El que ens cal son respostes.

dimecres, 22 de febrer del 2012

Fa uns set mesos en un escrit en aquest mateix bloc, un cop confirmat que en Jaume Mas havia perdut  l' alcaldia, li demanava que expliques quina era la mena d' oposició que pensava fer. També li transmetia la meva impressió de que era molt difícil recuperar els suports perduts els darrers anys tant dels veïns com dels companys de partit i dels amics, i de que era impossible recuperar l' alcaldia si era aquesta la finalitat de la seva permanència. Passat aquest temps, en Jaume continua sense explicar amb quina finalitat continua al ajuntament. ni quina es la feina que vol fer-hi. Aquesta manca d' explicacions i la successió d' esdeveniments que s' estan produint,  fan que la seva actitud a dia d' avui encara resulti més difícil d' entendre.

El  grup municipal de ERC amb els membres del antic govern al capdavant,  no ajuda al actual govern a aclarir la situació dels comptes municipals, la carta publicada al 9 Nou criticant el resultat de l' auditoria, (de la que es varen tenir que desdir en un ple celebrat pocs dies desprès), que s' hagin de retornar al ajuntament diners que es guardaven a casa, la llarga llista d' impagats que s' ha anat posant sobre la taula, o la necessitat d' anular factures que no s' ajustaven als contractes signats, en son una prova de l' escassa col·laboració que poden oferir, i probablement la causa de que en ocasions algun membres del grup municipal de ERC no assisteixin a alguns plens.

D' oposició constructiva tampoc en poden fer, els continuats "desordres" que es van destapant a cada ple ho impedeixen. Els anteriors gestors no poden obrir la boca sense que s' els tiri en cara alguna nova deficiència en la seva gestió. Les deficiències en el contracte del bus, en la facturació de deixalles o en la valoració del projecte del pavelló, per no parlar de la pèrdua d' expedients d' obres, impedeixen que el que puguin dir tingui la credibilitat suficient.

El proper ple ordinari es el dia 5 de març, es probable que en aquest ple aparegui alguna nova denuncia de deficiències en la gestió anterior. Segurament l' assistència de públic tornarà a ser nombrosa, per preguntar sobre fets dels que encara hi han dubtes, o per aixecar noves sospites com les que es varen aixecar  en el darrer ple ordinari sobre les dietes cobrades o les donacions a Osona Solidaria en temps de crisi, unes sospites que com ha passat amb els temes del mercat i de la deixalleria, es probable que s' acabin enquistant sense aconseguir donar-hi una resposta convincent.

Els rumors de que algun regidor del grup municipal de  ERC està pensant plegar,  les especulacions sobre si en Jaume Mas  plegarà o no i  sobre quan ho farà, unes especulacions en part alimentades per ell mateix, no ajuden gens a assolir l' estabilitat que necessitem i son un inconvenient afegit pel bon funcionament del poble. Cal que els regidors de ERC es puguin dedicar a fer  la seva feina, ja sigui des del govern o fent una oposició constructiva, crec que cinc regidors "presoners" del passat, son un luxe que com a poble en aquest moment no ens tindríem que permetre, i com ja he donat a entendre en algun escrit anterior, la solució a tot aquest embolic, passa per la renuncia dels dos regidors que eren membres del antic govern.
Llegir més...

El ple extraordinari del 13 de febrer de 2012.

dimarts, 14 de febrer del 2012

Catorze persones de públic varen assistir a aquest ple extraordinari. Cal remarcar l' absència de dos regidors del Grup municipal de ERC, la del senyor Parramon molt probablement motivada per la seva vinculació laboral a l' empresa Arimany Piella transport SL, vinculació que impedia que podes votar en els quatre primer punts del ordre del dia.

Els quatre primers punts proposaven rescindir els contractes vigents amb  la companyia que gestiona el residus municipals (Arimany Piella transport SL), tornar-ne la gestió al Consell Comarcal, i aplicar un seguit de mesures que permetran reduir el cost de 160.000 euros/any actuals, a uns 110.000 euros/any. Cal recordar que en el moment que l' anterior alcalde va perdre la presidència del Consell Comarcal, va ser quan es va signar l' acord vigent fins avui, i es va donar a entendre que s' obtindrien uns estalvis econòmics, que ahir va quedar clar que no s' han produït. Excepte en el primer dels quatre punts que el grup municipal de ERC es va abstenir, en els altres tres va votar-hi a favor, fet que contrasta amb que en l' anterior ple votessin en contra de l' anulació de les factures addicionals al estipulat en el contracte, i que al meu entendre també significa un reconeixement de que la seva gestió va ser deficient.

El regidor de serveis en la seva exposició, va anar posant sobre la taula un seguit de deficiències en la gestió i facturació del anterior concessionari, i una total falta de control del proveïdor per part del anterior govern. Va explicar per exemple, que des l' entrada en vigència del contracte ara rescindit, s' ens cobressin de més uns 2000 euros mensuals del que s' hi estipulava, sense que en 47 mesos es detectes l' anomalia,  que els ingressos de la deixalleria fossin de 200 euros/any mentre que les despeses eren d' uns 30.000 euros anys, o que a la deixalleria només hi hagin residus que tenen un cost per l' ajuntament, mentre que els que podien significar un ingrés hagin desaparegut. Segons va dir el regidor, retirar els neumàtics  actualment emmagatzemats a la deixalleria té un cost d' uns 12.000 euros.

 Per assolir l' estalvi d' uns 50.000 euros/any, es reduirà un dia a la setmana la recollida del "multiproducte", es passarà de 14 punts de recollida a només quatre, de manera que la majoria de cases de pagès tindran que portar els seus residus a la nau de la brigada municipal, i es substituirà la deixalleria per una deixalleria mòbil que vindrà un cop al més, i una recollida casa per casa de residus voluminosos també un cop al mes. Cal remarcar també, que amb aquestes accions es reduirà la durada del préstec que es va demanar per fer front al deute, de 14 anys a 4 anys, amb un importat estalvi en el pagament d' interessos, i sense incrementar l' actual quota.

El darrer punt del ordre del dia que també es va aprovar per unanimitat , feia referència a l' aprovació del conveni de concessió de subvenció pel circuit de BMX, un pas necessari per accedir a la subvenció de 480.000 euros. L' alcalde va informar que el proper dia 29 de febrer tindrà una reunió en la que demanarà als responsables de la Generalitat, que aquets 480.000 euros  es puguin dedicar a les obres del pavelló, i diferents regidors del equip de govern varen manifestar, que en cas de que aquest acord no es pugui assolir es provable que es renuncií a la subvenció.  

Tot i tractar-se d' un ple extraordinari, un cop acabat el ple l' alcalde va donar la paraula al públic, però limitant les intervencions a temes relacionats amb l' ordre del dia, evitant així que es tractessin temes com el de les subvencions a "Osona Solidaria", que per absència del anterior alcalde varen quedar sense resposta en el ple del dia 6 de febrer. En les seves intervencions el públic va demanar al equip de govern, que miri de buscar una alternativa al tancament de la deixalleria, ja que es considera que la reducció del servei que es produirà es molt important, i també  que s' exigeixin les responsabilitats que faci falta a l' anterior empresa gestora dels residus, per recuperar els diners que s' han pagat de més del que s' havia acordat.
Llegir més...

El ple ordinari del 6 de febrer de 2012.

dimarts, 7 de febrer del 2012

Més  de vint persones varen assistir al ple ordinari celebrat ahir al vespre, un ple al que només varen assistir tres dels cinc regidors del grup municipal de ERC, sent molt significativa l' absència del seu cap de llista el sr. Jaume Mas.

Tots els punts de l' ordre del dia es varen aprovar per unanimitat, excepte el que fa referència a l' anulació d' unes factures del servei de recollida de deixalles, un punt que  els regidors de ERC hi varen votar en contra.  El regidor de serveis va explicar, que l' anulació bé motivada perquè segons el conveni signat, l' empresa que gestiona el servei s' ha de fer càrrec de totes les despeses, i per tant no hi tenen cabuda factures addicionals.

En el torn de precs i preguntes, el portaveu del grup municipal de Esquerra es va interessar per la situació de la variant i per la del nou institut. L' alcalde va explicar que la variant no es construirà aquest 2012 per les dificultats econòmiques que pateixen les administracions, però que al estar ja licitada serà de les primeres obres que es construiran a la que la situació econòmica millori. També va anunciar una reunió amb els responsables de la Generalitat, pel proper 29 de febrer. En quan al nou institut, el regidor d' urbanisme va assegurar que entrarà en funcionament al inici del proper curs escolar tot i anar just temps.

Seguidament va prendre la paraula l' alcalde Marc Verdaguer,  per manifestar el seu rebuig al comunicat del grup municipal de ERC publicat el passat divendres, indicant als regidors de ERC que amb aquest comunicat "havien escollit el camí equivocat", i que el que cal es que "assumeixin les seves responsabilitats", al mateix temps exposava alguns dels deutes que encara tenim pendents del any 2008. A continuació i en la mateixa línia que l' alcalde, el regidor de hisenda va rebatre punt per punt el comunicat, aportant més dades de deutes pendents per demostrar que es impossible que el deute sigui de 399.000. El portaveu del grup municipal de ERC va acabar manifestant que no criticaven l' auditoria sinó el to alarmista de la presentació, una manifestació que segur que sorprendrà a qualsevol que hagi llegit la noticia, i que al meu entendre significa un reconeixement implícit de tot el que se li estava dient.

Les quatre o cinc intervencions del públic varen anar en la línia de demanar la dimissió immediata d' en Jaume Mas i d' en Jaume Parramon, com a màxims responsables de la gestió que ens a conduit a la situació actual, amb l' agreujant de no haver dit la veritat sobre la situació econòmica del nostre ajuntament en el darrer període electoral.

Les actes de regidors son personals i per tant es una decisió les afectats presentar la dimissió, però  cal esperar que els dos regidors prenguin nota del que els va demanar la gent de Calldetenes que va assistir al ple, al meu entendre un grup molt  representatiu del sentiment del poble, i que definitivament assumeixin la seva responsabilitat i actuïn en conseqüència, donant  pas a gent no condicionada pel passat, que puguin treballar perquè Calldetenes vagi endavant.
Llegir més...

El comunicat del anterior govern sobre l' auditoria.

diumenge, 5 de febrer del 2012

El passat divendres el 9 Nou va publicar un comunicat del grup municipal  de ERC de Calldetenes, en el que es qüestionava el resultat de l' auditoria recentment presentada, i s' acusava a l' actual govern de llençar un missatge apocalíptic sobre l' estat de les finances municipals, i es ratificaven  en que el deute a curt termini era de 399.000 euros.

Des de fa uns anys assisteixo als plens i segueixo amb interès la política municipal, i el missatge que s' ens va donar a l' auditoria em va semblar força realista i per suposat gens apocalíptic. Crec que la feina feta pels auditors ha estat honesta i realista, crec que el deute existeix tal com s' especifica en el seu treball, i també penso que cal incorporar-hi de manera urgent, el resultat del exercici 2011 per conèixer la situació actual de la manera més real possible.

En el comunicat emès per l' equip del anterior govern municipal, es dona a entendre que si els propietaris del torrental liquidessin totes les quotes, tindríem el problema pràcticament resolt, sense explicar en absolut perquè els propietaris no les paguen, ni perquè el cas està en aquest moment als jutjats,  ni si l' anterior alcalde com a part afectada, ha fet efectives en temps i forma totes les quotes que li pertocaven. Seguint amb els números, el comunicat tampoc explica que el deute a llarg termini també està per sobre del que actualment permet la llei, i molt per sobre si hi sumem els ja famosos 700.000 euros del camp de futbol, dels que inevitablement l' ajuntament s' ha de fer càrrec.

Fent ús del meu dret a consultar l' auditoria, que com sabeu està a disposició dels veïns des del dia següent de la seva presentació, he observat que aquesta també parla d' altres aspectes que el comunicat passa per alt. Parla de manca de control en els pagaments municipals, un punt que ratifiquen els recents escàndols de les dietes del mercat i de la deixalleria. Fa referència també  a la  desaparició de la documentació de les obres del Torrental i de l' avinguda dels Països Catalans, de la falta d' un inventari dels bens propietat del ajuntament, d' errors en la gestió de les amortitzacions comptables, de la situació de paràlisi de les obres de pavelló, en definitiva fa tot un seguit de consideracions, que en contra del que explica el comunicat, fan que la situació pugui ser realment apocalíptica.

Avui  també s' ha parlat del comunicat al diari digital Osona.com, en un escrit que entenc que augmenta la confusió sobre la realitat del poble. En la noticia no es fa  cap referència al govern anterior o al grup municipal de ERC, i s' atribueix l' autoria del escrit a ERC.  Per els que procurem seguir de prop la política municipal,  ens resulta evident que son molts els militants de ERC de Calldetenes que no estan d' acord en com s' han fet les coses aquests darrers anys, només cal recordar la seva oposició ja en l' anterior legislatura a algunes de les propostes del alcalde,  l' escàs  suport que va tenir l' anterior alcalde per ser el cap de llista a les darreres municipals, i les repetides peticions de transparència de militants de ERC que han assistit com a públic als darrers plens..

Crec que un partit com ERC que sempre ha fet de la transparència i de les "mans netes" la seva bandera, un missatge que jo m' he cregut fermament tot i no ser militant,  cal s' impliqui a nivell de la seva direcció comarcal, o si cal a nivell de la direcció nacional, i es posicioni d' una manera clara en aquest assumpte, avalant de manera publica i clara el comunicat del que estem parlant, i per extensió tota la política portada a terme l' anterior legislatura,  o promogui la renuncia del seu cap de llista si creuen, com jo crec, que l' actuació no ha estat la correcta,  Calldetenes i el país segur que els hi agrairà.

Llegir més...