Discrepàncies municipals.

diumenge, 11 de gener de 2009


Darrerament han sorgit a Calldetenes durant els plens, alguns temes que han estat motiu de debat tant en els mateixos plens municipals per part d’ alguns regidors, com fora dels plens en els diferent fòrums, temes en els que no hi ha consens en la manera d’ interpretar la legislació que regeix el funcionament del ajuntament. Tots sabem que la legislació es força complicada, i que entre lleis del any de la picor, textos refosos, multitud d’ articles i paràgraf etc,,,, es molt fàcil caure en interpretacions poc encertades, al menys pels profans en la matèria

Recordo tres temes que han estat motiu de debat darrerament, en la manera d' interpretar la legislació:

Hi ha pendent una demanda d’ anul·lació d’ un ple, per la diferent interpretació que feia CiU (no recordo cap postura PeM en aquest sentit), i el secretari/secretaria del ajuntament, sobre el vot de qualitat del tinent d’ alcalde en absència del alcalde. Dic el secretari (i per suposat l’ equip de govern), perquè cal suposar que en el cas de que aquest hagués interpretat que no era vàlid, no s’ hauria fet la votació o hauria constat en acta la seva discrepància, o s’ hauria produït un empat que desconec com s’ hauria resolt.

Recentment ha sorgit el debat sobre les reprovacions de les factures, un fet nou a Calldetenes, que tot i que el mes desitjable es que no s’ arribi a aquestes situacions, a mi no em sembla un fet tant excepcional, ja que per exemple a l’ ajuntament de Manlleu també va passar el passat mes d’ octubre. Jo entenc que encara que no sigui desitjable que s' arribi a aquesta situació, es una manera normalitzada de corregir públicament defectes pressupostaris, i també que es pugui conèixer la postura dels regidors dels diferents grups al respecte.

També hi ha el tema de la no aprovació del pressupost municipal pel 2009 dintre del termini establert. El que crec que es el darrer article que fa referència a aquest tema del termini, el 169/2 del decret llei 2/2004 del 5 de març del 2004, on s’ aprova el text refós que regula les hisendes locals i que deroga la llei 39/88, diu de manera clara que el pressupost municipal s’ han d’ aprovar abans del 31 de desembre del any anterior al exercici que es vol aplicar. Em va semblar en el darrer ple, que la secretaria del ajuntament coincidia amb l’ alcalde que si no s’ aprovaven els pressupostos abans del 31 de desembre, es prorrogaven els del 2008 sense definir-se sobre aquesta obligatorietat, i sobre la que tampoc es va insistir massa per part dels regidors presents. Al igual que en el cas de les factures, també trobem ajuntaments com el de Sant Julià de Vilatorta, que al menys fins el 18.12.2008 data del darrer ple convocat per aquest ajuntament que sol publicar totes les convocatòries a la seva pàgina web, tampoc hauria aprovat el seu pressupost. A mi en fa pensar que tot i que molt probablement s’ incompleix la llei, ens trobem davant d’ una manera d’ actuar força tolerada i habitual, al igual que passa amb les liquidacions dels pressupostos i amb les presentacions a la Sindicatura de comptes, i que ja comentava en aquest bloc en altres ocasions, com per exemple en l’ escrit del 1 de Novembre del 2007. També ens trobem aquesta tolerància en altres àmbits fora de l’ administració municipal, com pot ser la en els escampaments excessius de purins.

L’ interpretació de la normativa es força complexa, i crec que es força complicat debatre sobre les mateixes pels que no en som especialistes. de fet quan hi ha discrepàncies s’ acaba sovint en mans d’ equips jurídics per intentar-les resoldre, encara que generalment son l’ esgotament i el cost, els que fan que arribin a un final.

0 comentaris: