Ple del ajuntament del 25 d' abril del 2008

diumenge, 27 d’abril del 2008

Vaig assistir al darrer ple del ajuntament del passat divendres, on vaig comprovar novament que l’ assistència de públic era molt escassa. Fomentar l’ assistència dels veïns als plens, crec que tindria que ser un deure tant del ajuntament com dels partits que en formen part, i en el que no sembla que hi tinguin el mes mínim interès.

El fet de que en al ajuntament hi hagin presents tres llistes, em fa pensar que al menys en el moment de les eleccions, força gent estava interessada en participar en els afers municipals, i que aquest interès s’ ha deixat perdre. Seria bo que els partits comuniquessin als seus militants i simpatitzants la celebració dels plens, potser així s’ aconseguiria mes presencia de públic, i mes participació en els afers municipals. El proper redactat del POUM, crec que es mereix aquest esforç.

A part de l’ aprovació dels expedients d’ obres d’ urbanització dels carrers Sta. Eugenia i Països Catalans i del pla especial del Pujol, i també dels expedients de les corresponents contribucions, si no recordo malament tots amb el vot favorable de tots els regidors, es va debatre una moció de PeM sobre els transgènics, que si es del vostre interès podreu llegir a l’ Espiga. La moció es va aprovar amb les vots favorables de PeM i l’ abstenció de la resta de partits.

Es el debat es va posar de manifest, la dicotomia entre la ciència i l’ ús que es fa de mateixa. Per una banda la ciència ens ofereix grans progressos que en aquest cas, podrien ajudar a acabar amb la fam al mon, i per altre aquests progressos científics queden en mans de privades que els utilitzen únicament per buscar el major benefici possible.
Llegir més...

Butlletí PeM, pressupostos, Poum i participació

diumenge, 20 d’abril del 2008

He llegit el tercer butlletí de PeM, amb un nou format molt mes agradable, i una vegada mes em prendre la llibertat de donar la meva opinió, sobre alguns dels punts tractats en el mateix.

Celebro les aportacions que fan sobre el tancament del pressupost del 2006 i la explicació del pressupost del 2008, que en certa manera recullen la petició que feia en la meva aportació del passat 1 d’ Octubre, de que els butlletins publicats pels grups politics procuressin fer una mica de pedagogia del funcionament municipal.

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/10/l-aportaci-feta-avui-al-frum-parlant.html

També celebro les aportacions demanant participació en el POUM i l’ iniciativa de plantejar l’ enquesta, l’ escrit sobre pressupostos participatius, l’ explicació dels seu vot en els darrers plens i també l’ aportació sobre els transgènics, ja que tots ells poden ajudar-nos en les nostres opinions. Una bona part dels escrits que he fet en el bloc han anat en la direcció de demanar que s’ afavoreixi la participació i en una millora de la transparència en els afers municipals, Adjunto el link d’ algun d’ ells.

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/10/participaci.html

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/11/l-estat-de-comptes-del-ajuntament-1.html

Demanaria al PeM, i per suposat als altres partits, que al presentar la moció sobre els transgènics, també presentin una moció per “la retirada del cànon digital”, tal com han fet molts ajuntaments (principalment espanyols), i darrerament també ha fet el parlament basc.

Considero contradictori que PeM, desprès de fer bandera de les noves tecnologies en el seu programa electoral, ara ens trobem que la web que s’ anunciava com imminent el passat juliol, de moment no hagi vist la llum, ni sembla que la tingui que veure, si fem cas de l’ opinió que exposen en el butlletí, quan diuen que enviar informació per correu electrònic segurament no ens resulta còmode, i per això ens posen una bústia de les de tota la vida. No ens enganyem, a la gent el que ens costa es participar, i per suposat la tecnologia mes aviat ens facilita la participació que no pas el contrari. Amb el DNI electrònic, i l’ aprovació de la llei per l’ impuls a la societat de l’ informació (LISI), en molt pocs anys l’ us d’ Internet com a mitja de comunicació amb institucions i empreses donarà un salt important.

Adjunto el link d’ un ajuntament petit (Os de Balaguer), per veure que mitjançant la web municipal, es pot donar tota l’ informació per fer seguiment del POUM. També el de un de gran i proper com el de Vic, que facilita l’ enquesta de participació ciutadana al POUM per la web.

http://www.ccnoguera.cat/osbalaguer/index.php

http://www.vic.cat/poum
Llegir més...

Neteja i recollida de deixalles

diumenge, 13 d’abril del 2008

Ja fa uns dies que s’ ha posat en marxa el nou servei de recollida de les deixalles, que porta a terme una empresa privada. Pel que a mi m’ afecta el funcionament es el adequat, ja que salvat algun problema inicial, si he notat alguna diferencia en el servei rebut ha estat per millorar, com per exemple trobar sempre el cubell al mateix lloc on l’ hem deixat, cosa que en el meu cas no passava amb el anterior prestatari del servei. Espero que tothom tingui la mateixa sort, i que la qualitat del servei no disminueixi.

Paral·lelament i segons informa l’ ajuntament, s’ ha incrementat el nº de recollides de bolquers, i la màquina de neteja de carrers passarà tres cops per setmana, un d’ ells el diumenge un cop acabat el mercat, donant un plus afegit a la imatge de Calldetenes.

Pel que sembla, i encara que sigui com a conseqüència de que per motius politics la Mancomunitat no volgués fer la recollida, fet que va obligar al ajuntament a prendre decisions improvisades i d’ urgència, el resultat final haurà estat satisfactori.

Per continuar millorant el servei de neteja, demanaria al ajuntament que afegeixi al servei actual, una neteja puntual de solars no edificats del poble, i d’ algunes zones properes al torrental i a la zona esportiva, de manera que Calldetenes sigui realment un poble net. Com es pot veure a la fotografia, alguns indrets estan en un estat lamentable.
Llegir més...

El nou sistema d' atenció d' urgències

dimecres, 9 d’abril del 2008

Diu el 9 Nou del passat divendres, que centralitzar les urgències al Hospital General de Vic, no ha representat al menys la primera nit, un increment significatiu de visites i que aquestes s’ han atès amb rapidesa. El numero de visites ha estat de 37 de les quals una ha estat de Calldetenes. Pel que diu el 9 Nou, les dades son equivalents a les que s’ atenien habitual en el global d’ Osona.

Crec que pels veïns de Calldetenes, Sant Julia o Folgueroles, a diferencia d’ altres poblacions com Sant Quirze on el desplaçament es força mes significatiu, anar d’ urgències durant la nit a Vic en lloc de Sta Eugenia, no representa cap diferencia important pel que fa al desplaçament , i que el que cal exigir es que l’ atenció rebuda sigui l’ adequada, i que el temps d’ espera sigui raonable ( a ser possible zero).

Per altre banda, la disponibilitat de mitjans tècnics del Hospital de Vic, es sense cap mena de dubte superior a la que es pot disposar a Sta .Eugenia o a qualsevol altre CAP, en especial quan es tracta de pacients amb problemes greus. Per altre banda es lògic que la Generalitat, busqui equilibrar la despesa d’ un servei tant costos.

El que penso que cal exigir, es que l’ atenció rebuda a l’ Hospital General de Vic sigui com a mínim igual a la de Sta. Eugenia, i que els usuaris no hagin de fer llargues cues , i per tant que es disposi dels mitjans humans necessaris perquè l’ atenció sigui ràpida i efectiva.

El numero de visites que comenta el 9 Nou sembla que tinguin que fer-ho possible, i que la reorganització plantejada per la Generalitat sigui raonable. Si tenim en compte que de les 37 actuacions 23 es van produir entre 21 i 24 hores, un possible retoc a considerar, seria allargar una mica l’ horari d' assistència dels CAP.

El que penso que es imprescindible, es fer un seguiment continuat de l’ atenció donada pel servei d’ urgències, analitzant i publicant de manera regular els temps d’ espera, la satisfacció per atenció rebuda, i tots els paràmetres que permetin mesurar el servei, per poder exigir que en cada moment el servei s’ adeqüi a les necessitats dels ciutadans, al mateix temps que es permet una optimització dels recursos.
Llegir més...

El butlletí municipal, el Poum i la participació ciutadana.

diumenge, 6 d’abril del 2008

He rebut el butlletí municipal que edita trimestralment l’ ajuntament, i on fa repàs de l’ activitat del ajuntament durant el darrer trimestre, i dels actes que es celebraran els propers mesos, i com en alguna altre ocasió aprofito per fer algun comentari.

M’ alegra que l’ Auditori-Teatre, hagi donat la possibilitat de celebrar tants actes, i de tipus tan divers. La participació de molta gent de diferents edats i gustos ho fan possible, i es mereixen ser felicitats. Esperem que aquest aquesta activitat continuí per molt temps, i Calldetenes pugui gaudir d’ una gran oferta d’ actes culturals i d’ oci, i perquè no, que també doni un servei de qualitat a la comarca.

De tots els temes que comenta el butlletí, que son molts, voldria fer un comentari sobre l’ apartat que parla del POUM, per celebrar que s’ expliqui com funcionarà, i sobre tot per remarcar la necessitat de la participació ciutadana en la confecció del mateix. Crec que cal aprofitar el fet de que l’ administració fomenti la participació, i que tothom que tingui aportacions a fer, aprofiti aquest canal per fer-les. Cal que l’ ajuntament estigui a l’ alçada, que informi de tots els passos amb prou temps i que doni totes les facilitats perquè aquesta participació sigui real.

En el número anterior del butlletí, em vaig subscriure a la possibilitat de rebre ‘l en format electrònic i així es com l’ he rebut en lloc de rebre ’l en paper. Aprofitaria per demanar al ajuntament, que amplií aquest servei que ofereix, i que informi mitjançant la mateixa llista de correus electrònics, i amb temps suficient, de la celebració dels plens municipals, de las novetats que es produeixin dintre l’ agenda municipal o de la celebració d’ actes, que no puguin ser cobertes per la periodicitat del butlletí.
Llegir més...