Un any desprès de les eleccions municipals.

dimecres, 21 de maig de 2008

El proper 27 de maig farà un any de les eleccions municipals del 2007, i com passa cada legislatura, tot l’ intents debat dels dies previs i posteriors al dia de les eleccions, s’ han anat refredant al igual que algunes de les promeses de transparència i participació. De totes maneres cal reconeixa que hi ha hagut algunes millores, com per exemple la continuïtat dels butlletins, o l’ aparició d’ alguns que ni tan sols estaven anunciats.


Un any desprès de les eleccions, alguns projectes com el camp de futbol d’ herba artificial, la posada en funcionament del auditori teatre, l’ urbanització del carrer del Països Catalans o la remodelació de la plaça Onze de Setembre son ja una realitat, i altres com la remodelació de la zona esportiva, l’ urbanització del carrer Santa Eugenia o el nou institut, segueixen el seu curs a un bon ritme segons sembla deduir-se de les actes dels plens municipals. Mentrestant, les petites accions com la reparació d’ alguns desperfectes a les aceres, els canvis en la senyalització del trànsit d’ alguns carrers, o la neteja d’ algunes zones del poble, segueixen sense resoldre’s de manera satisfactòria.

Si parlem de participació i transparència, cal dir que l ’ equip de govern també ha fet un esforç, sens dubte obligat, creant un butlletí municipal i remodelant la seva pagina web, afegint temes com la pagina d’ informació municipal, el E-tram o la publicació de les actes dels plens. Tot i així en aquest terreny queda molt camí per recorre, camí que només requereix una mica de voluntat i molt poc esforç i poca despesa. Parlo per exemple, de que les actes aprovades es publiquin puntualment, de que els plens s’ enunciïn amb temps suficient i per tots els mitjans possibles, per tal de que els veïns s’ en assabentin, de que es permeti preguntar en tots els plens, de que s’ ampliïn l’ informació de la pàgina web, eliminant al mateix temps les duplicitats i els apartats que no funcionen o que la fan poc operativa, etc... En definitiva penso que la gestió de tot el que fa referència a l’ informació i participació ciutadana, queda molt lluny del que seria desitjable.

Els propers mesos l’ ajuntament te molts temes importants pel davant, sobre els que es necessari que els veïns estiguin perfectament informats. Temes com la variant, el POUM, el nou institut, l’ anunciada planta de tractament de purins per l’ obtenció d’ energia elèctrica, la liquidació del pressupost del 2007 i l’ anunciat pla per la reducció del dèficit municipal que segons sembla tindríem que coneixa abans del estiu, la posible resolució del conflicte amb Sant Juliá, etc.. son tots ells temes sobre els que l’ ajuntament te l’ obligació de donar tota l’ informació d’ una manera clara i puntual. Veurem si esta a l’ alçada.

0 comentaris: