Butlletins dels grups politics de Calldetenes Agost 2007

dilluns, 6 d’agost de 2007


Ja he rebut el “InfoPoble en marxa”, el darrer dels butlletins dels grups que ens representen al ajuntament, ja que cal suposar que ERC, no en farà cap de propi. Sense cap dubte es el de mes contingut, i per tant sobre el que mes es poden trobar punts de discrepància i de debat, ja que també es l’ únic que en certa manera es posiciona en alguns temes. Dels altres dos butlletins poques coses es poden dir.

Mirant l’ Editorial, crec que exageren una mica, quan parlen de la seva incidència sobre la web del ajuntament. De moment no veig que es pugui fer cap mes gestió de les que es podien fer fa un any, o en tot cas molt poca cosa mes. El canvi important per fer gestions, te que produir-se quan s’ implanti el TRAM, on si que hi una veritable millora com es pot veure a les webs d’ ajuntaments veïns. Es cert que es publica l’ ordre del dia dels plens, però no les actes ni els pressupostos, ni normatives municipals, ni......

Referent al tema del la representació al Consell Comarcal, em pregunto si des del punt de vista del millor per Calldetenes, tindrem ara mes incidència, que mentre el president ha estat l’ alcalde del poble. El tema de la MAT no tinc prous coneixements per debatre la seva necessitat o no . Si que comparteixo l’ opinió de descentralitzar la producció d’ energia.

En l’ apartat d’ actualitat local, esta clar que cal apostar per les energies renovables, i que cal tenir-ho en compte en cada obra nova. Estic d’ acord en reutilitzar l’ aigua de pluja, des de un punt de vista conceptual. De totes maneres, caldria veure quin es el cost de l’ obra, i si un diposit de 6.000 m3 es el que necessitem o amb el que plou el tindrem sempre buit. Fer quatre números esta bé per fe campanya, però no per prendre cap decisió, i menys si es fan com els fa PeM que els dona que es gastarien 864.000 litres en un estiu mentre que a mi em dona que s’ en consumirien 3.456.000 (64.000 l/d *18 setm * 3d/setm.) . Potser també estaria bé fomentar la descentralització i també parlar d’ estalvi, em remeto a l' aportació de fa uns dies.

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/07/estalvi-energetic-i-estalvi-d-aigua_24.html

Demanar correu electrònic esta bé, però ho trobo poc ambiciós, tant pel que fa al compromís, com pel que fa a facilitar l’ accés a l’ informació als veins. Permeteu-me que també em remeti a una altre aportació de fa uns dies en aquest mateix bloc.

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/08/ajuntament-i-noves-tecnologies-2.html

la reivindicació “sr Mas no sou alcalde de tothom” es lògica, però també es lògic que l’ equip que te majoria si pensi, sobre tot desprès de la campanya que es va fer, i tenint en compte que s’ han produït fets com el de la revetlla de Sant Joan, on PeM va muntar una festa paral·lela a la del ajuntament, símptoma clar de poca voluntat de concòrdia, esperem que la Festa Major, vagi per uns altres camins.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Esta bé això de fer oposició del l' oposició. Tindrien que veure que no si val tot.

Anònim ha dit...

NO CONFONGUEM LES COSES!
La revetlla de Sant Joan no la van muntar els de Poble en Marxa. La va muntar l'Assemblea de Joves de Calldetenes "LA PERA". A més de paral·lela res, ja que l'ajuntament estava al corrent de tot (demana-ho a la regidora de cultura). Informa't bé abans de criticar!
I per cert, per fí han organitzat una revetlla com cal, i no com les que ha anat muntant en Jaume Mas.
Crec que en comptes de criticar tant en aquestes pàgines webs tant boniques, hauríem d'entre tots implicar-nos més a les entitats del poble o almenys apoiar-les. Ells no cobren per fer activitats!El contrari d'els de l'ajuntament.
Sí moren les entitats, mor Calldetenes.