Per fi arriba la variant de Calldetenes !!

dimarts, 25 de maig del 2010

Desprès d' anys de parlar-ne, i de que els veïns ho veiéssim com un llarg túnel al que no es veu el final, aquest mati el Departament de Política Territorial i Obres Publiques (DPTOP) , han iniciat el procés per la construcció de la variant de Calldetenes, publicant en el DOGC l' anunci de la licitació de les obres per un import de 3 milions d' euros.


Tal com es pot llegir en la nota de premsa de la Generalitat, esta previst que els treballs s' adjudiquin durant el tercer trimestre d' aquest 2010, i que les obres comencin a inicis del 2011, amb una durada prevista de 12 mesos.

Parlem d' una obra molt esperada, que permetrà canviar la fesomia i la qualitat de vida de Calldetenes. Gràcies a aquesta obra, el poble deixarà d' estar dividit en dos, per l' elevat nº de vehicles que passen obligatòriament per carrer Gran, i es posarà fi a tot el seguit de problemes que aquest trànsit ens ocasiona, permetent al mateix temps la reordenació del municipi, de la que tant es va parlar en els treballs del POUM, i que cal suposar que l' ajuntament està elaborant.

No hi ha dubte que es una bona noticia per Calldetenes.
Llegir més...

La planta de tractament de residus no es farà a Calldetenes.

dilluns, 24 de maig del 2010


Segons informa el 9 Nou a la primera plana de l' edició d' avui, la planta de minimització de residus que ha estat motiu de debat durant uns dies, definitivament no es farà a Calldetenes.

De les dues alternatives presentades, tot apunta a que l' escollida serà la presentada per CEPSA, que proposa fer la planta al costat mateix del abocador d' Oris, destí final de les deixalles, un cop tractades a la planta.

Tot i que en l' informació del 9 Nou no es dona per segur, que el director del consorci per la gestió de residus, i en mateix alcalde de Calldetenes informin públicament en aquest sentit, fa pensar que la decisió es definitiva, i que aquesta proposta que podia tornar a convertir el poble en un polvorí, ha arribat al seu final.

Si els aspectes positius de la proposta de la planta, eren els ingressos que podia generar per l' ajuntament, i els pocs o molts llocs de treball que es poguessin crear, potser cal canalitzar aquestes inquietuds com ho ha fet Federació de Municipis de Catalunya, que aquest cap de setmana ha portat a Madrid a quaranta alcaldes catalans, a explicar els avantatges de que les industries s' instal•lin en seu territori. Probablement a petita escala, es podrien aprofitat aquesta mena d' experiències.
Llegir més...

Ple municipal extraordinari del 19 de Maig.

dijous, 20 de maig del 2010


Amb la presencia d' onze persones com a públic, ahir es va celebrar un ple extraordinari amb només dos punts al ordre del dia.


El primer punt, proposava l' aprovació prèvia d' un projecte per la construcció d' una planta de tractament de residus, en el terme municipal de Calldetenes. Es tracta d' un projecte molt dificultós per qualsevol municipi que decideixi portar-ho a terme, i que com tot gran projecte té inconvenients i avantatges pel municipi.

La memòria del projecte, preveu construir la planta en un espai de 32.000 metres quadrats, situats a tocar de la ruta dels molins. La dimensió prevista per aquesta planta, encabida en un terme municipal petit com el nostre de només 5,8 kilòmetres quadrats, i la seva ubicació a pocs metres d' un dels pocs bens naturals que ens queda al municipi, varen ser els primers inconvenients aportats al debat. El risc de pudors i els inconvenients generats pel transport dels residus fins a la planta, varen completar la llista.

Com a aspectes positius del projecte, es varen comentar els ingressos generats per la llicencia d' obres, i els ingressos anuals derivats de l' activitat de la planta, que l' alcalde va quantificar en uns 30.000 € anuals. També es va aportar al debat, els possibles llocs de treball que podria representar la seva construcció, aportació que va ser motiu de discrepancia, pel que fa al nº real de llocs que pot requerir pel seu funcionament, una planta moderna i probablement mot automatitzada.

Finalment es va acordar deixar l' aprovació en suspens i visitar una planta en funcionament, per tal de tenir un coneixement més detallat del que representa una planta d' aquestes característiques. Penso que donar-se un temps per reflexionar i concretar molt més el projecte, va ser una decisió encertada.

Crec que es lloable i necessari, procurar que es creïn llocs de treball per la gent del poble, i que cal que tots els grups municipals facin esforços en aquesta direcció, igual que convindria ja que en motiu d' aquest projecte s' en parla, que miressin de resoldre altres problemes de pudors que ja patim actualment, però l' hipoteca de futur que representa una obra com aquesta, tant pel seu impacte mediambiental, com pels inconvenients que segur que genera la seva activitat, i també per la incertesa de quina serà la seva evolució d' aquí uns anys, penso que aquesta obra no es tindria que fer. En tot cas si al final es decideix fer-la, cal que sigui amb el consens d' una amplia majoria, tal com va plantejar el regidor d' urbanisme.

L`altre punt del ordre del dia, feia referència a la validació del tex refós del pla parcial de les Adoberies Est Industrial, i va ser aprovat sense que hi hagués cap debat.
Llegir més...

17 de maig, dia mundial de la Societat de la informació.

dissabte, 15 de maig del 2010


Comentava en el post de fa un any en motiu del la celebració del dia de Internet, celebració que té lloc cada disset de maig, que a la Wiquipèdia es pot trobar l' explicació del origen d' aquesta commemoració, una commemoració iniciada l' any 2005.

Les noves tecnologies son cada vegada més senzilles de fer servir, i els continuats programes de difusió i d' ajudes dels darrers anys, fan que cada vegada siguin més presents en més àmbits de les nostres vides. Aquest fet crec que justifica plenament, que al igual que passa en molts altres aspectes, Internet tingui un dia a l' any destinat a reflexionar sobre el que ens aporta i el que ens pot aportar.

L' organització d' aquesta jornada, disposa d' una pàgina web on recull part dels actes que està previst celebrar. Per alguna raó alguns dels que tinc coneixement que es celebren a Catalunya, no els he trobat en aquesta pàgina web, tot i que ni ha de 23 països.

Val a dir també, que trobo lamentable el tractament que es fa en aquesta pàgina dels idiomes diferents al castellà. Si es selecciona una pàgina en un altre idioma, el poti-poti que apareix en algunes pantalles, es digna d' una "menció especial" en la seva secció de premis, ja que una part de les opcions no s' han traduït, i es presenten en castellà o senzillament no es presenten.

Per últim remarcar que La Fundació Puntcat, aprofita la celebració del dia de Internet per presentar tres projectes, dirigits a potencia l' ús i la presencia del català a la xarxa. Simplificar al màxim la reserva de dominis, potenciar la navegació en català, i destinar una part dels recursos a finançar projectes que potenciïn la Societat del Coneixement i l' ús d' Internet, son tres projectes mereixedors de ser coneguts i recolzats.

Aquest escrit, i també el fet de penjar en el bloc el giny de la Fundació Puncat, volen ser una petita aportació a la jornada, i també una contribució a la presencia del català a Internet.
Llegir més...

Eines web 2.0 - Publicacions digitals (Issuu, Scribd)

dimecres, 12 de maig del 2010

Un altre tipus de serveis que ens podem trobar a l' anomenada web 2.0, i que ens ofereixen de manera gratuïta algunes webs, son els que ens permeten publicar a Internet, revistes, catàlegs i butlletins de tota mena, amb un format força elegant i semblant al de una revista tradicional.

El mecanisme es tant senzill, com identificar-nos en el servei seleccionat, i pujar (upload) en format PDF, la revista que volem publicar, i un cop escollides algunes opcions de presentació, posar-la a disposició dels visitants de la nostre pàgina web, Alguns serveis d' aquestes característiques que he utilitzat, i que em permeten donar fe de la seva facilitat d' ús, son el Issuu i el Scribd.

El passat setembre vaig penjar en aquest bloc el programa de la festa major, i avui he repetit el procés amb la darrer butlletí informatiu que va publicar l' ajuntament el passat mes de gener. L' objectiu era veure si oferia noves prestacions, i al mateix temps tornar a comprovar la disponibilitat i la facilitat d' ús d' aquestes eines El resultat el podeu veure durant uns dies al costat dret d' aquest bloc a la part alta.

Una facilitat addicional que aquestes eines ofereixen, es compartir la publicació que em creat a diferents xarxes socials com el Facebook o el Twitter i d' aquesta manera poder aprofitar les facilitats de difusió vírica que ens ofereixen.

Ja en el àmbit local, revistes com L' Espiga o butlletins com els que editen l' ajuntament o els grups municipals, son clars candidats a fer ús d' aquesta mena de serveis. De la mateixa manera, els catàlegs de productes i serveis d' empreses i comerços, es poden posar fàcilment a la xarxa fent servir aquesta tecnologia, que a part d' enganxar el que publiquem a la nostre pàgina web, ens facilita la seva difusió a les xarxes socials.
Llegir més...

Reflexions sobre la política informativa municipal.

divendres, 7 de maig del 2010


Amb aquest escrit recupero el fil del que en altres ocasions ja he considerat, mancances del nostre ajuntament en el moment d' informar adequadament als veïns.

La web municipal informa d' una manera força puntual i efectiva de tot el que es fa al municipi, i si això hi afegim l' enviament setmanal del butlletí electrònic, i la publicació cada 3 o 4 mesos del butlletí informatiu municipal en format de revista, podríem concloure que en el aspecte d' estar ben informats, s' ha fet un salt qualitatiu important respecte a altres legislatures. Tot i així penso que hi ha un seguit d' aspectes, en general fàcils de resoldre, a les que caldria donar una pensada per intentar de millorar-les.

Un primer aspecte es que les actes dels plens es publiquin en temps un temps raonable, ni que sigui com a provisional. Durant un període de temps així es va fer, però lamentablement s' ha abandonat i s' ha substituït per un petit resum on es remarquen només alguns aspectes del que ha estat el ple. En alguna ocasió he comentat, quer fins i tot es podria ser més agosarat i a més a més de les actes dels plens, es podria fer una gravació en vídeo i publicar-la, en un intent d' acostar l' activitat municipal a tots els veïns. Alguns ajuntaments han fet accions en aquesta direcció, com per exemple el de Pamplona que va començar a fer-ho l' any 2006, o el de Palamós que actualment també ho esta fent. Personalment espero que en un moment o altre sigui obligatori, ara que el cost de portar-ho a terme es mínim.

Un segon punt que crec desitjable atendre, seria la petició dels grups de la oposició de que es reservi en el butlletí municipal, un espai a tots els grups presents al ajuntament incloent el del equip de govern, per tal de que puguin fer les seves aportacions i trametre les seves opinions. Es podria per exemple, assignar mitja plana per regidor. Tan si es obligatori per llei com no, crec que seria una altre manera d' apropar als veïns les opinions i les principals prioritats dels representants municipals, fomentant al mateix temps la participació.

Un tercer aspecte que ha estat motiu freqüent de queixes, es la dificultat que hi ha per part del' ajuntament, per donar resposta d' una manera formal a les peticions d' informació o a les queixes. Ja no parlo dels grups de l' oposició que en ocasions s' en han queixat als plens, sinó de les peticions dels mateixos veïns. Aquest problema del que s' en queixen bastants veïns, i que sovint s' excusa en una falta de temps i recursos, en realitat es degut a una falta de convenciment personal i de voluntat de servei. una voluntat que ja tindria que estar assumida per tots els membres del ajuntament, tant si son empleats com els regidors. Sigui quin sigui el canal d' entrada de la petició (telèfon, Internet registre etc..), donar-hi una resposta ràpida i adequada, es part del servei i per tant una obligació.

Per últim un tema del que penso que hi ha falta de informació, es tot el que fa referència al POUM. S' ha anunciat en diferents ocasions, que en algun moment s' informaria dels treballs que s' han estat fent, cosa que de moment que jo sàpiga no s' ha produït, i de la que en els darrers plens tampoc s' en ha parlat. En atenció a tots els veïns, en especial als que varen participar en les diferents sessions, caldria que s' expliques que s' esta fent i que es pensa fer, en la planificació del que te ser Calldetenes.

Penso que tots son temes que no costen diners, i per tant de bon revisar en moments de crisi. En general es tracta de qüestions que depenen bàsicament de la bona voluntat de portar-les a terme.
Llegir més...

Eines Web 2.0 - La tecnologia RSS i el Viigo.

dilluns, 3 de maig del 2010


El novembre de 2007 penjava per primera vegada en aquest bloc, un escrit on parlava de les bondats de la tecnologia RSS. Posteriorment a finals de 2009, vaig fer un parell de comentaris més, en motiu de que la nova web municipal l' incorporava entre els seus serveis.

Per qui no la conegui, diré que tota mena de webs i de blocs fan servir aquesta tecnologia, que permet un cop ens hem subscrit a la web que volem seguir, rebre informació en el mateix moment que es publica, sense que nosaltres hàgim d' interactuar per obtenir-la.

Per subscriure's al RSS d' una web , no fa falta donar cap mena de dada personal, només cal disposar d' un programa capaç de consultar les webs escollides, i indicar-li quina informació volem recuperar i de quina web, a partir d' aquest moment to el procés es automàtic.

A part de programes específics que fan aquesta funció, els clients de correu com el Outlook o el Thunderbird també l' incorporen, i els navegadors com el Explorer o el Chrome, disposen de multitud de ginys per facilitar aquesta tasca. Els darrers anys aquesta funcionalitat, com moltes altres, s' ha incorporat als telèfons mòbils, amb programes com el Viigo, que si be es específic per terminals Blackberry, segur que n' existeixen de semblants en totes les plataformes (Iphone, mòbils etc..).

El funcionament del Viigo i dels programes que s' hi assemblen, es el mateix que el dels clients tradicionals, amb la diferencia de que cal donar-se d' alta en el servei via una pàgina web, que serà l' encarregada de recollir la informació de les diferents fonts seleccionades, i que ens permet especificar les pàgines RSS que volem seguir, d' una manera més àgil que si ho fem des de el mòbil. El servei es gratuït i un cop tinguem el programa client instal•lat en el mòbil, aquest es cuidarà de fer-nos arribar de manera automàtica tota la informació.

Diaris, blocs, organismes públics i ajuntaments, i tota mena de pàgines web, ofereixen la possibilitat d' adherir-se a aquest servei, i disposar de noticies de premsa, convocatòries de feina, subvencions i ajuts que pugui oferir l' administració, i estar puntualment informats de la celebració de tota mena d' activitats, d' una manera automàtica.

Aprofito aquest escrit per felicitar als administradors de la pàgina web del Punt de treball de Calldetenes, pel que considero una magnifica iniciativa en aquest moments. En refereixo a la pàgina que han posat a disposició dels veïns i de les empreses, amb ofertes i demandes de llocs de treball. Al mateix temps els proposo que si poden, incorporin la tecnologia RSS a la seva pàgina, per tal de donar el màxim de difusió a la seva oferta. Seria un altre exemple d' un bon ús d' aquesta tecnologia.

Personalment el RSS es una de les facilitats que en faig més ús, pel gran volum d' informació a que et dona accés sense que jo hagi de fer res. El problema pot sorgir quan ens hem apuntat masses fonts, i no disposem de temps per digerir tot el que rebem.
Llegir més...

Ja ens repartim les medalles ? (Font d' en Titus - Maig 2010 V.4)

dissabte, 1 de maig del 2010


El sol fet de que el 9 Nou publiqui que el conflicte de la Font d' en Titus ha entrat en una altre dinàmica, ha sigut suficient perquè el portaveu de CiU de Calldetenes s' afanyi a publicar al seu fòrum un escrit força contradictori, on desprès de dir que no s' han de penjar medalles a ningú, s' afanya a demanar un reconeixement a la seva tasca en aquest conflicte, i ho aprofita per fer un petit míting electoral. Ja se que aquest fet es habitual en la política dels partits, però no es el millor pels interessos de Calldetenes, ni tampoc per la solució definitiva del conflicte.

En seu escrit el portaveu de CiU, fa un relat d' alguns fets que poc tenen a veure en el que ha passat, i com haurà pogut comprovar qui hagi llegit els tres escrits anteriors, suposant que algú hagi tingut la paciència de llegir-los, estic totalment d' acord amb " el que li va dir per correu algun membre afí a ERC", de que han tingut i estan tenint una actitud partidista. Val a dir que jo era al ple del 29 de gener, i que pel fet de que considero que es un dels temes importants que Calldetenes té sobre la taula, he seguit amb molta atenció totes les noticies que parlaven d' aquest problema.

Sense voler recular als orígens del conflicte en busca de responsabilitats, sembla que desprès de la sentencia del Tribunal Suprem, hi ha unanimitat en el perquè els dos ajuntaments estem ficats en aquest merder. El notable fracàs del que varen gestionar les lleis (en plural) que tenien que regular la segregació, fa que fins i tot l' alcalde de Sant Julia, es mostri disposat a portar a la Generalitat als tribunals, si la solució no es satisfactòria als seus interessos. Aquest fet mai ha estat reconegut pel grup de CiU de Calldetenes, en una actitud clarament partidista.

El canvi de rumb d' aquest conflicte, comença tal com diu en Marc en el ple del 29 de gener, quan el regidor Marius Valls proposa fer un nou intent de negociació amb l' ajuntament de Sant Julia. Davant aquest fet acceptat en principi pels regidors de PeM, els regidors de CiU s' hi mostren reticents, ja que consideren que degut a la proximitat de les eleccions, serà inútil intentar-ho (manifestació d' en Josep Brachs). Personalment penso que el fet de que els altres dos grups sembla que hi estiguin d' acord, es el que arrossega als regidors de CiU a donar-hi suport.

Durant el debat i davant els dubtes dels regidors de CiU a creure 's les explicacions del alcalde, de com s' havien desenvolupat les negociacions al llarg del temps, aquest els proposa una reunió amb el director general de política local (DGPL), per tal de que els expliqui en persona com es varen desenvolupar les darreres negociacions.

En la reunió amb el DGPL, aquest manifesta clarament que qui va trencar les negociacions desprès de moltes reunions , va ser l' alcalde de Sant Julià. També va manifestar que el seu departament no estava disposat ni a perdre el temps, ni a gastar recursos inultilment, i per tant només tornaria a fer de mitjancer , si l' alcalde de Sant Juli¡à es comprometia a negociar d' una manera seriosa. Adjunto de nou l' enllaç a la noticia amb els talls de video i audio de les declaracions del sr. Bassaganya.

Aquestes declaracions del director general de l' administració local, varen posar en evidencia que qui va trencar les negociacions va ser l' alcalde de Sant Julià, i el fet de que això sortís a la llum pública, va ser al meu entendre la verdadera causa del canvi experimentat en les negociacions.

Aquestes mateixes declaracions degudament tretes de context, son aprofitades al llarg de les darreres setmanes pel portaveu de CiU de Calldetenes, per acusar en el mitjans de comunicació (fòrums, 9 TV, etc..) al DGPL d' abandonament de les seves funcions, quan de fet ja estava mantenint contactes amb l' alcalde de Sant Julia des de el dia 12 d' Abril. Crec que novament el portaveu de CiU, ha posat els interessos del seu grup per davant dels interessos de Calldetenes.

Només s' intueix que pugui haver-hi una solució del conflicte, i el portaveu de CiU deixa de banda la DGPL sense fer el més mínim reconeixement a la seva tasca, i corre a atribuir-se en el seu escrit, on per cert diu que no s' han de repartir medalles, bona part del mèrits d' una hipotètica solució del conflicte que encara esta per arribar, i a cantar les excel•lències del seu grup i de la seva teòrica capacitat de governar. Es o no una actuació partidista i electoralista ?. Si hi ha hagut un canvi d' expectatives en la solució del conflicte, penso que es gràcies a la DGPL que el grup de CiU tant han criticat, per posar en evidencia qui encallava el procés.

Segurament al larg dels anys les denuncies al jutjat han estat excessives, i que en un conflicte que fa 15 anys que dura a tothom se li poden buscar les pessigolles. Estic d' acord en que no es el moment de buscar culpables i mirar de posar-hi un punt i final raonable per tots, però tinc clar que tampoc es el moment, quan encara el conflicte segueix sense esta solucionat, de corre treure pit i a atribuir-se els mèrits, i a criticar a la premsa per parlar poc de la seva "aportació". Es el moment de parlar més que mai, amb el màxim de transparència i bona voluntat.

Aclariment: No poso l' enllaç al vídeo de l' entrevista al angle obert , perquè no l' he localitzat en els recursos digitals del 9 TV. Es probable que el si li demaneu al portaveu de CiU en disposi d' una copia.
Llegir més...