Noves tecnologies i els ajuntaments.

divendres, 27 de juliol de 2007


Avui a sortit al 9 nou un escrit sobre les noves tecnologies i els ajuntaments, comentant els avantatges que poden representar pels veïns en les seves gestions amb l’ administració.

La meva opinió es que si tenim en compte que bona part del esforç ja esta fet, ja la diputació ha anat fent diferents programes, que permetent fer pràcticament totes les gestions per internet, els ajuntaments tindrien que ser els primers interessats en facilitar la vida als seus veïns (i ciutadans en general), i demanar insistentment que els instal·lin tots aquets mòduls, per tal de que les seves webs deixin de ser només propaganda. Entenc que els ajuntaments que no ho fan, no tenen com objectiu facilitar la vida als ciutadans, i per tan crec que estan incomplint el seu deure.

L’ altre punt que crec important, es la difusió de l’ informació que fa referència al propi ajuntament. Els que realment volen ser transparents i que el poble participi, penso que tenen que difondre per aquest mitjà i puntualment, tan les convocatòries dels plens, com les actes, com els pressupostos del ajuntament, les normes de convivencia, els edictes etc.... Tots els regidors tindrien que tenir la seva adreça de correu, i l’ obligació de contestar.

No treballar per aquests dos objectius, posa en dubte la voluntat de servei d’ un ajuntament, i també la seva transparència. Trobo lamentable que tenint bona part de la feina feta i la obligació per llei de portar-ho a terme com es veu en el link que adjunto, els ajuntaments no siguin els primers en demanar-ho, i em dol que entre aquests hi hagi el del meu poble.

http://www.aocat.net/docs/anunci_localret.pdf

0 comentaris: