El ple municipal ordinari del 29.12.2008

dimarts, 30 de desembre del 2008


Amb l’ absència del cap de llista de PeM, fet que explica el resultat de les votacions, es va celebrar el dilluns 29 el darrer ple del any que va tenir una durada de dues hores. Al meu entendre els punts mes significatius varen ser:

1.- Treure a subhasta l’ immoble de propietat municipal del carrer Blanqueig nº 23, per tal de sufragar les despeses generades per l’ asfaltat dels carrers Santa Eugenia i Països Catalans. Es va aprovar amb 6 vots a favor (ERC) i els 4 en contra de CiU iPeM, argumentant CiU el seu vot negatiu per considerar que no es un bon moment per vendre, i PeM, pel seu desacord amb com s’ esta tirant endavant el pla de sanejament.

2.- Aprovació de la contractació dels préstecs previstos en el pla de sanejament, aprovat amb els 6 vots favorables de ERC, i 4 en contra de CiU i PeM. El portaveu de CiU va argumentar que si es poguessin votar per separat, votarien a favor de dos dels tres préstecs ja que els consideraven molt avantatjosos per Calldetenes, però no el tercer préstec ja que hipotecava per massa temps l’ ajuntament i els futurs alcaldes. Els arguments de PeM varen ser el mateixos que en el punt anterior.

3.- Un altre punt que vaig considerar d’ interès, es l’ aixecament de la reprovació d’ algunes factures, amb l’ intenció de que es puguin pagar tant aviat com sigui possible, que cal suposar que serà amb la concessió dels crèdits. Els 6 regidors de ERC varen votar-hi a favor i els 4 regidors de Pem i CiU en contra. El motius principals varen ser que encara podien haver-hi mes factures en aquesta situació, i que no hi hagi un anàlisi detallat dels deutes pendents.

4. Es varen aprovar les tres mocions totes elles al meu entendre de caràcter simbòlic. La mes significativa tot i que potser arriba una mica tard, la que fa referència al finançament. Dir que en el apartat de precs i preguntes, el portaveu de CiU va demanar perquè no hi figurava en el ordre del dia, una moció presentada el 28 d’ octubre sobre l’ aprofitament d’ aigües pluvials en edificis de nova construcció. Tot i que la resposta del regidor d’ urbanisme va ser que s’ hi estava treballant dintre del POUM, l’ acord final va ser que s’ inclouria la moció en el proper ple per tal de debatre-la.

5. –En l ‘apartat de prec i preguntes, es va comunicar per part de CiU el mal funcionament de la recollida de residus y de la màquina escombradora. El regidor responsable va comentar que del tema de l’ escombradora en tenia coneixement, i que ja s’ estaven prenent mesures, i del tema de la recollida va dir que no en tenia constància i que Calldetenes estava entre els pobles on es reciclava millor l’ organic de tot Catalunya, fet pel que tenim que felicitar-nos tots. També es va comentar a petició de PeM, quina era la situació del nou SES, l’ equip de govern va contestar que s’ esta refent el projecte, i que finalment no serà uninstitut i arribarà només fins a 4art d’ ESO, degut a que el departament d’ educació havia retallat aquesta despesa en motiu de l’ actual situació financera de la Generalitat.

6.- El regidor de Joventut i Festes va demanar als regidors de PeM, com es que publiques en el seu darrer butlletí , la noticia de que l’ Escamot faria un acte sorpresa durant la cavalcada de Reis, del que la comissió encarregada no en tenia constància. Els regidors de PeM es varen limitar a respondre, que es tenia que dirigir al Escamot, ja que ells s’ havien limitat a atendre la seva petició de publicar la noticia, sense comprovar si la comissió en tenia coneixament.

7.- Finalment al tractar-se d’ un ple ordinari es va donar la veu al públic assistent, on el president de la PeT va demanar quan es portaria a terme la reforestació del Torrental requerida en el informe de l’ ACA, i la resposta va ser que la propera primavera. També va preguntar per si era un bon moment per tirar endavant el projecte del Torrental, la resposta del alcalde va ser que efectivament era un mal moment pels propietaris, però que com que al seu parer era una necessitat del poble principalment pel tema del nou SES, es tiraria endavant.

8. Finalment un vei va demanar al ajuntament que intervingués pel que considerava uns vessaments excessius de purins en granges situades en el terme de Folgueroles. Aquest tema tractat en moltes ocasions en aquest bloc , va posar novament de manifest la falta d’ un protocol d’ actuació contundent a nivell local, i la poca implicació de tots els partits del ajuntament en aquest tema, i em reafirma en el convenciment de que difícilment es farà res important a cap nivell, fins que els purins no passin a ser un producte del que s’ en pugui treure benefici en lloc de ser un greu inconvenient.

Un molt feliç i pròsper 2009 a tots
Llegir més...

El ple de les ordenances del mercat (22.12.2008).

dimarts, 23 de desembre del 2008


En un nou intent de retransmetre des de el mòbil la celebració del ple, vaig topar de manera estrepitosa amb la tecnologia. Quan portava uns 10 minuts de retransmissió, no va haver-hi manera que la cosa funciones per problemes de connexió amb la xarxa, i el mes que he pogut aconseguir, son els dos fragment de vídeo que podeu visualitzar a http://unxicdetot-videos.blogspot.com/ en el apartat "directe i vídeos". Amb el temps i una canya segur que surt brodat, encara que el mes fàcil seria que fos l’ ajuntament (els ajuntaments en general) qui apostes per trobar una solució definitiva, i apropar-se mes als veïns.

El primer punt del ordre del dia, era la aprovació de les ordenances que tenen que regular el Mercat a partir del dia 1 de Gener. Les ordenances es van aprovar amb el vot a favor de ERC i PeM, i el vot a favor d’ un regidor de CiU i l’ abstenció de l’ altre. El portaveu de CiU va argumentar aquesta diferencia en el vot, com una mostra de deixar constància de la diferencia d’ opinions que hi ha dintre del grup de CiU, i al mateix temps de la seva pluralitat.

Crec que s’ equivocaran, si creuen que amb l’ aprovació de les ordenances ja esta tot resolt. En el petit debat que va haver-hi, es varen posar en evidencia alguns punts on hi ha moltes possibilitats de que la cosa segueixi sense funcionar. Els mes evidents, varen ser la regulació del trànsit per part d’ una sola persona sense cap capacitat de sanció, i el control del compliment de les ordenances per part de les parades. Crec que valdrà la pena que els propers mesos l’ ajuntament faci un sobreesforç en aquests dos punts, si volen que el mercat funcioni i que les ordenances no siguin res mes que un pedaç.

L’ altre punt important del ordre del dia, va ser l’ aprovació del pla local de joventut 2008 2009. El pla es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC. Va haver-hi un debat sobre com aproximar-se al col·lectiu de joves i estimular la seva participació, debat que crec que es tindria que repetir de manera monogràfica. La meva impressió es de que tothom te molt bones intencions que cal aprofitar i també tots comparteixen els mateixos dubtes. Possiblement el pla a servit per obtindre les subvencions a les que es tenia accés, però s’ esta molt lluny de disposar d’ un pla que sigui realment enfocat a Calldetenes, i no un pla general mes o menys vàlid per la majoria de municipis.

He vist que l’ ajuntament convoca a la web un nou ple pel proper dia 29.12.2008 a les 20 hores. Els felicito per fer-ho per primera vegada amb tant de temps, i adjunto l’ enllaç al ordre del dia per qui hi pugui tenir interès. Aprofitaria per demanar, que pengessin a la web els temes que estan sotmesos a exposició pública, en aquest cas les ordenances del mercat, i una vegada mes demanar també la publicació de totes les ordenances aprovades de manera definitiva. També estaria bé recuperar el costum de publicar les actes dels plens, encara que sigui en format esborrany.

Finalment desitjar-vos un Bon Nadal i un feliç 2009 a tots.
Llegir més...

Els blocs i les xarxes socials (continuació).

dimecres, 17 de desembre del 2008


En la darrera aportació al fòrum dels pobles, deia quan es parlava d’ unificar els diferent canals que avui en dia tenim per comunicar-nos, que al meu entendre els “blocs” i les xarxes socials son perfectament compatibles i complementaris, i ara voldria explicar el perquè.

Entenc que la finalitat principal de les xarxes socials tipus Facebook, es posar en contacte a la gent siguin amics reals, coneguts o que en algun moment puguin compartir una finalitat comuna, participant en els diferents grups o comunitats que es poden crear (i abandonar) amb gran facilitat. Per tant el que pretenen principalment es posar en contacte grups afins .

Per contra els blocs tenen com a objectiu l’ informació en si mateixa i la seva difusió a tothom i no només al col·lectiu amb qui et relaciones. La possibilitat de construir una presentació mes o menys agradable i personalitzada del que volem comunicar fent servir plantilles, el fet de poder ordenar aquesta informació, de connectar-la amb altres blocs mitjançant el “RRS” i darrerament els “widgatgets” i altres ginys, la capacitat de interrelació amb altres aplicacions de moda com Picasa, Flik, Youtube qik etc..., es molt superior a la que ens ofereixen avui en dia les xarxes socials, i les novetats que contínuament es van incorporant em fa pensar que continuarà sent així.

Al voltant dels blocs també hi ha una colla de recursos ja creats, que ajuden a compartir i difondre tots aquets continguts. L' Osonosfera a nivell comarcal, el Cercablocs a nivell de país o el Blog Networks a nivell mundial, en son clars exemples d’ aquesta voluntat de que els continguts arribin a tothom, i una demostració mes de l’ esperit de col·laboració de la cultura blocaire.

Amb finalitats tant diferents no tinc cap dubte (de moment), que son eines que es que es complementen, i que el que cal es aprofitar el millor de cada una d’ elles, per compartir idees, coneixements i experiències adquirides.
Ja en el àmbit local, crec que sería bo que es continuïn potenciant els blocs, i que s’ incrementin la creació de nous blocs temàtics i les aportacions als que ja s’ han creat, tan es si es dintre del conjunt de blocs “UnxicdeTot” donant una imatge de conjunt, com fora donant una imatge mes personal. El que crec important es difondre i compartir els coneixements de la gent de Calldetenes, que segur que son molts mes dels que ens pensem.
Llegir més...

El fòrums de debat, els blocs i les xarxes socials.

dilluns, 15 de desembre del 2008


Ja fa uns anys que es venen utilitzant les noves tecnologies, com una eina de debat i d’ exposició publica de les pròpies opinions. La potencia d’ aquestes eines esta fora de dubte, i una bona prova es que els politics les utilitzen tant a títol individual con de partit, per intentar fer arribar els seus missatges als possibles votants. Es parla fins i tot del pes que varen tenir les mes modernes d’ aquestes eines, en la darrera victòria d’ Obama en les eleccions americanes.

El primer pas varen ser els fòrums de debat. L ‘encant inicial que podien tenir de posar en contacte gent diversa per intercanviar opinions, s’ ha anat perdent amb el pas del temps degut al fet de que per facilitar la participació la majoria han permès l’ intervenció en forma anònima, portant-los en la majoria de casos a convertir-se en “una olla de grills” amb molt poques aportacions positives, escàs debat i amb abundància d’ atacs personals la majoria d’ ells de forma anònima, i al abandonament progressiu per part dels que en podien haver estat usuaris. Definitivament crec que aquesta fase dels fòrums anònims, esta arribant a la seva fi sinó es que ja ha arribat.

Posteriorment es varen posar de moda els blocs, que han permès d’ una manera força senzilla, que moltes persones ens decidíssim a fer el pas i publiquéssim els nostres coneixements en determinades temàtiques en blocs especialitzats, o senzillament a opinar i dir el que pensaven sobre els temes mes diversos, en el meu cas en temes que es relacionessin amb Calldetenes. Entre les persones que es van decidir a fer aquest pas, s’ ha creat un cert sentiment de pertinença a un col·lectiu, el col·lectiu blocaire, on compartir recursos idees i informacions de totes les maneres possibles, ha estat la tònica de comportament entre els seus membres, demostrant una clara vocació de col·laboració. Las aportacions dels possibles lectors dels blocs en general també ha estat baixa fora del col·lectiu blocaire. Tot i així les seves possibilitats d’ informar i de compartir informació molt mes elevades que les d’ un fòrum, fa que pensi que encara tenen un llarg recorregut, sobretot si es mante l’ esperit d’ aquest col·lectiu.

Els darrers mesos hi ha hagut un avenç important de les anomenades “ xarxes socials” i en especial de “ Facebook”. En aquest cas es la gent la que s’ identifica per poder accedir a la xarxa i compartir coses amb els seus “amics”. Molta gent ha penjat en els darrers mesos les seves dades personals, la fotografia, el currículum etc.., i s’ han acostumant a connectar-se amb freqüència, sempre de manera autentificada. Sense cap mena de dubte la mandra a utilitzar la tecnologia i a autentificar-se, esta quedant definitivament superada.

Com passa amb la majoria de coses, les “xarxes socials” per si soles no son bones ni dolentes, senzillament es tracta de fer-ne un us adequat. La possibilitat de crear “grups” de gent interessades en un tema, segurament mal explotada en moltes ocasions però d’ unes possibilitats immenses , simplifica molt les dificultats de compartir idees propostes i de generar debat, d’ una manera molt mes constructiva que fins ara.

El que caldrà es no caure en els mateixos errors que en el cas dels fòrums, i saber debatre amb una mentalitat oberta sobre els continguts, deixant de banda els atacs personals als que pensen diferent i sent receptius a les seves propostes i a la seva manera d' actuar.
Desitjo sincerament que els membres de la comunitat “Calldetenes” del Facebook creada fa uns dies, siguem capaços d’ anar per aquest camí i molta mes gent s’ animi a participar, d’ una manera lliure i sense voler imposar res als altres, aïllant als que volen que les coses es facin sempre a la seva manera.
Llegir més...

L’ il•luminació nadalenca

dissabte, 13 de desembre del 2008


Cada any per aquestes dates es posen en marxa un seguit de campanyes totes molt lloables, com poden se les “maratons solidaries”, el “Vic per la Pau”, o les diferents campanyes en defensa de les costums del país, com poden se les que es fan a favor del “caga tió”. Poc a poc aquestes campanyes es van consolidant, i aconsegueixen tenir una certa tradició i formar part del paisatge nadalenc.

Per altre banda em sembla un malbaratament energètic innecessari, tota la il·luminació nadalenca dels carrers, especialment quan aquesta il·luminació comença molts dies abans de Nadal i no acaba fins passat Reis. no puc mes que estar a favor dels ajuntaments, entitats i particulars que limiten els dies i les hores d’ aquest malbaratament.

Relacionant els dos apunts anteriors, aquest any m’ ha cridat l’ atenció la campanya de la associació de comerciants de l’ avinguda de Roma de Manlleu, que s’ han decantat per una decoració nadalenca, que aprofita la mateixa llum dels fanals i per tant la seva eficiència energètica es total. Segurament la qualitat no es la mateixa, i potser no es pugui posar a tot arreu, però si que em sembla una iniciativa a tenir en compte i que seria bo que els propers anys també s’ anés consolidant . Ajunto l’ enllaç a la noticia de Osona.com.
Llegir més...

Jo també m’ he fet de Facebook !!

dijous, 11 de desembre del 2008


A resultes d’una invitació d’ un amic que viu a 100 metres de casa, vaig decidir entrar i provar aquest nou giny de la web 2.0 que anomenen Facebook. Desprès de moltes dificultats per donar-me d’ alta ja que algun filtre no em deixava passar, no se si seria per questions de edat o per uns cognoms massa curts, l’ equip de Facebook em va comunicar que m’ havien donat d’ alta de manera manual.

Un cop saludat l’ amic en qüestió, em vaig posar en la tasca de buscar amics i coneguts que ja estiguessin donats d’ alta, i durant aquest procés ja va contactar amb mi un conegut amb qui no parlava des de feia uns anys, i aquí jo no havia invitat a fer-se “amic”. La potencia de l’ eina per posar a gent en contacte es espectacular.

El següent “pas” que vaig portar a terme, a suggeriment d’ un dels primers “amics” del Facebook, va ser crear un “grup” o “comunitat” que hem anomenat “Calldetenes". Aquest grup no te cap perfil de contingut predefinit, i l’ únic nexe d’ unió es la relació amb el poble. En poques hores es varen apuntar mes de 15 persones sense que hagués de fer res, en especial gent jove cosa lògica si considerem que son els usuaris mes habituals de les noves tecnologies. Les possibilitats de comunicar que dona l’ eina son realment potents.

De moment el “pro” mes important que jo li posaria, es el de la seguretat i la confidencialitat de les dades que lliurament posem al abast de molta gent. Es fàcil que arrossegats per la pròpia dinàmica d’ aquesta eina, es posi informació personal a l’ abast de gent que en altres circumstancies no ho faríem, i per tant cal ser-ne conscient.

Estic segur que la comunitat “Calldetenes” del Facebook ara encara molt imprecisa, pot ser útil per la comunicació entre els veïns del poble que en siguin usuaris, potser especialment pels que es passen bona part de la setmana fora del poble. Crec que seria bo que fos un lloc on lliurament tothom hi posi els comentaris que cregui que poden ser d’ interès mes o menys general per la resta, tot procurant evitar que es converteixi en un nou fòrum de debat i enfrontament polític al estil dels que ja existeixen.

De moment seguiré dedicant alguna estoneta al Facebook.
Llegir més...

Ple extraordinari per parlar del mercat (2.12.2008)

dimecres, 3 de desembre del 2008


Per primera vegada en aquesta legislatura, s’ ha celebrat un ple extraordinari convocat per els 5 regidors de l’ oposició (3 de PeM i 2 de CiU), amb l’ únic objectiu de parlar del mercat dels diumenges i de les possibles millores que caldria introduir, i al que han assistit una vintena de veïns. Els veïns propers al mercat, van repartit a tots els assistents, dos documents on s’ explicava tota l’ historia dels inconvenients que han patit des de l’ inici del mercat.

Desprès de fer un repàs dels problemes que el mercat ha portat fins ara, s’ han fet una lectura de les millores proposades, i finalment s’ ha acordat crear una comissió amb representació dels tres grups, per redactar unes ordenances que serviran per regular el mercat a partir d’ ara.

L’ equip de govern desprès de reconeixa errors en la gestió portada a terme, ha comentat que ja feia temps que treballaven en possibles millores, i han anunciat que volen disposar de la nova regulació per inicis del any 2009, per aprofitar que s’ acaba el conveni amb l’ actual gremi de marxants. L’ idea del equip de govern es assumir de manera directa la gestió, mitjançant la creació d’ una comissió amb representació dels tres grups politics municipals, en lloc de delegar aquesta responsabilitat en un gremi com s’ ha fet fins ara.

Els dos grups de l’ oposició han remarcat l’ importància de la tasca dels veïns afectats, com a principal causa de que ara es comencin a prendre mesures per solucionar els inconvenients que encara genera el mercat, i han reclamat que no es vulgui corre a l’ hora de redactar les noves ordenances. Tots els grups van manifestar la seva voluntat d’ arribar a un consens sobre com resoldre la problemàtica del mercat, en poques setmanes veurem si en son capaços.

Posteriorment al ple hi ha hagut un debat entre els que han pogut i s’ han volgut quedar, on s’ han repassat novament els inconvenients i els avantatges que representa el mercat per Calldetenes, i on els veïns han insistit als regidors presents, que prenguin nota dels errors comesos fins ara a l’ hora de redactar la nova normativa.

Segur que serà un tema que novament generarà força debat les properes setmanes, de moment si teniu interès en el tema, podeu veure el vídeo del ple al bloc “UnXicdeTot-Videos”, o directament a Youtube al canal UnXicdeTot. La qualitat de l’ imatge i el so no massa bons, però la poca pràctica i el fet de fer una retransmissió en directe des d' un telèfon mòbil utilitzant la tecnologia 3G, de moment tampoc dona per gaire mes. També he tingut de tallar el vídeo en 5 fragments, ja que Youtube no deixa penjar vídeos de mes de 10 minuts de durada.
Llegir més...