El ple ordinari del 27 de Desembre de 2010.

dimarts, 28 de desembre del 2010

Amb la presencia de nou persones de públic, es va celebrar el darrer ple ordinari del any. L' ordre del dia constava d' onze punts, als que s' en varen afegir tres més per la via d' urgència. Pràcticament tots els punts es varen aprovar d' una manera força ràpida, i els principals debats es varen produir sobre temes col•laterals als previstos en el ordre del dia, i també en el apartat de precs i preguntes.

Tots els punts tractats es varen aprovar de manera còmode, exceptuant el primer que feia referència a l' aprovació de les actes dels plens anteriors. El motiu de que no es pogués aprovar va ser que els grups municipals no varen rebre les actes complertes i per tant no varen poder revisar-les. En altres ocasions fent referència a la documentació que s' aporta als plens, ja he parlat de la sorpresa que causa veure que errors administratius tant elementals, es produeixen amb tanta freqüència. En aquesta mateixa línia d' errors documentals, el mateix secretari va informar de la pèrdua d' un parell d' expedients.

Entre els punts que es varen aprovar, destacaria la licitació de les obres del nou institut, i la no concessió de la gestió del servei públic de clavegueram a cap empresa, degut a que l' única que es va presentar al concurs,  no s' ajustava al plec de condicions segons va informar l' alcalde. També remarcaria l' aprovació de la reclamació al ajuntament de Sant Julià, del pagament de 3,1 milions d' euros corresponents a la part proporcional dels ingressos obtinguts per aquest municipi, durant els onze anys en que el conflicte no va quedar resolt, i per tant la Font d' en Titus seguia sent de Calldetenes. En aquest darrer punt CiU es va abstenir, per considerar irreal poder cobrar aquesta quantitat, mentre que els altres dos grups varen aprovar la reclamació.

Un dels punts del ple que va generar més debat, va ser quan CiU es va interessar per si l' ajuntament estava al dia en el pagament de les quotes a la seguretat social, pregunta a la que el secretari va respondre assegurant que si. El motiu de preguntar sobre aquesta qüestió, era que el document del seguiment de l' execució del pressupost lliurat pel secretari, no reflectia clarament quin era l' estat d' aquest pagament, el que no deixa de ser una nova mostra de les mancances documentals.

En el apartat de precs i preguntes, es va demanar al regidor d' urbanisme sobre l' urbanització del Torrental, i les seves recents declaracions al 9 Nou del passat divendres. Desprès de explicar la situació, el regidor es va reafirmar en la necessitat de que les relacions amb els propietaris no les portes ni l' arquitecte municipal que les ha portat fins ara, ni tampoc l' actual secretari, ja que considerava que la gestió no havia estat la més adequada, i que es necessari donar un tomb a la negociació per mirar de sortir del cul de sac en el que estem ficats.

El mateix Marius Valls va retreure als regidors de Poble en Marxa, que fessin un us electoralista del enderroc de les Adoberies, contradient el que ells mateixos havien proposat de no fer-ne ús, i els va acusar de mentir al dir en els seus escrits al 9 Nou i al butlletí municipal, que no havien estat informats. En Marius va detallar tots els destinataris a qui havia enviat un correu uns dies abans del enderroc, entre els que hi figurava el grup de PeM. Els arguments d' en Marius coincideixen amb el que jo exposava en el escrit del passat set de novembre sobre aquest tema, del que també puc assegurar que tampoc es cert que PeM convoques a la reunió a totes les entitats.

En les intervencions del públic, es va demanar al alcalde que fes una auditoria externa dels comptes del ajuntament, per tal de tenir coneixement real de la situació econòmica, una petició que tant PeM com CiU, han vingut fent de manera habitual en els plens i que varen reclamar de nou, i que l' alcalde ha rebutjat en considerar que aquesta feina ja l' estava fent la diputació amb el seu pla de sanejament.

(Fotografia de Santi Puig)
Llegir més...

La Font d' en Titus torna a ser noticia

divendres, 19 de novembre del 2010

Son moltes les noticies que s' han publicat sobre el conflicte entre Calldetenes i Sant Julià en referencia a l' urbanització de la Font d' en Titus, jo mateix he opinat en diverses ocasions en aquest bloc sobre aquest tema, la darrera el mes de maig poc després de l' entrevista al alcalde de Sant Julia en el programa Angle Obert del Nou TV, entrevista en la que el sr. Rosell acceptava la mediació de la Generalitat, una mediació que també havia reclamat un parell de mesos abans, en una reunió amb el veïns de l' urbanització. Que la Generalitat fes de mediador, també va ser el resultat de les reunions que els dos ajuntament varen tenir el passat mes de març, amb el director general de d' Administració local, el senyor Carles Bassaganya.

Des del mes de maig no hi ha hagut cap noticia que indiques com evolucionava l' informe tècnic que s' havia acordat, fins avui que segons podem llegir al 9 Nou, la Generalitat va confeccionar un informe amb les dades aportades pels dos ajuntaments, en el que determinava que Sant Julià té que pagar 652.695€ a Calldetenes. Aquest informe acceptat per l' equip de govern de Calldetenes, no ho ha estat per l' alcalde de Sant Julià. Davant aquest fet, el director general de l' administració local ha enviat un nou informe als dos ajuntament, per deixar constància de les tasques que el seu departament ha portat a terme.

Si ara es disposa del informe tècnic que tant s' havia reclamat, avaluant la compensació que tindria que rebre el nostre ajuntament pels serveis prestats durant els anys en que la Font d' en Titus encara pertanyia al terme de Calldetenes, caldria esperar que tots els grups politics de Calldetenes,  fessin pinya i demanessin que es respectés el que s' havia acordat, defensant tots en bloc els interessos del nostre municipi. Les darreres aportacions del representant de CiU a la seva pàgina web parlant d' aquest tema, a mi em fan pensar que no serà així, i que s' aprofitarà qualsevol escletxa per continuar amb els enfrontaments.

També en referència a aquest tema de l' urbanització de la Font d' en Titus, dir que en el ple extraordinari d' ahir es va aprovar per unanimitat reclamar a Hisenda, els 512.964€ corresponents a les contribucions cobrades per Sant Julià entre el 1.998 i el 2006, i que ja fa un any la justícia va determinar, que a qui corresponia cobrar-les era a Calldetenes.
Llegir més...

Les Adoberies i les properes eleccions.

diumenge, 7 de novembre del 2010

He llegit al 9 Nou la noticia que parla de la reunió de PeM amb les entitats de Calldetenes, celebrada amb la finalitat de proposar com  tindria que ser el futur edifici les Adoberies. La reunió va acabar amb la publicació d' un comunicat, on demanen al equip de govern que es posi a treballar de manera immediata en aquest nou equipament, i que no faci un ús electoralista del projecte.
A mi em sembla que al publicar aquest comunicat en la premsa local, els regidors de PeM fan precisament el que demanen que no faci l' equip de govern, es a dir "un ús electoralista"  d' aquest futur nou equipament, un futur que em temo serà força llarg vista la situació econòmica del ajuntament i del país.

Si no es vol fer electoralisme, no es fa una reunió a corre cuita tres dies desprès del enderroc del edifici vell, on el resultat no es un recull de necessitats per lliurar als tècnics, sinó una definició de com es tenen que distribuir l' edifici i les entitats, ni tampoc es demana al equip de govern que s' hi posi a treballar "ja", en un moment en el que hi ha greus dificultats per acabar els eqyuipaments que ja tenim començats, i per mantenir els serveis actuals en funcionament.

També crec que es fer electoralisme, dir que s' ha aterrat les Adoberies sense informar el ple, quan des de fa mesos el regidor d' urbanisme està mirant de posar ordre a tots els edificis que amenacen ruïna al poble, i s' en ha passat llista en diversos plens als que jo he assistit.

Com a veí que paga els seus impostos, que tal com argumenten els regidors de PeM quan voten en contra de la revisió de les taxes ja son prou elevats, i deixant de banda les meves discrepàncies amb el contingut de la proposta, em sembla raonable comentar, que no veig l' urgència que PeM reclama de posar en marxa aquest nou equipament, al menys fins que l' ajuntament no estigui en una millor situació econòmica, que no crec que sigui abans d' una legislatura. Crec que com a poble no ens convé en absolut encetar una nova obra que no sabem quan acabarem, i no defensar això crec sincerament que es fer electoralisme, a no ser que ja es disposi dels diners per fer-ho.
Llegir més...

Eines 2.0 - 24Symbols (El Spotify dels llibres).

divendres, 5 de novembre del 2010

Segons he pogut llegit a "Banda Ancha", abans de finals de 2010 esta previst que un grup d' enginyers espanyols, posin en marxa un servei que permetrà la lectura de llibres per la xarxa, de manera idèntic a com ho fa Spotify a l' hora d' escoltar música.

La millor manera de saber en que consisteix aquest servei, es visitar la web dels seus promotors, on s' exposen fins a deu raons per utilitzar-lo, de les que em ressaltaré algunes:

1.- Aquest nou servei de lectura no permet la descàrrega de fitxers, i per tant els drets d' autor queden salvaguardats, i com que al mateix temps queden registrades quines son les obres més accedides, els editors poden disposar d' un indicador força objectiu, per la distribució del que es recapti per aquest concepte.

2.- Permetrà la lectura gratuïta de llibres, a canvi d' acceptar rebre propaganda al accedir al servei, exactament com ho fa Spotify, una propaganda que segons els promotors no serà intrusiva en la lectura. També esta previst un sistema de pagament que elimina la propaganda. Es podrà accedir a aquest servei, des de ordinadors, Smartphones, ipods, book-readers i tota mena d' artefactes que permeten l' accés a Internet.

3.- Una aportació important, es que permetrà accedir a llibres, dels que per la seva poca probabilitat de venda, es difícil que s' en facin noves reedicions, al mateix temps que es redueixen d' una manera dràstica els costos de distribució.

Tot i que penso que es tracta d' un servei excel•lent, crec no serà fàcil que pugui substituir als llibres de tota la vida, al menys a curt termini.

Llegir més...

El ple municipal extraordinari del 2 de Novembre de 2010.

dimecres, 3 de novembre del 2010

Amb la assistència de 6 persones de públic, es va celebrar el ple extraordinari del 2 de Novembre d 2010, del que adjunto l' ordre del dia.

Un cop aprovat el calendari de festes pel 2011 per unanimitat, es varen debatre i aprovar les ordenances pel proper exercici.  La votació va ser de sis vots a favor dels regidors de ERC, els 3 vots vots en contra de PeM, i l' abstenció dels dos regidors de CiU.  Degut a la contenció de les puges proposada per l' equip de govern, bàsicament s' apuja el IBI de les finques rústiques i la taxa d' escombraries, el debat va ser més aviat escàs, i la major part del temps es va dedicar a decidir l' import d' una nova taxa proposada per CiU, que s' aplicarà als casaments que es celebrin al ajuntament, i en una comparativa presentada per PeM, sobre el cost del rebut de l' aigua respecte a altres municipis, al meu entendre poc argumentada per treure cap conclusió, ja que es parlava de rebuts amb consums diferents. Seguidament es va aprovar per unanimitat el calendari fiscal per el 2011.

Amb els sis vots a favor dels regidors de ERC, i els 5 en contra dels regidors dels altres dos grups, es va aprovar la contractació de dos crèdits previstos en el nou pla de sanejament. El tema del endeutament també es recurrent en cada ple, i en aquesta ocasió el debat tampoc va aportar cap novetat.

El debat sobre la nova taxa de clavegueram, va ser una repetició del que va haver-hi en el ple del 27 de setembre. En aquest ocasió va ser PeM qui va qüestionar el fet de cobrar per un servei, sense que s' hagi aprovat la adjudicació del mateix. L' alcalde va tornar a defensar que l' adjudicació va lligada a l' externalització del servei, i no a la prestació del mateix que actualment  fa el propi ajuntament, i que per tant la taxa era legal i raonable. El portaveu de CiU va tornar a anunciar que portarien un informe jurídic per demostrar que aquesta taxa no s' ajustava a la llei, anunci que ja havia fet en el ple del 27 de setembre. El portaveu de CIU també va comunicar que disposava d' un pressupost alternatiu, per donar aquest servei de clavegueram per la meitat del cost proposat per l' ajuntament. Desprès de que el secretari lamentés que no s' hagués presentat abans, es va acordar afegir aquest pressupost degudament signat  per l' empresa que el presenta al expedient, fet que permetrà comprovar que aquesta proposta cobreix el mateix nivell de servei que la sol•licitada per l' equip de govern.

Seguidament es va aprovar la adhesió al protocol de Col•laboració amb el Consell Comarcal, en matèria de protecció civil, i desprès es va procedir al sorteig dels membres de les meses per les eleccions al Parlament del proper 28 de Novembre, mitjançant un programa informàtic que garantia que la tria era totalment aleatòria.

El darrer punt del ordre del dia, feia referència a la aprovació del "plec de clàusules administratives per la segona fase del Torrental". Abans d' iniciar-se el debat i tal com marca la llei, l' alcalde va abandonar el ple, al ser persona afectada. Desprès de que PeM, en un lapsus força sorprenent, preguntes perquè aquesta segona fase no contemplava la recuperació del torrent, i que el regidor d' urbanisme aclarís que el motiu era que ja s' havia fet en la primera fase i que comptava amb el vist i plau de l' Agencia Catalana de l' Aigua, els regidors de CiU varen anunciar que hi havia un altre regidor del equip de govern, que tenia relació de parentesc de tercer grau amb algun dels propietaris, i que per tant tampoc podia participar en la votació. També va remarcar que veia una finalitat electoralista en aquesta proposta d' aprovació, ja que els propietaris encara no havien fet efectius els pagament de la primera fase, i que això inmplicava que no es podia començar la segona fase. Fnalment aquesta proposta no es va votar, però segur que tornarà a ser motiu de confrontació en els propers plens, en els que es tindrà que debatre el pressupost del proper exercici de 2011, on es tindran que consignar les partides corresponents. si es que es vol iniciar el projecte en el  proper exercici.
Llegir més...

El cànon digital espanyol es il•legal.

divendres, 22 d’octubre del 2010

El passat dijous 21 d' octubre, la UE va dictar sentencia declarant que a Espanya el cànon digital que es ve aplicant sobre tota mena de dispositius digitals es il•legal. A part de l' acció contant de molts col•lectius, la reclamació portada a Brussel•les per algunes empreses, ha estat l' element que a obligat a dictar sentencia.
Val a dir que Calldetenes també va fer la seva petita aportació, al aprovar en ple una moció en la que es denunciava la injustícia que representa aquesta llei per els particulars, les empreses i les institucions, al cobrar-los de manera indiscriminada i injusta, un impost que pretén retribuir els drets d' autor, però que en realitat va a parar a la SGAE, una societat que ha demostrat una voracitat sovint ridícula, recordeu sinó el cas de les barberies que posaven la ràdio, i una opacitat escandalosa en la distribució del que ha recaptat.
Tot i la sentencia que en certa manera ens iguala a altres països europees, i que allibera a les empreses i institucions de pagar aquest cànon, els usuaris particulars el tindrem que continuar pagant. Disposar d' una impressora connectada al ordinador on s' imprimeixen els treballs de l' escola o la reserva d' un hotel, d' una gravadora i uns DVD's on graven el vídeo de las darreres vacances, o d' una memòria USB on transportem els nostres arxius, continuarà sent un motiu per ser considerats pirates potencials, i s' ens continuarà obligant a pagar el cànon d' una manera preventiva, per un servei prestat per un autor desconegut, que molt probablement no farem servir mai, això si de propina i com a conseqüència de la sentencia, no ens apugen els imports.
Al llarg d' aquets anys son moltes les propostes que s' han fet per diferents col•lectius de retribuir els drets d' autor d' una altre manera, i abandonar el model actual totalment injust amb els ciutadans i segurament també amb els autors. Caldria que desprès de "congelar" la "Il-legal" llei actual, s' inicies un debat per assolir de manera ràpida, una llei que fos justa tan amb els autors com amb els ciutadans. Desprès de tants anys de debat, segur que els fonaments estan posats, i el que falta es voluntat política.
Encara que no sigui de la seva competència, els partits catalans no poden mirar cap un altre costat, i ara que estem davant d' unes eleccions al Parlament del nostre país, tindrien que prendre una posició clara sobre quin es el seu projecte en aquest camp.

Llegir més...

Blog Actión Day 2010 - L' aigua.

divendres, 15 d’octubre del 2010

Al igual que en anys anteriors, m' he animat a escriure alguna cosa al bloc en motiu del "Bloc Action Day" que des de l' any 2007 es celebra cada 15 d' octubre. Aquest dia , els blocaires de tot el mon que s' animen a participar en aquest acció, pengen en el seu bloc un escrit parlant sobre un mateix tema. Si l' any passat el tema escollit va ser el canvi climàtic, en aquesta ocasió el tema escollit ha estat "l' aigua".


Son molts els aspectes dels que es pot parlar sobre el tema de l' aigua. Des de les dificultats per aconseguir-la en molts llocs del mon, on l' aigua es escassa i amb problemes de salubritat, a les devastadores tempestes que destrueixen pobles sencers i de les que ens informen puntualment tots els mitjans informatius.

Es podria parlar també dels avanços tecnològics, dels sistemes de rec gota a gota, dels processos de dessalinització del aigua del mar, força de moda al nostre país desprès de la darrera sequera, o parlar dels avenços en aparells domèstics con rentaplats i rentadores, que els darrers anys n' han reduït molt el consum.

Es podria parlar de les campanyes de conscienciació, que demanen que s' incrementi l' us de difusors, que es tanqui la aixeta mentre ens raspallem les dents, que ens dutxem en lloc de banyar-nos, o que s' implantin mecanismes per la reutilització a les cisternes dels wàters, de les aigües procedents de dutxes, lavabos o rentadores, o podría parlar també de la reducció en el consum per habitant que hi ha hagut a Catalunya els darrers anys.

Per la zona on estem crec oportú fer també una referència, a la situació de contaminació per nitrats de les aigües subterrànies de Osona en general i de Calldetenes en particular, que diferents organitzacions i universitats venen denunciant des de fa anys, i que tenen l' origen en l' excessiva explotació porcina que hi ha a la comarca. La tecnologia permet un tractament adequat dels excedents de purins, convertint aquest residu que ara encara es un problema, en un benefici, i en una millora de les nostres aigües subterrànies, falta veure si som capaços d' implantar-ho correctament.
Llegir més...

Ple extraordinari del 8 d' octubre de 2010.

dissabte, 9 d’octubre del 2010

L' aprovació del expedient per iniciar les obres del nou institut, ha estat l' únic punt del ordre del dia d' aquest ple extraordinari, que ha comptat amb la presencia de 10 persones de públic.


 Desprès de debatre sobre algunes qüestions tècniques referents a si el nou institut tindria o no capacitat per una futura ampliació, si es complien les condicions sobre la distancia a línia elèctrica d' alta tensió que encara passa pel nostre municipi, i també sobre algunes qüestions econòmiques referents al costt total del projecte, aquest ha estat aprovat per unanimitat. La previsió per la finalització de les obres del nou institut, es a finals del anys 2011.
El punt més debatut ha estat sobre la composició de la taula de licitació, punt en el que tant PeM com CiU, han coincidit en demanar ser-hi presents, petició que ha estat desestimada per l' alcalde.

Al marge de la celebració del ple, al mati el departament de Política Territorial de la Generalitat, ha comunicat l' adjudicació de les obres de la variant de Calldetenes, per un import de 2,3 milions de euros. Tal com informa el 9 Nou en la seva edició digital, les obres començaran a inicis del 2011, i tenen un termini previst d' execució de 12 mesos.
Llegir més...

Ple ordinari del 27 de setembre de 2010

dimarts, 28 de setembre del 2010

Tal com estava previst, i amb l' assistència de nou persones de públic, es va celebrar ahir el ple ordinaris del tercer trimestre d' aquest 2010.


Desprès de l' aprovació de l' acta del ple anterior, es va passar revista a tot el seguit de decrets de l' alcaldia, i es fa fer un seguiment de les factures aprovades en aquest període.

Seguidament es va parlar de la creació del nou servei de clavegueram, en el que es va qüestionar per part del grup municipal de CiU, el fet de que ja s' estigues cobrant la taxa quan encara no s' havia escollit l' empresa que donaria aquest servei. L' alcalde va argumentar que el servei ja s' estava prestant per part de la brigada, i que per tant el cobrament era correcte. El cap de llista de CiU, va anunciar que continuarien insistint en el tema, un cop s' haguessin assessorat.

En el apartat de mocions, es va presentar una única moció per part del grup municipal de CiU, en la que demanava una vegada més,  una auditoria externa dels comptes municipals, una petició que no es nova, ja que l' han vingut fent al llarg de tota la legislatura. Demanaven també la creació d' una comissió per escollir els auditors i fer el seguiment de la mateixa, formada per un únic representant de cada grup polític. L' alcalde va comentar igual que en altres ocasions, que aquest servei ja el donava la diputació de manera gratuïta, i que considerava innecessària una despesa amb tota seguretat molt elevada. La moció va ser rebutjada per 6 vots en contra (ERC) i cinc a favor (CiU + PeM).

En el apartat de precs i preguntes, es varen comentar bàsicament temes del funcionament dels serveis municipals, de les que remarcaria la proposta de millora per part de PeM, de la gestió de la neteja dels dipòsits d' aigua que darrerament va provocar un tall en el subministrament, i també la proposta de CiU per un reforçament en el servei de recollida dels contenidors de vidre. El regidor del servei es va comprometre a incrementar la freqüència de buidat del contenidors, a o augmentar el número de punts de recollida.

Per part del públic, l' única pregunta va fer referència a quina era la situació de les obres de la variant. L' alcalde va respondre que el projecte seguia el seu curs, i per tant cal suposat que es tindrien que iniciar les obres a inicis del 2011, sense més endarreriments.
Llegir més...

Comparativa impostos 2010 - IAE.

divendres, 17 de setembre del 2010

En el escrit de fa dos anys, comentava que a l' hora de calcular aquest impost, per l' ajuntament només es tracta d' aplicar un factor corrector sobre una base que ja li bé calculada, i per tant, per veure la pressió contributiva que aplica cada ajuntament, podem partir d' un mateix import, i aplicar el factor de correcció decidit per cada un dels ajuntaments. Per fer la comparativa he agafat un import base de 600€.


Normalment els ajuntaments tenen dos conceptes correctors diferents, i s' en aplica un o altre, en funció de si l' activitat econòmica en qüestió, es porta a terme dintre o fora del cas urbá. Desconec el motiu de perquè Calldetenes fa servir tres escalats en lloc dels dos que fan servir la resta de municipis amb els que faig la comparació.

Podem comprovar en la gràfica que il•lustra el post, que la pressió per aquest concepte que aplica el nostre ajuntament en comparació als altres municipis, es poc mes o menys la mateixa que la que aplicava l' any 2008, tant a les activitats que es porten a terme dintre del casc urbà (rebuts-1),  com en les que es porten a terme en llocs més aprtats dl centre urbà. Aquest any 2010, Calldetenes es el segon municipi dels quatre, on es paga més per aquest concepte.

Les dades d' aquest impost de tots els municipis, es poden trobar en la web de la diputació.
Llegir més...

Comparativa impostos 2010 - Recollida de residus.

dimecres, 15 de setembre del 2010

Si en centrem en el que es paga per la recollida de residus en els habitatges aquest 2010, la tarifa que afecta a tots els veïns, Calldetenes es el municipi dels quatre que ha incrementat menys el rebut per aquest concepte respecte al 2008, com podem comprovar fent la comparació amb l' escrit del any 2008, tot i que continua sent el segon municipi més car. Es pot veure també, que l' import dels rebuts s' ha anat igualant entre els diferents municipis, exceptuant Sant Julia que encara s' ha destacat més com el municipi que més cobra per aquest concepte.

Cal suposar que tots el ajuntaments tendeixen a cobrir amb aquest impost, el cost real que suposa aquest servei, d' aquí segurament que el que es pagui tendeixi a igualar-se, però perquè la comparativa fos exhaustiva, caldria veure si hi han diferencies en el servei que rebem els veïns dels diferents pobles.

En les tarifes que no corresponent al habitatge, podem veure que hi ha una certa diversitat entre els quatre municipis, suposo que motivat per les particularitats de cada poble, donant-se situacions en les que per exemple, Calldetenes es on paguen menys les botigues que no son d' alimentació, mentre que es segon més car per les botigues d' alimentació. El que paguen els bars i restaurants, es difícil de comparar ja que las característiques que defineixen com aplicar aquest impost, no son idèntiques en els quatre municipis.

Les dades d' aquest impost de tots els municipis, es poden trobar en la web de la diputació,
Llegir més...

Comparativa impostos 2010 - El IVTM

dilluns, 13 de setembre del 2010


Poc es pot dir del impost sobre els vehicles de tracció mecànica, un impost senzill de calcular, ja que cada anys el que fan els ajuntaments, es decidir quin percentatge d' augment s' aplica sobre el que es va pagar l' any anterior.

Tal com era de preveure, el 20% d' augment que va aplicar Calldetenes l' any 2008 per l' exercici del 2009, el va situar com el municipi dels quatre que comparem, on els seus veïns pagaven més per aquest concepte, i ha continuat sent el més car el 2010, degut a que el darrer any tots els ajuntaments varen apostar per la contenció.

Si ja paguem més per aquest concepte que els municipis veïns d' una mida similar, semblaria raonable esperar, que aquest any no es produís cap increment en aquest impost.

Les dades d' aquest impost de tots els municipis, es poden trobar a la web de la diputació.
Llegir més...

Comparativa impostos 2010 - El IBI

dijous, 9 de setembre del 2010

El novembre de 2008 vaig publicar en aquest bloc, alguns escrits on comparava el que es pagava a Calldetenes per els principals impostos, amb els que pagaven municipis propers (Folgueroles, Sant Julia, Santa Eugènia),).  Durant el debat dels pressupostos d' aquell any, en els plens, butlletins i fòrums, es deien moltes coses que per mi no s' ajustaven a la realitat, i els escrits pretenien objectivar-ho. Ara que properament es tindran que aprovar els pressupostos pel proper 2011, m' ha semblat interessat repetir l' exercici.

El primer impost que vaig comparar fa dos anys, va ser en base el que s' havia recaptat en concepte de IBI de 2007, i per repetir l' exercici, m' ha semblat interessant fer-ho basant-me la imatge que encapçala aquest post, i que intenta explicar com ha evolucionat el IBI en els quatre municipis aquests dos anys. Igual que en el post de 2008, l' unitat que em sembla més objectiva per comparar, es el import del rebut mig (total recaptat/nº de rebuts), el que obliga a fer-ho amb dades del any anterior, ja que la recaptació d' aquest any, no es publicarà al cadastre fins la segona meitat de 2011.

Si ens fixem en el gràfic, veurem que l' any 2008 Folgueroles es va convertir en el municipi amb el rebut promig més alt. La raó tal com apuntava en el escrit d' aquell any, va ser que va entrar en vigor la revisió del cadastre, que va encarir aquest impost en aquell municipi tant per les finques urbanes, com per les rústiques com desprès veurem.

En la recaptació del any 2009, degut a la contenció de la resta de municipis i fins i tot de la revisió a la baixa per part de Folgueroles del IBI de les finques urbanes, Calldetenes es va convertir en el municipi on es paga més en concepte de IBI per aquest tipus de finques, i segurament el 2010 aquesta diferencia encara es va incrementar lleugerament, i per tant semblaria lògic que en el pressupost pel 2011, s' actues en conseqüència i que l' impost del IBI per finques urbanes no s' apuges, i mantenir una certa equivalencia amb els municipis veïns.

Si fem la mateixa comparativa per les finques rústiques, veurem en l' imatge de l' esquerra d' aquest paràgraf, que en aquest cas l' impost també va pujar de manera espectacular a Folgueroles a causa de l' actualització del cadastre, sense que en aquest cas l' any següent (2009) el revisessin a la baixa i fins i tot es va incrementar, cosa que em fa pensar que l' equip de govern de Folgueroles, va decidir que el increment aplicat a les finques rústiques era l' adequat.

Si exceptuem l' enorme increment produit a Folgueroles, en el altres tres municipis, els increments en els rebut de les finques rústiques al llarg dels tres exercicis  han estat mínimes o inexistents, i per sota del increments aplicats a les finques urbanes. Espero que aquesta comparativa, serveixi si més no com a reflexió.

Cal dir en el cas de les finques rústiques, que la unitat que he escollit per fer la comparativa es import/per hectàrea en lloc de import/rebut, ja que les superfícies de les finques poden ser molt diferents d' un municipi al altre, i per tant em sembla una unitat molt més objectiva. Afegiré també, que si algú vol comprovar la bondat del exercici o plantejar-ne un de nou, les dades les he tret de la web del cadastre, i per suposat les puc fer arribar a qui hi tingui interès. Com sempre qualsevol esmena o comentari, seran molt benvinguts.
Llegir més...

Les properes eleccions i la independència de Catalunya.

dilluns, 19 de juliol del 2010

Amb alguns veïns de Calldetenes, en especial amb alguns dels que varen treballar perquè el 13D es celebres el referèndum sobre la Independència , em debatut sovint sobre la situació que viu l' independentisme al nostre país, i per aquest motiu i per la proximitat de les eleccions, m' he animat a publicar aquest post.


L' enquesta de la Vanguardia de diumenge 18 juliol (?), em dona peu a parlar de les contradiccions que ens toca viure. L' enquesta confirma que l' independentisme a Catalunya creix d' una manera exponencial, i que per primera vegada els catalans que volen l' independència (47%)superen clarament als que es manifesten en contra (36% ).

Ja en el terreny purament electoral, l' enquesta també posa de manifest, que CiU pot arribar a tenir majoria absoluta, que el PP es mante, que el PSC, ICV i ERC, pateixen un fort retrocés, i que la resta de grups que s' estant gestant no aconseguiran entrar al Parlament. Es possible que les coses canviïn en els pocs mesos que falten per les eleccions, però de moment "així està el pati". Vistos aquests resultats podem concloure, que es pot donar el cas que en el moment de màxim desig independentista dels catalans, en el Parlament hi hagi menys representants que apostin per la independència, que en altres temps on aquest desig era molt menor.

La Independència de Catalunya, la regeneració política, i el càstig a ERC per haver fet president a un socialista, son els tres pilars sobre els que gira de manera genèrica el full de ruta de totes aquestes formacions independentistes minoritàries, jo al menys no he estat capaç de percebre'n d' altres. Tot i que semblen tant clars i diàfans els eixos de les seves propostes, els que lideren aquets grups son incapaços de posar-se d' acord i articular una candidatura única, que els permeti portar la seva veu al Parlament, debilitant encara més la força dels que volem la Independència.

No voldria tirar aigua al vi, però amb desinterès creixen per la política, amb una CiU provable guanyadora de les eleccions, que mai liderarà un procés cap a la independència i que seguirà jugant amb propostes ambigües, una ERC debilitada per passades lluites internes actualment superades i per actuacions no sempre ben explicades, i amb uns líders de nous grups independentistes incapaços de posar-se d' acord, potser perquè cada un d' ells vol la gloria d' haver portat al país a la independència, crec que ho tenim francament malament, i que difícilment aquest desig de independència dels catalans, es reflectirà en la composició del proper Parlament de Catalunya.
Llegir més...

Ple municipal extraordinari -17 de Juliol de 2010-

diumenge, 18 de juliol del 2010

El darrer ple abans de les vacances, es va celebrar ahir dissabte a les 8:30 del mati, amb la presencia de tots els regidors, i només tres persones de públic. El ple era important, ja que es tractava d' aprovar el nou pla de sanejament financer, i el tancament dels comptes de 2009.

El primer punt va tractar del nou pla de sanejament financer elaborat per la diputació. Un cop exposat el pla per part del secretari, i les causes que han motivat aquest nou pla, el portaveu de CiU va manifestar que hi votarien en contra, argumentant el poc detall del mateix en el ús que es faria dels diners, i en la hipoteca que representava per futurs alcaldes un préstec de un milió de € a vint anys, un préstec que es la base del pla. PeM també va manifestar que votaria en contra, recolzant-se en els arguments aportats per CiU i demanant novament una auditoria externa.

La sorpresa va arribar quan el regidor del equip de govern Marius Valls, va manifestar que ell també votaria en contra, argumentant que el pla era incomplert ja que no explicava quines havien estat les causes de que no es complís el pla anterior. Desprès de que l' alcalde l' acuses de fer-ho per protagonisme i per voler "sortir a la foto", i que el secretari li expliques que el pla es podia aprovar provisionalment recollint la modificació que acabava de proposar, i li fes notar que degut als canvis en la legislació, el proper any no es podria demanar el préstec proposat , i per tant no es podria fer frontals pagaments, en Marius va canviar el seu vot i el pla es va aprovar amb 6 vots a favor del equip de equip de govern i 5 en contra.

Seguidament i pel mateix resultat de 6 vots a favor i 5 en contra, es va aprovar el tancament de comptes del 2009. Els arguments dels grups de la oposició per votar en contra de l' aprovació, varen ser poc més o menys els mateixos de cada any. Al meu entendre el problema principal es la falta de confiança dels regidors de CiU i PeM en la manera de fer del equip govern, desconfiança que segurament també es a la inversa, de manera que les raons tècniques sempre acaben en un segon pla.

Seguidament es va aprovar l' acceptació d' una subvenció pel funcionament de la llar d' infants, i la aprovació de les festes locals, en aquests dos casos per unanimitat. Sortosament l' acceptació de subvencions no sol generar discrepàncies.

Finalment els regidors dels tres grups municipals, atenent a la petició que els havia fet "Calldetenes Decideix" promotora del referèndum sobre la independència del 13D, varen presentar i aprovar de forma unitària, una moció que "insta al Parlament de Catalunya a endegar un procés democràtic, per tal de que Catalunya assoleixi la seva independència nacional". Adjunto l' enllaç a la moció.
Llegir més...

Eines web 2.0 - Presentacions digitals (Slideshare).

dijous, 10 de juny del 2010


Un servei 2.0 molt similar als Issuu que comentava fa uns dies, i que tot i portar alguns anys en funcionament crec que no es excessivament conegut, es l' anomenat "Slideshare". Es tracta d' un servei pensat per compartir a la xarxa tota mena de presentacions.

Les principals diferencies amb Issuu, son que aquest servei permet pujar a la xarxa no únicament arxius en format .pdf, sinó que també permet altres tipus d' arxius (word, excel, Powerpoints etc..), i que quan si accedeix els mostra en forma de "presentació", en lloc del format revista.

La possibilitat d' enganxar les presentacions a una web o a un bloc, d' enviar-les per correu electrònic, de compartir-les a la majoria de xarxes socials com Facebook o Twiter, son altres característiques d' aquest servei. També permet pujar vídeos de fins a 500 mb. i administrar si volem que les presentacions puguin ser descarregades pels que ens visiten.

Per provar aquest servei, desprès de crear el compte per poder accedir-hi,  he pujat un arxiu .pdf amb fotografies de l' estrena de "Penombres" de l' Espardenya Teatre, i posteriorment l' he compartit al Facebook sense cap mena inconvenient.

En la mateixa web de Slideshare, podem trobar molts exemples de la seva utilitat. Entitats com l'Escolia de Montserrat, algunes escoles com les de Gurb, també botigues de moda o algun petit quiosc, i ajuntaments com el de Taradell ja fa un parell d' anys, o el de Hospitalet més recentment per presentar el seu pressupost del 2010, s' han recolzat en aquest servei.
Llegir més...

Eines web 2.0 - Els arxius amb extensió ".pdf."

dilluns, 7 de juny del 2010


Parlar d' arxius .PDF o dels programes que els creen, no es parlar pròpiament d' eines 2.0, però si ho faig es perquè son molts els serveis web 2.0 que gestionen aquesta mena arxius, i poden tenir molta utilitat les eines que ens permeten crear-los. Els .PDF son un tipus d' arxiu que per les seves propietats, amb el temps s' ha convertit en un standard en la publicació i el intercanvi d' informació.


En ocasions resulta imprescindible obtenir aquest tipus d' arxius, i per fer-ho existeixen molts programes gratuïts, que de manera senzilla ens donen aquesta funcionalitat. Els més habituals, son programes que un cop instal•lats en el nostre ordinador, es comporten com si disposéssim d' una impressora més. Quan volem obtenir un arxiu ".pdf", només cal donar des de l' aplicació que estiguem treballant, una ordre d' imprimir el document per aquesta impressora virtual, i donar un nom al arxiu .pdf que resulta d' aquesta operació. Podeu trobar molts d' aquest programes en aquest enllaç a la web de Softonic.

Catàlegs de productes, revistes, estudis i tota mena de documentació, es poden guardar en aquest format que ens facilita la seva distribució per Internet. Per il•lustrar-ho adjunto un enllaç a un arxiu .pdf, obtingut a partir de la pàgina principal de la web del ajuntament.
Llegir més...

Per fi arriba la variant de Calldetenes !!

dimarts, 25 de maig del 2010

Desprès d' anys de parlar-ne, i de que els veïns ho veiéssim com un llarg túnel al que no es veu el final, aquest mati el Departament de Política Territorial i Obres Publiques (DPTOP) , han iniciat el procés per la construcció de la variant de Calldetenes, publicant en el DOGC l' anunci de la licitació de les obres per un import de 3 milions d' euros.


Tal com es pot llegir en la nota de premsa de la Generalitat, esta previst que els treballs s' adjudiquin durant el tercer trimestre d' aquest 2010, i que les obres comencin a inicis del 2011, amb una durada prevista de 12 mesos.

Parlem d' una obra molt esperada, que permetrà canviar la fesomia i la qualitat de vida de Calldetenes. Gràcies a aquesta obra, el poble deixarà d' estar dividit en dos, per l' elevat nº de vehicles que passen obligatòriament per carrer Gran, i es posarà fi a tot el seguit de problemes que aquest trànsit ens ocasiona, permetent al mateix temps la reordenació del municipi, de la que tant es va parlar en els treballs del POUM, i que cal suposar que l' ajuntament està elaborant.

No hi ha dubte que es una bona noticia per Calldetenes.
Llegir més...

La planta de tractament de residus no es farà a Calldetenes.

dilluns, 24 de maig del 2010


Segons informa el 9 Nou a la primera plana de l' edició d' avui, la planta de minimització de residus que ha estat motiu de debat durant uns dies, definitivament no es farà a Calldetenes.

De les dues alternatives presentades, tot apunta a que l' escollida serà la presentada per CEPSA, que proposa fer la planta al costat mateix del abocador d' Oris, destí final de les deixalles, un cop tractades a la planta.

Tot i que en l' informació del 9 Nou no es dona per segur, que el director del consorci per la gestió de residus, i en mateix alcalde de Calldetenes informin públicament en aquest sentit, fa pensar que la decisió es definitiva, i que aquesta proposta que podia tornar a convertir el poble en un polvorí, ha arribat al seu final.

Si els aspectes positius de la proposta de la planta, eren els ingressos que podia generar per l' ajuntament, i els pocs o molts llocs de treball que es poguessin crear, potser cal canalitzar aquestes inquietuds com ho ha fet Federació de Municipis de Catalunya, que aquest cap de setmana ha portat a Madrid a quaranta alcaldes catalans, a explicar els avantatges de que les industries s' instal•lin en seu territori. Probablement a petita escala, es podrien aprofitat aquesta mena d' experiències.
Llegir més...

Ple municipal extraordinari del 19 de Maig.

dijous, 20 de maig del 2010


Amb la presencia d' onze persones com a públic, ahir es va celebrar un ple extraordinari amb només dos punts al ordre del dia.


El primer punt, proposava l' aprovació prèvia d' un projecte per la construcció d' una planta de tractament de residus, en el terme municipal de Calldetenes. Es tracta d' un projecte molt dificultós per qualsevol municipi que decideixi portar-ho a terme, i que com tot gran projecte té inconvenients i avantatges pel municipi.

La memòria del projecte, preveu construir la planta en un espai de 32.000 metres quadrats, situats a tocar de la ruta dels molins. La dimensió prevista per aquesta planta, encabida en un terme municipal petit com el nostre de només 5,8 kilòmetres quadrats, i la seva ubicació a pocs metres d' un dels pocs bens naturals que ens queda al municipi, varen ser els primers inconvenients aportats al debat. El risc de pudors i els inconvenients generats pel transport dels residus fins a la planta, varen completar la llista.

Com a aspectes positius del projecte, es varen comentar els ingressos generats per la llicencia d' obres, i els ingressos anuals derivats de l' activitat de la planta, que l' alcalde va quantificar en uns 30.000 € anuals. També es va aportar al debat, els possibles llocs de treball que podria representar la seva construcció, aportació que va ser motiu de discrepancia, pel que fa al nº real de llocs que pot requerir pel seu funcionament, una planta moderna i probablement mot automatitzada.

Finalment es va acordar deixar l' aprovació en suspens i visitar una planta en funcionament, per tal de tenir un coneixement més detallat del que representa una planta d' aquestes característiques. Penso que donar-se un temps per reflexionar i concretar molt més el projecte, va ser una decisió encertada.

Crec que es lloable i necessari, procurar que es creïn llocs de treball per la gent del poble, i que cal que tots els grups municipals facin esforços en aquesta direcció, igual que convindria ja que en motiu d' aquest projecte s' en parla, que miressin de resoldre altres problemes de pudors que ja patim actualment, però l' hipoteca de futur que representa una obra com aquesta, tant pel seu impacte mediambiental, com pels inconvenients que segur que genera la seva activitat, i també per la incertesa de quina serà la seva evolució d' aquí uns anys, penso que aquesta obra no es tindria que fer. En tot cas si al final es decideix fer-la, cal que sigui amb el consens d' una amplia majoria, tal com va plantejar el regidor d' urbanisme.

L`altre punt del ordre del dia, feia referència a la validació del tex refós del pla parcial de les Adoberies Est Industrial, i va ser aprovat sense que hi hagués cap debat.
Llegir més...

17 de maig, dia mundial de la Societat de la informació.

dissabte, 15 de maig del 2010


Comentava en el post de fa un any en motiu del la celebració del dia de Internet, celebració que té lloc cada disset de maig, que a la Wiquipèdia es pot trobar l' explicació del origen d' aquesta commemoració, una commemoració iniciada l' any 2005.

Les noves tecnologies son cada vegada més senzilles de fer servir, i els continuats programes de difusió i d' ajudes dels darrers anys, fan que cada vegada siguin més presents en més àmbits de les nostres vides. Aquest fet crec que justifica plenament, que al igual que passa en molts altres aspectes, Internet tingui un dia a l' any destinat a reflexionar sobre el que ens aporta i el que ens pot aportar.

L' organització d' aquesta jornada, disposa d' una pàgina web on recull part dels actes que està previst celebrar. Per alguna raó alguns dels que tinc coneixement que es celebren a Catalunya, no els he trobat en aquesta pàgina web, tot i que ni ha de 23 països.

Val a dir també, que trobo lamentable el tractament que es fa en aquesta pàgina dels idiomes diferents al castellà. Si es selecciona una pàgina en un altre idioma, el poti-poti que apareix en algunes pantalles, es digna d' una "menció especial" en la seva secció de premis, ja que una part de les opcions no s' han traduït, i es presenten en castellà o senzillament no es presenten.

Per últim remarcar que La Fundació Puntcat, aprofita la celebració del dia de Internet per presentar tres projectes, dirigits a potencia l' ús i la presencia del català a la xarxa. Simplificar al màxim la reserva de dominis, potenciar la navegació en català, i destinar una part dels recursos a finançar projectes que potenciïn la Societat del Coneixement i l' ús d' Internet, son tres projectes mereixedors de ser coneguts i recolzats.

Aquest escrit, i també el fet de penjar en el bloc el giny de la Fundació Puncat, volen ser una petita aportació a la jornada, i també una contribució a la presencia del català a Internet.
Llegir més...

Eines web 2.0 - Publicacions digitals (Issuu, Scribd)

dimecres, 12 de maig del 2010

Un altre tipus de serveis que ens podem trobar a l' anomenada web 2.0, i que ens ofereixen de manera gratuïta algunes webs, son els que ens permeten publicar a Internet, revistes, catàlegs i butlletins de tota mena, amb un format força elegant i semblant al de una revista tradicional.

El mecanisme es tant senzill, com identificar-nos en el servei seleccionat, i pujar (upload) en format PDF, la revista que volem publicar, i un cop escollides algunes opcions de presentació, posar-la a disposició dels visitants de la nostre pàgina web, Alguns serveis d' aquestes característiques que he utilitzat, i que em permeten donar fe de la seva facilitat d' ús, son el Issuu i el Scribd.

El passat setembre vaig penjar en aquest bloc el programa de la festa major, i avui he repetit el procés amb la darrer butlletí informatiu que va publicar l' ajuntament el passat mes de gener. L' objectiu era veure si oferia noves prestacions, i al mateix temps tornar a comprovar la disponibilitat i la facilitat d' ús d' aquestes eines El resultat el podeu veure durant uns dies al costat dret d' aquest bloc a la part alta.

Una facilitat addicional que aquestes eines ofereixen, es compartir la publicació que em creat a diferents xarxes socials com el Facebook o el Twitter i d' aquesta manera poder aprofitar les facilitats de difusió vírica que ens ofereixen.

Ja en el àmbit local, revistes com L' Espiga o butlletins com els que editen l' ajuntament o els grups municipals, son clars candidats a fer ús d' aquesta mena de serveis. De la mateixa manera, els catàlegs de productes i serveis d' empreses i comerços, es poden posar fàcilment a la xarxa fent servir aquesta tecnologia, que a part d' enganxar el que publiquem a la nostre pàgina web, ens facilita la seva difusió a les xarxes socials.
Llegir més...

Reflexions sobre la política informativa municipal.

divendres, 7 de maig del 2010


Amb aquest escrit recupero el fil del que en altres ocasions ja he considerat, mancances del nostre ajuntament en el moment d' informar adequadament als veïns.

La web municipal informa d' una manera força puntual i efectiva de tot el que es fa al municipi, i si això hi afegim l' enviament setmanal del butlletí electrònic, i la publicació cada 3 o 4 mesos del butlletí informatiu municipal en format de revista, podríem concloure que en el aspecte d' estar ben informats, s' ha fet un salt qualitatiu important respecte a altres legislatures. Tot i així penso que hi ha un seguit d' aspectes, en general fàcils de resoldre, a les que caldria donar una pensada per intentar de millorar-les.

Un primer aspecte es que les actes dels plens es publiquin en temps un temps raonable, ni que sigui com a provisional. Durant un període de temps així es va fer, però lamentablement s' ha abandonat i s' ha substituït per un petit resum on es remarquen només alguns aspectes del que ha estat el ple. En alguna ocasió he comentat, quer fins i tot es podria ser més agosarat i a més a més de les actes dels plens, es podria fer una gravació en vídeo i publicar-la, en un intent d' acostar l' activitat municipal a tots els veïns. Alguns ajuntaments han fet accions en aquesta direcció, com per exemple el de Pamplona que va començar a fer-ho l' any 2006, o el de Palamós que actualment també ho esta fent. Personalment espero que en un moment o altre sigui obligatori, ara que el cost de portar-ho a terme es mínim.

Un segon punt que crec desitjable atendre, seria la petició dels grups de la oposició de que es reservi en el butlletí municipal, un espai a tots els grups presents al ajuntament incloent el del equip de govern, per tal de que puguin fer les seves aportacions i trametre les seves opinions. Es podria per exemple, assignar mitja plana per regidor. Tan si es obligatori per llei com no, crec que seria una altre manera d' apropar als veïns les opinions i les principals prioritats dels representants municipals, fomentant al mateix temps la participació.

Un tercer aspecte que ha estat motiu freqüent de queixes, es la dificultat que hi ha per part del' ajuntament, per donar resposta d' una manera formal a les peticions d' informació o a les queixes. Ja no parlo dels grups de l' oposició que en ocasions s' en han queixat als plens, sinó de les peticions dels mateixos veïns. Aquest problema del que s' en queixen bastants veïns, i que sovint s' excusa en una falta de temps i recursos, en realitat es degut a una falta de convenciment personal i de voluntat de servei. una voluntat que ja tindria que estar assumida per tots els membres del ajuntament, tant si son empleats com els regidors. Sigui quin sigui el canal d' entrada de la petició (telèfon, Internet registre etc..), donar-hi una resposta ràpida i adequada, es part del servei i per tant una obligació.

Per últim un tema del que penso que hi ha falta de informació, es tot el que fa referència al POUM. S' ha anunciat en diferents ocasions, que en algun moment s' informaria dels treballs que s' han estat fent, cosa que de moment que jo sàpiga no s' ha produït, i de la que en els darrers plens tampoc s' en ha parlat. En atenció a tots els veïns, en especial als que varen participar en les diferents sessions, caldria que s' expliques que s' esta fent i que es pensa fer, en la planificació del que te ser Calldetenes.

Penso que tots son temes que no costen diners, i per tant de bon revisar en moments de crisi. En general es tracta de qüestions que depenen bàsicament de la bona voluntat de portar-les a terme.
Llegir més...

Eines Web 2.0 - La tecnologia RSS i el Viigo.

dilluns, 3 de maig del 2010


El novembre de 2007 penjava per primera vegada en aquest bloc, un escrit on parlava de les bondats de la tecnologia RSS. Posteriorment a finals de 2009, vaig fer un parell de comentaris més, en motiu de que la nova web municipal l' incorporava entre els seus serveis.

Per qui no la conegui, diré que tota mena de webs i de blocs fan servir aquesta tecnologia, que permet un cop ens hem subscrit a la web que volem seguir, rebre informació en el mateix moment que es publica, sense que nosaltres hàgim d' interactuar per obtenir-la.

Per subscriure's al RSS d' una web , no fa falta donar cap mena de dada personal, només cal disposar d' un programa capaç de consultar les webs escollides, i indicar-li quina informació volem recuperar i de quina web, a partir d' aquest moment to el procés es automàtic.

A part de programes específics que fan aquesta funció, els clients de correu com el Outlook o el Thunderbird també l' incorporen, i els navegadors com el Explorer o el Chrome, disposen de multitud de ginys per facilitar aquesta tasca. Els darrers anys aquesta funcionalitat, com moltes altres, s' ha incorporat als telèfons mòbils, amb programes com el Viigo, que si be es específic per terminals Blackberry, segur que n' existeixen de semblants en totes les plataformes (Iphone, mòbils etc..).

El funcionament del Viigo i dels programes que s' hi assemblen, es el mateix que el dels clients tradicionals, amb la diferencia de que cal donar-se d' alta en el servei via una pàgina web, que serà l' encarregada de recollir la informació de les diferents fonts seleccionades, i que ens permet especificar les pàgines RSS que volem seguir, d' una manera més àgil que si ho fem des de el mòbil. El servei es gratuït i un cop tinguem el programa client instal•lat en el mòbil, aquest es cuidarà de fer-nos arribar de manera automàtica tota la informació.

Diaris, blocs, organismes públics i ajuntaments, i tota mena de pàgines web, ofereixen la possibilitat d' adherir-se a aquest servei, i disposar de noticies de premsa, convocatòries de feina, subvencions i ajuts que pugui oferir l' administració, i estar puntualment informats de la celebració de tota mena d' activitats, d' una manera automàtica.

Aprofito aquest escrit per felicitar als administradors de la pàgina web del Punt de treball de Calldetenes, pel que considero una magnifica iniciativa en aquest moments. En refereixo a la pàgina que han posat a disposició dels veïns i de les empreses, amb ofertes i demandes de llocs de treball. Al mateix temps els proposo que si poden, incorporin la tecnologia RSS a la seva pàgina, per tal de donar el màxim de difusió a la seva oferta. Seria un altre exemple d' un bon ús d' aquesta tecnologia.

Personalment el RSS es una de les facilitats que en faig més ús, pel gran volum d' informació a que et dona accés sense que jo hagi de fer res. El problema pot sorgir quan ens hem apuntat masses fonts, i no disposem de temps per digerir tot el que rebem.
Llegir més...

Ja ens repartim les medalles ? (Font d' en Titus - Maig 2010 V.4)

dissabte, 1 de maig del 2010


El sol fet de que el 9 Nou publiqui que el conflicte de la Font d' en Titus ha entrat en una altre dinàmica, ha sigut suficient perquè el portaveu de CiU de Calldetenes s' afanyi a publicar al seu fòrum un escrit força contradictori, on desprès de dir que no s' han de penjar medalles a ningú, s' afanya a demanar un reconeixement a la seva tasca en aquest conflicte, i ho aprofita per fer un petit míting electoral. Ja se que aquest fet es habitual en la política dels partits, però no es el millor pels interessos de Calldetenes, ni tampoc per la solució definitiva del conflicte.

En seu escrit el portaveu de CiU, fa un relat d' alguns fets que poc tenen a veure en el que ha passat, i com haurà pogut comprovar qui hagi llegit els tres escrits anteriors, suposant que algú hagi tingut la paciència de llegir-los, estic totalment d' acord amb " el que li va dir per correu algun membre afí a ERC", de que han tingut i estan tenint una actitud partidista. Val a dir que jo era al ple del 29 de gener, i que pel fet de que considero que es un dels temes importants que Calldetenes té sobre la taula, he seguit amb molta atenció totes les noticies que parlaven d' aquest problema.

Sense voler recular als orígens del conflicte en busca de responsabilitats, sembla que desprès de la sentencia del Tribunal Suprem, hi ha unanimitat en el perquè els dos ajuntaments estem ficats en aquest merder. El notable fracàs del que varen gestionar les lleis (en plural) que tenien que regular la segregació, fa que fins i tot l' alcalde de Sant Julia, es mostri disposat a portar a la Generalitat als tribunals, si la solució no es satisfactòria als seus interessos. Aquest fet mai ha estat reconegut pel grup de CiU de Calldetenes, en una actitud clarament partidista.

El canvi de rumb d' aquest conflicte, comença tal com diu en Marc en el ple del 29 de gener, quan el regidor Marius Valls proposa fer un nou intent de negociació amb l' ajuntament de Sant Julia. Davant aquest fet acceptat en principi pels regidors de PeM, els regidors de CiU s' hi mostren reticents, ja que consideren que degut a la proximitat de les eleccions, serà inútil intentar-ho (manifestació d' en Josep Brachs). Personalment penso que el fet de que els altres dos grups sembla que hi estiguin d' acord, es el que arrossega als regidors de CiU a donar-hi suport.

Durant el debat i davant els dubtes dels regidors de CiU a creure 's les explicacions del alcalde, de com s' havien desenvolupat les negociacions al llarg del temps, aquest els proposa una reunió amb el director general de política local (DGPL), per tal de que els expliqui en persona com es varen desenvolupar les darreres negociacions.

En la reunió amb el DGPL, aquest manifesta clarament que qui va trencar les negociacions desprès de moltes reunions , va ser l' alcalde de Sant Julià. També va manifestar que el seu departament no estava disposat ni a perdre el temps, ni a gastar recursos inultilment, i per tant només tornaria a fer de mitjancer , si l' alcalde de Sant Juli¡à es comprometia a negociar d' una manera seriosa. Adjunto de nou l' enllaç a la noticia amb els talls de video i audio de les declaracions del sr. Bassaganya.

Aquestes declaracions del director general de l' administració local, varen posar en evidencia que qui va trencar les negociacions va ser l' alcalde de Sant Julià, i el fet de que això sortís a la llum pública, va ser al meu entendre la verdadera causa del canvi experimentat en les negociacions.

Aquestes mateixes declaracions degudament tretes de context, son aprofitades al llarg de les darreres setmanes pel portaveu de CiU de Calldetenes, per acusar en el mitjans de comunicació (fòrums, 9 TV, etc..) al DGPL d' abandonament de les seves funcions, quan de fet ja estava mantenint contactes amb l' alcalde de Sant Julia des de el dia 12 d' Abril. Crec que novament el portaveu de CiU, ha posat els interessos del seu grup per davant dels interessos de Calldetenes.

Només s' intueix que pugui haver-hi una solució del conflicte, i el portaveu de CiU deixa de banda la DGPL sense fer el més mínim reconeixement a la seva tasca, i corre a atribuir-se en el seu escrit, on per cert diu que no s' han de repartir medalles, bona part del mèrits d' una hipotètica solució del conflicte que encara esta per arribar, i a cantar les excel•lències del seu grup i de la seva teòrica capacitat de governar. Es o no una actuació partidista i electoralista ?. Si hi ha hagut un canvi d' expectatives en la solució del conflicte, penso que es gràcies a la DGPL que el grup de CiU tant han criticat, per posar en evidencia qui encallava el procés.

Segurament al larg dels anys les denuncies al jutjat han estat excessives, i que en un conflicte que fa 15 anys que dura a tothom se li poden buscar les pessigolles. Estic d' acord en que no es el moment de buscar culpables i mirar de posar-hi un punt i final raonable per tots, però tinc clar que tampoc es el moment, quan encara el conflicte segueix sense esta solucionat, de corre treure pit i a atribuir-se els mèrits, i a criticar a la premsa per parlar poc de la seva "aportació". Es el moment de parlar més que mai, amb el màxim de transparència i bona voluntat.

Aclariment: No poso l' enllaç al vídeo de l' entrevista al angle obert , perquè no l' he localitzat en els recursos digitals del 9 TV. Es probable que el si li demaneu al portaveu de CiU en disposi d' una copia.
Llegir més...

El conflicte de la Font d' en Titus - abril de 2010 (3).

dilluns, 26 d’abril del 2010


El diumenge al vespre vaig veure la repetició del programa “angle obert” del passat dimarts, en el que s’ entrevistava al portaveu de CiU de Calldetenes. Durant l’ entrevista l’ esmentat portaveu, va acusar novament al departament d' administració local de la Generalitat, de abandonament de les seves funcions en el tema del conflicte de la Font d' en Titus, opinió de la que ja vaig discrepar en el meu escrit anterior.

Crec convenient comentar, que el passat dia 12 d’ abril, el dia següent de la meva resposta en aquest bloc al portaveu de CiU, el sr. Carles Bassaganya va anunciar en el Twitter, que aquella mateixa tarda tenia una reunió a Sant Julià de Vilatorta amb l’ alcalde d’ aquesta població. Degut a la proximitat de la reunió que va mantenir a Calldetenes amb regidors dels dos ajuntaments, es pot suposar tot i que en el Twitter no ho anunciava, que era per parlar del conflicte de la Font d’ en Titus, en tot cas es més que provable que figurés en l' agenda. Crec que aquest fet reafirma la poca consistència de les acusacions del portaveu de CiU, unes declaracions que suposo que fa en nom del seu grup.

El fet de que s’ intenti centrar el debat i tota la responsabilitat en els càrrecs de la Generalitat actuals, sense la més mínima referència a la mala gestió dels responsables de promoure les lleis que ens varen ficar ambdós municipis en aquest embolic, que tampoc no es faci cap referència a la posició de no negociar del alcalde de Sant Julià, i que no es porti a terme cap actuació per intentar un canvi en la seva posició, em fa pensar que en aquest cas el grup de CiU posa els interessos de partit per davant dels interessos de Calldetenes.

Sovint s’ ha defensat que per poder saber el perquè d' algunes actuacions politiques, cal analitzar qui surt beneficiat. Si apliquem aquesta lògica a aquest conflicte, es pot arribar fàcilment a la conclusió de que els beneficiats de que el conflicte s’ allargui, son per una banda l’ ajuntament de Sant Julià que retarda un pagament que ara per ara, a diferencia del que s’ afirmava fa uns mesos (abans de la darrera sentencia del Tribunal Suprem), sembla assumit per tothom que un moment o altre tindrà que fer efectiu.

L’ altre grup que es pot dir que en surt beneficiat politicament, es el grup de CiU de Calldetenes, ja que pot continuar criticant als responsables de ERC de la Generalitat, al equip de govern de Calldetenes, i al mateix temps deixa per una futura legislatura una hipotètica solució. Una legislatura en la que es provable que la responsabilitat de l’ administració local deixi d’ estar en mas de ERC i passi a mans de CiU, i que pot permetre presentar els que varen ocasionar el problema, com els que l’ han solucionat. Caldrà veure si amb aquesta manera de fer, els interessos de Calldetenes no en surten encara més malmesos.
Llegir més...

Eines Web 2.0 - Live Meeting i altres serveis semblants

dissabte, 24 d’abril del 2010


En el mon empresarial i probablement també en altres àmbits, cada vegada es més freqüent l' us d' eines que permeten treballar de manera conjunta, a grups de treball situats en ubicacions distants, eines que també s' utilitzen per fer formació i presentacions.

Una d' aquestes eines es el LiveMeeting, que sota el control d' un administrador de la sessió, dona servei de vídeo conferencia, i sobretot la possibilitat de compartir documents (Word, Excel etc..), amb la possibilitat de actualitzar-los simultàniament des de qualsevol punt. També permet gravar tota la sessió, i distribuir-la als interessats o penjar-la a Internet.

Tot i que es tracta d' un servei pensat per les empreses, te aplicació en molts altres àmbits com poden ser tota mena de presentacions, xerrades i per suposat sessions de formació, on son perfectament aplicables les raons que en justifiquen l' ús. En el cas de Live Meeting, s' ofereix una versió professional que permet connectar fins a 1.250 persones, o millor dit punts de treball ja que davant d' un ordinador pot haver-hi més d' una persona. També existeix una versió reduïda que permet la connexió de fins a 15 punts. L' únic requisit es que el convocant de la conferencia tingui contractat el servei, i els convidats, que no necessiten contractar res, tinguin instal•lat el programa Live Meeting en el seu ordinador.

Existeixen altres serveis d' aquest mateix estil amb prestacions molt semblants, com per exemple el que ofereix DimDim. Aquest servei no requereix instal•lar res en el ordinador, ja que funciona des de qualsevol navegador tal com es pot comprovar en la seva pàgina web.

Fa pocs dies vaig assistir a una presentació sobre xarxes socials utilitzant aquest servei, i el resultat pel que fa a la qualitat tecnològica de la mateixa va ser molt satisfactori, tant pel que fa a la qualitat del àudio, com a l' actualització de la presentació a la pantalla, a mesura que el ponent anava fent la seva exposició.

Els costos d' aquest serveis son francament raonables, i sense cap mena de dubte representen estalvis importats per qui en te necessitat, i al mateix temps amplien les possibilitats tant a nivell d' oferta com a nivell d' assistència, ja que eviten els desplaçaments tant de públic com de ponents, a vegades a grans distancies. Per aquestes raons, entenc que d' una manera semblant a les xarxes socials, el seu ús s' anirà estenent i cada vegada hi haurà més actes que en faran ús.

Per posar un exemple on penso que s' en podria fer ús, faré referencia a un esdeveniment proper de caire tecnològic. La xarxa Punt Tic de la Generalitat de Catalunya, presenta a Barcelona el proper 28 d' abril, una nova plataforma web anomenada MapaTic.cat, un acte d' uns 45 minuts de durada, i al que podria assistir molta més gent, si s' utilitzessin eines com les comentades.
Llegir més...

Eines Web 2.0 - El Twitter.

dimarts, 13 d’abril del 2010


El Twitter es una de les eines 2.0 amb més creixement, pel que fa al número d' usuaris que darrerament es decideixen a utilitzar-la. Es tracta d' una eina que permet enviar missatges curts ( d' un màxim de 140 caràcters), a grups de persones que s' han donat s' alta en el servei, y que estan relacionades d' una manera similar a la resta de xarxes social com per exemple el Facebook.

En definitiva el Twitter no deixa de ser una xarxa social, on cada usuari pot ser decidir de quins altres usuaris es fa "seguidor", de manera que quan algun d' aquest envia un missatge, els usuaris que el segueixen se n'assabenten de manera immediata. D'aquesta manera tant simple es pot establir comunicació amb la gent que ens interessi.

La limitació de que els missatges puguin ser de com a màxim de 140 caràcters, obliga a una certa concreció en qui crea el missatge, i el fa ideal per enviar informacions de manera molt concreta, encara que per suposat el missatge pot contenir enllaços a altres informacions, on es pot entrar al detall del que es vol explicar. El nom del servei significa "piulada", precisament perquè el que es vulgui comunicar, té que ser tant curt com la "piulada" d' un ocell.

No resulta fàcil trobar una utilitat a aquest servei, sobretot al començament, però el fet de que des d' un telèfon mòbil, existeixen moltes eines perquè això sigui possible, es pugui comunicar alguna cosa, a tot un conjunt de persones d' una manera tant immediata i concreta, no deixa de tenir el seu interès.

Un exemple molt pràctic del que es pot aconseguir amb el Twitter, es el que han construit alguns usuaris dels trens de rodalies, i que recentment ha estat comentat en molts mitjans de comunicació. Es tracta en concret de la pagina web Rodalies.info, una pàgina en la que els usuaris informen en temps real, de totes les incidències que es troben a la xarxa de trens. Tal com comenta avui la Vanguardia el sistema es tant efectiu, que supera àmpliament els sistemes de comunicació oficial, ja que la font que dona l' informació es el mateix usuari a peu de via.

Hi ha mitjans de comunicació, que utilitzen el Twitter per informar en temps real del plens municipal o altres esdeveniments, consellers de la Generalitat que informen del desenvolupament dels plens, i esportistes i altres personatges públics, que informen de les seves activitats en temps reaL

En definitiva es tracta d' un mitja de comunicació més, que no te perquè substituir res, i que ve a oferir un nou ventall de possibilitats, un ventall molt ben aprofitat segons diuen, pel sr. Obama en les darreres eleccions americanes.
Llegir més...

El conflicte de la Font d' en Titus - abril de 2010 (2).

diumenge, 11 d’abril del 2010


Primer que res agrair al portaveu de CiU, que hagi exposat en el fòrum de la seva web, quina es la visió que te ell i per extensió el seu partit, de la situació del conflicte de La Font d' en Titus. Exposar el que es coneix i quina es la posició del seu grup de manera pública, es un pas cap el diàleg i per tant en la bona direcció per trobar una solució.

Coincideixo amb ell en que el de la Font d' en Titus es un tema que fa molts anys que dura, i que esta molt enrevessat per les moltes denuncies obertes, raó de més per intentar canviar la manera de procedir. També coincideixo amb ell, en que no cal buscar culpables, fet que representa un canvi d' actitud del que havia estat fins ara la posició de CiU en els plens, en els que en diferents ocasions m' he emportat l' impressió de que l' únic culpable de la situació, era l' alcalde de Calldetenes per defensar a els jutjats, el que no podia obtenir pel camí de la negociació. També estic d' acord amb ell, en la conveniència d' arribar a una solució consensuada entre totes les forces politiques, es just el que deia en el meu escrit anterior. També coincideixo amb ell, en que cal que els regidors disposin de tota la informació del cas, i naturalment en les moltes coses que es podrien fer, amb els diners que els dos municipis ens gastem en advocats.

En el meu escrit de fa uns dies, comentava que l' origen del conflicte va ser una mala llei promulgada pel govern de la Generalitat en aquell moment en mans de CiU, i ho argumentava en el fet de que la justícia va obligar a canviar-la, cosa que els responsables que els pertocava, varen fer a corre cuita no forçant cap mena de negociació, perdent ara fa 10 anys una oportunitat de buscar una sortida negociada, en un intent de tancar el conflicte per llei en lloc de fer-ho per consens.

La afirmació d' en Marc Verdaguer, dient que no s' han de buscar culpables, i demanant als veïns que quan ens trobem amb el representants politics municipals els diguem : "jo vull negociar, tu ja negocies ?", al mateix temps que acusa a la DGPL de deixar de lluitar, em sembla una manera de dir-nos, que el seu grup no farà cap pas dintre de CiU per mirar de que ajudin a resoldre el conflicte, i clarament es una manera de dissoldre la responsabilitat entre tots els veïns dels dos municipis. M' estranyaria trobar a Calldetenes, gaires veïns que no estiguessin a favor de la negociació, i em resulta difícil creure que els representants politics no en siguin conscients.

Tota l' argumentació que el portaveu de CiU fa en aquest mateix escrit, sobre quins partits en podrien o no treure benefici si la solució al conflicte fos per via judicial, o quan parla de Calldetenes com la "part atacant", quan al menys per alguns veïns segurament es la" part afectada", no aporten res a l' hora de trobar una solució, i penso que fa un pobre servei als interessos dels veïns.

Si parlem de la voluntat de negociar, em sorprèn que el portaveu de CiU, que afirma que va estar a les dues reunions, en faci una interpretació tant diferent de la que faig jo a partir de la noticia del 9 Nou. Pel que dedueixo del vídeo i dels talls de àudio que el 9 Nou va publicar, i que recomano que qui tingui un interès en el tema els torni a escoltar, el director de general de política local, el que diu exactament es que l'altre vegada que els dos ajuntaments varen negociar, crec que a iniciativa del ajuntament de Calldetenes, els seu departament va dedicar molts esforços a fer de mitjancer i que va ser l' alcalde de Sant Julià el que al final va decidir no negociar més, afirmació que pel que tinc entès va a tornar a fer en la reunió de fa uns dies.

Tot seguit el que va dir el senyor Carles Bassaganya, es que per tornar a negociar cal un compromís per part del alcalde de Sant Julia de fer-ho seriosament, en definitiva el que ve a dir es que no s' en fia, cosa que també donen a entendre els regidors de la oposició de Sant Julià , quan segons el reportatge de El 9 Nou diuen que a ells el seu alcalde els explica coses diferents, una lectura que es molt diferent de la que fa en Marc Verdaguer.

El senyor Bassaganya en contra del que dona a entendre en Marc, deixa molt clara la seva posició de participar en una negociació si Sant Julià es compromet a fer-ho d' una manera seriosa, posició que a mi em sembla la mar de raonable. Entenc que l' ajuntament de Calldetenes també deixa clara la seva posició, des del moment que va convocar les reunions en un nou intent de trobar una solució de consens.

Per tant segueixo pensant que cal que per part del grup municipal de CiU de Calldetenes, es facin els possibles perquè l' alcalde de Sant Julià accepti negociar, aprofitant que son del mateix partit politic. Si es fa així, s' avançarà molt més que no pas demanant als veïns que quan trobin al seus representants politics, els diguin "jo negociaria, tu negocies ?", veïns que per cert i com es diu moltes vegades en els plens, altres problemes tenen i que el que esperen dels seus regidors, els en resolguin alguns i no que els en creïn de nous.
Llegir més...