Remar tots en la mateixa direcció.

dijous, 29 de desembre del 2011

He llegit amb molta atenció el segon butlletí municipal d' aquesta legislatura, i el que a mi m' ha cridat més l' atenció es la falta de "números" dels que jo crec que de veritat interessen als veïns. No em refereixo a l' auditoria que òbviament es el que ara més interessa, aquesta ja serà exposada públicament en pocs dies, i també serà penjada a la web segons es va dir en un ple, em refereixo als números que afecten a la gestió del actual govern.


Jo crec que els veïns hem de disposar de números molt concrets de la gestió pública, que s' entenguin i que s' ens presentin sovint, i no en un gran balanç contable a finals d' any que difícilment podrem digerir encara que estigui penjat a la web, o en seguiments trimestrals del pressupost que el mateix regidor de hisenda ja reconeixia en un ple que serveixen de ben poc informativament parlant.

Si mirem els "números" que surten al butlletí, només hi trobem els que dona el regidor de serveis referents a la deixalleria i al mercat. Dels que surten a la web no cal ni que en parlem. En el cas de la deixalleria li serveixen al regidor per anunciar el possible tancament de mateixa degut al fort dèficit, i en el cas del mercat per anunciar que en aquest segon semestre s' han incrementat els ingressos respecte al mateix semestre de 2010, una informació que celebro i que al fer-se la comparació entre els dos exercicis dona entendre, que els números del mercat del 2010 ja deuen començar a estar clars. També parla de la possible recuperació de part dels diners no cobrats del "Ecoembes", una gestió que també cal celebrar, i per la que ja felicito ja ara al regidor en cas de que ho aconsegueixi.

Per posar alguns exemples dels números que jo trobo a faltar, parlaria d' un balanç detallat de resultat de la Festa Major, de la que per cert no s' en parla gens en el butlletí. Parlaria també d' un balança detallat del resultat de les representacions del Auditori-Teatre, de les despeses de les retransmissions dels plens, o dels estalvis aconseguits amb el canvi de companyia de telefonia mòbil. Tot això son números que així aïllats tots els veïns podem entendre i valorar, i que compliria el que molts varem entendre que s' ens oferia abans de les eleccions.

Es podrien exposar també detalladament les despeses corrents més significatives, com poden ser la compra de maquinaria i/o altres equipaments, o les despeses en cartells anunciadors, tríptics i butlletins. També seria bo fer públiques les dietes cobrades pels regidors per qualsevol concepte si es que n' hi han hagut, o ja que estem en els dies de Nadal, un resum de totes les despeses en motiu de les festes nadalenques. Etc. etc.

Entenc que ara encara s' esta molt enfeinat en acabar el tema de l' auditoria, però estaria bé que en el proper butlletí que trobaria encertat que sortís als voltants de Setmana Santa, ja hi comences a sortir algun "número" que convences als veïns de que això de la transparència va de veritat, que anem en la direcció correcte i que val la pena que tots hi remem tal com demana el nostre alcalde.

Amb "lloances" i "crits d' ànim" no n' hi ha prou, i no donar informació suficient que et faci sentir que es participa en el projecte, es justificació suficient perquè molts veïns decideixin "no remar", ja que poden pensar que "es més del mateix" i que "estem remant", o si voleu "continuem remant", directe a la cascada i que per tant l' esforç que s' ens demana no cal la pena.
Llegir més...

Les retransmissions dels plens per Internet.

dimarts, 27 de desembre del 2011

L' explicació en el recent butlletí municipal de la retransmissió dels plens municipals per Internet, una explicació força allunyada de la visió que en tinc jo, em dona peu a penjar aquest post.


Fins ara s' han fet quattre gravacions dels plens, la primera no es va retransmetre per Internet, però va estar penjada a la web en menys de vint-i-quatre hores, i amb una qualitat de imatge i so excel•lents. Aquesta primera gravació no figura en la pàgina de la web municipal destinada a aquesta funció, però si algú la vol seguir pot fer-ho en el següent enllaç del ple de 5 de setembre de 2010.

Les altres tres gravacions que si es van retransmetre per Internet, d' una qualitat força inferior, no han pogut ser seguides d' una manera mínimament acceptable, degut als continuats talls tant de so com de imatge, i les gravacions penjades a la pagina web municipal no contenen els plens sencers, en algun cas fins i tot menys de la meitat del ple. No es doncs d' estranyar que la permanència mitjana a les pàgines sigui de poc més de quatre minuts.

En el butlletí ens donen dades de "Google Analítics" amb detalls poc importants si tenim en compte el que explico en el punt anterior. Obliden en canvi un detall importat com es el cost d' aquesta experiència. No tinc cap dubte que l' alcalde, que em consta que visita aquest bloc i que en alguna ocasió fins i tot hi ha participat, no tindrà inconvenient en algun moment d' explicar-ho.

Penso que pagar ni que sigui poc per una cosa que no et dona el que persegueixes, en aquest cas la màxima transparència en els plens dotant-nos d' arxiu consultable en tot moment de tot el que hi passa, sempre es car. Una altre cosa seria si el fi perseguit fos la projecció del ajuntament com un ajuntament tecnològicament punter, aleshores si que es podria intentar justificar el cost, però si es aquesta segona opció la que persegueix l' equip de govern, tal com s' esta fent correm el risc de caure en el ridícul.

Per acabar-ho d' arreglar del butlletí municipal s' en dedueix que ara només "repetiran l' experiència en alguns plens", els que es consideri que son els més interessants, obviant que sovint la part més interessant surt en el apartat de precs i preguntes tant de l' oposició com del públic, i es evident que desconeixen que sortirà en aquest apartat per decidir quin ple es interessant i quin no.

Si garantir el correcte funcionament d' aquest servei no ens ho podem permetre econòmicament parlant, i hem de buscar "succedanis" invertint temps i diners per aconseguir uns resultats tant minsos com els que estem aconseguint, o el que es vol es mantenir el servei només per quedar bé, jo penso que ens equivoquem i que val més reconèixer el fracàs i plegar.

Si no es vol plegar, el que es podria fer es pagar uns euros a algun aficionat/aficionats a temes de vídeo del poble, que ho gravi amb una càmera fixa i ho pengi a Internet en un parell de dies, al menys així disposarem del arxiu complert de vídeos, algú del poble es guanyarà uns diners que falta fa, i potser fins i tot aconseguim que qui faci la gravació s' interessi pels afers municipals.
Llegir més...

El ple ordinari del 12 de Desembre de 2011.

dimarts, 13 de desembre del 2011

Dotze persones varen assistir presencialment al ple, un ple que novament es va retransmetre per Internet però que no va poder ser seguit en la seva totalitat per els veïns que ho varen intentar, i que en aquest moment tampoc es pot veure en diferit ja que en la gravació només hi figura un fragment d' uns pocs minuts. Potser caldria trobar l' equilibri entre les ganes de donar una imatge de modernitat i tranparència, el cost i l' eficàcia, i encarregar a alguna persona la gravació amb una càmera de vídeo normal i la posterior pujada a Internet, estic segur que seria més econòmic i efectiu.


Tots els punts del ordre del dia es varen aprovar per unanimitat, excepte els dos que feien referència a la reparcel•lació del sector de les Adoberies, que els regidors de PeM varen votar en contra. Quan des del públic s' els va preguntar el motiu, varen argumentar que ja en el seu dia havien votat en contra d' aquest pla, perquè consideraven que no era necessari ampliar la zona industrial degut a que encara hi han percales disponibles i que les empreses que s' hi instal•len tampoc donen feina a la gent del poble. Senyalar també que l' alcalde no va participar en el debat i la votació d' aquests dos punts, per evitar qualsevol sospita de que pugues tenir-hi un interès particular.

En el apartat de precs i preguntes, el Grup Municipal de ERC va preguntat per la variant, pregunta a la que l' alcalde va respondre dient que estaven pendents d' una reunió amb els responsables de la Generalitat, en la que esperaven obtenir una nova data d' execució del projecte. També va explicar que al estar l' obra ja licitada, l' empresa que va guanyar el concurs podria reclamar una indemnització en cas d' un excessiu retràs en el inici de les obres.

El Grup Municipal de ERC, també va preguntar pel funcionament dels "Tallers Calldetenes", i si la gestió dels mateixos s' havia assignat a una empresa de Vic. La regidora de cultura va explicar que es tractava d' una iniciativa de la seva regidoria, i que qui gestiona de moment aquest nou servei no es una empresa de Vic sinó una parella de Calldetenes. Va explicar també que els gestors assumien el risc en cas de que hi haguessin pèrdues econòmiques, que el que es cobraven pels cursos anava a parar integrament gestors, i que l' ajuntament posava a la seva disposició tot el suport logístic en la gestió de les inscripcions i la infraestructura municipal disponible per portar-los a terme.

La iniciativa dels "Tallers Calldetenes" em sembla una idea excel•lent i cal esperar que funcionin amb la mateixa empenta que sembla que ha començat,  però no em deixa de sorprendre que en els moments en que estem, l' ajuntament assumeixi les despeses de locals, equipaments i tota mena de suport logístic, del que podria semblar un negoci particular, i em sorprendria encara més si com a conseqüència d' aquesta iniciativa, es renuncies al cursos subvencionats que es venien fent els darrers anys. Crec que l' equip de govern faria bé, de posar a disposició de tots els veïns mitjançant una normativa clara i transparent, com es pot accedir al ús de recursos municipals per portar a terme activitats en les que es cobra als assistents, i eliminar així qualsevol sospita de que s' actua amb alguna mena de favoritisme. En el moment de crisi que vivim, es possible que altres veïns puguin tenir-hi interès en desenvolupar activitats similars, i de passada complementar aquest servei.

Ja en la ronda de intervencions del públic, un representant de la secció local de ERC va fer referència a la noticia apareguda recentment al 9 Nou en la que es parlava de la deficiències detectades en la gestió econòmica del mercat i de la deixalleria , per fer una bateria de preguntes a l' alcalde en les que resumint molt, demanava que pensava fer l' equip de govern per aclarir on havien anat a parar els diners d' aquest 2011 que no s' han pogut justificar, que pensava fer amb la gestió dels mateixos serveis durant l' any 2010 on falta documentació, fet que va obligar a tancar els comptes del exercici de manera provisional, i també va preguntar si considerava que en aquest fets hi havia alguna cosa més que "errors administratius" tal com explicava l' anterior alcalde al diari.  L' alcalde en la mateixa línia del que explicava en la noticia del 9 Nou, var dir que calia ser prudents i no fer cap actuació fins tenir proves del que havia passat, i també va afirmar que en la seva opinió hi havia "alguna cosa més" que errors administratius. També es va oferir a contestar més concretament i per escrit tota la bateria de preguntes, en cas de que la secció local de ERC les presenti per escrit al ajuntament.

Personalment penso que en els sis mesos que l' actual equip municipal porta governant, ha tingut temps més que suficient per analitzar tota la documentació que podia haver-hi al ajuntament, i més havent fet una auditoria de la que per cert encara no es coneix la data en que es presentarà als veïns. Els papers que no ha trobat fins ara es difícil que es trobin i si els troben caldrà que expliquin d' on han sortit. Si la situació es la que acabo de descriure, cal que l' equip de govern expliqui d' una vegada per totes, tot el que s' ha trobat i com es pensa actuar en cada cas, i posar punt i final a una situació que el meu entendre resulta insostenible per Calldetenes.

No aclarir el que s' ha trobat d' una vegada per totes, allargant indefinidament situacions com la de la gestió del mercat, la gestió de la deixalleria, l' ús indegut d' unes quantitats de gasoil, el que es remoreja pel poble d' una possible anomalia en la instal•lació d' unes plaques solars, o qualsevol altre "sorpresa" que en algun moment es pugui destapar sobre el Torrental o qualsevol altre obra del poble, no beneficia a Calldetenes i pot fer pensar en una utilització interessada i/o política d' aquets fets.
Llegir més...