Estelades a Calldetenes el dia 6 de setembre de 2012.

dijous, 6 de setembre del 2012


Aquest matí amb en Santi Puig ens hem dedicat a fer una passejada per tots els carrers del poble, amb l' objectiu de comptabilitzar i fotografiar totes les estelades que hi han penjades a Calldetenes uns dies abans del Onze de Setembre, amb el convenciment de que per la Diada encara aniran en augment. Ens ha cridat l 'atenció que a "Ca la Rosa"  n' estiguessin preparant per vendre (de color blau),  i que ens diguessin que en tenien moltes d' encarregades.

Cal explicar que no hem comptabilitzat ni les cases de pagès ni el barri de les Quatre Estacions, que tot hi estar molt vinculat a Calldetenes hem considerat que mentre no s' acordi la integració, esw a tots els efectes un barri de Vic.

El resultat d' aquesta passejada d' avui, ha sigut que a Calldetenes ens hem trobat 164 banderes penjades. D' aquestes 98 son estelades de color blau, 23 estelades amb l' estel roig,  i 43 senyeres algunes d' elles amb alguna inscripció. Val a dir també, que de les 164 banderes que hem trobat 15 estan penjades amb pal i la resta directament a balcons i finestres, i que un total de 17 eren de les que subministra l' Assemblea amb l' escrit "assemblea.cat", només una de les 17 amb  l' estel roig.  Hem trobat especialment emotiu, veure penjada l' estelada en un dels pals de la façana del ajuntament, en aquest cas una estelada amb l' estel roig.

Serà interessat veure d' aquí algunes setmanes quantes estelades continuen penjades, com a manifestació de que no es tracta d' una acció puntual, sinó d' una constatació de que a Calldetenes tenim clar que volem que Catalunya sigui el més aviat possible "Un nou estat d' Europa".
Llegir més...

El ple ordinari del dia 3 de Setembre de 2012.

dimarts, 4 de setembre del 2012


Vint-i-una persones varen assistir de públic al ple ordinari del més de setembre, un ple amb tretze punts al ordre del dia als que si va incorporar per via d' urgència, una moció presentada per la secció local de ERC de Calldetenes, en la que s' insta al Parlament de Catalunya a proclamar de manera unilateral la Independència. El regidor de ERC  Nil Urgellès no va poder assistir al ple.

Un dels punts que va generar més debat, va ser el que feia referència a la desestimació del recurs presentat per en Jaume Parramon. En aquest recurs es demanava l' anul·lació del punt del ple anterior que parlava de  la sol·licitud de responsabilitats als tècnics  del projecte de reparcel·lació del Torrental, i que en el transcurs del ple es va fer extensiva a l' anterior junta de govern. La  secretaria va informar que si be es cert que en un ple extraordinari no es podien incorporar nous punts, si que es podien modificar els que figuraven al ordre del dia, mentre que en Jaume Parramon va argumentar que la modificació era excessiva i que segons s' havien assessorat no s' ajustava a la llei.  La proposta finalment es va aprovar amb els vots favorables de CiU i PeM (6 vots), tres vots en contra de regidors de ERC, i l' abstenció d' en Joan Arumí també de ERC. Recordar que en  ple anterior, tots els regidors de ERC excepte en Jaume Parramon varen votar a favor de la modificació.

En un altre punt del ordre del dia, el  regidor de hisenda va explicar el canvi de tendència en el endeutament que s' ha produït en el període transcorregut  de la present legislatura en comparació als darrers anys de l' anterior, remarcant que si la Generalitat compleix amb les seves obligacions de pagament, a finals del exercici 2012 tindrem un superàvit aproximat de 100.000, i que en cas de que no ho faci el dèficit serà d' uns 25.000 que caldrà cobrir d' alguna manera. També va manifestar la seva preocupació per la despesa que significarà en els propers exercicis 2013-2015, l' anomenat pla Rajoy al que ens vàrem acollir. Caldrà esperar a les futures auditories a les que l' equip de govern es va comprometre, per certificar la bondat d' aquest números. Un  cop tancat l' exercici del 2011, ja estaríem en disposició de fer la primera..

El punt que havia generat més expectació, era el de la moció presentada per la secció local de ERC  de Calldetenes, en el que es declara el nostre municipi "territori català lliure" i s' insta al Parlament de Catalunya a proclamar de manera unilateral la Independència en el termini de dos mesos. Aquesta moció, idèntica a la que una hora abans havia aprovat l' ajuntament de Sant Pere de Torelló,  la varen presentar el divendres a finals del mati en Sergi Tarres (president de la secció local) i el regidor Joan Arumí, i per aquest motiu l'alcalde va proposar  incorporar-la al ordre del dia per la via d' urgència.  Tots els regidors presents varen votar a favor de la moció exceptuant el regidor de CiU Benet Illa que va votar en contra, argumentant que tot i que estava d' acord en tots els punts de la moció, el fet de declarar "territori català lliure" creia que no era legal i que no havia tingut temps d' assessorar-se per poder votar-hi a favor, un argument al meu entendre molt poc "consistent", quan del que es tracta es de fer un cop de força democràtic, davant l' asfixia a que Espanya ens sotmet en tots els àmbits als ciutadans de Catalunya.

Un cop acabat el ple i abans de que l' alcalde donés la paraula al públic, l' anterior alcalde Jaume Mas va abandonar la sala de plens, fet que va provocar que alguns dels assistents que li volien fer algunes preguntes no poguessin fer-ho. El regidor Marius Valls va explicar alguns fets que es van produir en la legislatura anterior, segons va dir sense ànim d' encetar cap debat públic, sinó que ho feia amb l' objectiu de que tothom assumís les seves responsabilitats per la situació que patim, una situació que segons va dir es podia haver aturat dos anys abans si tothom hagués actuat com ell creia que es tenia que haver actuat.
Llegir més...