Apunts de tecnologia

dimecres, 29 d’octubre del 2008


Els darrers dies he introduït en el conjunt de blocs UnXideTot, un parell de modificacions que per ser mes o menys curioses, voldria comentar en aquest post.

La primera d’ elles es el traductor de Google, capaç de traduir de moment entre 35 idiomes diferents, i que segurament en un futur n’ incorporarà més. En l’ apartat que he anomenat “Tradueix la pàgina”, només cal seleccionar l’ idioma, i automàticament tradueix la pàgina des de on s’ ha fet la selecció al idioma escollit. La traducció al castellà es força bona i crec al tractar-se d’ un automatisme, se li poden perdonar els errors que pugui cometre. La traducció a altres idiomes, no estic en condicions de poder-ne comprovar la qualitat.

La segona modificació, es la possibilitat d’ escoltar els missatges penjats al bloc. No deixa de ser una curiositat que en ocasions falla, i que segurament te poca utilitat a no ser que es tinguin problemes visuals, però que ens indica quin es l’ estat d’ aquesta tecnologia, i de que ens esta posant al abast per ella mateixa, o combinada amb l’ anterior. Crec que també podem perdonar-li les errades a aquest curiós giny. Podeu trobar l’ accés al final de cada post, just abans de les etiquetes i els comentaris.

Per últim dir que en Xevi Domínguez a dissenyat un nou logo pel conjunt de blocs “UnXicdeTot”, que es el que ilustra aquest post. Juntament amb el logo em va fer arribar un comentari que deia: “ “He fet el XIC més gran per representar que els granets de sorra que són les petites entrades i comentaris dels blocs van fent entre totes un gran TOT.”, Crec que resumeix perfectament la filosofia dels blocs “UnXicdeTot”.
Llegir més...

El pla de sanejament de les finances municipals

diumenge, 26 d’octubre del 2008


En el ple del passat 16 d’ octubre, es va debatre sobre el pla de sanejament elaborat per la diputació, amb l' objectiu de sanejar les finances del ajuntament de Calldetenes, i també es varen aprovar les noves ordenances fiscals pel 2009, resultants de l’ aplicació immediata d’ aquest pla.

La necessitat de que cal aplicar el pla de sanejament no va ser tema de debat, i per tant crec que no hi ha cap dubte de que cal anar per aquest camí. Tant CiU com PeM varen compartir aquesta opinió, si be varen expressar la seva poca confiança, de que l’ equip de govern fos suficientment rigorós en l’ aplicació del mateix, i que per tant de que s’ assoleixin els objectius previstos, tot i l’ esforç que es tindrà de fer. En la meva opinió no hi ha dubte de que cal ser exigent en aquest aspecte.

Una vegada mes voldria reivindicar, un anàlisi acurat de les despeses mes significatives del ajuntament, com l’ altre via per tornar equilibrar els comptes municipals. Les despeses de personal pel volum, però també altres despeses (telèfon, llum, material d’ oficina etc..) requereixen d’ un anàlisi acurat, per intentar reduir la despesa.

La pujada d’ impostos no pot ser l’ únic camí, i cal que tots els grups col·laborin en la reducció de la despesa, presentant propostes que puguin ajudar a aconseguir-ho.
Llegir més...

La devolució de resultats del POUM i el ple extraordinari del 16 d’ octubre.

divendres, 17 d’octubre del 2008


El passat dimarts 14 d’ Octubre, va tenir lloc al vestíbul del ajuntament la presentació de l’ anomenada “devolució de resultats” del POUM, consistent en un informe sobre els resultats de les enquestes i dels tallers que es varen celebrar fa uns mesos. L’ assistència de veïns, al meu entendre força escassa, va rondar les 20 persones. Es va anunciar per d’ aquí un temps, una nova convocatòria per explicar com els tècnics municipals han adaptat a la realitat de Calldetenes els resultats del treball.

Les enquestes recollides en la fase anterior del POUM varen ser 62, una quantitat que segons el ponent del treball, poden semblar poques però que estan en la banda alta si ho comparem amb el que s’ han trobat en molts municipis. Adjunto el link al resultat d’ aquest treball, penjat a la web del ajuntament. Si algú en vol saber mes detalls, l’ ajuntament disposa d’ un document ampliat, que va poder ser consultat pels assistents a la presentació.

Passant al segont tema del "post", el dijous 16 d’ Octubre a les 20 hores, es va celebrar un ple extraordinari per tractar especialment de temes relacionats amb el sanejament del deute. Es tractava d’ un ple de molt interès pel futur del poble, ja que dels vuit punts tres giraven sobre com abordar l’ endeutament i dos sobre la polèmica zona del Torrental.

Els punts 2,5 i 8 del ordre del dia, es varen aprovar per unanimitat, la resta (els que giraven al entorn del Torrental, del pla de sanejament i la pujada d’ impostos), només varen comptar amb el vot favorable dels regidors de ERC, tal com era de preveure.

Cal suposar que en pocs dies els que hi tinguin interès, podran llegir l’ acta esborrany del ple, que sol publicar l’ ajuntament a la mateixa pàgina de les convocatòries, i molt probablement el 9 Nou en farà algun comentari en la seva edició del proper dilluns.

Personalment em vaig quedar amb els següent flaixos:

- la poca assistència de públic a un ple d’ alt contingut, tot i la publicació de la convocatòria a la web del ajuntament , a la web de CiU, al fòrum dels pobles d’ Osona.com amb els pertinents comentaris, i al mes que probable boca a orella dels darrers dies.

- L’ acurada argumentació de tots els grups de la seva postura. Aquest cop crec tots que havien dedicat esforços a preparar el ple.

- La manifestació clara del alcalde de tirar endavant el pla de sanejament, amb una ferma voluntat de no reduir serveis, i fins i tot crear-ne de nous si es consideraven necessaris pels veïns.

- Els dubtes dels dos grups de l’ oposició de que l’ equip de govern sigui rigorós en el compliment del pla.

- L’ argument de l’ alcalde de que els darrers 10 anys els impostos sempre han pujat per sota del IPC.

- El debat de si a Calldetenes els serveis son cars o barats respecte a pobles veïns, un debat al meu entendre difícil, ja que les comparacions mai es fan d’ una manera global, sinó de serveis en concret, i en ocasions fins i tot de serveis diferents en el seu contingut.

De ben segur que seran temes força recurrents els propers mesos.
Llegir més...

Els canals de comunicació i la transparència municipal.

diumenge, 5 d’octubre del 2008


El que m’ ha portat a escriure aquest post, es una aportació d’ en Pere Vinyeta al fòrum dels pobles, en la que parla de que la gent de CiU i PeM estan fent el possible per reconduir la situació municipal, i en el que també reclama transparència i participació, peticions que sense cap mena de dubte comparteixo.

En referència al primer punt, ja he defensat en diferents ocasions la necessitat d’ aportar dades al debat. No es pot demanar a la gent, que ens creguin només pel fet de que nosaltres ho assegurem. Es necessari acompanyar aquestes afirmacions amb dades sobre la tasca que es fa, en benefici del debat i la transparència que es reclama.

Existeixen a la xarxa diferents fòrums on els veïns de Calldetenes podem deixar la nostre opinió, com son el fòrum dels pobles de Osona.com, aquest mateix bloc o el fòrum de CiU recentment inaugurat. Els partits també varen iniciar un seguit de publicacions, cap de les quals sembla que tingui per objectiu tractar els temes municipals d’ una manera continuada. Per últim tenim la revista del ajuntament, on s’ explica de manera força exhaustiva tot el que es fa al poble, encara que com totes les publicacions no es del gust de tothom, ja que evidentment s’ obvien informacions sobre temes conflictius. Els mitjans per informar estan creats, i per tant si l’ informació no circula, es fàcil pensar que es per falta de voluntat de tots.

Per mi i suposo que per molta gent, es molt difícil valorar la tasca d’ un regidor si no m’ explica el que fa. Puc veure les noves obres, els nous serveis i les millores que es facin al poble, i no puc fer mes que apuntar-les en el haver del equip de govern. De la mateixa manera li tinc que imputar els errors en el deure, sempre que els identifiqui i els constati. No ni ha prou que de quan en quan surtin alguns estirabots en algun fòrum a favor o en contra d’ alguna opció política. Crec que si l’ oposició no s’ explica, es difícil percebre que existeix.

En el mateix fòrum de CiU, feia unes preguntes al regidor de comerç i turisme sobre la seva tasca, i tot i tractar-se del fòrum del seu propi partit, de moment no he rebut resposta. No em costa gens per exemple rebre informació freqüent de que fa la CUP a Vic, i per contra no tinc ni idea de que fa l’ oposició a Calldetenes, a part de les seves votacions als plens que assisteixo. La meva opinió es que encara que molt probablement n’ hi ha alguna, son molt poques les persones interessades en informar i en fomentar un debat realment participatiu, ja que sempre posen per davant els seus interessos politics, fins i tot a nivell municipal.

Crec que la població en general te la sensació de sentir-se utilitzada pels que tenen interessos politics, tal com reflectia en un post el 12 de Novembre del 2007 en aquest mateix bloc, i mentre sigui així es difícil que la gent vagi els plens, on crec que l’ asistencia dels veïns tindria que ser habitual, i no solament en moments de crisi i de conflicte.

Tots els grups varen estar convidats a fer aportacions a aquest bloc, aprofitant una eina ja feta on l’ únic que cal es posar-hi opinió i dades. De moment el resultat de la proposta es decebedor, ja que l’ únic que he obtingut fins ara son algunes respostes de CIU. Si ara que no tenen tasques de govern no tenen temps, quin temps tindran si arriben a governar ?.

Difícilment la gent s’ implicarà i assistirà als plens tal com seria desitjable, si no es fa un esforç per part de tots perquè sigui així. Cal donar informació clara del contingut dels mateixos, cal fugir de la picabaralla i de les acusacions personals i actuacions esperpèntiques, i perseguir el debat tranquil. Naturalment cal anunciar-los i fer-los saber a la gent per tots els camins possibles. Si no es fa així difícilment canviarà res.
Llegir més...

El ple municipal ordinari del dilluns 29 de Setembre

dimecres, 1 d’octubre del 2008


El passat dilluns, va tenir lloc el ple municipal ordinari que es celebra trimestralment. Desprès d’ algunes questions tècniques com la modificació d’ un parell de préstecs, o la delegació a la diputació de la gestió de cobrament de les quotes d’ urbanització, es va entrar en un seguit de temes que no figuraven en el ordre del dia, i que varen ser el motiu de que el ple s’ allargues fins mes enllà de les 10 de la nit.

L’ alcaldia va proposar per via d’ urgència, l’ aprovació en ple dels comptes del 2007, amb l’ argument de que era l’ últim dia per complir els terminis per la presentació dels comptes a la Sindicatura. El fet de que només ERC votés a favor faltant dos regidors, va motivar que la proposta fos rebutjada i els comptes no s’ aprovessin, sense que particularment acabi d’ entendre el perquè de la votació en contra, ja que jo sàpiga no hi hagut al·legacions durant el període d’ exposició. Potser en aquest mateix bloc o en algun dels butlletins, algun representant dels grups politics ens podran explicar el perquè.

CiU va preguntar si l’ alcaldia ja disposava del resultat de l’ auditoria o pla de sanejament portat a terme per la diputació, i l’ alcalde va contestar que l’ havia rebut feia pocs dies i que encara calia estudiar-la. També es va deduir de la seva explicació, que probablement caldria fer un finançament del deute, una reducció de la despesa, i un increment dels impostos pel 2009. En definitiva un conjunt de mesures genèriques, esperades per tots els que segueixen habitualment la política municipal i que son coneixadors del deute, i que caldrà anar concretant properament.

Es va presentar per part de CiU, la moció per la reducció del consum de les bosses de plàstic proposada des d’ aquest bloc fa uns tres mesos. Al final la moció no es va votar, i encara que particularment no n’ entenc les raons, ja que en definitiva votar només significava adherir-se a una campanya promoguda a nivell de Catalunya, similar a d’ altres que s’ han votat i aprovat en la majoria de casos per unanimitat, si que va haver-hi un petit debat i consens dels tres grups, en la necessitat de fer algun tipus d’ actuacions des de l’ ajuntament, de fet la part mes important de la moció, i que caldrà anar concretant els propers mesos.

Tots els grups varen estar d’ acord en l’ encert del nou servei d’ autobusos entre Calldetenes i Vic, i varen fer algunes propostes de millora del servei, que caldrà veure com es poden materialitzar.

Finalment PeM va presentar diferents mocions demanant en la primera que es retiressin tots els plans urbanístics iniciats, al ser rebutjada va presentar una segona moció demanat la retirada del pla del Torrental que també va ser rebutjada. Finalment va presentar una moció, demanant que es tirés endarrere el soterrament del tram del torrent, soterrat en els darreres obres d’ adequació dels terrenys. Aquesta darrera va ser l’ única de les mocions que va tirar endavant, al votar a favor CiU i PeM, i faltar al ple dos regidors de ERC.
Llegir més...