Cal posar en dubte les noticies que ens arriben?

dissabte, 28 de febrer del 2009


Crec que cada vegada més, quan sentim una noticia per la TV o la llegim en un diari, ens la creiem sense analitzar mínimament el seu contingut. Quantes vegades no hem sentit allò de “He llegit al diari que..”, donant com veritat noticies que seria convenient valorar mínimament, i fem al mateix temps de corretja de transmissió fen servir allò de “M’ han dit que deia el diari....”. Personalment soc lector habitual del Periòdic de Catalunya, i em dono compte que qüestiono mes les noticies aparegudes en un altre diari que les del que llegeixo habitualment, amb això vull dir que si el mitja ens és proper encara ens ho qüestionem menys.

Dic això, perquè a nivell local aquest efecte també passa i probablement es multiplica, al tractar-se de temes propers. Si agafem la noticia del darrer butlletí de PeM, del que ja m’ ha arribat algun “He llegit que..” totalment convençut, veurem que quan es parla de la pujada del IBI es diu textualment “... El cas es que en els darrers 8 anys a augmentat un 31%, molt més que l’ increment dels preus al consum.” Fins aquí sembla correcte i creïble, però si es fa una consulta a la web del Institut Nacional d’ Estadística, veurem que no es així. Del gener del 2001 al desembre del 2008 (darrers 8 anys) l' IPC va pujar a la província de Barcelona un 31,4 %, i si agafem del gener del 2001 fins al desembre del 2007 l' IPC havia pujat a la mateixa província un 29%. Només cal seguir el link per comprovar-ho.

Si el 31% que diu PeM en el seu butlletí li restem la puja d’ aquest darrer any (un 15,6%) el resultat es que durant el 7 primers anys la puja va ser d’ un 15,4 i d’ aquí en podem treure dues conclusions: La primera es que amb la puja d’ aquest any l' IBI a pujat els darrers 8 anys, lleugerament per sota del IPC i no molt per sobre com diu PeM. La segona es que durant els anys anteriors, les pujades de l' IBI han sigut inferiors al IPC, tal com va dir l’ alcalde en els plens on es discutien les ordenances.

Penso que també es bo parlar de l’ intencionalitat d’ aquest tipus de noticies. Es evident que determinats errors no persegueixen cap fi i amb tota probabilitat es tractar de simples errors, dir que algú va morir el 1937 quan realment ho va fet el 1938 en podria ser un exemple. Quan es tracta d’ informacions donades per grups politics, on hi ha una clara voluntat de desgastar al contrari i obtenir redits electorals, em sembla evident que en la majoria de casos els errors son intencionats, a no ser que es rectifiquin ràpidament en un mitjà com a mínim de la mateixa difusió del que ha donat la noticia, en aquest cas el seu propi butlletí.
Llegir més...

Viure a Calldetenes, és cada vegada mes car ? (Infopoble)

dimecres, 25 de febrer del 2009


Ahir vaig rebre l’ informatiu de PeM amb algunes imprecisions que m' agradaría comentar:

En el primer apartat que porta per títol “Viure a Calldetenes, és cada vegada mes car ?”, ens trobem amb la següent afirmació: “ Si visquéssim a Folgueroles els principals impostos serien un 30% mes barats”. Sense de moment qüestionar els números que presenten, ens trobem que diuen que a Calldetenes una família amb unes característiques determinades (no necessariament la mitjana), pagaria 758,08 € del que es consideren els “principals impostos”, mentre a que a Folgueroles pagarien 585.39€, per tant la diferencia es de 172,69€. Sense qüestionar la bondat de la seva estimació que ja tindrem temps en el futur, resulta que els 172,69€ que s’ estalviaria un calldetenenc que anés a viure a Folgueroles, representa un 22,7 % del que paga i no un 30% com s’ afirma. Per altra banda em sorprèn que un ajuntament com el de Santa Eugenia, sempre model d’ ajuntament barat, sigui el segon mes car i Sant Julia sempre similar a Calldetenes, segons aquesta estimació de PeM estigui per sota de Santa Eugenia, crec que hi ha alguns errors mes, però com deia ja tindrem temps d’ esbrinar-ho a mesura que les ordenances i els pressupostos es vagin publicant.

Si mirem l’ altre gràfica, i tampoc sense qüestionar les dades ja que com deia ja tindrem temps els propers mesos quan s’ actualitzi la web del cadastre, veurem que pràcticament tota la diferencia esta en el impost del IBI. Com deia en l’ escrit en aquest bloc bloc referent a aquest impost, es tracta d’ un imposts difícil de calcular, bàsicament perquè el valor cadastral dels habitatges, no esta unicament en mans del ajuntament, i pot potser molt diferent d’ uns municipis als altres en funció del any de revisió. Per aquesta raó en semblava mes raonable dividir el total recaptat per el nº de rebuts, si el que es vol comparar es com afecta al gruix dels veins, en lloc de limitar-se a aplicar sobre un mateix valor cadastral, els coeficients dels ajuntaments que imagino que es van inventar precisament per corregir aquestes deficiències del cadastre. Tot i que tindrem temps de anar-ne parlant, es mes possible que viure a Calldetenes el 2009 sigui mes car que viure a Folgueroles, segurament al voltant del 10% i amb tota seguretat molt lluny de 30% que expliquen els amics de PeM. Pel que fa a la pregunta de si val la pena pagar impostos a canvi d’ uns bons serveis, us remeto al escrit on comparava els serveis de Calldetenes i els dels pobles veïns on donava la meva opinió, ja que ens demanen que reflexionem nosaltres sense donar cap opinió.

Ja que hi soc posat, dir que en el escrit on parlava del ple del 16 de febrer, vaig comentar que PeM havia participat poc en el debat. Si miro l’ informació que donen del mateix en el butlletí, on eviten donar cap opinió sobre el recurs de CiU, que va ser el punt central de debat de tot el ple juntament amb el pressupost, i a més afirmen que un regidor de ERC es va abstenir en la votació del pressupost quan en realitat els sis varen votar a favor de la seva aprovació , tindria que rectificar i dir que mes que poc participatius el que varen estar es absents, tot i que en aquesta ocasió hi eren presents els tres regidors.

L’ explicació del pressupost també la trobo curiosa. Resulta que tot el debat municipal gira entorn del dèficit, i si la reducció de la despesa i l’ increment de la recaptació compleix o no el Pla de Sanejament, i PeM fa una descripció del pressupost, naturalment sense mullar-se i menys proposar res, i es limiten a demanar al ajuntament un esforç en favor de l’ economia familiar, molt lloable sense cap mena de dubte en aquest moment de crisi, però difícil d’ encaixar amb la millora i fins i tot manteniment dels serveis actuals, sobretot els deficitaris com l’ autobús a Vic que per cert varen aprobar amb felicitació inclosa.

Finalment comentar la foto de la Ruta del Molins del espai "Denuncia", mitja pàgina sense cap opinió, només una foto segurament amb l' anim de tocar la fibra, sembrar dubtes, inquietuds i malestar. Si es considera que el que s' ha fet a la Clavaria esta mal fet cal dir-ho, i si no ho esta també. Mentre es decideixen, jo prefereixo il·lustrar el post amb una foto d’ un altre tram de la mateixa ruta, que gràcies a les pluges i al esforç d’ alguns (que no soc jo) , que retiren les deixalles que es troben quan i van de passeig, llueix fantàsticament bé.
Llegir més...

L’ informe del secretari accidental (pressupost 2009).

dilluns, 23 de febrer del 2009


Adjunto el paràgraf de conclusions del informe del secretari accidental, sobre el pressupost del 2009, abans de donar la meva opinió al respecte:

CONCLUSIÓ: Per tot l' exposat en el present informe, el que es desprèn de la documentació que acompanya al projecte de pressupost presentat, és:
En primer lloc la constatació de desviacions ja esmentades en relació al Pla de Sanejament malgrat els esforços de la Corporació de reconduir la situació.
En segon lloc, destacar les incerteses que provoca l’ actual conjuntura econòmic -financera en l'execució del pressupost.
En tercer lloc les previsions de l'informe del Pla de Sanejament no analitza les conseqüències legals dels efectes d'una possible desinversió i deixa fora del Pla, el cas del Pavelló poliesportiu amb un dèficit d'inversió de 633.492,23 €.
En quart lloc, recomanar una política activa en l'obtenció de subvencions, en especial per cobrir el dèficit d'inversions del pavelló poliesportiu ¡ de serveis deficitaris.
En cinquè lloc, recomanar una política activa en la solució definitiva del conflicte de Sant Julia de Vilatorta i el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
En sisè lloc recomanar un seguiment estricte de l'execució del pressupost per contenir el nivell de la despesa.
Ateses aquestes recomanacions i advertiments, malgrat no ajustar-se al Pla de sanejament Financer s'ha d’informar favorablement aquest projecte de pressupost.


En el primer punt es comenta que hi desviacions respecte al pla de sanejament, pla que l’ alcalde es va comprometre a seguir sempre i quan no comportes la reducció de serveis pels veïns, aspecte sobre el que s’ ha manifestat en diverses ocasions als plens, dient que faria els possibles per evitar la reducció de serveis digues el que digues el Pla de Sanejament, a no ser que no hi veies cap altre possibilitat.

En el segon punt on es parla de la conjuntura econòmica, només dir que afecta a tots els municipis del país, i per tant tampoc es cap conclusió negativa diferent de la que pugui tenir qualsevol municipi. En tot cas correspon als regidors, dir quines despeses creuen que no es podran contenir, o quins son els ingressos que no es podran assolir, i en tot cas com millorar-ho.

El tercer punt Informa que el pla de sanejament, no contempla quines conseqüències legals i per tant quins efectes tindria, no portar a terme les inversions aprovades. Per tant al meu entendre es tracta d’ una consideració que cal tenir present a l’ hora de debatre el pressupost.

Semblen lògiques les recomanacions dels punts quart (obtenció de Subvencions), cinquè (Solució del conflicte de Sant Julia) i sisè (seguiment estricte del pressupost) , i personalment crec que es on cal esmerçar els esforços. Del conflicte de Sant Julià ja n’ he parlat en diferents ocasions, en alguna ocasió recollint comentaris de CiU en algun ple, on s’ oferia a col·laborar en trobar una solució, aprofitant que a Sant Julià governa el mateix partit. Sobre el seguiment del pressupost i l’ obtenció de subvencions crec que tampoc cal afegir cap comentari.

Un cop llegides aquestes conclusions i que en el mateix informe es diu que el pressupost esta tècnicament equilibrat pel que fa a ingressos i despeses, no crec que el secretari pugui fer altra cosa que informar favorablement l’ aprovació del mateix, ja que com ell mateix va donar a entendre en el ple, la seva es una tasca tècnica i que correspon als regidors debatre sobre el pressupost.

Per tant penso que ni l’ alcalde va mentir, ja sempre ha deixat clar que no volia retallar els serveis digui el que digui el Pla de sanejament, ni es pot titllar al secretari d’ irresponsable, a no ser que el que es vulgui sigui fer-li prendre una posició que no li correspon, ja que com he dit la seva funció es eminentment tècnica. Cal que els nostres representants al ajuntament i els que col·laboren amb ells, es dediquin a debatre la bondat de les diferents partides, en lloc de dedicar-se a enfrontar-se amb el secretari.

Finament recordar que PeM va votar en contra del Pla de Sanejament, i per tant el que els pressupostos no segueixin el Pla, no pot ser la raó de que ara els votin negativament, en tot cas seria raó per votar-hi en contra que el complissin. Per tant dir que l’ oposició va votar en contra dels pressupostos perquè no seguien el Pla de Sanejament, com es diu en algun escrit del fòrum dels pobles, pot ser cert per CiU però seria contradictori en el cas de PeM, i caldria que ells mateixos expliquessin les seves raons.
Llegir més...

Comentaris al fòrum dels pobles del febrer del 2009

diumenge, 22 de febrer del 2009


Darrerament s’ ha reclamat al fòrum dels pobles la construcció de la variant. A part de que ja portem un munt d’ anys parlant-ne i esperant-la, en alguna ocasió havia sentit dir que es començaria la seva construcció abans de final del 2008. Tal com es va veure en els debats del POUM, la variant tindria que canviar radicalment la fesomia i la vida del poble, al reduir-se el tràfec de cotxes i en especial de camions pels carrers principals que divideixen el poble en dos. Crec que periòdicament ens tindrien d’ informar de quina es la situació d’ un projecte que afecta tant a la vida dels veïns de Calldetenes, de mitjans per fer-ho ni han.

Un altre veí reclama insistentment perquè s’ ha canviat la direcció el carrer Joan Maragall. Potser si hagués dirigit al ajuntament l’ haurien informat, però no estaria de mes que novament l’ ajuntament agafés l’ iniciativa d’ informar quan fa aquests i altres canvis del perquè es fan, sobretot als veïns afectats. Això em recorda el servei de ”bústia ciutadana” del ajuntament de Vic creada a meitats del 2007, i de la que vaig parlar en el seu inici en un escrit en aquest bloc. Penso que una bústia d’ aquest estil seria un mitja senzill de comunicació directe per aquest casos, i d’ informació per la resta de veïns. En el enllaç a la web del ajuntament de Vic, es pot veure l’ èxit d’ aquesta iniciativa, només mirant el volum de les aportacions fetes.

Per últim el dia 20.2.2009 a les 13:44:27 surt un nou escrit que parla de l’ aprovació del pressupost del 2009, i al que jo també vaig fer referència en l’ escrit on parlava del ple. Agraeixo la publicació en aquest escrit del informe del secretari accidental, i reclamo una vegada mes , que l’ ajuntament posi aquesta informació al abast dels veïns, de manera habitual i ràpida.

En quan el que diu l’ escrit, dubto que “..els augments agosarats de l'IBI d'un 15,3% quan l'IPC ha estat només d'un 1,4%”, siguin la causa de que “Dins de pocs mesos la situació del nostre municipi estarà tan degradada que tothom es posarà les mans al cap, “, però en cas de que sigui així, us asseguro que jo no m’ en sentiré responsable. També crec que la manera de reduir el dèficit es apujant impostos i reduint despesa, esta bé que no es vulguin apujar els impostos, però caldria també dir sobre el pressupost quines despeses cal reduir, i si es creu que la solució es retirar serveis, caldria anar dient quins es creu que s’ han de retirar.


PD. El gràfic que il·lustra el post, es tret de la bústia ciutadana de la web del ajuntament de Vic.
Llegir més...

Reflexions sobre el Torrental i els espais naturals

dissabte, 21 de febrer del 2009


Crec que molt poques vegades he fet referència al Torrental i als espais naturals del poble en aquest bloc, i segur que en mai he dedicat un “post” sencer a parlar-ne, però una carta a la bústia d’ opinió del 9 Nou del passat divendres 13 de febrer, i alguna pregunta que surt a Osona.com sobre la recent tallada d’ arbres a la Clavaria, em decideixen a fer-ho. El tema del Torrental va posar els sentiments de la gent a flor de pell, com a conseqüència del que sempre significa la desaparició d’ una part d’ un espai natural, i també pel moment en que es van produir determinats fets, com l’ inici de les obres poc abans de les eleccions municipals.

Primer que res crec que cal relativitzar algunes de les afirmacions que surten en l’ escrit del 9 Nou que he comentat abans. El paratge no era tan bucòlic i probablement ni tan visitat com es vol fer creure en el escrit. Val a dir que els plàstics, les llaunes, les revistes escampades, embolcalls de menjars i fins i tot alguna rentadora i algun matalàs com el de la foto que il·lustra el “post”, eren també presents en el paratge de manera permanent, cosa que saben molt bé la gent que hi passava quan les bardisses i els arços els o permetien, abans que el pagès de torn aprofités una tarda de vent suau per cremar-les, com s’ havia fet sempre. Amb això no vull dir (ni molt menys !!) , que fes falta destruir el paratge per arreglar-ho. També estic segur que es podrà continuar pujant a Sant Marc pel Torrental, encara que el camí tradicional ha estat sempre el de “la Farigoleta”, o fins i tot el de “ Maspons”.

En algunes èpoques de la meva vida hi havia anat pràcticament a diari, i en una de les darreres èpoques els únics veïns que jo hi trobava habitualment, eren alguna colla de jovent que s’ havien fet una cabanya per passar l’ estona, probablement perquè no disposaven d’ una zona esportiva adequada mes enllà del camp de futbol de terra, ni d’ un local com el que tenen ara en el “Punt Jove”, i un veí jubilat que passejava el gos amb el qui havía fet alguna xerradeta.

Tots sabem que la transformació del Torrental va començar fa molts anys, quan probablement la sensibilització pel respecte a la natura era molt menor, soterrant una bona part del torrent que creua una bona part del poble. Si no recordo malament que també pot ser, aquesta darrera intervenció va comptar amb el vot favorable dels dos grups que en aquell moment formaven part del ajuntament (ERC i CiU), i per tant va ser acceptada per la totalitat dels nostres representants. L’ equip de govern va cometre l’ error d’ iniciar unes obres sense esperar els permisos definitius al projecte, en especial el de l’ Agencia Catalana de l’ Aigua, que finalment els ha acabat donant desprès d’ obligar a fer-hi retocs.

La sensibilització de molta gent pel respecte a la natura, la proximitat de les eleccions, el fet de que la família del alcalde tingui relació en els terrenys afectats etc.., van fer que part de la població es mobilitzes i s’ acabés constituint la PeT, i es convertís l’ urbanització del Torrental en un tema en discussió permanent i en el centre del debat pre i post electoral, debat que ha continuat mesos desprès i que només acabarà quan finalitzin les obres de la zona esportiva i els serveis es posin a disposició dels veïns. No tinc cap dubte que en el aspecte de complir la legislació, l’ equip de govern no va estar precisament encertat, ni tampoc de que la pressió de la PeT a condicionat posteriorment l’ actuació del equip de govern municipal, obligant a introduir millores en el projecte.

Seria bo per Calldetenes que aquest col·lectiu que crec que en ocasions ha manifestat l’ intenció de defensar els pocs espais naturals del poble, s’ animessin a opinar i actuar en altres moments quan altres paratges naturals es veuen afectats, com per exemple quan hi han vessaments excessius de purins en camps o torrents, fent pressió perquè els causants s’ ajustin a la llei, o quan es produeixen actuacions com la recent tallada d’ arbres de la Ruta dels Molins, una zona molt transitada pels veïns de Calldetenes i de tota la comarca, i probablement l’ espai natural mes important del poble, amb els seus 4 kilòmetres fins a Sant Julià.

Espero que ningú es pensi que vull encendre cap polèmica sobre la tallada d’ arbres de la Calvaria, mes aviat el contrari. Crec que actuacions com la de la Calvaria n’ hi ha hagut sempre per la millora de les lleres i per l’ utilització de la fusta, i estic convençut tot i que no els he vist, que en aquest cas els implicats disposen de tots els permisos necessaris i s’ han ajustat a les recomanacions de l’ ACA. Crec que els membres de la PeT i els representant politics, es tindrien que manifestar quan hi han actuacions com aquesta que preocupen als veïns, ja que alguns fins i tot fan preguntes al fòrum del pobles d’ Osona.com. Cal que ho critiquin si consideren que les coses no s’ han fet bé, o reconeguin que ha estat una actuació correcte si creuen que es així. Si no es veuen actuacions i opinions quan passen coses en altres espais del municipi, per mi difícilment es podran desfer de l’ etiqueta de que tot el debat del Torrental, ha tingut bàsicament una component política, sense que amb aquesta afirmació descarti cap altre de les raons que puguin tenir, que segur que hi son.
Llegir més...

Nova planta de producció de biogàs a Vic

divendres, 20 de febrer del 2009


Aquests dies ha sortit a diferent mitjans de comunicació (El Periòdic, Osona.com, El Ter, El 9 Nou......), la noticia de que abans de finals d’ any, en algun polígon de Vic i haurà una planta de generació de biogàs a partir dels purins, capaç d’ absorbir els excedents de unes 100 granges mitjanes, tant de Vic com de municipis veïns, i capaç de produir l’ electricitat necessària per unes 1000 famílies, segons informen els diferents articles.

En diverses ocasions he penjat escrits sobre la problemàtica dels purins en aquest bloc, tant quan s’ han produït vessaments en algun indret del municipi, com quan l’ alcalde va manifestar la seva intenció de construir una planta d’ aquest tipus a Calldetenes, i per tant no es d’ estranyar que m’ alegri aquesta noticia. Soc conscient de que mai la realitat es tant bonica com te l’ imagines, i es fàcil que surtin inconvenients, però no tinc cap dubte de que quan un 50% de les explotacions de Catalunya tenen dificultats en tenir legalitzada la seva gestió de purins (segons informa El 9 Nou), i molts dels que la tenen legalitzada tenen serioses dificultats per desfer-se correctament dels excedents, penso que la construcció d’ aquesta planta es un pas endavant i una bona noticia per la comarca, que segurament es no trigarà en repetir-se en altres poblacions, degut a la dimensió de la problemàtica.

No se fins a quin grau les explotacions de Calldetenes es poden beneficiar d’ aquest servei, ni fins a quin punt l’ ajuntament si pot o si ha d’ implicar, però penso que no estaria de més que ja que fa 15 messos es va fer una xerrada sobre un parell de mètodes per la correcte gestió dels purins, ara es fes el mateix sobre les possibilitats d’ utilitzar aquest servei per part de les explotacions del nostre terme municipal. Potser ja està tot previst i el que dic esta fora de lloc, però per si de cas ho deixo anar.
Llegir més...

Repetició del ple del pressupost pel 2009 (16.2.2009)

dimarts, 17 de febrer del 2009


Amb alguns punts mes en l’ ordre del dia, i amb la presencia de tots els regidors de tots els grups politics, es va repetir ahir el ple del passat dia 2 de febrer, en el que el punt principal era novament l’ aprovació del pressupost del 2009.

El primer punt del ordre del día, va consistir en deixar sense efecte el ple celebrat el passat 2 de febrer. L’ alcalde va informar que s’ havia pres aquesta decisió, ja que consideraven ben fonamentada la qüestió prèvia presentada per CiU en el ple anterior, en la que denunciava que el nomenament del secretari accidental no s’ ajustava a la llei vigent, i també la falta del preceptiu informe que tenia que acompanyar al pressupost.

El que semblava que seria un tràmit senzill, va ser motiu de fortes discussions amb alguna sortida de to, motivades perquè CiU va considerar que el nomenament del secretari accidental seguia sense ajustar-se a la llei, i van anunciar que presentarien un recurs per demanar novament l’ anulació del ple. L’ alcalde va acusar als membres de CiU de posar pals a les rodes al bon funcionament del poble, al intentar suspendre novament el ple impedint l’ aprovació del pressupost del 2009. A petició del alcalde el secretari va llegir l’ article de la llei en el que es fonamenta el nomenament d’ un secretari accidental, i un cop mes es va posar de manifest que no es fàcil interpretar la llei. La meva opinió particular del que es va llegir, i del debat posterior entre els regidors de CiU i el mateix secretari, es que en aquesta ocasió el recurs no tirarà endavant, i que el ple serà vàlid.

Ja en el tema del pressupost, el portaveu de CiU va felicitar al secretari per l’ informe presentat, tot i que finalment li va recriminar que en recomanes la seva aprovació, sent la resposta del secretari que no podia ser d’ altre manera, ja que tot i les dificultats econòmiques exposades en el informe, calia l’ aprovació del pressupost per posar-se a treballar. El portaveu de CiU va detallar tots els punts que considerava que eren erronis, o que al seu judici requerien que s’ amplies l’ informació. El portaveu de CiU i l’ alcalde, varen debatre sobre els punt on hi havia discrepància, en la mateixa linia que en el ple anterior, sense que en cap moment participes cap regidor de PeM, que es varen limitar a felicitar a CiU per la feina feta, feina que en la meva opinió els regidors de PeM no havien fet, ja que no varen fer ni una sola aportació i es van limitar a votar en contra. El Pressupost es va aprovar amb 6 vots a favor (ERC) i 5 en contra (CiU i PeM). Pel que es va veure, les reticències que en l’ anterior ple varen portar al regidor Màrius Valls a abstenir-se, varen quedar resoltes amb les modificacions introduïdes.

La resta de punts es varen anar votant pràcticament sense debat, amb les mateixes votacions que en el ple anterior, excepte per part de CiU, que en aquesta ocasió es va abstenir en tots els punt on en el ple anterior havia votat a favor, com a mostra del seu desacord en la celebració del ple.
Llegir més...

"El Periòdic de Catalunya", endeutament dels ajuntaments

dimarts, 10 de febrer del 2009


El passat diumenge 8 de febrer llegia a “El Periòdic de Catalunya” , un article on es remarcava la pèssima situació econòmica dels organismes públics en especial dels ajuntaments, i de l’ incidència que això tenia sobre el futur d’ algunes empreses. El dia següent “El Periòdic” en tornava a parlar en la seva editorial, posant en evidencia que son molts els ajuntaments que tenen greus problemes per atendre els seus pagaments. No hi ha dubte que aquestes dificultats son converses habituals en els carrers dels municipis.

Sense que això signifiqui cap justificació de la situació financera del nostre ajuntament, ni que vulgui dir que a Calldetenes no passa res, o que la situació no sigui dolenta, esta clar que en general els ajuntaments estan en una situació complicada, i que son molts els que els darrers anys no han pogut fer front al seus deutes d’ una manera raonable, quan es valora d’ aquesta manera en les editorials dels diaris, al conjunt de les institucions municipals i autonómiques.

Fa uns dies sortia a Osona.com, la noticia que Sant Pere de Torelló ha reduït el seu deure històric a la meitat, passant de 5 milions de 2,5 en el període 2000 - 2008. Aquesta informació també surt publicada a la web del propi ajuntament. Fa unes setmanes llegia d’ algun municipi del Vallès, que també havien apujat els impostos molt per sobre del desitjable, crec recordar que per sobre del 40% , per fer front als seus deutes i que seguien també un pla de sanejament de la diputació, i segur que no son els únics.

En la meva opinió el camí per corregir la situació, a part de demanar millores en el finançament com reclama l’ editorial de “EL Periòdic” que comentava, es fer un pla rigorosos per equilibrar les finances amb la col·laboració de tots els grups municipals, i amb una ferma voluntat de seguir-lo controlant qualsevol desviació. Si es pugues seguir el model de Sant Pere cosa que segurament no es possible en anys de crisi, en uns 3 anys es podria equilibrar el dèficit actual, La critica als pressupostos que es puguin presentar si bé es legitima i necessària, caldría que anés acompanyada d’ alternatives que ajudin a millorar-los, i que siguin recollides i valorades per l’ equip de govern.
Llegir més...

Calldetenes, el 9 Nou, la repetició del ple. i les cartes al director.

divendres, 6 de febrer del 2009


Calldetenes ha sortit força en les pàgines del 9 Nou d’ aquest divendres dia 6 de febrer, on jo he comptat fins a 3 aportacions que en parlen.

Per una banda l’ escrit sobre la representació de teatre d’ aquest cap de setmana (“converses amb la mama”), on es remarca l’ èxit de públic. Tan de bo els organitzadors tinguin tant encert en les properes obres que escullin, com han tingut en aquesta ocasió. Per altre banda el 9 Nou informa que mes de 6.485 escolars d’ Osona, passaran aquest curs per l’ Auditori-Teatre a veure onze representacions de teatre. A mi em sembla una quantitat important pel que es la comarca, i per tant un servei digne de remarcar.

El segon escrit es l’ anunci de la possible repetició del ple del passat dia 2 de febrer. Encara que en el escrit sembla que es l’ alcalde qui agafa l’ iniciativa de repetir el ple, no hi ha dubte que cal felicitar a CiU per l’ encert que va tenir en denunciar els dos punts que ara son motiu d’ aquesta iniciativa, la falta de confirmació del secretari substitut, i que no s’ adjuntes l’ informe de tresoreria al expedient dels pressupostos. En aquesta ocasió el membres de CiU varen filar prim, varen encertar i cal felicitar-los. El que em sorprèn es que l’ altre ple que s’ en va demanar la suspensió, el del vot de qualitat, no es resolgués amb la mateixa rapidesa. Em temo que tot i el rebombori inicial, serà un d’ aquells casos que tot queda en un no res, però com a mínim cal esperar que en algun moment algun butlletí n’ informi. Per altre banda, serà interessant veure els propers dies,com evoluciona aquest assumpte de la repetició.

El tercer escrit es una carta al director, signada de forma conjunta pels tres regidors de PeM. Una situació curiosa ja que em sembla que poques vegades, un partit escriu a un secció de cartes al director d’ un diari comarcal com a mètode per informar als veïns. La meva opinió es que es tracta d’ una carta oportunista, amb voluntat de fer soroll i fer-se notar, en un moment en que en el debat dels pressupostos, el grup de CiU es clarament qui porta la veu cantant de l’ oposició. L’ escrit es ple de topics i afirmacions no demostrades i per mi no certes. Els carrers no estan bruts com diuen, els serveis estan en el seu conjunt com a mínim igual que els pobles veïns, els carrers estan en procés de reformes gracies al fons destinat a tal efecte pel govern central, i es faltar a la veritat dir que viure a Calldetenes es un 30% mes car que viure a Folgueroles i un 23% mes car que viure a Vic, i en tot cas fa falta demostrar-ho, i si ho fan no tindre cap inconvenient en rectificar. De mitjans per fer-ho al poble no els en falten, ja que poden fer-ho en seu el seu butlletí, en la web que varen prometre crear fent bandera de la seva aposta per les noves tecnologies, a L’ Espiga que segur que els cedeix un espai per fer-ho amb total llibertat, en aquest mateix bloc que els torno a oferir per fer-ho amb total independència, encara que suposo que per PeM te poca difusió i no val la pena. En el que si estic d’ acord, es en que no es un bon moment per una pujada significativa dels impostos com la que s’ ha produït, però en això segur que hi ha poques discrepàncies entre els veïns.
Llegir més...

El ple del pressupost del 2009 (2-2-2009)

dimarts, 3 de febrer del 2009


Amb una nova absència del cap de llista de PeM, es va celebrar ahir un ple extraordinari on el principal punt era l’ aprovació del pressupost del 2009, aprovació que la llei demana que es faci abans del 31 de desembre del any anterior, però que molts ajuntaments entre ells el de Calldetenes no compleixen. El ple es va iniciar amb una pregunta de CiU demanant el perquè de la substitució del secretari, i si aquesta substitució s’ havia fet segons la normativa vigent. L’ alcalde va respondre que faltava rebre l ‘acceptació a la sol·licitud del canvi, però que davant la baixa de la secretaria titular, no s’ havia esperat mes per poder aprovar els pressupost el mes aviat possible.

PeM va anunciar que votaria en contra del pressupost, aportant al debat arguments bàsicament polítics, del tipus que ja havien votat en contra del pla de sanejament, i com que ja havien votat en contra d’ aquest pla, ara tocava fer el mateix. CiU també va anunciar el seu vot en contra, basant-se en arguments mes tècnics i avalats pels seus assessors en assumptes pressupostaris, segons va remarcar en varies ocasions el seu portaveu. Els arguments de CiU per votar en contra del pressupost varen ser bàsicament que el pressupost no seguia el pla de sanejament, i que hi havia previstes inversions contraries al esmentat pla, arguments que l’ alcalde va dir que no eren certs ja que les inversions previstes corresponien a projectes engegats l’ any 2008 i que corresponia als propietaris afectats fer la despesa, aspecte que no va ser contradit pel portaveu de CiU. La meva impressió personal es que fos quin fos el pressupost presentat, els dos grups haurien votat igualment en contra.

El regidor d’ urbanisme i obres (Marius Valls) es va abstenir en la votació, fet que no era la primera vegada que es produïa, però que em va sorprendre ja que en aquesta ocasió no va donar cap explicació del perquè del seu vot, mentre que si no recordo malament en les altres ocasions sempre havia donat les oportunes explicacions.

Desprès d’ aprovar-se un parell de qüestions tècniques referents a les obres del carrer dels Països Catalans, es varen tractar els projectes corresponents al Fons Estatal d’ inversió local. Els projectes previstos son l’ eliminació de barreres arquitectòniques als carrers de Calldetenes, la millora del enllumenat del Carrer Jaume Balmes, i l’ ampliació i millores del cementiri. Els tres projectes es van aprovar per unanimitat, desprès d’ un debat sobre com es faria la selecció de qui tenia que portar a terme aquestes obres, i que finalment l’ alcalde va aclarir dient que les farien empreses que contractessin parats a tal efecte, tal com marca la llei que regula aquest fons.

A continuació es va aprovar amb els 6 vots a favor de ERC i 4 en contra els dos de CiU i els dos de PeM, el projecte per arreglar l’ entorn de la zona esportiva. Els arguments per votar en contra van ser els ja coneguts de la disconformitat en alguns aspectes de l’ urbanització del Torrental. L’ alcalde va argumentar la necessitat de tenir el projecte aprovat, per tal de poder accedir a subvencions que tindrien que ser del 100% si es vol complir amb el pla de sanejament.

Abans d’ aprovar una altre moció “simbòlica” per la declaració de be cultural de l’ ermita de Sant Sebastià, es va proposar l’ aprovació de les ordenances reguladores de les instal·lacions esportives municipals. CiU i PeM varen argumentar que a diferencia de quan cal fer una modificació, una nova ordenança te que comptar a l’ hora d’ redactar-se amb la participació de tots els grups municipals, circumstancia que el secretari no va poder confirmar en aquell mateix moment, i davant el dubte l’ alcalde va posposar la seva aprovació fins que s’ aclareixi aquest punt. Un cop mes i tal com he comentat en diferents ocasions en el bloc, es va posar de manifest el poc coneixement (en general) del les regles de joc municipals. La meva impressió personal i no contrastada amb la legislació vigent, es que la majoria ha de poder tirar endavant una ordenança sense mes, però de totes maneres si enlloc de portar aquesta trifulga al ple, s’ hagués consultat prèviament a la celebració del mateix, el secretari hauria pogut aclarir el dubte i ara ja tindrien aprovada l’ ordenança o la comissió degudament constituïda.
Llegir més...

El cànon digital sobre els equipaments electrònics.

diumenge, 1 de febrer del 2009


El passat mes de juny es va aprovar dintre de la nova llei de propietat intel·lectual, un apartat on s’ especificava un cànon digital que gravava tots els equipaments digitals d’ una manera indiscriminada. Des d' abans de la aprovació de la llei, ja es van organitzar tot un seguit d’ accions per part de moltes associacions en contra d’ aquest cànon, que encareix d’ una manera significativa el cost dels equipaments.

Per qui hi pugui tenir interès adjunto l’ enllaç a la pagina “todos contra el canon”, que aglutina aquest moviment contrari a la seva aplicació, on es pot trobar un munt d’ informació i noticies sobre el mateix, sobre el seus gestors, els conflictes generats etc.. També adjunto l’ enllaç a l’ esmentada llei, a un full explicatiu del gravamen que s’ aplica a alguns equips electrònics, al manifest en contra del cànon digital, i a la pagina on es pot signar per demanar que es retiri. Lamentablement no les he trobat en català.

Només cal entretenir-se una estona calculant com ens afecta a cada un de nosaltres el cànon digital, per valorar-ne el desemborsament de diners que representa tant pels particulars, les empreses , les escoles i qualsevol entitat, diners que per altre banda no esta gens clar quin es el destí que tenen, com es pot llegir en moltes de les noticies que es publiquen en diferents pàgines web i als diaris.

El passat 20 d’ abril demanava en un post en aquest bloc, que els grups municipals presentessin una moció per la retirada del cànon digital, i uns mesos desprès vaig fer la mateixa petició a títol personal a un regidor del ajuntament, petició que torno a fer extensiva a tots els regidors dels grups municipals. Com ja he manifestat en alguna ocasió, trobo que la majoria de mocions que es presenten als ajuntaments son purament simbòliques, i entenc que una moció com la que proposo a favor de l’ eliminació del cànon digital, perseguiria un objectiu molt mes útil pels veïns de Calldetenes i per les seves butxaques, que no pas demanar que la sardana sigui declarada la dansa nacional de Catalunya, o que Sant Joan sigui declarada festa dels Països Catalans, entre altres coses perquè abans de que es presentessin aquestes mocions, jo i possiblement la majoria de veïns, ja les teníem assumides com a tals. M’ he permès fer una traducció al català, de la moció proposada pel col·lectiu “Todos contra el canon”.

Finalment adjunto un enllaç a una gravació força divertida penjada a Youtube, on es posa de manifest l’ incoherència del cànon digital, a partir d’ aquesta pàgina s’ en poden visualitzar moltes mes, en les que es poden veure entrevistes i debats sobre aquest tema.
Llegir més...