Quatre mesos de la nova web municipal.

dijous, 31 de desembre del 2009


Tot i que l’ escrit esta pensat per posar de manifest algunes de les deficiències que he trobat en la web municipal en aquets quatre mesos, abans voldria felicitar novament a tots els que la gestionen, pel canvi que ha representat en la dinàmica informativa municipal. Al meu entendre, les informacions surten de manera força puntual a la pàgina principal de la web, i tothom que hi estigui subscrit rep un resum setmanal per correu electrònic, o per RSS de manera immediata de tot el que s’ ha publicat. Res a veure amb la paràlisi de la web anterior.

Anant al apartat de deficiències que hi trobo, o si voleu de millores que proposo, en primer lloc voldria reivindicar de nou la creació d’ una secció de “noves tecnologies” i una de “ agricultura i medi ambient”. Penso que caldria informar en aquestes seccions, de les novetats que hi hagin en aquests àmbits, i també de les possibles vies de subvenció i ajuts. No voldría insistir-hi ja que no es la primera vegada que ho proposo.

Crec que cal donar més a conèixer l’ apartat de la “Porta oberta al ciutadà”. Quan consultant el fòrum dels pobles veig que es demanen explicacions al ajuntament per l’ estat d’ algun carrer, per la situació de la variant o per el consum de la il•luminació LED, consultes totes elles recents, penso que es desconeix aquesta opció, i per tant penso que caldria donar-hi més rellevància en els butlletins informatius, i sobretot donar resposta de manera ràpida a totes les consultes que es rebin per aquesta via i per altres. La maca de resposta del ajuntament, es una de les queixes més habituals a la seva gestió.

A la web es fan extensos escrits sobre algunes representacions que es fan al Auditori. Sincerament penso que no es el lloc, i que l’ Auditori te prou entitat com per tenir una web pròpia. Estem en un projecte de Ciutats digitals, potser fer aquesta nova web en podria formar part, i enfocar-la a la gent de tota la comarca interessada en el teatre i les activitats culturals que s’ hi fan, sense barrejar-les amb els temes municipals. També penso que tota la gestió del Auditori, hauría de quedar totalment diferenciada de la del ajuntament, però aquest ja es un altre debat.

Crec que caldría arreglar la pàgina que pretén presentar als membres del nostre consistori, ja que una part del regidors no han posat la seva fotografia. No se si es per raons personals, per deixadesa o per marcar “perfil propi”, però penso que cal donar una imatge uniforme del equip municipal. Si no es possible posar-se d’ acord en que tothom aporti la seva foto, un acord que a mi no em sembla gens difícil, una solució ben senzilla es retirar-les totes.

Crec fermament que les xarxes socials com el Facebook, poden donar més de si que ser simples espais d’ entreteniment, i per aquesta raó penso que seria bo afegir a la web, un enllaç directe com fan molts diaris i altres entitats amb aquestes xarxes. Si es poses, qualsevol persona podria compartir per aquesta via o per correu electrònic, qualsevol noticia o pàgina publicada. La solució tècnica es senzilla i segur que pot ajudar a la promoció del poble al donar-hi més difusió. No em refereixo solament a les noticies, sinó també a les pàgines de les empreses i comerços del poble i a tots els aspectes turístics que es volen promocionar. S’ en pot veure una mostra de com fer-ho a molts diaris com per exemple en aquesta noticia del 9 Nou

Em sembla molt correcte el resum que es fa dels principals punts dels plens, sobretot perquè es fan pocs dies desprès de la seva celebració, però en cap cas això ha de substituir la publicació de les actes. Crec que cal tornar al costum de publicar-les, fins i tot de manera provisional abans de la seva aprovació, pocs dies desprès de la celebració del ple. Per suposat el que no es de rebut, es que la darrera acta publicada sigui la del 13 de maig.

M’ esta quedant novament un escrit massa llarg, i també cal guardar alguns temes per el 2010 i per tant ho deixo aquí. Aprofito per desitjar-vos a tots, en especial es que en alguna ocasió teniu la paciència de llegir aquest bloc, que gaudiu d’ un molt bon 2010.
Llegir més...

La il•luminació LED i l’ estalvi energètic.

dimecres, 30 de desembre del 2009


Un dels punts principals del darrer ple del passat 28 de desembre, va ser l’ aprovació dels projectes del FEIL Els dos projectes aprovats, proposen una millora de l’ eficiència energètica municipal, tal com explica la web del ajuntament.

En el escrit del 24 de juliol del 2007, vaig parlar per primera vegada d’ aquest tema i vaig tornar-hi en el del 4 d’ abril d’ aquest 2009 quan l’ ajuntament va iniciar les proves amb diferents models de làmpades LED, a part de alguns comentaris que hagi pogut anar fent en diferents escrits referents a aquesta qüestió.

Celebro que en aquest temps aquesta tecnologia s’ hagi consolidat suficientment, i ja tinguem alguns carrers fent-la servir, i també que definitivament sigui la línia d’ enllumenat públic escollida per tots els grups municipals. Encara que en el ple hi hagués discrepància en les votacions, aquestes no varen ser perquè no estiguessin d' acord en la bondat de les proposades.


Si fem un petit supòsit, veurem que si en lloc de 160 vats que consumeixen les làmpades actuals, es consumissin els 60 vats que gasten les de tecnologia LED, i suposant que hi han 500 punts de llum que funcionen una mitjana de deu hores al dia al llarg del any, la veritat es que no tinc ni idea de quants ni han, veurem 0,1Kw x 10 hores x 500 punts de llum x 365 dies x 0,14€ el KW, ens dona un estalvi de mes de 25.000 € al any. Naturalment caldria ajustar a la realitat els nº del supòsit, però no hi ha dubte que a part dels avantatges pel medi ambient l’ estalvi es prou important.

Penso que els nostres representants municipals, tindrien que aprofitar els múltiples butlletins, i si cal organitzar més sessions informatives, per posar al abast dels veïns i de les empreses i comerços del poble, totes les novetats tecnològiques i de subvencions que s’ estan produint, i que de ben segur es produiran els propers anys, en el àmbit de les energies renovables.

Sense anar més lluny, ahir el govern espanyol va aprovar la concessió de 20.000 milions e € en crèdits subvencionats per projectes d’ economia sostenible, que per primera vegada també van dirigits a particulars. La Generalitat també ha posat en marxa el pla “renova t 2010”, al que es poden acollir tant les empreses, com els comerços i els particulars, presentant les seves sol•licituds entre el 11 de gener del 2010 i el 11 d’ abril del 2010, tal com els pot llegir a la "web del pla renova ‘t 2010", on hi figura tota la documentació.
Llegir més...

El ple ordinari del 28 de desembre de 2009.

dimarts, 29 de desembre del 2009


Amb l‘ absència de dos regidors de PeM i la presència de 10 persones de públic, es va celebrar ahir el darrer ple ordinari del any. Un ple que en la meva opinió va resultar de poc interès i fins i tot avorrit en la majoria de punts.

Un cop aprovades les actes dels plens anteriors va haver-hi un llarg, encara que segurament necessari, repàs de factures relacionades amb els decrets de l’ alcaldia dels que calia informar al ple. Probablement cap dels assistents en teníem el més mínim coneixement ni interès. Seguidament va haver-hi un llarg debat sobre els preus dels tiquets del autobús a Vic, motivat pel fet de que no totes les botigues del poble els venen al mateix preu, fet que em resulta força sorprenent.

Tot seguit es varen aprovar algunes modificacions en les ordenances fiscals del 2010, el padró municipal va quedar fixat 2.391 habitants, i es va nomenar formalment al jutge de Pau.

Es varen votar les dues propostes del FEIL, que en aquesta ocasió pretenen aprofitar els recursos destinats a Calldetenes, en una millora de la gestió energètica municipal. La primera proposta del pla consisteix em posar plaques solars a una part de la teulada del pavelló, el pressupost no dona per cobrir-lo tot, amb l’ objectiu de obtindre uns ingressos per l’ energia generada. El segon es continuar amb la política iniciada recentment, de instal•lar il•luminació amb tecnologia LED als carrers Sta. Eugenia i Països Catalans, amb el objectiu de reduir la despesa elèctrica municipal.

En el apartat de precs i preguntes, es va demanar pel mal funcionament de la recollida de les deixalles el dia de Nadal, per la deficient neteja d’ alguns carrers, i per les fallades en la il•luminació de l’ avinguda Pau Casals i de les pistes de tenis. Es va reclamar que es fes alguna cosa per incidir en el poc civisme d’ alguns amos de gossos de zones poc cèntriques, que s’ arreglessin les voreres del carrer Montseny i els marges de la recentment urbanitzada zona del Pujol. L’ equip de govern es va comprometre a fer algunes accions per millorar fins on sigui possible totes aquestes deficiències.

Es va preguntar per la situació de les obres de millora de la seguretat del SES, i la resposta del equip de govern va ser que estaran acabades en el moment en que es torni a iniciar el curs desprès de festes. Finalment es va preguntar per la variant, i l’ alcalde va informar que hi ha el compromís de que les obres estiguin definitivament adjudicades, i per tant es puguin començar a executar abans del mes de juliol del 2010.

Es va felicitar novament a la comissió Calldetenes Decideix pels resultats assolits en la consulta del 13D, renovant la felicitació que l’ alcalde ja havia fet per escrit fa uns dies. Seguidament es va donar el torn de paraula al públic, torn que va ser aprofitat pels representats de “La Pera”, per demanar alguns aclariments sobre el pagament per l’ ús de les instal•lacions municipals, transmetent que es sentien discriminats respecte a altres entitats del poble.

A continuació es va donar el ple per acabat, sense que es fes cap referència al tema de les destrosses que han patit alguns jardins particulars en la seva decoració nadalenca, destrosses que ha estat motiu de conversa força habitual aquests dies de Nadal, i que resulten preocupants sobretot quan amb actes similars, s’ han malmès recentment alguns bens municipals.


Nota: La imatge de la sala de plens que il•lustra aquest escrit, ha esta descarregada de la web municipal.
Llegir més...

El ple del 11 de desembre e 2009.

dimarts, 15 de desembre del 2009


El passat dia 11 de desembre es va celebrar un ple extraordinari amb una escassa assistència de públic , i un únic punt del ordre del dia. El tema a debatre va ser “ l’ aprovació inicial del pressupost del 2010”.

Desprès d’ una breu exposició per part del alcalde, explicant que es tractava d’ un pressupost molt contingut, es va passar la paraula als grups de l’ oposició perquè fessin les seves les seves consideracions abans de votar.

PeM va demanar l’ aclariment sobre els imports d’ algunes partides, al meu entendre d’ una manera força desordenada i poc operativa, ja que en cap cas es va fer referència a les partides que es volien consultar sinó que es va fer referència als imports, cosa que va dificultar molt el diàleg. Les preguntes varen ser respostes pel mateix alcalde, sense que es generes cap mena de debat.

CiU desprès de demanar també alguns aclariments, va presentar un pressupost alternatiu, un pressupost que l’ alcalde es va mostrar disposat a votar, sempre que s’ incorporessin algunes partides corresponents a inversions subvencionades, ja que considerava que en la resta de partides era pràcticament idèntic al presentat per l’ equip de govern. No va haver-hi cap resposta per part de CiU a la proposta del equip de govern.

Finalment els dos grups de la oposició varen votar en contra de l’ aprovació inicial del pressupost, al meu entendre sense exposar cap argument de pes que expliques el seu vot. Caldrà veure si en el termini que hi ha fins l’ aprovació definitiva, que suposo que serà en algun ple a finals de desembre o primers de gener, hi ha temps suficient perquè un cop treballat el pressupost proposat, puguin fer les aportacions necessàries que els pugui permetre canviar el sentit del seu vot, fet que podria representar un canvi en la dinàmica de la política municipal, o en cas contrari per aportar arguments suficients per explicar un vot negatiu.
Llegir més...

El resultat del referèndum del 13D a Calldetenes

dilluns, 14 de desembre del 2009


Calldetenes a assolit en el referèndum del 13D l’ objectiu fixat de superar el 50 % de participació assolint un 51,2%, un resultat que personalment considero molt meritori. Si només consideréssim els electors que voten en les eleccions oficials, el percentatge probablement pujaria 6 o 7 punts com s’ ha pogut veure en els resultats de Vic.

Es bo que tots els calldetenencs ens felicitem del resultat d’ aquesta jornada, tant per el nivell de participació assolit, com pel ambient festiu que va haver-hi tot el dia a la plaça vella, on a part de dipositar el vot es va poder gaudir dels actes organitzats per la Comissió Calldetenes Decideix.

Cal remarcar que tant a Calldetenes com a nivell de tot Osona i de tots els municipis que feien el referèndum, només han votat els partidaris del “si”, i que hi ha un número de ciutadans molt significatiu, que segurament haurien votat "si" i no ho han fet perquè han considerat que al tractar-se d’ un referèndum no vinculant, no valia la pena fer-ho. Per tant crec que la participació general també cal considerar-la com a molt bona.

Cal tenir present l’ actitud de partits com el PSC o el PP, que no solament no han fet campanya perquè la gent participes i anés a votar, sinó que fins i tot sovint han procurat desprestigiar tot el procés. El mateix es pot dir de mitjans de comunicació com TV3 i una part important de la premsa escrita, que han passat de puntetes en tot el que feia referècia a aquest esdeveniment, entre altres coses pel fet de que el referèndum no s' ha celebrat en les capitals de província.

Per últim adjunto un enllaç a una noticia d’ aquest mati, on el coordinador d’ Osona Decideix el sr Lopez Tena, diferenciava el resultats obtingut a Osona respecta a la resta de municipis on hi ha hagut referèndum. També es desmarcava dels que de cop i volta han manifestat voler organitzar un referèndum vinculant a tot el país pel 25 d’ abril promovent una ILP, argumentant la manca de temps per fer-ho d’ una manera adequada i amb possibilitats d’ èxit. Adjunto també l’ enllaç a la pàgina de la emissora RAC1, on es poden escoltar les opinions de diferents protagonistes. Les discrepàncies que existeixen entre els diferents coordinadors de les convocatòries, es evident que no ajudaran en absolut al èxit de les mateixes.
Llegir més...