Quatre mesos de la nova web municipal.

dijous, 31 de desembre del 2009


Tot i que l’ escrit esta pensat per posar de manifest algunes de les deficiències que he trobat en la web municipal en aquets quatre mesos, abans voldria felicitar novament a tots els que la gestionen, pel canvi que ha representat en la dinàmica informativa municipal. Al meu entendre, les informacions surten de manera força puntual a la pàgina principal de la web, i tothom que hi estigui subscrit rep un resum setmanal per correu electrònic, o per RSS de manera immediata de tot el que s’ ha publicat. Res a veure amb la paràlisi de la web anterior.

Anant al apartat de deficiències que hi trobo, o si voleu de millores que proposo, en primer lloc voldria reivindicar de nou la creació d’ una secció de “noves tecnologies” i una de “ agricultura i medi ambient”. Penso que caldria informar en aquestes seccions, de les novetats que hi hagin en aquests àmbits, i també de les possibles vies de subvenció i ajuts. No voldría insistir-hi ja que no es la primera vegada que ho proposo.

Crec que cal donar més a conèixer l’ apartat de la “Porta oberta al ciutadà”. Quan consultant el fòrum dels pobles veig que es demanen explicacions al ajuntament per l’ estat d’ algun carrer, per la situació de la variant o per el consum de la il•luminació LED, consultes totes elles recents, penso que es desconeix aquesta opció, i per tant penso que caldria donar-hi més rellevància en els butlletins informatius, i sobretot donar resposta de manera ràpida a totes les consultes que es rebin per aquesta via i per altres. La maca de resposta del ajuntament, es una de les queixes més habituals a la seva gestió.

A la web es fan extensos escrits sobre algunes representacions que es fan al Auditori. Sincerament penso que no es el lloc, i que l’ Auditori te prou entitat com per tenir una web pròpia. Estem en un projecte de Ciutats digitals, potser fer aquesta nova web en podria formar part, i enfocar-la a la gent de tota la comarca interessada en el teatre i les activitats culturals que s’ hi fan, sense barrejar-les amb els temes municipals. També penso que tota la gestió del Auditori, hauría de quedar totalment diferenciada de la del ajuntament, però aquest ja es un altre debat.

Crec que caldría arreglar la pàgina que pretén presentar als membres del nostre consistori, ja que una part del regidors no han posat la seva fotografia. No se si es per raons personals, per deixadesa o per marcar “perfil propi”, però penso que cal donar una imatge uniforme del equip municipal. Si no es possible posar-se d’ acord en que tothom aporti la seva foto, un acord que a mi no em sembla gens difícil, una solució ben senzilla es retirar-les totes.

Crec fermament que les xarxes socials com el Facebook, poden donar més de si que ser simples espais d’ entreteniment, i per aquesta raó penso que seria bo afegir a la web, un enllaç directe com fan molts diaris i altres entitats amb aquestes xarxes. Si es poses, qualsevol persona podria compartir per aquesta via o per correu electrònic, qualsevol noticia o pàgina publicada. La solució tècnica es senzilla i segur que pot ajudar a la promoció del poble al donar-hi més difusió. No em refereixo solament a les noticies, sinó també a les pàgines de les empreses i comerços del poble i a tots els aspectes turístics que es volen promocionar. S’ en pot veure una mostra de com fer-ho a molts diaris com per exemple en aquesta noticia del 9 Nou

Em sembla molt correcte el resum que es fa dels principals punts dels plens, sobretot perquè es fan pocs dies desprès de la seva celebració, però en cap cas això ha de substituir la publicació de les actes. Crec que cal tornar al costum de publicar-les, fins i tot de manera provisional abans de la seva aprovació, pocs dies desprès de la celebració del ple. Per suposat el que no es de rebut, es que la darrera acta publicada sigui la del 13 de maig.

M’ esta quedant novament un escrit massa llarg, i també cal guardar alguns temes per el 2010 i per tant ho deixo aquí. Aprofito per desitjar-vos a tots, en especial es que en alguna ocasió teniu la paciència de llegir aquest bloc, que gaudiu d’ un molt bon 2010.
Llegir més...

La il•luminació LED i l’ estalvi energètic.

dimecres, 30 de desembre del 2009


Un dels punts principals del darrer ple del passat 28 de desembre, va ser l’ aprovació dels projectes del FEIL Els dos projectes aprovats, proposen una millora de l’ eficiència energètica municipal, tal com explica la web del ajuntament.

En el escrit del 24 de juliol del 2007, vaig parlar per primera vegada d’ aquest tema i vaig tornar-hi en el del 4 d’ abril d’ aquest 2009 quan l’ ajuntament va iniciar les proves amb diferents models de làmpades LED, a part de alguns comentaris que hagi pogut anar fent en diferents escrits referents a aquesta qüestió.

Celebro que en aquest temps aquesta tecnologia s’ hagi consolidat suficientment, i ja tinguem alguns carrers fent-la servir, i també que definitivament sigui la línia d’ enllumenat públic escollida per tots els grups municipals. Encara que en el ple hi hagués discrepància en les votacions, aquestes no varen ser perquè no estiguessin d' acord en la bondat de les proposades.


Si fem un petit supòsit, veurem que si en lloc de 160 vats que consumeixen les làmpades actuals, es consumissin els 60 vats que gasten les de tecnologia LED, i suposant que hi han 500 punts de llum que funcionen una mitjana de deu hores al dia al llarg del any, la veritat es que no tinc ni idea de quants ni han, veurem 0,1Kw x 10 hores x 500 punts de llum x 365 dies x 0,14€ el KW, ens dona un estalvi de mes de 25.000 € al any. Naturalment caldria ajustar a la realitat els nº del supòsit, però no hi ha dubte que a part dels avantatges pel medi ambient l’ estalvi es prou important.

Penso que els nostres representants municipals, tindrien que aprofitar els múltiples butlletins, i si cal organitzar més sessions informatives, per posar al abast dels veïns i de les empreses i comerços del poble, totes les novetats tecnològiques i de subvencions que s’ estan produint, i que de ben segur es produiran els propers anys, en el àmbit de les energies renovables.

Sense anar més lluny, ahir el govern espanyol va aprovar la concessió de 20.000 milions e € en crèdits subvencionats per projectes d’ economia sostenible, que per primera vegada també van dirigits a particulars. La Generalitat també ha posat en marxa el pla “renova t 2010”, al que es poden acollir tant les empreses, com els comerços i els particulars, presentant les seves sol•licituds entre el 11 de gener del 2010 i el 11 d’ abril del 2010, tal com els pot llegir a la "web del pla renova ‘t 2010", on hi figura tota la documentació.
Llegir més...

El ple ordinari del 28 de desembre de 2009.

dimarts, 29 de desembre del 2009


Amb l‘ absència de dos regidors de PeM i la presència de 10 persones de públic, es va celebrar ahir el darrer ple ordinari del any. Un ple que en la meva opinió va resultar de poc interès i fins i tot avorrit en la majoria de punts.

Un cop aprovades les actes dels plens anteriors va haver-hi un llarg, encara que segurament necessari, repàs de factures relacionades amb els decrets de l’ alcaldia dels que calia informar al ple. Probablement cap dels assistents en teníem el més mínim coneixement ni interès. Seguidament va haver-hi un llarg debat sobre els preus dels tiquets del autobús a Vic, motivat pel fet de que no totes les botigues del poble els venen al mateix preu, fet que em resulta força sorprenent.

Tot seguit es varen aprovar algunes modificacions en les ordenances fiscals del 2010, el padró municipal va quedar fixat 2.391 habitants, i es va nomenar formalment al jutge de Pau.

Es varen votar les dues propostes del FEIL, que en aquesta ocasió pretenen aprofitar els recursos destinats a Calldetenes, en una millora de la gestió energètica municipal. La primera proposta del pla consisteix em posar plaques solars a una part de la teulada del pavelló, el pressupost no dona per cobrir-lo tot, amb l’ objectiu de obtindre uns ingressos per l’ energia generada. El segon es continuar amb la política iniciada recentment, de instal•lar il•luminació amb tecnologia LED als carrers Sta. Eugenia i Països Catalans, amb el objectiu de reduir la despesa elèctrica municipal.

En el apartat de precs i preguntes, es va demanar pel mal funcionament de la recollida de les deixalles el dia de Nadal, per la deficient neteja d’ alguns carrers, i per les fallades en la il•luminació de l’ avinguda Pau Casals i de les pistes de tenis. Es va reclamar que es fes alguna cosa per incidir en el poc civisme d’ alguns amos de gossos de zones poc cèntriques, que s’ arreglessin les voreres del carrer Montseny i els marges de la recentment urbanitzada zona del Pujol. L’ equip de govern es va comprometre a fer algunes accions per millorar fins on sigui possible totes aquestes deficiències.

Es va preguntar per la situació de les obres de millora de la seguretat del SES, i la resposta del equip de govern va ser que estaran acabades en el moment en que es torni a iniciar el curs desprès de festes. Finalment es va preguntar per la variant, i l’ alcalde va informar que hi ha el compromís de que les obres estiguin definitivament adjudicades, i per tant es puguin començar a executar abans del mes de juliol del 2010.

Es va felicitar novament a la comissió Calldetenes Decideix pels resultats assolits en la consulta del 13D, renovant la felicitació que l’ alcalde ja havia fet per escrit fa uns dies. Seguidament es va donar el torn de paraula al públic, torn que va ser aprofitat pels representats de “La Pera”, per demanar alguns aclariments sobre el pagament per l’ ús de les instal•lacions municipals, transmetent que es sentien discriminats respecte a altres entitats del poble.

A continuació es va donar el ple per acabat, sense que es fes cap referència al tema de les destrosses que han patit alguns jardins particulars en la seva decoració nadalenca, destrosses que ha estat motiu de conversa força habitual aquests dies de Nadal, i que resulten preocupants sobretot quan amb actes similars, s’ han malmès recentment alguns bens municipals.


Nota: La imatge de la sala de plens que il•lustra aquest escrit, ha esta descarregada de la web municipal.
Llegir més...

El ple del 11 de desembre e 2009.

dimarts, 15 de desembre del 2009


El passat dia 11 de desembre es va celebrar un ple extraordinari amb una escassa assistència de públic , i un únic punt del ordre del dia. El tema a debatre va ser “ l’ aprovació inicial del pressupost del 2010”.

Desprès d’ una breu exposició per part del alcalde, explicant que es tractava d’ un pressupost molt contingut, es va passar la paraula als grups de l’ oposició perquè fessin les seves les seves consideracions abans de votar.

PeM va demanar l’ aclariment sobre els imports d’ algunes partides, al meu entendre d’ una manera força desordenada i poc operativa, ja que en cap cas es va fer referència a les partides que es volien consultar sinó que es va fer referència als imports, cosa que va dificultar molt el diàleg. Les preguntes varen ser respostes pel mateix alcalde, sense que es generes cap mena de debat.

CiU desprès de demanar també alguns aclariments, va presentar un pressupost alternatiu, un pressupost que l’ alcalde es va mostrar disposat a votar, sempre que s’ incorporessin algunes partides corresponents a inversions subvencionades, ja que considerava que en la resta de partides era pràcticament idèntic al presentat per l’ equip de govern. No va haver-hi cap resposta per part de CiU a la proposta del equip de govern.

Finalment els dos grups de la oposició varen votar en contra de l’ aprovació inicial del pressupost, al meu entendre sense exposar cap argument de pes que expliques el seu vot. Caldrà veure si en el termini que hi ha fins l’ aprovació definitiva, que suposo que serà en algun ple a finals de desembre o primers de gener, hi ha temps suficient perquè un cop treballat el pressupost proposat, puguin fer les aportacions necessàries que els pugui permetre canviar el sentit del seu vot, fet que podria representar un canvi en la dinàmica de la política municipal, o en cas contrari per aportar arguments suficients per explicar un vot negatiu.
Llegir més...

El resultat del referèndum del 13D a Calldetenes

dilluns, 14 de desembre del 2009


Calldetenes a assolit en el referèndum del 13D l’ objectiu fixat de superar el 50 % de participació assolint un 51,2%, un resultat que personalment considero molt meritori. Si només consideréssim els electors que voten en les eleccions oficials, el percentatge probablement pujaria 6 o 7 punts com s’ ha pogut veure en els resultats de Vic.

Es bo que tots els calldetenencs ens felicitem del resultat d’ aquesta jornada, tant per el nivell de participació assolit, com pel ambient festiu que va haver-hi tot el dia a la plaça vella, on a part de dipositar el vot es va poder gaudir dels actes organitzats per la Comissió Calldetenes Decideix.

Cal remarcar que tant a Calldetenes com a nivell de tot Osona i de tots els municipis que feien el referèndum, només han votat els partidaris del “si”, i que hi ha un número de ciutadans molt significatiu, que segurament haurien votat "si" i no ho han fet perquè han considerat que al tractar-se d’ un referèndum no vinculant, no valia la pena fer-ho. Per tant crec que la participació general també cal considerar-la com a molt bona.

Cal tenir present l’ actitud de partits com el PSC o el PP, que no solament no han fet campanya perquè la gent participes i anés a votar, sinó que fins i tot sovint han procurat desprestigiar tot el procés. El mateix es pot dir de mitjans de comunicació com TV3 i una part important de la premsa escrita, que han passat de puntetes en tot el que feia referècia a aquest esdeveniment, entre altres coses pel fet de que el referèndum no s' ha celebrat en les capitals de província.

Per últim adjunto un enllaç a una noticia d’ aquest mati, on el coordinador d’ Osona Decideix el sr Lopez Tena, diferenciava el resultats obtingut a Osona respecta a la resta de municipis on hi ha hagut referèndum. També es desmarcava dels que de cop i volta han manifestat voler organitzar un referèndum vinculant a tot el país pel 25 d’ abril promovent una ILP, argumentant la manca de temps per fer-ho d’ una manera adequada i amb possibilitats d’ èxit. Adjunto també l’ enllaç a la pàgina de la emissora RAC1, on es poden escoltar les opinions de diferents protagonistes. Les discrepàncies que existeixen entre els diferents coordinadors de les convocatòries, es evident que no ajudaran en absolut al èxit de les mateixes.
Llegir més...

25 de Novembre dia internacional contra la violència de gènere

dimarts, 24 de novembre del 2009


Des de fa uns anys, el 25 de Novembre es celebra el “dia internacional contra la violència de gènere”, violència que a la cap i a la fi sempre pateixen les dones, i per tant caldria parlar més aviat de violència masclista o violència contra les dones.

Son molts els actes que s’ organitzen arreu del país, en un intent de implicar a tota la societat civil en aquesta lluita. Conferències, actes simbòlics com enceses d’ espelmes , mocions aprovades a molts ajuntaments i altres organismes etc. També es publiquen multitud d’ escrits que analitzant amb detall tots els matisos d’ aquesta problemàtica , en un intent de posar fi a aquesta dramàtica situació.

Per contribuir ni que sigui mínimament, adjunto l' enllaç al manifest d’ aquest any 2009 de les institucions públiques de Catalunya, per si es dona el cas que a algú li pugui interessar.
Llegir més...

La consulta del 13D sobre la independència de Catalunya.

dilluns, 23 de novembre del 2009


En total son 160 municipis els que participaran en la primera consulta massiva sobre la independència, que es celebrarà a Catalunya el proper 13 de desembre. Mes de set-cents mil catalans majors de 16 anys son els convocats a participar.

Osona es probablement la comarca amb més participació, ja que dels 51 municipis de la comarca, es convocarà la consulta en 34 en els quals viuen un 95% de la població total. Els osonencs majors de 16 anys convocats a la consulta son 117.932, i els veïns de Calldetenes que poden participar son 2.022 dels quals 149 son nouvinguts.

La comissió “Calldetenes Decideix” en la que participen unes 35 persones del poble, en representació de la majoria d’ entitats, partits politics i també a títol personal, treballen des de fa aproximadament un mes per aconseguir, que la participació a Calldetenes sigui de les més elevades, i que el 13D sigui una jornada festiva. S' estan programant tot un seguit d' actes, que els propers dies s’ aniran anunciant amb cartells, pancartes i bustiades.

Una de les eines que es posa al abast del veïns per tal de facilitar la seva participació, es el “vot secret anticipat”. Amb aquest sistema del vot anticipat, els veïns que el dia 13D no puguin anar a votar, o no estiguin segurs de poder fer-ho, podran dipositar el seu els dies previs a la celebració de la consulta, d’ una manera similar al vot per correu de les eleccions tradicionals. La recollida del vot anticipat va començar el passat divendres, i al bloc de Calldetenes Decideix, i també a la web de Osona Decideix, trobareu l’ informació de com fer-ho. Podeu posar-vos en contacte amb la comissió, per tal de que ús puguin recollir el vot.

Crec que no s’ ha de fer cas dels comentaris que diuen que aquest referèndum no serveix de res ja que no es vinculant. Per una banda si la participació que s’ assoleixi es prou elevada, condicionarà la postura dels partits politics cara a les properes eleccions. Per altre banda cal tenir present, que ja no es Espanya qui te la darrera paraula en aquest tipus de processos, sinó que es la Comunitat Europea a qui li toca dirigir-los.
Llegir més...

El ple extraordinari del 16.11.2009

dimecres, 18 de novembre del 2009


El passat dilluns dia 16 de Novembre a les 20:00, es va celebrar un ple extraordinari amb deu punts a l’ ordre del dia. Desprès de la aprovació de dels decrets de l’ alcaldia i d’ algunes factures, punts que podríem considerar de tràmit, es va debatre sobre les ordenances fiscals del 2010 i sobre la situació de les obres del carrers Santa Eugènia i Països Catalans.

En referència a obres del carrers Santa Eugènia i Països Catalans, es va aprovar el text refós en el que s’ incorporaven els canvis introduïts en les obres d’ aquest carrers respecte al projecte inicial que datava del any 2005. Es va debatre sobre els perquè d’ aquestes modificacions i finalment es varen aprovar amb el vot a favor del equip de govern i el vot en contra de la resta de regidors.

Pel que fa a les ordenances fiscals pel 2010, l’ equip de govern va proposar una pujada del IBI del 4,1 % respecte al any anterior, també va proposar un lleuger augment de la taxa d’ escombraries i la recuperació de la taxa de “clavegueram”, per poder cobrir les despeses generades pel manteniment de aquesta infraestructura, i que segons es va comentar s’ havia eliminat fa uns anys.

L’ alcalde va explicar que la pujada d’ impostos era globalment d’ un 1,9%. Els grups de l’ oposició varen votar en contra, argumentant que no es el moment més adequat per apujar impostos, i comentant que hi ha diversos ajuntaments que els havien “congelat”. L’ alcalde va defensar la pujada del IBI (la més significativa), explicant que amb aquesta puja encara no s’ arriba al que proposava el pla de sanejament de la diputació del 2008, i per tant la considerava raonable. També va argumentar que son molts els ajuntaments que si que apugen impostos per poder mantenir el màxim de serveis.

En definitiva les mateixes postures que fa un any, l’ equip de govern defensant una pujada d’ impostos força continguda, i l’ oposició demanant una congelació dels mateixos, amb l’ argument de que no es un bon moment per fer-ho a causa de la crisi.

En el mateix ple també es varen aprovar el compte general del 2008, el calendari fiscal del 2010, i el calendari de festes locals del 2010.
Llegir més...

Calldetenes al Cityblocs

diumenge, 1 de novembre del 2009

Nació Digital ha creat una nova plataforma de participació digital que anomena Cityblocs, oferint la possibilitat d’ opinar sobre qualsevol dels aspectes dels municipis (no únicament de política municipal).

Aquesta plataforma està organitzada de manera similar al fòrum dels pobles, i tothom que compleixi unes regles esta convidat a participar-hi. Deixo l’ enllaç a la meva primera aportació.

Tenia la temptació de fer un nou post sobre participació etc.., però com que sería molt recurrent, en aquest cas m' ho estalviaré i també ho estalviaré aqui ho llegeixi, i ho deixaré en un senzill anunci per si algú l' interessa participar.

Llegir més...

Calldetenes i la consulta popular sobre la Independència del 13 de desembre.

dissabte, 17 d’octubre del 2009


El passat divendres dia 16 d’ octubre, l’ Alfons López Tena explicava en un escrit al diari Avui, que les consultes populars sobr4e la independència havien estat dinamitades, fent impossible treballar de manera coordinada per assolir l’ objectiu de convocar la consulta amb un mínim de garanties , i per aquesta raó presentava la seva renuncia a dirigir aquest procés a nivell de tot Catalunya. Afirmava també, que centraria tots els seus esforços en coordinar aquest procés a la comarca d’ Osona, on creia que la generositat de persones, entitats i grups politics, encara permetien assolir l’ objectiu de poder obtenir uns bons resultats, en els dos mesos que falten pel 13 de desembre, data per la que esta fixada la convocatòria.

El 29 de setembre en Sergi Tarrés publicava en el seu bloc, un escrit on es feia ressò de que a Calldetenes hi havia unitat de tots els grups municipals, en donar suport a les entitats que promoguessin la consulta popular, i ho feia en un escrit que titulava “A Calldetenes i serem tots”, en el que comentava la necessitat de que tots els ciutadans es fessin seva aquesta petició, opinió que comparteixo sense cap mena de dubte.

En aquest moment i degut als comentaris que m’ han arribat de que a Calldetenes es L’ Espardenya Teatre qui organitzarà la consulta popular, sense que de moment en tinguin coneixement els seus membres, o al menys la majoria dels seus membres, i pel que sembla sense que la resta d’ entitats del poble hagin estat informades, crec que s’ ha creat un desconcert que em porta a pensar que potser sigui el nostre poble un dels que frustri les expectatives del sr. López Tena, i també que l’ afirmació d’ en Sergi de que “a Calldetenes i serem tots”, acabi no sent realitat.

Em sembla correcte que s’ esculli una entitat per engegar el procés, i estic segur que un cop acceptat pels seus membres, ningú posarà cap inconvenient a que sigui L’ Espardenya Teatre qui faci aquesta funció. Es necessari però, que un cop fet aquest primer pas que de moment no s’ ha fet, aquesta entitat es posi en contacte el més aviat possible, per tal d' evitar urgències a mesura que s’ acosti el dia, amb la resta d’ entitats i associacions del poble, i de manera conjunta organitzar la consulta i promoure el màxim d’ actes possibles, permetent que totes les entitats aportin les seves millors propostes per poder coordinar-les . El 13 de desembre es aquí mateix, i si no es fa així, i en contra del que afirmava en Sergi, a Calldetenes no hi serem tots.

PD. Suposo que en Sergi no tindrà cap inconvenient que per acompanyar el meu escrit, faci servir la imatge que va posar ell en el seu.
Llegir més...

Comentaris sobre l’ utilitat d’ Internet.


No hi ha dubte que la nova web municipal de Calldetenes, pot resultar una eina útil per tots els veïns des de un punt de vista informatiu , i per els comerços i les empreses des de un punt de vista de promoció. Per que aquesta utilitat sigui efectiva, crec que es imprescindible que es compleixin tres requeriments.

El primer requeriment per la promoció de les industries i comerços del poble, passaria per fomentar que tant aquests, com el mercat dels diumenges, les fires i les rutes turístiques, estiguessin presents en el major número de webs especialitzades. Son moltes les webs en les que crec que caldria estar present i que actualment no hi som. Per posar alguns exemples podria anomenar les webs “mercats setmanals” o bé “festa Catalunya” que podrien ser d’ utilitat per promocionar el mercat dels diumenges, i l’ actual fira d’ estiu o futures fires que puguin venir. Un altre exemple seria la web de la Generalitat de “La Gastroteca”, que ajuda a la promoció dels comerços i algunes industries alimentaries i on per cert ja n’ hi figuren algunes del poble. També penso que pot ser d’ interès la web de la diputació “Turisme a prop de Barcelona”, per promocionar la ruta dels molins o altres rutes turístiques. Amb una petita dedicació i sense massa consum de temps, segur que s’ en poden trobar moltes més.

El segon requeriment seria que la web municipal es mantingui actualitzada, i s’ incorporin noves seccions. Ja he comentat en algun altre escrit, que em semblaria bo incorporar una secció referent a les noves tecnologies, i una segona referent a agricultura i medi ambient, dos àmbits on la Generalitat i tots els governs en general, estan dedicant una bona quantitat de recursos en forma d’ ajudes i subvencions, i per tant l’ informació útil que es pot posar al abast del veïns es important. Igualment caldria ampliar en aquesta mateixa línia l’ actual secció d’ empreses i comerços.

Un tercer requeriment es donar més pes a l' actual “porta oberta al ciutadà”, de manera que els veïns es sentin més implicats a participar i a fer aportacions. Cal que els veïns que facin alguna aportació, vegin que hi ha un compromís del ajuntament d’ atendre la nostre petició en un temps raonable, i sobre tot un compromís de resposta, si no es així les aportacions al portal seran poques i la seva utilitat escassa. Aquest tema també l’ he comentat en altres ocasions, la darrera vegada fa poques setmanes en un escrit on demanava al ajuntament, que aprovés una ordenança sobre la política informativa i de participació, i de la que adjuntava un model proposat per l’ Associació Catalana de Municipis i Comarques. Potser algun grup s’ en pot fer ressò i presentar una moció en algun ple.

L’ imatge que il•lustra aquest escrit, esta treta del web de l’ Associació de botiguers i comerciants de Moià, que cal suposar que son qui fa bona part de les tasques, que a Calldetenes al no haver-hi aquesta associació, s’ estan intentant cobrir des de la web municipal.
Llegir més...

“Blog Action Day- 2009” – El Canvi climàtic.

dimecres, 14 d’octubre del 2009


Des de l’ any 2007, el 15 d’ octubre es el dia escollit per celebrar un acte unitari anomenat “Blog Action Day”, que té per objectiu que el màxim de persones que escriuen blocs, pengin aquest dia un escrit parlant tots al mateix temps d’ un mateix tema de contingut social, amb l’ objectiu de generar debat, i pressionar als mandataris mundials perquè prenguin mesures.

Per aquest 15 d’ octubre del 2009, s’ ha escollit com a tema “el canvi climàtic”, un tema que si bé fa uns anys tenia poca repercussió fora del mon científic, en aquest moment esta en boca de tothom, i es motiu de preocupació a nivell mundial. En la propera reunió que es celebra a Copenhaguen del 7 al 18 de desembre, el principals mandataris mundials tenen que negociar un nou protocol que substitueixi al de Kioto, en el que alguns científics consideren com una de les darreres oportunitats, per tal de que la situació no s’ ens escapi de les mans.

Segur que d’ aquí al desembre hi haurà un munt d’ activitats de tot tipus, per demanar que els principals governs actuïn de manera decidida per mirar d’ aturar aquest procés, organitzades per entitats i col•lectius de tota mena, en molts casos amb una alta component lúdica amb la finalitat de conscienciar, i altres accions de contingut més seriós i de més recorregut.

A nivell municipal, a part d’ organitzar alguna xerrada informativa que sempre va bé, probablement es podria revisar i actualitzar les normatives relatives als nous edificis i a la seva eficiència energètica. També es podria revisar si tots els edificis municipals, estan en una situació òptima en aquest aspecte, i en cas de no ser així, redactar un pla d’ actuació per millorar la seva eficiència. Segurament la millor manera de coordinar aquesta actuació es amb l’ ajut de la diputació, mitjançant la signatura del conveni que la mateixa diputació proposa, i signant també el pacte d’ alcaldes sobre el canvi climàtic, ja que ambdós marquen la línia seguir, els compromisos que cal assolir i donen accés al suport necessari per portar-ho a terme.

A Catalunya, el Consell Assessor per al desenvolupament sostenible, posa al nostre abast un munt d’ informació de tot tipus, entre la que podem trobar el “manual per fer minvar el canvi climàtic i com adaptar-s’hi”, o també el conjunt de “petites idees per garantir un gran futur” , en el que en cada una de les idees, i mitjançant una sèrie de senzills indicadors, indica en quina mesura canvia els hàbits de vida de qui les aplica, si s’ estima que es guanya qualitat de vida, i quin impacte té sobre l’ entorn. Penso que es una interessant eina de reflexió personal.
Llegir més...

15 d’ Octubre, el “Blog Accion Day”

dissabte, 3 d’octubre del 2009Des de l’ any 2007, el dia 15 d’ octubre es celebra a nivell mundial l’ anomenat “Blog Accion Day”. L’ objectiu d’ aquesta celebració, es que el major número de blocaires possible, aquest dia pengin en el seus blocs un escrit parlant tots d’ un mateix tema d’ interès social, amb la finalitat de conscienciar sobre el mateix. El tema que s’ ha escollit per aquest anys es “El canvi climàtic”.

A la web punttic.cat, podeu trobar una mica més d’ informació sobre aquesta jornada , i com es por participar en la mateixa. Com podeu veure en la web d’ aquesta iniciativa, vint-i-quatre organitzacions sense ànim de lucre i donen suport.

Personalment m’ he apuntat perquè penso que dedicar una estona a fer un escrit sobre aquest tipus de temàtiques, val la pena per l’ esforç de reflexió que representa. Si a més a més aquest escrit s’ ajunta amb altres mils (més de 12.000 l’ any 2008), i ajuda a “sensibilitzar i fer pressió sobre els líders mundials” tal com s’ anuncia en el objectiu de la jornada, aquest petit esforç encara haurà valgut més la pena.
Llegir més...

Nous blocs a Calldetenes.

dijous, 1 d’octubre del 2009


Aquestes darreres setmanes, han aparegut tres blocs nous relacionats amb Calldetenes. Es possible que s' en hagi publicat algun més del que no en tingui coneixement.

El primer bloc es el que s’ anomena “soletcalldetenes”, un bloc de caire totalment comercial, aparegut el mes d’ agost i que ofereix els productes d’ una botiga de roba infantil situada al Carrer Jaume Balmes. Es bo que algú faci servir els blocs d’ una manera totalment comercial, sobretot en aquest moment en el que Calldetenes figura en el projecte de ciutats digitals, ja que penso que pot servir de referència a altres comerços i petites industries del poble.

El segon es un bloc de contingut polític, es tracta del "blocdensergitarres" aparegut fa uns dies. De moment en Sergi ha publicat un parell d’ escrits, en els que parla del frau del Palau de la Música i de la moció aprovada per unanimitat pels regidors del ajuntament de Calldetenes, recolzant les entitats que portin a terme una consulta popular sobre la independència. Sergi, benvingut a l’ Osonoesfera !!.

El tercer bloc es el de l’ Espardenya Teatre. De fet no es tracta d' un bloc nou, ja que ve a substituir l’ anterior web del grup de teatre del poble, i ho fa per dos motius. El primer per renovar l’ imatge i al mateix temps utilitzar una tecnologia que permeti un manteniment més senzill i més col•laboratiu. El segon per facilitar que els veïns tinguin la possibilitat de fer aportacions directament al bloc o mitjançant correu electrònics, explicant histories, anècdotes i records al voltant del teatre a Calldetenes, en un intent de recuperar el que es pugui d’ aquesta activitat al poble. Veurem que en resulta !!

Si algú disposa de fotografies i les vol cedir, es podria intentar fer un àlbum digital que ajudes a mantenir viva l’ historia del teatre a Calldetenes.

P.D. L’ acudit que il•lustra el post, l’ he tret del bloc http://perezpartners.es/page/2/
Llegir més...

La criatura malcriada !!.

dimecres, 30 de setembre del 2009Ahir en el debat de política general, el Molt Honorable President de la Generalitat José Montilla, va fer una afirmació que m’ ha cridat molt l’ atenció. Deia el president: “Catalunya no pot semblar una criatura malcriada que desitja una joguina magnifica i, quan la té, en reclama una de nova sense haver obert la caixa” .

Continuant amb el mateix símil, jo diria que mes aviat el que esta passant , es que Catalunya li van prometre una joguina magnifica, que a l’ hora de la veritat no va ser-ho tant com se li havia promès, que abans de que la pugues estrenar ja n' havien trencat un tros , i tot i que va acceptar-ho amb resignació , ara es troba que des de fa tres anys viu pendent de l’ amenaça de que li acabin de trencar.

Em pregunto si no es raonable creure, que la "criatura" que en aquests tres anys ja s’ ha fet una mica més gran, té tot el dret a que se li pregunti si vol una joguina nova, i també el dret a disfrutar d' una joguina de darrera generació, com la que tenen els seus germans.
Llegir més...

El ple ordinari del 28.9.2009

dimarts, 29 de setembre del 2009


Amb l’ absència per motius de salut del secretari, i amb una durada de més de dues hores, ahir es va celebrar el ple ordinari trimestral, amb la presència d’ una dotzena de persones de públic.

El primer punt de l’ ordre del dia va consistir en donar compte per part de l’ alcaldia, de tot el seguit de resolucions que s’ han signat durant aquests darrers mesos.

A continuació es va aprovar amb el vot a favor dels regidors de CIU i ERC, i amb l’ abstenció dels regidors de PeM, el projecte d’ encarregar al consell comarcal la contractació del servei de energia elèctrica, amb l’ objectiu d’ aconseguir un millor preu al fer la contractació de manera conjunta amb altres municipis. L’ argument de PeM per no votar a favor, va ser que volia incloure en aquest encàrrec, una recomanació de que es procures fer la contractació a una empresa que fes servir fonts renovables per l’ obtenció de l’ energia. L’ alcalde no va acceptar aquest proposta, argumentant que no hi ha companyies que compleixin aquest requisit , i que en tot cas es tindria que mirar al final, un cop s’ haguessin determinat quines companyies podien donar servei als municipis, i quines estaven disposades a donar-lo que pel que sembla tampoc son totes.

Seguidament i per procediment d’ urgència, es va aprovar per unanimitat iniciar des de l’ ajuntament, un procés per resoldre el perill que representa per les persones, l’ estat actual del edifici de “Can Bigordà”, edifici que va patir un incendi el dia de la Festa Major, probablement a causa del seu mal estat.

A continuació es varen aprovar 3 mocions. La primera presentada per CiU demanant que el ple donés suport a la consulta popular sobre l’ independència celebrada fa uns dies a Arenys, i que va ser aprovada per unanimitat. La segona també presentada per CIU, demanava que es crees una comissió per decidir de manera consensuada, quines obres es podien incorporar al FEIL-2010, i a la que l’ alcalde va respondre que no crearia una comissió, sinó que convocaria a tots els regidors per tractar aquest tema, proposta que va ser acceptada per tots els regidors presents. La tercera moció presentada per ERC i que es va aprovar per unanimitat, comprometia al ajuntament a recolzar a les entitats que convoquin referèndums sobre l’ independència de Catalunya, en la línea del que s’ esta fent en altres municipis.

En el torn de precs i preguntes, es va demanar com s’ estava aplicant la partida per la restauració del espai del Torrental malmès per les obres. La resposta del alcalde va ser que es feia d’ acord amb les darreres recomanacions del darrer informe de l’ ACA, que segons va dir havia estat favorable al ajuntament, sense que cap regidor estigues en disposició de contradir-lo. Es va parlar també del endeutament, i com havia fet en plens anteriors, l’ alcalde va demanar que s’ esperés a final d’ exercici per fer una valoració, manifestant que ell creia que en aquest exercici hi hauria una reducció d’ aquest endeutament.

Es va parlar també problema del tendal de la llar d’ infants, resolt segons es va dir de manera satisfactòria, de l’ evolució de les obres de reparació de les voreres, del pla de seguretat del SES, de les obres de la teulada del teatre, de que la deixalleria encara no estava registrada com a tal, i d’ algun altre tema sobre les obres del pavelló.

Finalment es va donar la paraula al públic, i l’ únic tema que es va debatre va ser sobre les discrepàncies que hi ha hagut en l’ organització de la Festa Major, entre el joves de “La Pera” per un banda , i el regidor de festes i la comissió per l’ altre. Tot i que les postures varen estar força enfrontades durant el debat, jo em vaig quedar amb el missatge dels joves de La Pera de la seva voluntat de col•laborar en la organització d’ actes pel jovent, reclamant al mateix temps més protagonisme i autonomia, i amb el missatge del regidor de que l’ ajuntament sempre ha col•laborat en tot i continuaría fent-ho, que els donaria l’ autonomía i el suport que fes falta, sempre que els actes que es proposin s’ ajustin a la llei, i en el cas de la Festa Major que es programin en prou temps perquè es puguin coordinar amb la resta d’actes organitzats per la comissió i es tingui prou temps per poder-los incloure en el programa, aspecte que segons ell no s’ ha complert aquest any. Amb aquestes premisses, cal pensar que el proper any tenir un únic programa amb tots els actes de la Festa Major, i per extensió una Festa Major sense cap conflicte, tindria que ser “ bufar i fer ampolles”.
Llegir més...

La Festa Major Jove 2009.

dimarts, 22 de setembre del 2009


Un comentari que ha sortit en fòrum dels pobles de Osona.com, entenc que com a resposta al meu escrit sobre la Festa Major, i que reivindicava que calia felicitar als organitzadors de la Festa Major Jove 2009, m’ ha fet adonar que la comissió que organitza els actes de la Festa Major no es una, sinó que pel que es veu en son dues. La primera es la que en podríem dir la “oficial” i la segona la formada pel Joves de la Pera i pels integrants del Escamot dels diables. Vagi també la meva felicitació més sincera, pels que han dedicat part del seu temps a organitzar els actes de l’ anomenada “Festa Major Jove 2009”, encara que la seva tasca no figuri en el programa que s’ ha repartit als veïns, i que alguns d’ aquests actes con el de “La Marranda” desconec en que consisteix.

Els actes que s’ anomenen en aquest escrit, no figuren en el que en podríem dir el programa “oficial” que ens han repartit, i suposo que hi haurà més gent que no en tindrà coneixement de la seva celebració, i que per tant no els podrà felicitar per la seva tasca.

Es curiós el cas del “sopar de jovent” a les piscines, que si que apareix en el programa d' actes. Això em porta a preguntar-me, si aquest sopar l’ han organitzat conjuntament i la resta d’ actes no, si es un error del programa, o si hi ha un debat sobre qui l’ ha organitzat, un debat que per altre banda seria realment sorprenent, en uns dies de festa en els que cal suposar que l’ objectiu d’ una i altre comissió, es organitzar actes perquè tots ens ho passem el millor possible.

No es la primera vegada que passen aquestes coses a Calldetenes. Sense anar més lluny recordo fa dos o tres anys, l’ organització en paral•lel d’ actes per la revetlla de Sant Joan. També vaig sentir a parlar en un ple del ajuntament, de la voluntat per part del Escamot dels diables, d’ organitzar algun acte per la cavalcada de Reis al marge de la comissió que s’ en cuida, i sense haver avisat al regidor responsable del tema, acte que finalment no es va portar a terme.

Recordo també que no fa gaire, vaig publicar un escrit en motiu de la de la celebració dels deu anys del grup actual del Escamot dels diables, on recordava que la verdadera fundació del Escamot va ser fa 17 anys i no 10 com es celebrava, i en el escrit n’ anomenava els primers promotors del grup, que podeu contrastar llegint els diaris de l’ època. Es cert que aquells primers integrants desprès d’ uns anys varen deixar d’ actuar, i que l’ actual grup va reprendre les activitats com si comencessin de nou, aprofitant només els vestits, part del material i una part de la feina feta pels primers fundadors. Crec sincerament que només per aquests motius, hauria estat be un reconeixement públic a la seva tasca, encarà que l' actual president del Escamot, va fer-hi referència en l’ entrevista que li varen fer al 9 Nou fa uns dies.

Quan es produeixen aquestes situacions que anomeno només com exemples, penso que algunes coses no les fem gaire bé, a no ser que l’ objectiu sigui dividir el poble entre joves i grans, pobres i rics, homes i dones o alts i baixos.

De totes maneres, felicitats sinceres també als organitzadors de la Festa Major “jove” 2009, i espero que el 2010 puguem veure tots els actes que s’ organitzin per la Festa Major, dintre del mateix programa.
Llegir més...

La Festa Major “low-cost “ del 2009.

dissabte, 19 de setembre del 2009


Encara que fa un parell de setmanes, que ja es varen celebrar actes que formen part del programa de la Festa Major, personalment penso que en realitat va ser ahir amb la celebració del “Armand rock”, quan comença aquesta Festa Major 2009, a la que podríem afegir el qualificatiu de “low-cost” , per la retallada en la despesa en relació als darrers anys.

Actes com el concert del “Armand rock”, o com la recuperació de la cursa de carretons , les trobades de puntaires i de cotxes antics, els diferents concursos que figuren en el programa d’ aquest any, junt amb els ja tradicionals Premis Literaris, de Teatre i el concurs de còmics, les representacions de teatre i el ball, faran que sigui una festa molt més relaxada que les d’ altres anys, sense les cues per pujar a un helicòpter, ni les continuades desfilades de les xarangues, sense que per això tingui que ser menys participativa i en alguns dels actes potser fins i tot ho serà més.

Serveixin aquestes ratlles per felicitar a tots els promotors i participants del “Armand rock" per l' esforç que segur que ha representat la seva preparació i pel magnífic resultat obtingut, i també per felicitar a tots els components de la comissió de festes, que amb un pressupost força retallat, han tingut que fer un esforç addicional en la seva tasca ja de per si complicada.

Bona Festa Major a tots !!
Llegir més...

La política municipal de comunicació i participació ciutadana.

dijous, 17 de setembre del 2009

Avui he rebut per correu electrònic , el primer “butlletí digital web” amb totes les noticies publicades fins ara, i això m’ ha animat a penjar aquest escrit que em voltava pel cap des de fa uns dies, amb la voluntat de reflexionar sobre algunes accions que penso que es podrien portar a terme, per millorar la comunicació amb els veïns i per extensió la seva participació en la vida municipal.

Fa uns dies vaig trobar en el web de la associació de municipis, un model d’ ordenança que fa referència a l’ informació municipal i a la participació ciutadana. No se si son pocs o molts els municipis que en tenen una d’ aprovada, el que si em consta es que Calldetenes no la té, o al menys no l’ he trobada publicada, i tampoc recordo que s’ hagi reivindicat mai la seva necessitat per part de cap grup municipal. Tot i que la comunicació i la participació està en boca de tots en període electoral, perd tota la seva importància un cop celebrades les eleccions.

Aquest model d’ ordenança que comentava que vaig trobar, crec que dona una pauta de quina podria ser la política informativa i participativa dels municipis, i que degudament adaptada a cada poble, podria representar un compromís per part dels governants de quin es el camí a seguir. He vist que Vic al ser un municipi molt més gran, i per tant amb un nivell de necessitats i exigència més elevat, ja va aprovar una normativa similar l’ any 1.997. També he vist que altres municipis més similars al nostre, tenen aprovades ordenances similars. En definitiva només es tracta de traslladar al àmbit local, el que ja marca la llei.

Penso que es convenient que els representants municipals, agafin un compromís de com actuar en aquest àmbit, i molt probablement en altres, i ho defineixin en una ordenança. Igual que s’ han aprovat normatives pel bon funcionament del mercat, o per l’ ús de les instal•lacions esportives, caldria tenir-ne una on quedés constància de com cal actuar en el tema de la comunicació i de la participació. Les pautes fixades en una ordenança d’ aquest estil, tindrien que evitar per exemple, que la informació sobre els plans urbanístics del municipi (Les Adoberies, El Torrental etc.) no es posin d’ una manera fàcil al abast dels veïns, ni tant sols durant el procés de participació ciutadana del POUM, on l’ accés va ser molt limitat per la majoria de veïns. En moltes ocasions ja tenim l’ informació preparada altres administracions,i en aquest cas que exposo la podem trobar en el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, i per tant només faria falta enllaçar-lo com s’ ha fet amb la resta d’ ordenances. Si hi hagués el compromís que comento, molt probablement s’ hauria fet.

Podem trobar molts més exemples on fa falta definir unes regles de joc a seguir. Caldria fixar un temps màxim per respondre totes les consultes fetes al “Portal obert al ciutadà” o qualsevol altre mitja, o un temps màxim per penjar a la web les actes dels plens. També es podria definir una política per comunicar als veïns la publicació d’ ajudes o subvencions per facilitar-ne l’ accés, o de la celebració d’ activitats formatives, o per comunicar detalls de nous projectes com l’ esborrany d’ un nou pressupost per l’ any següent. Crec que son molts els aspectes que tindrien cabuda dintre d’ una ordenança d’ aquest estil.

A mi em semblaria raonable que qualsevol ajuntament, en aquest cas el nostre, adquirís aquesta mena de compromisos amb els veïns i per suposat de les entitats del poble, fomentant l’ acostament i la participació.

(L’ imatge que il•lustra el post, l’ he baixada de la web de la Generalitat.)
Llegir més...

Consultes sobre la Independència de Catalunya.

dissabte, 5 de setembre del 2009

Seròs, un poble del Segrià d’ uns 2,000 habitants, ha decidit fer costat a Arenys de Munt i convocar també una consulta popular sobre la independència de Catalunya, comptant amb el recolzament del ajuntament del municipi. A la pàgina web del ajuntament d’ Arenys de Munt es pot llegir l’ acta de suport dels grups municipals, i la cronologia dels esdeveniments.

El que podia semblar un fet anecdòtic, amb un valor purament testimonial, com era la convocatòria d’ una consulta popular per part d’ una entitat privada d’ Arenys, a qui l’ ajuntament va donar suport, ha agafat una importància força remarcable a nivell de país, arrel de la intervenció de jutges i fiscals, amb la clara intenció de limitar el dret a que a els veïns majors de 16 anys, d’ un poble d’ uns 8.000 habitants, s’ els pugui preguntar si “esta d’ acord que Catalunya esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea ?”.

El resultat d’ aquesta intervenció ha estat que un segon municipi, en aquest cas el de Seròs, s’ ha apuntat a la iniciativa i pel que es pot llegir en alguns diaris digitals, poden haver-hi 50 municipis més que es plantegen seguir el mateix camí, i per tant podríem dir que l’ iniciativa d’ Arenys ha "creat escola".

En general els líders dels partits nacionalistes, critiquen la intervenció dels jutges, i recolzen a títol personal el dret d’ aquets municipis a fer la consulta, i alguns manifesten amb certa reserva, que si visquessin a Arenys votarien favorablement. Els promotors també han aconseguit, el recolzament d’ un important número de personalitats de la societat civil, segons es pot veure a la web creada expressament per informar de la consulta.

Crec que tant si es porta a terme com no aquesta iniciativa que cal recordar que no es vinculant, com a mínim aquesta Diada marxarà una mica de les tradicionals ofrenes de flors amb unes quantes manifestacions dels politics, i tindrà un caire més reivindicatiu i de debat per part de la societat civil, allargant-se en el temps, quans més siguin els municipis que decideixin apuntar-se a la iniciativa, presentar mocions de recolzament a la seva celebració, i/o mocions de censura en el cas de que finalment no es pugui celebrar.
Llegir més...

La nova web del ajuntament de Calldetenes

dimecres, 2 de setembre del 2009


He vist que ja s’ ha publicat la nova web del ajuntament de Calldetenes, i puc dir que en general el resultat obtingut m’ agrada. Com en tota obra nova, si poden trobar mancances i coses a millorar, però sense cap mena de dubte representa un salt qualitatiu tant en el seu aspecte com en el seu contingut, respecta a la web anterior.

Personalment puc dir que la pàgina inicial la trobo molt encertada, tant pel fet de poder accedir a tots els continguts des de el menú de l’ esquerra, com per l’ aspecte modern i dinàmic que ens presenta a l’ hora de visualitzar les noticies i l’ agenda municipal. Algunes de les pàgines interiors ja no son tant del meu gust, però com solen dir, de gustos no hi ha res escrit, i el que val es el seu contingut i la capacitat per ampliar-lo que s’ intueix.

L’ incorporació de noves seccions com es la relació de les empreses del poble, a la que segurament s’ en podran afegir algunes més , la interconnexió a altres webs amb un alt contingut documental com la de la diputació i altres, que permeten accedir a la documentació municipal vigent, o al E-tram per poder fer els tràmits en línia, fan que al meu entendre sigui una web operativa i útil.

L’ ús de tecnologies com el RSS o la possibilitat de subscriure’ns a un resum periòdic del que s’ ha publicat via correu electrònic, permeten poder rebre de manera immediata o periòdica les noticies que es vagin produint, penso que millora d’ una manera significativa la comunicació amb els veïns.

Ara que es disposa d’ aquesta nova eina, el que cal demanar es que el manteniment dels continguts es faci d’ una manera seriosa i puntual, per tal de que tots puguem trobar la informació que necessitem en el moment que la necessitem, i que aquesta informació sigui del tot fiable. En aquest punt més que en el disseny, es on es troba la clau per aconseguir que la web ens pugui fer servei.

Cal aprofitar aquesta nova web, per anar afegint noves opcions, entre elles algunes que ja he comentat en aquest bloc en altes ocasions. La gravació en vídeo dels plens, que es podrien afegir al apartat de vídeos, o un catàleg de les cases de pagès i dels edificis més emblemàtics del poble, en poden ser alguns exemples.

També trobo a faltar un parell de seccions. Una primera dedicada a la participació ciutadana que potencií l’ anomenada “Porta oberta al ciutadà”, amb noves opcions per fer-lo el màxim de participatiu, seguint les recomanacions de la direcció general de participació ciutadana, i obrint espais tipus Consensus com el del ajuntament de Tona, i sobre el que ja vaig parlar en un escrit del juliol del 2008. També penso que estaria bé una segona secció dedicada al medi ambient, on es pugui explicar com millorar en la recollida selectiva, en l’ estalvi energètic i de l’ aigua, i on també es pugui connectar amb altres web institucionals tot fent-se ressò de subvencions o projectes d’ interès, com el publicat fa un parell de dies sobre els ajuts per potenciar infraestructures per la biodigestió de purins porcins, que poden ser d' interès d' alguns sectors del poble.

En el àmbit més tecnològic, potser també es podría crear una secció dedicada les noves tecnologies, caldría parlar de l’ actual xarxa wifi, de tots els temes relacionats amb ciutats digitals, amb les Eines Tic i també de les continues aportacions que es fan en àmbit de les noves tecnologies, amb tots els programes promoguts des de la Generalitat.

També es podria incorporar el sevei SMS del E-tram, que permet comunicar amb els veïns mitjançant el telèfon mòbil, comunicats que segons tinc entès ja tenen validesa legal, i sobre el que vaig donar la meva opinió el passat més de maig, o valorar la possibilitat d’ incorporar-se a nivell municipal a xarxes socials com ja estan fent molts ajuntaments com per exemple el de Tona amb el Facebook, Aquets son alguns d’ els aspectes que si es potencien, faran que Calldetenes s’ acosti més al qualificatiu de “Ciutat digital” que ens hem penjat darrerament.
De totes maneres enhorabona pel canvi.
Llegir més...

El creixent ús de les xarxes socials.

divendres, 14 d’agost del 2009


La noticia de que Facebook ha comprar per un grapat de milions la xarxa social Friendfeed, i el ressò que ha tingut a la premsa en les diferents apartats que dediquen a la tecnologia, posen de manifest la molta importància que van adquirint les anomenades xarxes socials, potser encara més accentuada des de que s’ els va atribuir en part, la victòria de Obama en les darreres eleccions dels EEUU.

Si ens fixem en el Facebook que probablement es la xarxa mes utilitzada, a part de la component lúdica i de relació que sense cap mena de dubte ens aporta, també en podem destacar molts altres aspectes. Podem trobar multitud de grups promocionant causes, a les que la gent es pot adherir o manifestar la seva simpatia i reconeixement. Si centrem l’ atenció en el terreny polític, trobem multitud de grups que representen a partits i agrupacions politiques, grups posen de manifest la voluntat de defensar el català, o de demanar l’ independència de Catalunya, entre moltes altres causes. En el àmbit social, son milers les persones que reivindiquen l’ abolició de les “curses de braus”, que avalen causes solidaries o que posen de manifest les seves simpaties per determinats artistes, esportistes, organitzacions humanitàries i col•lectius de tot tipus.

Per posar alguns exemples a nivell de municipis d’ utilització del Facebook, ajuntaments propers com el de Ripoll o el de Llançà entre molts altres, fan servir el Facebook per promocionar turísticament el seu poble i mirar d’ atreure visitants, al igual que ja fan moltes empreses. Fa unes setmanes vaig comentar aquesta circumstancia a l’ oficina de turisme de Llança, i em va semblar que ho tenien molt clar, ja que la seva resposta al meu comentari va ser “renovar-se o morir”.

Calldetenes també es present al Facebook d’ una manera força significativa. A part del grup generalista que te per nom “Calldetenes” obert a qualsevol persona que es senti identificat amb el poble, s’ han creat altres grups més específics com el del Punt Jove, el dels Joves Alternatius, el del esplai Equinocci, el de la secció local de ERC, el referent al concursa de còmics, el del Auditori Teatre i segurament m’ en deixo d’ altres. Tots aquests grups faciliten la relació i la participació, i posant al nostre abast la possibilitat d’ aportar idees i opinions, un aspecte de moment molt poc utilitzat si exceptuem els fòrums anònims, i que probablement es potenciarà els propers anys a mesura que la gent anem agafant la costum de fer-ho.
Llegir més...

El tancament del pressupost de l’ any 2008.

dilluns, 10 d’agost del 2009


La segona quinzena de juliol, va haver-hi la reunió de la comissió de comptes que tenía per finalitat, procedir al tancament del pressupost 2.008. Pel que conec d’ aquesta reunió de tancament, el romanent de tresoreria que en certa manera ha sigut el referent dels diferents debats produïts al llarg de la legislatura, ha passat de uns 900.000€ negatius a prop 1.900.000 també negatius. No hi ha dubte que aquesta es una mala noticia, sobretot quan al fer-se el pressupost, es pressuposava un reducció d’ uns 100.000€ en el negatiu d’ aquesta partida.

En diferents ocasions he opinat des d' aquest bloc, sobre la necessitat de ser rigorosos en la confecció del pressupost, en el seguiment de la seva execució, i en la necessitat de complir els terminis tant de la seva confecció com del seu tancament. Una vegada més voldria reivindicar aquesta necessitat.

Caldrà veure en el proper ple extraordinari, que suposo que celebrarà les properes setmanes amb la finalitat de procedir al tancament definitiu del pressupost, com explica l’ equip de govern una desviació tan significativa. Es evident que ni la caiguda d’ ingressos, ni el mal finançament que pateixen els ajuntaments, ni tan sols que el pla de sanejament no s’ aproves fins ben entrat l’ exercici, son raons suficient per explicar aquesta desviació tant important, d' un pressupost que en el seu moment devia resultar força creïble, ja que segons recordo fins i tot CiU va votar-hi a favor.

Crec que els que dirigeixen l’ ajuntament, tindrien que oblidar-se de veure el pressupost municipal com una sèrie de tràmits que cal complir al llarg del any, i agafar-lo com una eina per gestionar el correcte funcionament de les finances municipals, complint els terminis establerts en la seva confecció i tancament, i fent un seguiment periòdic i rigorós que evitin situacions de sorpresa com l’ actual. Personalment penso que es més preocupant l’ incertesa, que l’ existència d’ un endeutament conegut i penso que això cal corregir-ho.

Crec que seria convenient disposar el més aviat possible, de quines son les previsions de tancament per aquest 2009, i de quin es la previsió pressupostaria pel 2010, de manera que es pugui fer una valoració amb temps, i poder tenir en consideració les opinions dels grups de l’ oposició si es produeixen.
Llegir més...

Pacte per reduir l’ ús de bosses de plàstic.

dimecres, 29 de juliol del 2009


Acabo de llegir la noticia de la signatura d’ un pacte, “el pacte per la Bossa”, entre la Generalitat i totes les organitzacions de la distribució i la fabricació que tenen presencia a Catalunya i a Espanya, i que te com objectiu reduir l’ ús de borses de plàstic en un 50% l’ any 2012.

Ja fa temps que es va posar en marxa la campanya “Catalunya lliure de bosses” , comentada en un escrit en aquest bloc el passat més de Juliol de 2008, i recolzada des per molts personatges coneguts, entitats i ajuntaments, entre ells el de Calldetenes que va debatre aquesta problemàtica en un ple, i va obsequiar amb una borsa de la compra a cada familía del poble, amb l’ objectiu de contribuir a la campanya i augmentar la conscienciació sobre aquesta problemàtica.

Personalment m’ alegra la signatura d’ un pacte d’ aquestes característiques, al mateix temps que em fa reflexionar sobre si a nivell de ciutadans hem avançat gaire en aquest aspecte aparentment senzill. La meva impressió es que tot i les campanyes que hi han hagut, s’ avança molt poc a poc en la conscienciació personal , i que serà difícil obtenir resultats si no s’ enaconsegueix un alt grau a nivell de la ciutadania. En qualsevol cas, que les principals organitzacions relacionades amb aquesta problemàtica i que hi tenen alguna cosa a dir, estiguin d’ acord emprendre accions per aconseguir aquesta reducció, no deixa de ser una bona noticia.
Llegir més...

El finançament i els comptes del ajuntament.

dimarts, 21 de juliol del 2009


El nou acord de finançament ha sigut el tema de moda dels darrers dies. La polèmica de si es prou bo tal com defensa el tripartit , o si no compleix l’ estatut tal com argumenta CiU per no donar-hi suport, ha omplert els diaris i els telenotícies dels darrers dies. La meva opinió es que encara que tard, el nou acord de finançament es tanca des d' un punt de vista econòmic d’ una manera força satisfactòria, i crec que en aquesta opinió la comparteixen fins i tot la majoria de simpatitzants de CiU, al igual que la comparteixen la majoria de representants socials i empresarials. També crec que com sempre no ens donaran res, i que des de la Generalitat caldrà continuar discutint amb el govern espanyol cada un dels “€” que tenen que tornar a Catalunya, i opino també que tant de bo CiU hagués estat tant primmirada en altres moments, en el compliment del que s’ acorda a Catalunya, com per exemple en la recta final de la negociació del estatut, encara pendent de la resolució del “Tribunal Constitucional Español”.

També semblaria de lògica, que la millora aconseguida en el finançament, repercutís de manera immediata en les malmeses economies del ajuntaments, tal com venen reivindicant des de fa temps les diferents associacions de municipis, reivindicacions que s’ han incrementat aquests darrers dies demanant que s’ arribi a un acord, per tal de que els municipis rebin el finançament necessari, per continuar mantenint els serveis que donen directament als ciutadans.

Pel que fa a Calldetenes i a la seva malmesa economia, el passat 17 de Juliol va haver-hi una reunió de la comissió de comptes, per parlar del tancament del pressupost del 2008. Pel que he sentit pel carrer, ja se sap que l’ informació en aquest àmbit es mes aviat escassa per part de tots els grups municipals, la reunió va ser tensa i amb fortes discrepàncies. Tot apunta a que els assisteixin al ple on es tenen que aprovar els comptes, es trobaran amb un ple calcat al del any passat, es a dir carregat de tensió i amb fortes discusions. Aquesta situació probablement es repetirà, quan d’ aquí uns mesos es debati el pressupost pel 2010. Demano novament als grups de l’ oposició, que no es limitin a criticar el pressupost que presenti l’ equip de govern, sinó que de forma individual o conjunta, presentin i defensin un pressupost alternatiu. Potser contrastant els dos o tres pressupostos, es poden trobar punts d’ acord, tal com demanava algun veí en el darrer ple.
Llegir més...

L’ ús d’ Internet a Osona i a Catalunya

dimarts, 14 de juliol del 2009


Acabo de llegir la noticia publicada al diari digital el Ter, on es fan ressò de que Osona es la comarca de Catalunya que fa un major ús d' Internet, segons l’ enquesta “TICS Llars 2008” de la Fundació observatori per la societat de l’ informació de Catalunya i de l’ Institut d’ estadística de Catalunya. Entre moltes altres dades, aquesta enquesta indica que l’ ús d’ Internet a Osona, arriba fins el 74,2 de les llars de la comarca, amb un increment de 15 punts respecte al 2007.

Al mateix temps i en pocs dies a Calldetenes, el Punt Jove ha posat en marxa una nova web i un bloc participatiu amb el titol de "diclameva", l’ ajuntament s’ ha adherit al projecte de “Ciutats digitals”, posant en marxa un seguit de cursos per els veïns i de serveis per les empreses, al mateix temps que ha anunciat la posada en marxa de la nova web municipal. Es tracta en definitiva d’ un conjunt de fets, que posen de manifest l’ increment del ús de les noves tecnologies.

Tant a nivell de país, com a nivell de comarca i de municipi, els darrers dos anys hi ha hagut un canvi molt important en el ús de Internet i en la valoració general de l’ utilitat de la xarxa, fet en el que probablement hi ha tingut un pes important, l’ èxit de les xarxes socials tipus Facebook. Son molts els veïns de totes les edats que utilitzen el correu electrònic, busquen informació a Internet, o es connecten de manera habitual a alguna de les anomenades xarxes socials, convertint-se en usuaris habituals de les noves tecnologies.

Si el 74,2 dels osonencs ens connectem freqüentment a Internet, seria lògic pensar que organitzacions locals com ajuntaments o grups politics, fessin el mateix esforç que han fet institucions com la Generalitat, ajuntaments de ciutats més grans, la majoria d’ empreses, o la totalitat de diaris que comprem habitualment, i potenciessin l’ ús aquest canal per donar-nos tota l’ informació, i posar a la nostre disposició tots els serveis que puguin ser del nostre interès. Un cop assolit aquesta primer repte, caldria esperar s’ animessin a posar al nostre abast, eines que estimulin la participació en el dia a dia del municipi. Com he comentat en altres ocasions en alguns escrits del bloc, la tecnologia i les eines actuals ho permeten i per tant es tracta bàsicament d’ una qüestió de voluntat.
Llegir més...

Ple ordinari del 29 de juny de 2009

dimarts, 30 de juny del 2009


Amb la presencia de 22 veïns de públic, un fet per mi extraordinari, es va celebrar ahir el ple ordinari del segon trimestre del 2009. Aquesta presencia de públic més voluminosa del habitual, demostra que quan els grups municipals (i els veïns) volen, l’ assistència als plens pot arribar a ser important i representativa, y que si no ho es habitualment es perquè probablement no si dedica cap esforç per aconseguir-ho.

En el debat per l’ aprovació de les actes dels plens anteriors, varen sorgir discrepàncies sobre el que s’ havia dit en cada ple, discrepàncies que es van resoldre de manera satisfactòria per tothom. Aquest fet avala la conveniència de retransmetre en directe i gravar en vídeo els plens de tots els ajuntaments, tal com he reclamat en aquest bloc en algunes ocasions, i s’ ha fet alguna vegada tal com es pot veure seguint aquest enllaç.

Les moltes resolucions sobre les que l’ alcalde va donar comptes, van portar a un seguit de picabaralles dels temes mes calents, com el recent tema dels avals del Torrental, o el tancament de comptes del 2008 i el seguiment del pressupost del 2009, sobre el que l’ alcalde va demanar que s’ esperi al seu tancament per parlar de les desviacions i per criticar-ne el resultat.

La resta de temes es varen aprovar sense massa polèmica, fins i tot les diferents mocions presentades, en suport al manteniment del batxillerat nocturn a Vic, per demanar la ràpida tramitació de la llei per dotar a Catalunya de la capacitat de convocar referèndums, per demanar el Nobel 2010 per la Fundació Vicenç Ferrer, i la que ens afecta mes directament com municipi, reivindicant una millora clara del finançament dels ajuntaments, aprovada també per unanimitat, en un clar reconeixement per part de tots del mal tracte financer que reben els ajuntaments del nostre país.

Desprès del torn de preguntes dels regidors de l’ oposició, durant el qual es va debatre sobre el mal estat del edifici de “Productos” i la necessitat urgent d’ actuar-hi, en la que tots els grups i fins i tot el públic assistent varen estar-hi d’ acord, es va donar la paraula als veïns presents tal com es fa sempre en els plens ordinaris.

Un dels veïns assistents va demanar a tots els grups municipals, que per una vegada i vistes les dificultats en les que es troba el nostre ajuntament, tots els grups fessin un esforç per arribar a un consens per mirar de resoldre de la manera mes rapida i eficaç possible, un seguit de temes en els que majoritàriament s’ esta d’ acord que cal resoldre, i que amb la col·laboració de tots i un mínim de confiança entre ells, es podrien resoldre o si més no encarrilar. Els representants dels grups municipals i els veïns presents, es van mostrar d’ acord en la necessitat d’ intentar-ho, faltarà veure un cop passats uns dies, fins a on som capaços d’ arribar.
Llegir més...

10 anys de correfocs a Calldetenes

dilluns, 22 de juny del 2009


El passat dissabte 20 de juny es va celebrar a Calldetenes, el desè aniversari del Escamot dels diables, amb un correfoc on varen participar-hi quatre colles més d’ altres indrets de Catalunya. Aquesta noticia que s’ ha pogut llegir avui en els diferents mitjans de comunicació comarcals, no s’ ajusta totalment a l’ historia del grup i al inici dels correfocs al nostre poble, ja que la seva creació data d’ uns quants anys abans.

La fundació del Escamot de Calldetenes, en realitat va tenir lloc el 1.992, tal com va informar el desaparegut setmanari “L’ Osona” del 22 de novembre d' aquell mateix any, es a dir no fa deu anys sinó que aviat en farà disset.

Els verdaders fundadors que crec que es mereixen que s’ els reconegui la seva tasca, i que en la meva opinió hauria estat bé que també fossin protagonistes d’ aquesta celebració, varen ser en Josep Maria Bassas que en va ser el principal impulsor, juntament amb en Moisès Tarrés i la Marta Puigdesens que va ser la dissenyadora del vestuari. Ells tres varen ser els que engrescar a una dotzena de joves del poble, dels que no en dic el nom per no deixar-me a ningú, per tirar endavant el projecte.

Desprès d’ uns anys de funcionament , va haver-hi un parèntesi en l’ activitat del Escamot, fins que un nou grup de joves va decidir reprendre el projecte, comptant amb la col·laboració dels fundadors que a part de cedir-los el nom del grup, els varen cedir el material i el suport necessari.

Personalment crec que es de justícia, reconeixa l’ esforç i la dedicació dels que varen ser els verdaders iniciadors dels correfocs a Calldetenes i fundadors del Escamot, al mateix temps que es deixa constància de que al nostre poble aquesta tradició té alguns anys més.

P.D. La foto que ilustra aquest escrit, ha estat descarregada de la noticia de Osona.com,
Llegir més...

L’ adjudicació de l’ obra publica als ajuntaments.

dissabte, 20 de juny del 2009


L’ aparició d’ un escrit al fòrum d’ Osona m’ ha recordat que en una ocasió, com a conseqüència d’ un debat que va haver-hi sobre l' adjudicació d' obres en un ple del ajuntament de Calldetenes, vaig estar temptat de publicar un escrit donant la meva visió. aprofitaré avui per fer-ho.

Com molts dels assumptes que es tenen que decidir en un ajuntament, es tracta d’ un tema complex i amb una forta regulació per la llei, per evitar fins on sigui possible les irregularitats. Per evitar entrar en matisos de la llei, molt difícils d’ interpretar per mi, adjunto un enllaç a la Wikipendia on s’explica de manera força senzilla el funcionament de l’ adjudicació de l’ obra publica. Naturalment la Wikipendia no es la llei, però l’ explicació que dona em sembla força seriosa i raonada.

Desprès d’ explicar les diferent formes d’ adjudicació de les obres, en el darrer paràgraf del article de la Wikipendia es comenta que la llei mira d’ evitar sempre que sigui possible l’ adjudicació directe, per evitar precisament casos de corrupció, i en redueix aquesta possibilitat a casos molt concrets.

Sigui per concurs o per subhasta, les dues formes de contractació son publiques, i cal suposar que son obertes a tothom que compleixi els requeriments. En cas de que algun dels concursants tingues dubtes sobre el resultat del concurs, segur que la llei li dona tots els mecanismes per denunciar-ho. Fins ara no he sentit a dir que això hagi passat.

Tothom que compleixi el plec de condicions del concurs, es pot presentar i ens agradi o no ens agradi, les empreses de l’ Ester Koplowitz o el “Florentino” de torn, guanyen concursos de tota mena a Calldetenes, a moltíssim ajuntaments de Catalunya, a Barcelona i fins i tot a la Xina. En el cas concret de Calldetenes, tinc la sensació de que la majoria de les petites obres que es poden fer per assignació directe les fa la brigada, i em sembla que la majoria dels seus treballadors son veïns del poble, igual que la majoria d’ administratius que treballen al ajuntament.

L’ escrit al fòrum d’ aquest distingit membre del equip de CiU, fent ostentació de que posa a disposició de qui ho vulgui un document públic, com si això fos demostratiu d’ alguna il·legalitat, em sembla una crida a incomplir una llei que intenta evitar precisament el que ell demana, contradient els esforços que el seu cap de llista diu que fan , per tal de que en el nostre ajuntament es compleixi la llei, i una mostra mes de les ganes que hi ha de fer soroll.
Llegir més...

Els avals de l’ urbanització del Torrental.

dimecres, 17 de juny del 2009


El dia 11 de juny va sortir a la premsa la noticia d' una mala gestió per part del ajuntament, de les garanties aportades per la dotzena de propietaris de l’ urbanització del Torrental. La primera noticia la vaig veure en el diari digital Elter, i en la mateixa l’ alcalde ja reconeixia aquesta mala gestió i es queixava del comportament de CiU de comunicar-ho abans a la premsa que al mateix ajuntament. Posteriorment Osona,com i el 9 Nou també es varen fer ressò de la noticia. (no he trobat l’ enllaç a la noticia del diari digital del 9 Nou).

Pel que es dedueix dels diferents articles, l’ aportació d’ avals per part dels propietaris arranca amb l’ aprovació del projecte l’ any 2006. No conec quines van ser les votacions dels regidors en aquell moment, i tampoc si va haver-hi algun comentari per part del secretari o d’ algun dels regidors presents, que fes referència a que un projecte iniciat des de l’ ajuntament, no requereix portar a terme els avals sol·licitats com seria aquest cas, mentre que si que es requereixen quan la iniciativa del projecte es privada. Evidentment aquí es va produir el primer error, probablement per desconeixement dels participants del funcionament d’ aquest tipus de projectes.

Un segon error es produeix en el moment en que un dels afectats, exposa que no es necessari aportar els avals i se li accepta, i posteriorment un tercer (en aquest cas l’ alcalde), sol·licita la devolució d’ una part del aval i també s’ accepta, amb l’ abstenció del vot del propi alcalde com persona afectada, segons la documentació aportada pel portaveu de CiU. En qualsevol d’ aquests moments es tenia que haver comunicat a la resta de propietaris, tal com s’ ha fet posteriorment a la denuncia presentada per CiU, i segons es pot llegir en el 9 Nou del dilluns dia 15 de Juny.

Esta clar que el grup de CiU desprès de deixar les dues regidories que tenia, esta fent una oposició molt dura, totalment legitima però dura, dedicant molts esforços a posar de manifest les errades del equip de govern, buscant entre els papers municipals qualsevol defecte per posant-ho en mans de la premsa, sense exposar al equip de govern les anomalies detectades, com proven els papers adjuntats al comunicat de CiU i les manifestacions de l’ alcalde en el article de Elter. Molt probablement sortiran mes incidències al llarg de la legislatura ja que el conflicte es permanent, i penso que l’ estratègia de CiU passa per posar de manifest totes aquestes deficiències, de la manera mes contundent i sorollosa possible. Que consti que no emeto cap judici sobre aquesta manera de fer que com he dit es totalment legitima, i sobre la que cada veí ja treura les seves conclusions.

La meva intenció era tractar en aquest bloc aquest tema dels avals, desprès del proper ple ordinari que si no vaig errat es te que celebrar aquest mes de juny, confiant que en el debat sobre aquest assumpte que segur que es produirà, s' aclaríssin alguns dels dubtes que exposava al començament i altres que no he comentat. Els comentaris provocadors dels que els molesta que a Calldetenes també hi hagin noticies positives, com el nou suport engegat per l’ ajuntament a empresaris i comerciants dintre del projecte de ciutats digitals, que en la seva manera de vetllar pel bé del poble les consideren només “cortines de fum”, i que volen que només es parli del que a ells els interessa, m’ han animat a anticipar la publicació d’ aquest escrit, on dono la meva visió d’ un fet, sobre el que segur que en seguirem parlant.

P.D.: La foto que il·lustra el post, es agafada de la noticia de Elter.
Llegir més...