El butlletí de la secció local de ERC de Calldetenes “el ressó”

divendres, 28 de novembre del 2008


Celebro haver rebut el nº dos del butlletí de la secció local de ERC de Calldetenes “el ressò”. Fa temps que defenso la necessitat de que els grups que ens representen al ajuntament donin les seves opinions sobre els temes que ens preocupen, i els butlletins es una bona manera de fer-ho ja que es reparteix a totes les cases, tot i que es tracta d’ un mitja que en absolut estimula un debat àgil, ja que passen mesos entre un butlletí i l’ altre i rarament tenen una periodicitat suficientment regular com per estar-ne pendent i els temes no perdin vigencia.

Els articles publicats en el darrer “ el ressò” , son susceptibles de dur a terme extensos debats alguns de caire totalment polític. La renovació de ERC, quin es el millor camí cap a l’ independència, la problemàtica dels metges del Hospital General de Vic i de l’ assistència mèdica en general, les píndoles del “plantem cara a la crisi”, o les diferents interpretacions del que es i com s’ interpreta la democràcia, concepte freqüentment utilitzat per presumir de ser-ho mes que “els altres”, son temes sobre els que es pot debatre molt de temps, però que fugen una mica del dia a dia de Calldetenes, encara que ens afectin de ple. Jo em voldria centrar en els dos dels escrits que tenen una relació directe amb Calldetenes, el de l’ escolarització i el repàs a las finances.

Acceptant com a certes les dades de la situació del CEIP i del SES, dades que no estic en disposició de contrastar d’ una manera immediata, però segurament si que poden fer-ho els directament implicats, sembla que els dos estan degudament encarrilats, ja que pel que fa referència al CEIP ja s’ esta estudiant el tema de la remodelació amb el departament d’ educació, i en referència al SES només falten els darrers tràmits (el permís d’ obres i probablement els diners ), per tal de que es pugui començar l’ execució.

El de les finances municipals serà un tema de debat els propers mesos, i segur que serem molts els que opinarem mes d’ una vegada sobre el mateix, encara que sigui al bar. Per no allargar-me excessivament, en aquest escrit només faré unes consideracions generals, tot i que algunes ja les he comentat en altres escrits:

1.- Celebro que es donin dades de quin era l’ endeutament i la situació dels serveis fa uns anys. Per una banda i segurament amb raó, es reclamava en aquest bloc la conveniència de “treure la pols a l’ historia”, crec que l’ escrit fa un primer pas en aquest sentit, al donar dades de quina era la situació econòmica de fa uns anys, i quin era el nivell dels serveis dels calldetenencs. Disposar de dades es l’ única manera de que el debat pugui ser útil.

2.- Estava i estic convençut que la situació de fa uns anys, ja no era un tema de debat pels que han viscut l’ historia de Calldetenes dels darrers 20 anys, i que el que calia era mirar endavant, encara que entenc que els mes joves i els que porten poc temps el poble i no ho han viscut, tinguin necessitat de coneix-ho. El poble ha canviat molt des de el temps on la majoria de carrers estaven per asfaltar, amb un enllumenat totalment deficitari i l’ escola nova era una promesa que no arribava mai, ja que desprès d’ anys de promeses, ni tant sols havia entrat cap projecte a la Generalitat.

3.- Personalment no tinc cap dubte, de que les subvencions aconseguides al llarg d’ aquets anys per posar en marxa tots els serveis que disposem actualment, han estat com a mínim meritòries. Jo personalment tampoc faria cap critica en aquest sentit.

4.- Esta clar que no es bona la situació deficitària del ajuntament, i que ara el que cal es corregir-ho. Si haguéssim gestionat l’ ajuntament com una empresa privada com en ocasions s’ ha defensat, amb la voluntat de no assumir cap dèficit i en tot cas obtenir beneficis, sense cap mena de dubte disposaríem de molts menys serveis dels que disposem actualment. Comparteixo l’ opinió de que cal defensar-los i mantenir-los, perquè considero que son bons per Calldetenes, i si això significa situar-nos a la banda alta en comparació als municipis similars pel que fa a la pressió fiscal, jo hi estic d’ acord ja que com diu el butlletí ”ningú regala res”.

5.- Reclamaria a ERC, que quan doni percentatges i dades en el seu butlletí, ho argumenti amb dades concretes. Suposo que no hi ha d’ haver cap problema en que es pugui coneixa d’ on surt i que avala que l’ endeutament era del 14,47, ni l’ import dels 19 préstecs que estaven pendents, o qualsevol altre condicionant que ERC es va trobar desprès d’ accedir al govern municipal, com per exemple plans parcials aprovats que potser avui encara incideixen en determinades actuacions.

Finalment demanar un cop mes al equip de govern, que faciliti aquest tipus de debat públic i ordenat en la nova web. Com deia al començament, els butlletins son un mitja que arriba a totes les cases, però que en absolut faciliten el debat, ja que l’ informació circula només en una direcció i sobre els temes que interessen a qui el publica. Mentre no arriba aquesta nova web, ofereixo novament als tres partits i a qui vulgui dir alguna cosa sobre els afers municipals, la possibilitat de fer-ho en el bloc “UnXicdeTot”. Cal dir que fins ara CiU ha decidit participar d’ una manera tímida responent amb comentaris a alguns escrits, al mateix temps que creava el seu fòrum , PeM per raons per mi poc comprensibles, ha decidit que de moment no participaria, i ERC de moment no ha donat resposta.

Deia en Victor Pàmies en una recent aportació en aquest bloc "Es difícil que la blogoesfera política accepti moure’s en espais que no li son afins". Molt probablement te tota la raó, i que el que menys els importa es el debat i la participació, encara que en parlin molt.
Llegir més...

Les plantes de biogàs


El possible tancament de les plantes de tractament de purins de Guascor a Osona, que te repercussions a Calldetenes ja que afecta a algunes explotacions, ha provocat un cert moviment dels empresaris del sector, en la línia d’ estudiar noves alternatives que donin alguna sortida mes als excedents, i molt probablement amb l’ intenció de convertir en un benefici aquest subproducte que ara es un cost. La situació límit fa que es vegi la necessitat de prendre mesures.

Una de les accions iniciades, ha estat la visita per part d’ alguns empresaris i representants de les universitats de Vic i Girona, de la fira Eurotier que es celebra cada dos anys a Alemanya, per valorar possibles alternatives que racionalitzin la sortida dels excedents.

En situacions com l’ actual, penso que es necessari incrementar les inspeccions de les explotacions ramaderes, per garantir que es compleixen els requeriments necessaris de les instal·lacions, tant pel que fa referència als purins, com per els líquids que es desprenen dels ensitjats, altament contaminants dels aqüífers en cas de abocaments , tal com ho certifiquen multitud d’estudis. Com ja he comentat altres vegades, penso que en aquest camp l’ ajuntament hi te coses a fer.

La planta de biogàs de la que es va parlar fa uns mesos per part del equip de govern, no podrà tirar endavant ja que requereix d’ una inversió que l’ ajuntament no es pot permetre, però si que penso que cal fer un esforç de difusió de les possibles alternatives, campanyes i ajuts, i col·laborar en el cas de que algú es decideixi a posar en marxa algun projecte, aprofitant els coneixaments que s’ hagin pogut adquirir fins ara.
Llegir més...

Actes celebrats i no celebrats el Novembre a Calldetenes.

dimarts, 25 de novembre del 2008


Segons la noticia apareguda a Osona.com, varen ser mes de 4.000 els assistents a les diferents representacions del festival de titelles de Calldetenes, al llarg de les sis jornades que ha durat el festival, on s’ han fet dues sessions cada diumenge, per tal de que hi pugues assistir tothom i ningú es quedes sense entrada com va passar l’ any passat. Felicitats als organitzadors per la seva tasca.

Aquest cap de setmana també s’ anunciava a Osona.com, la representació de l’ obre de teatre “Germanes “, pel proper diumenge dia 30 de Novembre a les 18 hores, al Auditori-teatre de Calldetenes. Aquesta obra ha rebut el “premi butaca” al millor muntatge teatral de la temporada.

Al llarg de la setmana passada es va celebrar un any mes la setmana de la Ciència, al mateix temps que es celebrava a moltes localitats de Catalunya. Un cop mes cal felicitar també a en Pere Tremolosa i a tots els que col.laboren amb ell, pel l’ esforç que representa organitzat any darrera any tot aquest conjunt d’ actes.

Aquesta setmana es celebra per primera vegada la setmana de la reducció de residus a Catalunya, un projecte pilot a nivell europeu, per fomentar la reducció dels residus generats, amb l’ objectiu reduir el 1,64 Kg per persona i dia generats actualment, fins a 1,5 Kg per persona/dia l' any 2012. Es celebren un important numero d’ actes a tot Catalunya, segons es pot veure a l‘ agenda d’ activitats, i en aquest cas Calldetenes no hi participa.

També estan en marxa diferents plans d’ estalvi energètic, com poden ser el dirigit al comerços d’ Osona per reduir un 15% la seva despesa energètica, o el de renovació d’ electrodomèstics promogut per la Generalitat, amb subvencions fins el 31 de desembre per l' adquisició d' aparells mes eficients des de un punt de vista de consum energètic, amb l' objectiu de que els compradors tinguin present aquest aspecte, en el moment de la compra.

Crec que des de l’ ajuntament es tindria que participar sempre que fos possible, o com a mínim ajudar difondre aquest tipus de campanyes, per tal de que assoleixin com a mínim la mateixa difusió d' altres actes i campanyes.
Llegir més...

Opinions del fòrum dels pobles d’ Osona.com (Calldetenes)

divendres, 21 de novembre del 2008


Els darrers dies sembla que s’ han animat una mica les aportacions referents a Calldetenes al fòrum dels pobles de Osona.com, i ja que algun dels escrits fa referència als impostos i esta dirigit a mi i altres crec que fan aportacions que a mi em semblen interessants, faré algun comentari al respecte i miraré d’ ampliar la visió que en tinc.

Suposo que l’ aportació que s’ em dirigeix parlant de la taxa d’ escombraries, es en resposta als comentaris que he fet en aquest bloc, sobre els principals impostos que paguem a Calldetenes. Cal dir que els meus comentaris no feien referència a si l’ increment era baix o alt, cosa que no he valorat, sinó que es tracta d’ una comparativa respecte a altres pobles, en un intent d’ objectivar si el 2008 em pagat poc o molt respecte a pobles veïns, procurant fugir dels comentaris massa subjectius que s’ han fet de manera habitual, parlant dels increments. Per altre banda si no hi han hagut masses critiques a les quatre aportacions que parlen dels impostos, ni a la que parla dels serveis, voldría suposar que els que les han llegides, no les deuen considerar del tot desencaminades.

Referent al tema concret de la taxa de les escombraries pels particulars, també he comprovat que el 2002 l’ import era de 66,11 € i el 2008 109,34€. Sense cap mena de discussió aquesta taxa hi tingut un increment superior al 60% en 6 anys. El servei ha canviat (recollida selectiva porta a porta), i hi ha una tendència a que els ajuntaments repercuteixin el cost real d' aquest servei en el rebut, fins i tot en aquest any de crisi. Crec sincerament que es mes interessant fer la comparativa de la situació actual entre pobles similars, que no entrar en un debat sobre l' historia dels increments a Calldetenes, debat que per altre banda vaig pensar que ja el tindrien els diferents grups politics.

He rebut la carta del ajuntament parlant del esforç que tenim que fer per abordar el problema del dèficit. Fins aquí d’ acord, però ja que es difícil deduir d’ on surt el 19,5 % que diuen que han pujat els impostos els darrers 10 anys, i mes quan un dels mes significatius com es el de les escombraries, juntament amb el del IBI i el del IVTM, ha pujat molt per sobre d’ aquest percentatge, no tinc cap dubte de que es necessària una explicació per part del equip de govern, o una rectificació si es que l’ informació no es correcte. Cal afrontar el dèficit i cal fer-ho mitjançant un refinançament del deute, una reducció de la despesa i una apujada d’ impostos, però cal que els números siguin clars.

Per últim dir que estic a favor de que s’ expliqui quina es la situació actual de la variant, de la retirada de les torres d’ alta tensió, de quines limitacions pot posar l’ ajuntament a a la qualitat de determinades edificacions al poble, o de procurar continuar millorant el trànsit provocat pel mercat dels diumenges, tal com també demana un dels escrits. Jo afegiria de que cal que es facin petites reparacions en alguns carrers (per exemple les voreres del carrer Osona), o que s’ informi de quina es la situació del projecte de la neteja de solars, o que es torni a estudiar si les set del mati del dissabte es la millor hora perquè passi la màquina que neteja els carrers, o que s' intenti millorar l' oferta i la qualitat del mercat. Alguns d' aquests "projectes"no depenen únicament del ajuntament, però es bo que de quan en quan es faci saber quina es la situació dels que no es poden resoldre de manera immediata.
Llegir més...

Suport del Consell Comarcal a la Fundació Osona Solidaria.

diumenge, 16 de novembre del 2008


El passat dijous a Osona Comarca sortia un article, on es comentava que el Consell Comarcal en la seva area de cooperació, donaria suport aquest any 2008 a tres dels projectes solidaris, dels nou presentats per diferents organitzacions de la comarca. Aquesta noticia també es va publicar fa uns dies a Osona.com , de la que adjunto l’ enllaç a la noticia.

Els tres projectes seleccionats han estat el següents:

  • El de la Creu Roja d’ Osona que va presentar un projecte de desenvolupament i suport organitzatiu, destinat sobretot a dones i a joves i que es porta a terme a Tierras Coloradas, un barri marginal de la ciutat de Loja (Equador).
  • El projecte “Sem Terra” que treballa pel desenvolupament local i protecció del medi ambient, i que esta destinat a camperols, infants i joves de l' Estat de Sao Paulo (Brasil).
  • El tercer projecte va ser el de la Fundació Osona Solidaria, que va presentar un projecte de desenvolupament local, dirigit sobretot a les dones al municipi de Estelí (Nicaragua).

Tal com s’ explica en el bloc de la Fundació, aquesta es va crear a Calldetenes l’ any 2001, amb la finalitat de poder garantir el destí dels diners obtinguts del 0,7 % del pressupost, que l’ ajuntament de Calldetenes destinava des de feia uns anys, a projectes pel desenvolupament dels països del tercer mon.

Al llarg d’ aquest anys la Fundació, ja ha posat en marxa diferents projectes solidaris en aquella zona de Nicaragua, i son diverses les entitats, empreses, ajuntaments i particulars que col·laboren en aquesta tasca.

Llegir més...

Els serveis dels ajuntaments.

divendres, 14 de novembre del 2008


Per acabar aquesta comparativa entre municipis veïns, i com que crec que els impostos es tenen que contemplar en relació als serveis rebuts, hem sembla que desprès de comparar els diferents impostos, es convenient comparar també els serveis rebuts.

Els quatre municipis que he estat comparant, disposen d’ un conjunt de serveis similars però gens fàcils de valorar, ja que segurament en tots els pobles passen per millors i pitjors moments. Alguns serveis poden ser una mica diferencials, com pot ser la recollida de residus porta a porta que fan els municipis de Calldetenes i Folgueroles, o disposar d’ un camp de futbol mes o menys adequat, però crec que hi ha alguns serveis en els que Calldetenes es diferencia clarament dels altres tres municipis:

El primer servei que considero diferencial, es el centre de dia Armand Quintana. Per les opinions que m’ han arribat, es un servei que funciona a plena satisfacció de la majoria de veïns i sobretot dels usuaris. Parlem d’ un servei de cost elevat, i que si no estic equivocat la resta de municipis veïns de moment no presten, encara que Folgueroles esta en vies de fer-ho.

Un altre servei diferencial es el polèmic auditori-teatre, que ha augmentat i espero que continuí augmentant l’ oferta cultural als veïns de Calldetenes i també a la comarca i a les escoles. Cap municipi veí disposa d’ un servei que ofereixi tantes possibilitats en el mon de la cultura i del oci.

També penso que es diferencial, el fet de poder disposar del SES al nostre municipi, evitant el desplaçament dels estudiants a pobles veïns. Probablement es va elegir Calldetenes per la seva ubicació, però es tracta d’ una clar avantatge pels veïns del municipi.

Un altre servei generador de dèficit de manera inevitable i del que no disposen els municipis veïns , es el recent inaugurat servei d’ autobusos, un servei que ha estat ben acollit pràcticament per tothom, tal com es va reconeixa per els tres grups del ajuntament en un dels darrers plens. Sense cap mena de dubte, la nostre proximitat amb Vic ens ha fet mes fàcil poder-hi accedir.

Quan analitzem els impostos, crec que cal tenir presents aquests serveis, si realment el que volem es una comparació mes realista entre els municipis. Es possible que algun dels municipis també disposi d’ algun servei diferencial, però mirant les pàgines web dels tres ajuntament no he estat capaç de trobar-lo, i per tant qualsevol aportació en aquest sentit enriquirà el post.
Llegir més...

L’ impost sobre les activitats econòmiques (IAE)

dimecres, 12 de novembre del 2008


El IAE es un altre dels impostos complexes de calcular, i per tant susceptibles de ser polèmics i complicats de comparar ja que depenen de molts factors.Per calcular el que es te que pagar de IAE, cal aplicar una formula que a partir d’ una quota fixa segons el tipus d’ activitat, de la superfície del local on desenvolupa, i d’ un factor de ponderació decidits tots ells per l’ agencia tributaria, i ‘ d’ un coeficient de situació, l’ únic que decideixen els ajuntaments, s’ arriba a un import sobre el que s’ aplica un recàrrec provincial, i s’ obté l’ import del rebut. Qui hi tingui interès pot veure la formula de càlcul a la web de la diputació.

Intentant fer una simulació entre els quatre municipis veïns (Folgueroles, Sant Julià, Santa Eugenia i Calldetenes), la que figura en l’ imatge que il·lustra el post, suposarem que desprès de aplicar tots els càlculs marcats per l’ agencia tributaria, s’ obté una quota de 600€ igual per tots els municipis. Sobre aquesta quota cal aplicar els coeficients decidits per cada un dels ajuntaments, i d ‘aquesta manera podrem tenir una idea de la pressió fiscal de cada un d’ ells. Val a dir que la quota es totalment imaginaria, i que per tant la comparativa no serveix per cap altra finalitat que no sigui comparar la pressió que aplica cada municipi.
Cada un dels quatre municipis tenia fins al 2008 dos coeficients, que aplica en funció de la situació del comerç dintre o fora del municipi, carrers cèntrics etc. Aquests coeficients es poden obtindre de les ordenances municipals, i estan publicats a la web de la diputació. La simulació contempla les dues opcions.

Com podeu veure amb les dades del 2008, Sant Julià seria El municipi on la pressió fiscal per aquest impost es mes alta, seguit de Santa Eugenia, mentre que Folgueroles i Calldetenes s’ alternen el tercer i quart lloc, en funció de si escollim el coeficient de situació 1 o el coeficient de situació 2.

La pujada prevista pel 2009, no canviarà gaire aquesta situació, ja que de moment Folgueroles ha anunciat una pujada del 4,5% i Calldetenes del 6%, que no farà que superin als altres dos municipis encara que incrementin l’ impost en percentatges inferiors.
Com deia al començament d’ aquest escrit la comparació no es fàcil, i agrairé qualsevol rectificació i/o aportació que enriqueixi el contingut del post.
Llegir més...

L’ impost sobre la recollida de residus.

dimarts, 11 de novembre del 2008


La recollida de residus es un servei deficitari en la majoria d’ ajuntaments tant d’ Osona com del Ripollès. Segons informa el 9 Nou del dilluns dia 10 de novembre, son pocs els ajuntaments que traslladen el cost real d’ aquest servei al rebut dels contribuents.

El de la recollida de residus, es tracta d’ un impost fàcil de calcular i també de comparar, ja que depèn únicament dels ajuntaments, que son els que fixen l’ import a cobrar per aquest servei. Com es pot veure en l’ imatge que il·lustra el post, dels quatre municipis de la comparació, si ens fixem en la columna “habitatges” que seria la que correspon als particulars, Sant Julià es el municipi mes car, seguit de Calldetenes, Folgueroles i Santa Eugenia. En la resta de columnes hi ha una certa dispersió en els imports, on per exemple Santa Eugenia es especialment car en el tractament que dona a restaurants i botigues d’ alimentació, i Calldetenes resulta especialment barat pel que fa a la resta de botigues, i car pel que fa referència als bars.

Folgueroles ha anunciat pel 2009 un increment del 10% d’ aquesta taxa, per reduir en 8.000 € el dèficit previst de 29.000€ tal com es pot llegir a l’ acta del ple, mentre que crec recordar que Calldetenes te intenció d’ aplicar un augment sensiblement inferior, potser perquè el cost d’ aquesta taxa ja es força elevat.

El municipis que com Calldetenes s’ han decidit per una recollida selectiva porta a porta, han vist incrementada la seva despesa per aquest concepte. Que jo sàpiga ni Sant Julià ni Santa Eugenia, fan aquest tipus de recollida.

Poc es pot comentar ja que sembla que hi ha força coincidència entre els ajuntaments, en anar repercutint en el rebut dels veïns, el cost real del servei, encara que son pocs els que s’ han decidit a fer-ho.

Llegir més...

L’ impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

diumenge, 9 de novembre del 2008


Es força mes senzill fer una comparativa del impost sobre vehicles de tracció mecànica que sobre l’ IBI, ja que es tracta només de comparar valors absoluts. En aquest cas he cregut oportú afegir Vic a la comparativa, ja que es mou en valors similars als de Calldetenes, mentre en el cas del IBI Vic es movia en una altre dimensió.

Comparant els mateixos municipis que en el impost de l' IBI, (Folgueroles, Salt Julià, Santa Eugenia i Calldetenes), en aquest cas resulta que l' ajuntament que ha aplicat durant el 2008 un impost sobre els vehicles mes elevat ha estat Folgueroles, seguit de Calldetenes, Sant Julià i Santa Eugenia, situant-se Vic per davant de tots ells.

Calldetenes ha anunciat pel 2009 una pujada del 20,7 % d’ aquest impost, fet que sense cap mena de dubte ens situarà per davant dels altres tres municipis similars , ja que tant Folgueroles com Santa Eugenia han anunciat contenció en aquest impost, i ens situarà molt a prop o fins i tot per davant de Vic, depenent de la revisió que faci aquest ajuntament.

Tenir cotxe a Calldetenes resultarà car respecte a altres municipis. Imagino que la decisió d’ una revisió tant forta, s’ ha pres per eixugar fins on sigui possible, el dèficit que generarà el nou servei d’ autobusos recentment inaugurat, que si no recordo malament es va estimar en mes de 20.000€ any. Aquest servei d’ autobusos votat per unanimitat per tots els grups, ha estat ben acollit per part dels veins, ja que permet el desplaçament d’ una manera còmode i en molts casos gratuïta de molta gent. Possiblement aquesta sigui una bona manera de sufragar en part el dèficit que genera.
Llegir més...

L’ impost sobre els bens immobles (IBI).

dijous, 6 de novembre del 2008


Saber si a Calldetenes paguem poc o molt per l’ IBI es un tema força complicat, ja que hi intervenen forces paràmetres que fan que qualsevol comparació sigui difícil, ja que en el conjunt de “rebuts “ que reben els veïns d’ un poble, es produeixin moltes combinacions posibles

Segons consta en la web de la diputació de Barcelona, aquest impost es pot incrementar de manera significativa per 4 motius:
1.- Per una revisió cadastral que ha comportat una actualització del valor cadastral.
2.- Per l’ increment del valor cadastral efectuat per la Llei de pressupostos.
3.- Per l’ increment del tipus impositiu per part de l’ajuntament.
4.- Per haver-se produït en l’immoble una alteració d’ordre físic, econòmic o jurídic, o una modificació del planejament urbanístic que afecta al seu valor cadastral.

Com es pot veure, només una es gestionada directament pels ajuntaments, per incidir en la puja dels rebuts.

Sobre el valor cadastral (fixat per llei, per revisió o replantejament urbanístic), l’ ajuntament aplica un coeficient per regular els ingressos que te que rebre per aquest concepte. La combinació d’ aquests factors i altres, implica una alta quantitat de casuístiques, que fan que siguin difícils les comparacions, i molt subjectives si es fan a partir de dos o tres rebuts.

Pot donar-se el cas, de que un ciutadà que per les raons que sigui tingui una valor cadastral molt baix de la seva propietat, i com a conseqüència d’ una de les revisions obligatòries del cadastre o per la llei de pressupostos, l’ import del seu rebut s’ incrementi de manera significativa, sense que l’ ajuntament i hagi tingut massa a dir. Crec que aquesta pot ser una opció, que expliqui el cas que comentava el portaveu de CiU, en l’ exemple que va posar en la seva resposta a un altre post d’ aquest bloc. Si no es així segur que ell ens podrà ampliar l’ informació.

També es pot donar el cas, que alguns ajuntaments apliquin factors de correcció mes baixos, pel sol fet de que tingui altres fonts d’ ingressos, dels que altres municipis no disposen i que els obliga a aplicar coeficients mes alts, per tal de mantenir serveis similars. Aquest podria ser l’ exemple d’ alguns municipis, que al disposar per exemple d’ un potent teixit industrial, no requereixen ser tant exigents en el tema del IBI, ja que tenen ingressos importants per altres conceptes.

Mirant de objectivar tots aquests factors, he comparat alguns municipis veïns, en base a ratis obtinguts de dividir el total d’ ingressos del ajuntament, per els rebuts emesos, probablement una comparació no del tot encertada i potser no prou rigorosa, però que a mi em sembla força objectiva si parlem del cost del IBI en municipis similars (Sant Julià, Santa Eugenia, Folgueroles i Calldetenes), i he arribat a un parell de conclusions:

1.- Calldetenes es dels quatre el municipis, el que ingressa menys pel sol rústic (3.818 € / any, una mitjana de 37€ per rebut), i el que mes Folgueroles (7.115€/any, una mitjana de 84,70 € per rebut).

2.- Pel que fa a les propietats urbanes, i comparant els mateixos pobles, a Calldetenes em surt un cost mig del rebut de 266€, mes baix que el de Sant Julià (277€) i mes alt que el de Folgueroles (254€), i també mes alt que el de Santa Eugenia (246€). Aquestes estimacions estan fetes amb dades del 2007, i molt probablement el 2008 Folgueroles tindrà un import força mes elevat, ja que han tingut revisió cadastral. Adjunto l’ enllaç on es parla de la revisió cadastral de Folgueroles, com argument per no apujar els impostos l’ any 2009, ja que segons sembla el 2008 ha pujat entre un 30 i un 50 per cent.

Suposant la bondat d’ aquest exercici, pot ser interessant repetir-lo un cop aplicades les puges previstes, i encara mes interessant intentar casar-ho amb els serveis rebuts. Adjunto l’ enllaç a la web del cadastre, on hi ha un munt d’ informació, per qui tingui la moral de fer les seves pròpies valoracions.

Tal com deia el començament, crec que es tracta d’ un tema força complex, on es fàcil arribar a conclusions equivocades, per l’ alta casuística de situacions que es poden produir. Es molt probable que hagi comés algun error en les meves afirmacions, i agrairé que qui estigui en condicions de rectificar-me ho faci, ja que crec que es un tema interessant per aprofundir, i qualsevol aportació serà benvinguda, ja que enriquirà el resultat final.
Llegir més...

Males noticies per la gestió dels purins.

dimarts, 4 de novembre del 2008


El tancament provisional de tres plantes de tractament de purins, fet del que informava el 9 Nou el passat divendres, son una mala noticia per la comarca en general i molt probablement per Calldetenes, ja que dues d’ aquestes plantes estan ubicades a Osona, amb moltes possibilitats de que afectin a explotacions de Calldetenes, les quals tenen un nou inconvenient per desfer-se dels purins.

Les pluges dels darrers dies, segur que han fet pujar les bases a cel obert, que hi ha escampades pel municipi, a part d’ altres efectes que de ben segur han tingut en petits vessaments incontrolats, encara que involuntaris, que es produeixen cada vegada que hi ha pluges una mica intenses.

La situació de crisi fa pensar que ni a nivell de municipis, ni a nivell particular, es facin inversions a curt termini per intentar pal·liar el problema, en base a plantes de cogeneració , compostatge o el que sigui per millorar la situació. Amb en aquest panorama, crec que difícilment els ramaders seran capaços de trobar una alternativa diferent per desfer-se dels purins, que no sigui continuar escampant-los per els camps, incrementant l’ excés de nitrats que ja fa anys que patim.
Llegir més...

Activitats d’ un cap de setmana passat per aigua.

diumenge, 2 de novembre del 2008


En aquest cap de setmana plujós, s’ ha iniciat una nova activitat al auditori-teatre de Calldetenes. Es tracta de les projeccions de cinema, en aquesta ocasió una sessió dedicada al terror, a la que es pensa donar continuïtat els propers anys, i fins i tot ampliar-ne la seva durada, segons vaig poder llegir al 9 Nou.

Crec que era la primera vegada que es feia cinema al auditori-teatre, i segons m’ han comentat l’ asistencia va ser principalment de gent jove. Potser caldria pensar en ampliar aquesta activitat cinematogràfica, a altres branques del cinema, per tal de que la gent que no es aficionada a les pel·lícules de terror, també pugui gaudir de sessions com la d’ ahir.

Tal com es veu en les fotos d’ en Josep Comajoan, algunes zones de Calldetenes properes a la zona esportiva i al torrental, han quedat inundades provocant la suspensió del Cross de Calldetenes, que segons informa en Josep es celebrarà el proper 21 de Desembre. A veure si hi ha mes sort amb el temps i es pot celebrar.

On no hi ha nuvolades es al festival de titelles, que com sabreu han tingut de fer dues sessions cada setmana, per poder satisfer la demanda. Cal suposar que les sessions d’ avui, tindran com a mínim la mateixa assistència que les setmanes anteriors.

On no hi ha manera que escampin el núvols, es en les relacions de Catalunya amb Espanya. Adjunto un link al article que el periodista Oriol Junqueras va publicar divendres al diari Avui, i que ha reproduït l’ Anna Simó al seu bloc. L’ article que es titula “De desagraïts....l’ infern m’ es ple”, fa un anàlisi del tracte que els darrers anys, l’ estat espanyol ha donat i que continua donant a Catalunya, concretament en el tema fiscal.
Llegir més...