Adobament dels camps amb purins

dimecres, 1 d’agost de 2007

En aquest temps d' estiu, la tasca d’ escampar purins als camps es habitual, amb les conseqüents molèsties pels veïns. Tot i que esta clar que es tracta d’ una tasca necessària, caldria que les molèsties als veïns fossin les menys possibles.
Es per això que voldría demanar al ajuntament, que recordi quina es la normativa vigent al respecte, de manera que els veïns les coneguem en detall, i puguem saber per exemple, si escampar purins llançant-los a uns 10 metres (o mes) d’ alçada, mitjançant algun tipus de bombeig , situació que s' ha vist al nostre poble els darrers dos anys, forma part de les bones pràctiques, i si esta permès per aquest ajuntament.

0 comentaris: