La darrera sortida del Esplai Equinocci.

dilluns, 22 d’agost de 2011

En la darrera sortida del Esplai Equinocci a primers d' agost, es va produir alguna mena de intoxicació col·lectiva, que a part de vòmits i diarrees  va tenir com a conseqüència, que algunes de les persones afectades fossin ingressades en el hospital de Berga per unes hores.  Els pares varen publicar el passat divendres una nota informativa al 9 Nou,  criticant el comportament dels gestors de la casa de colònies, i  agraint el treball durant l' incident dels monitors i també el d' alguns pares, agraïment al  que  per suposat m' afegeixo.
Pel que he anat sentint pel poble les dues darreres setmanes l' origen de la intoxicació no esta clar, aquest aspecte també el confirmen els pares en la seva nota de divendres, i encara que no estic directament afectat, soc de l' opinió que totes les intoxicacions ni que siguin accidentals, cal determinar-ne l' origen com a pas previ per evitar que es repeteixin.
En la seva nota a el 9 Nou els pares també destaquen, el comportament lamentable dels responsables de la casa de colònies, negant-se en un principi a fer un menú de dieta pels afectats, i no deixant que els metges truquessin per telèfon per avisar les ambulàncies, tenint-se que desplaçar 4 Km per poder fer-ho al no haver-hi cobertura de mòbil. Un comportament totalment fora de lloc i digne de ser denunciat.

Tot i que pot ser que no disposi de tota la informació, la setmana passada em vaig dirigir per escrit al ajuntament, instant-los a aclarir els fets i ha revisar tot el que afectava a aquesta sortida, per veure si havia aspectes que caldría corregir. La resposta que vaig rebre per part del alcalde en funcions, va ser que em dirigís al Esplai Equinocci  ja que es tractava d' una entitat privada, i per tant deixava clar que  l' ajuntament no tenia que fer-hi res.

Personalment crec que des de la regidoria de jovent i/o la de sanitat i fins i tot de la mateixa alcaldia, es tindrien que implicar a fons en aquest mena de temes que afecten de manera col·lectiva a la salut dels veïns, en aquest cas el jovent del esplai, i no deixar-ho únicament en mans de les entitats afectades, ja que es possible que elles soles no puguin arribar al fons de la qüestió, ni que sigui per cansament.
Crec que en aquest casos el govern municipal ha d' aclarir exactament el  que va passar, i un cop aclarit  emprendre les accions que consideri oportunes, en forma de queixes a la mateixa casa de colònies o a la Generalitat,  o en forma de denuncies si s' escau. També crec que seria bo  revisar els procediments seguits durant el incident per veure si son millorables, i finalment informar-nos a tots de tot el procés. En la meva opinió tots ens sentiríem més ben atesos, i potser fins i tot evitaríem que es tornes a repetir.

0 comentaris: