El Mercat dels diumenges

dimarts, 27 de gener del 2009


Com ja he dit en alguna ocasió, jo soc partidari de que a Calldetenes hi hagi mercat els diumenges. Reconec que no visc en cap zona molt propera al mateix, i per tant no soc un veí directament afectat. També m’ havia manifestat en favor de que el mercat es fes a la zona industrial, però desprès del caire que ha anat agafant amb el temps ara ja m’ esta bé on esta, tot i que penso que s’ ha trigat massa en posar-hi ordre.

Crec que el darrer any el mercat ha millorat sensiblement, s’ han reduït la majoria de problemes que s’ havien anat denunciant, i el que cal es un seguiment continuat del seu funcionament, per anar corregint els problemes que encara pugui haver-hi, i evitar que en puguin apereixer de nous.

Darrerament no he vist gaires cotxes mal aparcats, exceptuant potser el tros del carrer Jaume Balmes mes proper al mercat, i crec sincerament que es possible circular amb certa normalitat a qualsevol hora. A les vuit del mati les úniques parades que ja estan pràcticament a ple funcionament son les de la fruita, mentre que la resta comencen a arribar, i la meva impressió es també s’ han reduït els sorolls que hi havien temps endarrere. La neteja desprès del mercat penso que esta sent força correcta, tot i que el diumenge 18 de gener hi havia a les 5 de la tarda, algunes bosses escampades pel carrer Jaume Balmes, que amb tota seguretat eren conseqüència del mercat. La meva impressió es que el mercat es veu en general força endreçat, i amb algunes noves parades que li donen una mica mes de nivell. En aquest darrer apartat segur que encara hi ha camí per recórrer.

Desconec si ja s’ ha fet alguna reunió de seguiment, però caldria que s’ escoltes l’ opinió dels veïns afectats i dels grups municipals de PeM i CiU de manera periòdica, i que aquests s’ impliquessin i exposessin les possibles millores a introduir. En definitiva penso que cal un seguiment continuat del mercat, amb la participació de tots els actors, per tal de evitar caure en els mateixos errors comesos fins ara, i al mateix temps anar introduint les millores que en puguin incrementar la qualitat.
Llegir més...

Que he trobat fins ara al Facebook.

dissabte, 24 de gener del 2009


En algunes de les darreres aportacions al bloc, he parlat sobre les meves apreciacions sobre els fòrums, els blocs i les xarxes socials, en especial del Facebook. En diferents blocs, s’ han produït intensos debats sobre aquestes eines, com per exemple el produït en el bloc d’ en Saül Gordillo, on parla de la posibilitat de que Facebook estigui “jubilant” als blocs, i on particularment coincideixo amb els comentaris que defensen que es tracta d’eines diferents i complementaries tal com deia en l’ aportació del al bloc UnXicdeTot el passat 10 de Desembre.

En aquest post voldria comentar el que he trobat en el Facebook, en aquestes poques setmanes d’ experiència amb aquesta eina, que no hi ha dubte facilita enormement la relació i el contacte via Internet entre coneguts.

La primera sorpresa gratificant, es que en poc temps la comunitat Calldetenes a arribat a mes de 70 inscrits, si voleu amb poca participació activa, però amb una clara mostra de voler identificar-se com a components d’ un col·lectiu, en aquest cas el col·lectiu de gent de Calldetenes. Estic segur que aquest col·lectiu continuarà creixent, com a mínim tant com augmentin els usuaris del Facebook..

El segon fet que m’ ha agradat, es la facilitat de publicar “esdeveniments” i la facilitat d’ arribar a tots components del grup i als amics Facebook que un tingui amb un click de ratolí, i la facilitat de comunicar la assistència o no assistència a cada un dels actes publicats.

El tercer fet positiu, es que aquesta comunicació permeti descobrir coses com el bloc d’ en Lluis Copete, que ens dona a tots als integrants la possibilitat de trobar un munt d’ informació sobre rutes comarcals i d’ altres territoris, que ha anat acumulant al llarg d’ un any i mig, o descobrir coses sobre el mon del còmic o assabentar-se que a Calldetenes hi ha gent interessada en el mon geganter. No hi ha dubte que es fàcil participar en el Facebook i que això ens ajuda a conèixer i ha posar en contacte gent interessada en els mateixos temes.

Encara que el Facebook ha sigut un pas endavant en la comunicació, crec que quan realment s’ en pot treure suc, es amb la participació activa de la gent, exposant les seves aficions en blocs o en el mateix Facebook , comentant o publicant esdeveniments, en definitiva anant mes enllà de penjar algunes fotos, deixar quatre missatges curts, o apuntar-se a grups mes o menys divertits i lúdics.
Llegir més...

Programació del Auditori-Teatre de Calldetenes.

dimarts, 20 de gener del 2009


He rebut la programació del primer trimestre del auditori teatre, i sense jutjar la programació que no tinc dubte que intenta satisfer els gustos mes diversos, hi ha un punt que m’ ha cridat l’ atenció i que celebro que s’ hagi produït. Em refereixo a que dues de les sessions que s’ han programat, han estat a càrrec del ajuntament de Vic tal com ja informava el 9 Nou el passat divendres. Es tracta de l’ obre de teatre “El Rei Lear” i del concert “Carmina Burana”.

Celebro aquest inici de col·laboració amb altres municipis de la comarca, que permet portar a Calldetenes mes representacions de nivell, i compartint amb ells l’ esforç i el risc que representen aquest tipus d’ actuacions.

Seria raonable i positiu, que aquestes col·laboracions es fessin extensives a altres municipis veïns, que per les característiques de les seves instal·lacions, no els es fàcil programar determinades activitats. Crec que seria la manera de treure el màxim profit del Auditori-Teatre, al mateix temps que s' augmenta l' oferta cultural en benefici de la comarca.

Per qui hi tingui interès, adjunto el link de la programació prevista.

Llegir més...

L’ Urbanització el “Pujol”

divendres, 16 de gener del 2009


Es va iniciar fa un dies en el fòrum de CiU, un fil que parla de l’ urbanització del Pujol, on figuren les queixes d’ alguns veïns afectats.

Al igual que passava quan es parlava dels impostos, no tinc cap mena de dubte que no es el millor moment per obligar a alguns veïns a assumir un cost d’ urbanització força elevat que segurament es podia haver fet fa uns anys, i desconec quina es la raó de fer-ho ara. Això no vol dir que l’ ajuntament no tingui raó en la necessitat de resoldre amb un pla especial la situació de la zona, afirmació en la que deuen estar d’ acord tots els grups polítics municipals, ja que tots varen votar a favor.

No dubto que les cases disposen dels serveis necessaris tal com es comenta en els fòrums , però això no significa que aquests serveis siguin els òptims. No tots els solars afectats tenien accés des de la carretera, i algun dels que en tenia era força deficient i amb un notable risc de provocar accidents, i també dubto que a tanta distancia del poble, el clavegueram tant de les vivendes fetes, i especialment de les que es podran fer en un futur segons el pla d’ ordenació sigui l’ adequat, sense un pla d’ aquestes característiques.

Tot i la bona intenció d’ intentar solucionar un problema generat fa molts anys, quan es va autoritzar la construcció d’ algunes vivendes tant apartades del poble, esta clar que al menys per alguns veïns no s’ ha fet de la millor manera possible. L’ ajuntament no ha donat explicacions prou clares dels costos, ni s’ els ha comunicat l’ inici de les obres, en definitiva no s’ ha buscat la complicitat dels implicats per tirar endavant el projecte.

En el fòrum de CiU en Marc Verdaguer comenta la possibilitat de que potser es podia haver plantejat alguna modificació en el projecte, per exemple en els accessos per tal de que algun veí no tingues de cedir part del seu terreny, suposo que amb les oportunes compensacions als que si en cedeixen. Si s’ hagués parlat amb els propietaris buscant la seva complicitat en el projecte, ja que no van ser ells qui van prendre l’ iniciativa, segurament son unes quantes les coses que es podien haver fet d’ una altre manera. Potser es podia haver estudiat una altre distribució de costos, on els afectats no tinguessin que pagar el portar tots els serveis des de el poble fins als seus solars, quan molt probablement d’ aquí uns anys si es declara urbanitzable alguna zona propera per on passaran els serveis, alguns nous veïns es podran connectar als mateixos amb un cost molt inferior, ja que es trobaran les coses fetes. També es podia haver donat la possibilitat, de que els afectats poguessin fer la seva valoració del cost del l’ obra, per confirmar la bondat de la proposta del ajuntament, i també es podien haver estudiat alguns terminis pel pagament que fossin raonables pels veïns.

Ara que ja esta tot aprovat, tal com diu en Marc tot deu ser molt mes complicat, tot i així no s’ entendria que no es fes un intent per procurar minimitzar al màxim els inconvenients, escoltant als veïns afectats i modificant tot el que raonablement es pugui.
Llegir més...

Discrepàncies municipals.

diumenge, 11 de gener del 2009


Darrerament han sorgit a Calldetenes durant els plens, alguns temes que han estat motiu de debat tant en els mateixos plens municipals per part d’ alguns regidors, com fora dels plens en els diferent fòrums, temes en els que no hi ha consens en la manera d’ interpretar la legislació que regeix el funcionament del ajuntament. Tots sabem que la legislació es força complicada, i que entre lleis del any de la picor, textos refosos, multitud d’ articles i paràgraf etc,,,, es molt fàcil caure en interpretacions poc encertades, al menys pels profans en la matèria

Recordo tres temes que han estat motiu de debat darrerament, en la manera d' interpretar la legislació:

Hi ha pendent una demanda d’ anul·lació d’ un ple, per la diferent interpretació que feia CiU (no recordo cap postura PeM en aquest sentit), i el secretari/secretaria del ajuntament, sobre el vot de qualitat del tinent d’ alcalde en absència del alcalde. Dic el secretari (i per suposat l’ equip de govern), perquè cal suposar que en el cas de que aquest hagués interpretat que no era vàlid, no s’ hauria fet la votació o hauria constat en acta la seva discrepància, o s’ hauria produït un empat que desconec com s’ hauria resolt.

Recentment ha sorgit el debat sobre les reprovacions de les factures, un fet nou a Calldetenes, que tot i que el mes desitjable es que no s’ arribi a aquestes situacions, a mi no em sembla un fet tant excepcional, ja que per exemple a l’ ajuntament de Manlleu també va passar el passat mes d’ octubre. Jo entenc que encara que no sigui desitjable que s' arribi a aquesta situació, es una manera normalitzada de corregir públicament defectes pressupostaris, i també que es pugui conèixer la postura dels regidors dels diferents grups al respecte.

També hi ha el tema de la no aprovació del pressupost municipal pel 2009 dintre del termini establert. El que crec que es el darrer article que fa referència a aquest tema del termini, el 169/2 del decret llei 2/2004 del 5 de març del 2004, on s’ aprova el text refós que regula les hisendes locals i que deroga la llei 39/88, diu de manera clara que el pressupost municipal s’ han d’ aprovar abans del 31 de desembre del any anterior al exercici que es vol aplicar. Em va semblar en el darrer ple, que la secretaria del ajuntament coincidia amb l’ alcalde que si no s’ aprovaven els pressupostos abans del 31 de desembre, es prorrogaven els del 2008 sense definir-se sobre aquesta obligatorietat, i sobre la que tampoc es va insistir massa per part dels regidors presents. Al igual que en el cas de les factures, també trobem ajuntaments com el de Sant Julià de Vilatorta, que al menys fins el 18.12.2008 data del darrer ple convocat per aquest ajuntament que sol publicar totes les convocatòries a la seva pàgina web, tampoc hauria aprovat el seu pressupost. A mi en fa pensar que tot i que molt probablement s’ incompleix la llei, ens trobem davant d’ una manera d’ actuar força tolerada i habitual, al igual que passa amb les liquidacions dels pressupostos i amb les presentacions a la Sindicatura de comptes, i que ja comentava en aquest bloc en altres ocasions, com per exemple en l’ escrit del 1 de Novembre del 2007. També ens trobem aquesta tolerància en altres àmbits fora de l’ administració municipal, com pot ser la en els escampaments excessius de purins.

L’ interpretació de la normativa es força complexa, i crec que es força complicat debatre sobre les mateixes pels que no en som especialistes. de fet quan hi ha discrepàncies s’ acaba sovint en mans d’ equips jurídics per intentar-les resoldre, encara que generalment son l’ esgotament i el cost, els que fan que arribin a un final.
Llegir més...

Més reflexions sobre els serveis i els impostos a Calldetenes.

diumenge, 4 de gener del 2009


Una de las darreres aportacions al fòrum d’ Osona.com el dia 1.1.2009, la mateixa que criticava un dels punts de la “meva” interpretació del que va passar al ple del 29.12.2008, manifesta una clara discrepància amb l’ escrit del passat 14 de Novembre, on expressava la meva opinió sobre els serveis a Calldetenes en relació a altres pobles veins, escrit al que va haver-hi un comentari del portaveu de CiU, força coincident en els serveis que jo donava com a diferencials.

Centrant-nos en l’ escrit del fòrum i parlant del servei d’ autobusos, només dir que va ser aprovat i aplaudit per tots els grups municipals tot i el nou dèficit que suposava, i on l’ única critica que jo recordi, va ser la d’ un regidor de CiU que pa preguntar perquè es feia si no figurava en el programa de ERC (?), pregunta que per cert em va sorprendre. En cap moment es va plantejar cap alternativa com les proposades en aquest escrit, de seguir utilitzant el servei d’ autobusos existent, que per cert crec que es mes car pels usuaris, ni per suposat donar un servei similar amb un cotxe de cinc places que evidentment no podria competir amb un servei que fa 4 parades al poble (en un futur 5), que passa cada mitja hora de les 7 del mati fins a les 21 hores, et deixa en 6 o 7 set llocs diferents de Vic, i et permet enllaçar amb les altres línies. Que sigui una jugada mestre del alcalde de Vic o un acord dels dos alcaldes es opinable, però per mi només d’ interès a l’ hora de penjar-se les medalles. Estic convençut que en pocs anys mes municipis propers a Vic s’ afegiran a l’ iniciativa i també estic segur que qualsevol proposta per reduir el cost donant un servei de qualitat, serà degudament defensada per qualsevol dels grups municipals si s’ els fa arribar.

Si mirem el servei que dona i pot donar l’ auditori-teatre respecte al dels altres dos pobles, com el Saló Catalunya en el cas de Sant Julià o el el pavelló poliesportiu en el cas de Folgueroles, per mi resulta evident que parlem de serveis diferents, sense voler desmerèixer en cap cas el que fan els altres pobles. En aquest punt crec que estàvem d’ acord fins i tot amb el portaveu de CiU, i per tant poc puc afegir-hi, que no sigui fer un inventari dels actes fets en cada un dels llocs, i comparar en detall el servei rebut pels veïns.

El tema del SES ja son figues d’ un altre paner. Quan jo vaig fer l’ escrit el vaig posar-lo com a diferencial, pel fet de que estava previst que fos institut. En el darrer ple es va anunciar que això s’ havia tirat endarrere per part de la Generalitat per motius financers. Tot i així quan es parla de que Sant Julià disposa de dues llars d’ infants i dos centres d’ educació primària, a part de que només puc veure-hi inconvenients, suposo que l’ escrit es refereix a centres privats o d’ origen privat com pot ser El Roser, ja que en la web del ajuntament només hi figura la llar d’ infants “Patuleia” , i a Idescat amb dades del 2006 només i figura un centre d’ ESO precisament el privat. Si parlem de Folgueroles amb dades del 2006 al Idescat tampoc hi figura cap centre. Evidentment si no hi ha institut, la diferencia deixa de ser important respecte als municipis que ja tenen SES.

A la web del ajuntament de Folgueroles, tampoc hi he vist cap centre cultural i suposo que deu ser la mateixa Casa Verdaguer la que dona aquests serveis. Suposo que ningú te cap dubte, que l única ubicació possible de la casa Verdaguer es Folgueroles, i posar-la com a diferencial tot i que ho trobo perfectament raonable, seria com si a Calldetenes poséssim Sant Tomàs i els serveis que dona, amb tots els matisos que vulgueu. Si que probablement es cert, que el fet “Verdaguer” hagi generat que a Folgueroles s’ organitzin mes xerrades i actes de tipus cultural que a la resta de pobles que comparem, especialment actes relacionats amb Mossèn Cinto, mentre que Calldetenes els premis literaris son els actes culturals de mes ressò.

Desconec si l ‘actual centre “Armand Quintana” tenia que ser o no el “centre de joves”, i procuraré assabentar-me abans de parlar-ne. El que si se es que el servei que dona a la gent gran es de qualitat, i molt probablement fos mes necessari que altres serveis que han tingut d’ esperar. Si estic ben informat, en el mateix centre Armand Quintana funciona el “Punt jove”, que molt probablement cobreix bona part dels serveis que devien estar previstos per l’ anomenat “centre dels joves”, i encara que ho desconec suposo que funciona raonablement be. El tema de l’ ubicació de “l’ esplai equinocci” i d' altres entitats, es un tema pendent de resoldre i que desconec com el tenen resolt els pobles veïns, ja que tampoc figura res en la seva web municipal.

En referència al tema de les escombraries, igual que en altres temes la cosa deu “anar per barris”. Jo no crec que es puguin treure dades objectives de quin poble es realment el mes o menys net, però si que se que a Calldetenes es millorable. El mateix regidor responsable del tema va reconeixer en el darrer ple, que tenia constància de mancances en el funcionament de la màquina escombradora, especialment a l’ hora de recollir les fulles i que s’ estava intentat corregir. Crec que si hi han llocs que estan bruts cal dir-ho al ajuntament concretant quins llocs son, i si no ens fan cas denunciar-ho i no al revés. Afegir novament que crec que el preu que cal pagar per aquest servei en la taxa corresponent, te que cobrir el valor real del seu cost, i que el que cal es exigir un servei d’ acord amb el que es paga.

No se si l’ autor del escrit del fòrum dels pobles de osona.com i que ha signat com “objectivitat” es militant de CiU, pel contingut i detall dels seus escrits m’ imagino que si. Si efectivament es militant de CiU, li diria que no es pot posar a Santa Eugenia com exemple de municipi amb menys serveis remarcant que esta governat per ERC, i al mateix temps que CiU el tregui sovint com exemple de municipi amb impostos baixos. Per dir-ho d’ alguna manera, es com “fer-se trampes jugant al solitari”, i en certa manera certifica que els serveis van relacionats amb el que es paga d’ impostos.

També penso que no aporten res al debat, comentaris com que a mi no m’ importa que puguin els impostos, també els pago i us asseguro que m’ importa, ni altres comentaris per l’ estil que surten en el mateix escrit, a no ser que el que es persegueixi sigui l’ enfrontament personal i el “merder”, cosa que en ocasions em sembla que es el que es busca.
Llegir més...

Els plens municipals i les opinions sobre els mateixos

divendres, 2 de gener del 2009


He estat mirant els plens municipals que s’ han fet durant l’ any 2008, i veig que s’ en han celebrat un total de quinze, onze d’ extraordinaris i quatre d’ ordinaris. Aquest plens s’ han celebrat pràcticament tots mes enllà del dia 20 de cada mes, i donant una ullada als plens celebrats al 2007, la tònica ha estat pràcticament la mateixa.

A mi en semblaria raonable, programar per la penúltima o ultima setmana de cada mes un ple ordinari, ens podríem saltar si voleu els Juliol i l’ Agost, i convertir en ordinari el que ara es extraordinari, sense fer-ne ni mes ni menys dels que fem ara.Com a mínim les actes s’ aprovarien d’ una manera mes ràpida, les mocions es podrien debatre en dates mes properes a la seva presentació etc.., tot això sense fer res de mes del que s’ esta fent ara, i sense cap mena de dubte d’ una manera mes normalitzada.

Canviant de tema, el punt tres del meu darrer escrit sobre el ple del 29.12.2008, ha estat mereixedor d’ una critica força contundent en el fòrum dels pobles d’ Osona.com, donant a entendre falta d’ objectivitat per part meva, i per tant intentaré ampliar la informació que vaig donar. Amb mes de 100 escrits publicats en aquest bloc, segur que hi ha molts cops que la meva opinió es pot considerar poc objectiva, en especial si qui ho fa pensa molt diferent que jo. Parlar de qui es mes o menys objectiu penso que no aporta res, i quan s’ en parla gaire a mi sempre em recorda aquella frase que diu “diguem de que presumeixes i et diré que et falta..”, i es per això que sense insistir en si era objectiu o no, intentaré ampliar la meva visió sobre aquest punt.

El concepte de "reprovació" de les factures, per mi un concepte nou des de el ple del passat 29 de desembre, i per tant tinc que reconeixa que em falta cultura sobre el funcionament d’ un ajuntament, significa que el secretari (en el cas de Calldetenes secretaria), no autoritza el pagament d’ algunes factures per falta de diners en la partida pressupostaria associada, o per no tenir partida associada. El secretari/secretaria fa un informe de les factures detectades en aquesta situació, l’ informe del que parla l’ aportació al fòrum, i les porta el ple per tal de que els regidors decideixin si aixequen aquesta prohibició o no. Això es el que va passar en el ple i es el que volia transmetre en el meu escrit, pel que es veu d’ una manera no massa clara. El resultat de la votació va ser que els sis regidors de ERC van autoritzar el pagament i els dos de CIU i els dos de PeM (el cap de llista estava absent), no varen autoritzar-ho.

Una vegada mes convidar als grups polítics municipals a fer una explicació de la seva visió dels plens i del que es debat en els mateixos, i així mantenir-nos a tots molt mes ben informats. Algunes pàgines en un butlletí cada tres, quatre o cinc mesos, probablement no siguin suficients per entendre que es “cou” en un ajuntament, al menys pels que volen seguir la política municipal dia a dia, però pel que es veu de moment això encara “no toca”.
Llegir més...