grups municipals per decidir com ha que ser el futur govern del ajuntament  de Calldetenes,  viuen els seus moments més intensos. Es tracta de la primera decisió important que inevitablement tenen que prendre els onze regidors,  que per delegació dels veïns han estat encarregats de fer-ho.

All llarg d' aquest dies i dels que encara queden, s' els haurà fet arribar tota mena  d' opinions,  a les han de ser receptius i valorar-les.  Segurament també han rebut pressions per decantar la seva decisió en una o altre direcció, que cal esperar que considerin com a tals.
Arribat el moment de decidir, jo els demanaria que principalment pensin en el  bé de Calldetenes, que oblidin velles rancúnies que segur que ni han, que intentin fer foc nou, que procurin treballar conjuntament, contemplant  a més de les pròpies propostes  les dels altres grups,  per intentar assolir el màxim de consens possible que ens permeti tirar endavant.

Es molt provable que per assolir aquest consens, faci falta assumir algunes renuncies personals. Que allò que per algun dels onze regidors era necessari o fins i tot imprescindible no es pugui portar a terme, en favor del que pugui ser millor pel poble. Si es dona aquest cas, cal pensar en assumir-ho. Si es fa així, encara que inevitablement  el resultat no sigui satisfactori per tothom, serà el millor resultat al que podem aspirar.
Llegir més...

Eleccions municipals 2011 - i ara que fem ?

dilluns, 23 de maig del 2011

Tal com diu el tòpic cada vegada que es tanquen els col·legis electorals: "Calldetenes ha parlat",  i ho ha fet amb més participació que fa quatre anys (un 69,49% per un 68,87% el 2007), i al meu entendre a parlat donant dos mandats molt clars.

El primer mandat es que els veïns  estan cansats d' enfrontaments, i  que volen que "Les coses es facin d' una altre manera".  El segon, que volen que l' alcalde continuí sent en Jaume Mas, ja que un  41,43% dels vots emesos així  ho han manifestat, per un 27,96% que volen que sigui en Marc Verdaguer, i un 20,03% que volen que sigui en Miquel Erra, mentre que l' opció independentista d' en Pere Vinyeta ha quedat fora del nou consistori amb un 5,85% del vots, molt a prop del  4,73 %  de
vots en blanc, que per cert s' han multiplicat per 2,5 respecte al 2007.

Personalment penso que els dos mandats abans exposats, han de ser la base de la negociació que inevitablement s' ha de portar a terme. Cal que tots els partits busquin un programa comú de consens,  i que abans que res es posin d' acord en quin es l' endeutament de Calldetenes, si cal mitjançant la tant debatuda auditoria.

 Cal que es posin d' acord el més aviat possible, en que cal fer per reduir i controlar la despesa,  per incrementar els ingressos sense incrementar els impostos, per acordar un pressupost pel segon semestre del any, per acabar el pavelló, el nou institut,  la variant i la retirada de l' antiga línia elèctrica d' alta tensió.
Cal que es posin d' acord per resoldre el conflicte de la "Font d' en Titus" aprofitant  que a Sant Julià hi ha una nova majoria,  en com atendre ràpida i puntualment  qualsevol queixa de qualsevol veí, en eliminar qualsevol dubte que pugui haver-hi de falta de transparència, i també cal que es posin a treballar en la proposta de com ha de ser el carrer Gran i la avinguda Pau Casals un cop s' acabi la variant, i la conseqüent reorganització de la circulació de vehicles.

 Penso també que es necessari, deixar per la segona part de la legislatura, i si cal fins la propera, qualsevol nou projecte que directe o indirectament pugui incrementar no solament la inversió sinó sobretot  la despesa que s' en pugui derivar pel futur, amb l' objectiu assegurar el control de la situació econòmica, i de millorar o com a mínim mantenir els serveis actuals.
Si no s' aconsegueix el consens, difícilment sortirem de la situació d' enfrontament constant que hem viscut aquets darrers anys, un enfrontament que ha fet malbé qualsevol mena de diàleg durant tota la legislatura. i que ens ha portat a ser noticia als diaris amb més freqüència de la que els que ens estimem Calldetenes voldríem.

 Adjunto l' enllaç a Osona.com, on es poden veure els resultats d' aquest 22 de maig,  comparats amb els del 2007.
Llegir més...