La planta de cogeneració a Calldetenes (2)

diumenge, 17 de febrer de 2008

Cada vegada estic mes convençut, que la proposada planta de cogeneració mitjançant l’ obtenció de biogàs a partir dels purins, es una bona alternativa, tant des de un punt de vista ecològic, com des de un punt de vista econòmic.

Des de un punt de vista econòmic, els ingressos generats per l’ electricitat injectada a la xarxa elèctrica, tindrien que ajudar a equilibrar la malmesa situació econòmica del ajuntament. També s’ obtindrien beneficis pel calor generat per una planta d’ aquestes característiques.

Des de un punt de vista ecològic, donaríem sortida al excés de purins que es generen, poden reduir de manera significativa tant l’ adobament excessiu dels camps, que provoquen la filtració excessiva de nitrats, els vessament als rius i l’ emissió de gasos a l’ atmosfera, que tenen un fort impacte en el canvi climàtic.

Un inconvenient d’ aquest tipus de plantes es el paisatgístic, i per aquesta raó es necessari triar adequadament l’ ubicació de la planta, que penso que tindria que ser propera a les principals explotacions, ja que si es vol treure el màxim profit dels purins, aquest s’ han de dipositar en els tancs de bio digestió el mes aviat possible, per evitar la pèrdua del metà i nitrogen, que afectant de manera molt significativa el seu rendiment.

Tot i que les plantes particulars poden ser una alternativa, la tendència a altres països es construir plantes col·lectives, segurament per facilitar la gestió i optimitzar el seu rendiment, ja que es requereix barrejar altres productes per obtindre un resultat òptim.

A part del impacte paisatgístic, no he trobat cap altre inconvenient en aquest tipus de plantes, ja que no generen cap mena de pudors, ni altres tipus de molèsties, i per contra tindrien que permetre reduir de manera significativa, l’ important número de basses de purins a cel obert que “gaudim” ara.

Segons el pla energètic de la Generalitat, el pes de les energies renovables arribarà el 2015, al 11% de l’ energia consumida, en front de 3,3 del any 2003. La obtinguda per plantes de biogàs, tindrà un pes important, tal com es veu en el links adjunt:

http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat/acordsdegovern/51011acords/pladelenergia200620015.jsp

Animo al ajuntament a tirar endavant aquest projecte, ja que considero que els avantatges del mateix, son molts mes que els inconvenients que pugui generar, que per altre banda tindrien que ser mínims si la gestió es l’ adequada.

0 comentaris: