Ple municipal extraordinari -17 de Juliol de 2010-

diumenge, 18 de juliol de 2010

El darrer ple abans de les vacances, es va celebrar ahir dissabte a les 8:30 del mati, amb la presencia de tots els regidors, i només tres persones de públic. El ple era important, ja que es tractava d' aprovar el nou pla de sanejament financer, i el tancament dels comptes de 2009.

El primer punt va tractar del nou pla de sanejament financer elaborat per la diputació. Un cop exposat el pla per part del secretari, i les causes que han motivat aquest nou pla, el portaveu de CiU va manifestar que hi votarien en contra, argumentant el poc detall del mateix en el ús que es faria dels diners, i en la hipoteca que representava per futurs alcaldes un préstec de un milió de € a vint anys, un préstec que es la base del pla. PeM també va manifestar que votaria en contra, recolzant-se en els arguments aportats per CiU i demanant novament una auditoria externa.

La sorpresa va arribar quan el regidor del equip de govern Marius Valls, va manifestar que ell també votaria en contra, argumentant que el pla era incomplert ja que no explicava quines havien estat les causes de que no es complís el pla anterior. Desprès de que l' alcalde l' acuses de fer-ho per protagonisme i per voler "sortir a la foto", i que el secretari li expliques que el pla es podia aprovar provisionalment recollint la modificació que acabava de proposar, i li fes notar que degut als canvis en la legislació, el proper any no es podria demanar el préstec proposat , i per tant no es podria fer frontals pagaments, en Marius va canviar el seu vot i el pla es va aprovar amb 6 vots a favor del equip de equip de govern i 5 en contra.

Seguidament i pel mateix resultat de 6 vots a favor i 5 en contra, es va aprovar el tancament de comptes del 2009. Els arguments dels grups de la oposició per votar en contra de l' aprovació, varen ser poc més o menys els mateixos de cada any. Al meu entendre el problema principal es la falta de confiança dels regidors de CiU i PeM en la manera de fer del equip govern, desconfiança que segurament també es a la inversa, de manera que les raons tècniques sempre acaben en un segon pla.

Seguidament es va aprovar l' acceptació d' una subvenció pel funcionament de la llar d' infants, i la aprovació de les festes locals, en aquests dos casos per unanimitat. Sortosament l' acceptació de subvencions no sol generar discrepàncies.

Finalment els regidors dels tres grups municipals, atenent a la petició que els havia fet "Calldetenes Decideix" promotora del referèndum sobre la independència del 13D, varen presentar i aprovar de forma unitària, una moció que "insta al Parlament de Catalunya a endegar un procés democràtic, per tal de que Catalunya assoleixi la seva independència nacional". Adjunto l' enllaç a la moció.