El ple ordinari de Calldetenes de 4 de juny de 2012.

dimarts, 5 de juny del 2012


Divuit  persones varen assistir al ple ordinari celebrat ahir vespre, un ple amb disset punts al ordre del dia, al que encara es va afegir una moció que va presentar l' Assemblea Nacional Catalana de Calldetenes en suport a la campanya "No vull pagar".
Com ve sent habitual, els punts tractats es varen anar aprovant en general per unanimitat, sent les excepcions el punt que feia referència al reconeixement d' una factura 38.000 del any 2005 d' un proveïdor del poble, i el que proposava la signatura d' un conveni entre l' ajuntament i el futbol club Calldetenes.

En el cas de la factura diré que em costa d' entendre el resultat de la votació: 3 vots de regidors de ERC a favor del reconeixement i pagament de la factura,  el vot en contra del regidor de Hisenda, i la resta es varen abstenir.  Dic que em costa d' entendre perquè en un tema com el pagament d' una factura a un veí, que segons va dir l' alcalde va justificar documentalment les feines fetes, l' equip de govern es pugui abstenir. En aquest cas per mi només hi havien dues opcions, o es vota a favor de pagar perquè amb la documentació aportada es considera que pertoca fer-ho, o es vota en contra  perquè es considera que no s' ha obrat correctament en la presentació de la factura o perquè hi han dubtes raonables del seu contingut. Voler nedar i guardar la roba, no crec que sigui el que pertoca fer al equip de govern en aquesta mena de situacions.

En el cas del conveni amb el FC Calldetenes, els sis regidors del equip de govern varen votar a favor de la signatura, mentre els quatre de ERC es varen abstenir per considerar que era poc concret i que no s' havia disposat a temps de la darrera actualització. El conveni proposa bàsicament dos punts: L' acceptació de que el Riudeperes vingui a jugar la propera temporada a Calldetenes, i una aportació econòmica del FC Calldetenes al ajuntament en concepte de lloguer de les instal·lacions, que a la pràctica seria d' uns 11.000 euros anuals afegits al 7.000 que aportaria el Riudeperes. En el torn de paraula del públic la representant del F.C. Calldetenes, va defensar la gestió econòmica que el club havia fet, sense dir en cap moment si estava d' acord en signar el conveni ni rebatre cap punt del mateix.  
Un altre punt va ser l' estudi d' una alternativa a la proposta de Sant Julià, de fer a un accés al polígon de la Quintana en bona part en el terme municipal de Calldetenes,  i amb l' objectiu de eliminar el tràfec de camions que passa per el centre de Sant Julià. L' acord adoptat ahir, va consistir en demanar a Sant Julià un informe detallat del projecte, i a partir d' aquí estudiar les diferents alternatives que hi pugui haver. Com es va dir en el ple per part d' alguns regidors, jo també crec que abans de encetar un nou projecte que ens porta problemes i cap benefici, que dividirà encara més el terme municipal ja de per si prou petit, i que en un futur ens generarà despeses de manteniment, cal resoldre problemes anteriors com el pagament fixat per la diputació per la urbanització de la Font d' en Titus.

Un altre punt del ordre del dia, deixava sense efecte el projecte reformat del nou Institut, una decisió motivada pel fet de que la Generalitat no vol pagar unes despeses no incloses en el projecte, i que ha provocat que l' empresa constructora hagi aturat les obres. En aquest punt i en el torn de intervenció del públic, l' anterior regidor d' urbanisme i com a resposta a una al·lusió que se li va fer,  va explicar que en el seu dia ell havia votat a favor del projecte, perquè s' havia inclòs una clàusula que deia que es tractava d' un projecte "claus en mà", cosa que significava que qualsevol despesa no prevista en el projecte l' assumiria l' empresa constructora, i que tenia que evitar problemes com el que ara estem patint.
Es va aprovar també la signatura del conveni per la reforma parcial de "Productos", que a la pràctica representarà l' enderroc i arrengament de la part de la fàbrica més propera al Carrer Gran.

En el apartat de seguiment del pressupost, el regidor de hisenda va informar que a 31 de maig el govern havia estalviat 200.000 o 250.000 euros, encara que lamentablement no va concretar en quines partides, cosa que efectes pràctics equival a no donar gaire informació, tot i que està clar que la oposició tampoc va manifestar cap interès en que es donessin a conèixer més detalls. Seguidament també va informar, que aquest moment estem al corrent en el pagament de factures a proveïdors, i que si no recordo malament un 34% s' estan pagant dintre del termini de 40 dies establert per la llei. Naturalment en aquest informació queda al marge tot el tema de Torrental.
En el  apartat de precs i preguntes, l' alcalde va informar de la aportació a fons perdut de 50.000 euros per part de la diputació per pagar despeses del pavelló, i d' una aportació  per part de la Caixa de 12.000 euros destinada a benestar social.

 La regidora de cultura atenent parcialment a una petició que se li havia fet via web, va explicar que en la Festa Major del 2011 el pressupost era de 16.000 euros i la despesa final va ser de més de 21.000, es a dir una desviació per sobre del 30%, i que per aquest any el pressupost es novament de 16.000 euros. També va explicar que l' Auditori Teatre esta dotat amb  un pressupost anual de 30.000, i que a hores d' ara ja en portem  gastats 24.000. El que jo havia demanat a la regidora en els dos casos, era un detall de tots els ingressos i de totes les despeses, que segons va dir presentarà en el proper ple, ja que per problemes amb la informàtica no ho havia pogut portar al ple d' ahir.
En les intervencions del públic a part dels temes ja comentats, es va demanar si s' havien recuperat els cinc mil euros que l' anterior alcalde havia cobrat de forma irregular per assistència a juntes de govern, en la seva resposta el regidor de serveis va donar a entendre que si no es retornaven properament es reclamarien oficialment. També es va tornar demanar per els 26.000 euros concedits a Osona Solidaria els darrer cinc anys, que l' anterior alcalde i president de Osona Solidaria va justificar argumentat que formava part del 0,7 % que els ajuntaments tindrien que dedicar a projectes solidàris.

Per acabar voldria demanar al regidor de comunicació, que recuperi el costum de penjar a la web les actes dels plens com es venia fent fins el febrer. Ja he comentat en alguna ocasió, que penso que cal fer-ho fins i tot amb les actes pendents d' aprovar i amb la etiqueta de "provisional", per tal de que tothom tingui informació el més immediata possible de les sessions.
Llegir més...