Al•legacions als pressupostos del 2009.

dimecres, 18 de març de 2009


Per primera vegada que jo recordi, he vist publicades les al•legacions presentades per CiU als pressupostos del 2009, abans de la celebració del ple. Sense entrar en el contingut de les mateixes, celebro aquesta publicació ja que possibilita que si algú vol assistir al ple, tindrà una lleugera idea de quin pot ser el debat en el mateix.

Les al•legacions presentades per CiU, giren al meu entendre al voltant de tres eixos:

1.- Que no hi ha pressupost per acabar el pavelló tal com ja contemplava l’ informe del secretari interí, i reconegut per l’ alcalde en el darrer ple.
2.- Dificultats en obtindre els ingressos previstos, bàsicament per la conjuntura econòmica, per unes previsions massa optimistes d’ alguna partida, i per haver incrementat les ordenances, per sota del que recomanava el pla de sanejament.
3.- que amb els ingressos que s’ ha previst obtindre, no serà possible fer front a totes les despeses previstes.

Crec que es pot estar o no d’ acord amb les al•legacions que presenta CiU, però al meu entendre es molt possible que tinguin raó en bona part de la seva argumentació. Es per això que penso que es necessari fer un esforç per obtindre mes ingressos, i sense cap mena de dubte l’ opció mes clara es arribar a un acord amb Sant Julia en el conflicte de la Font d’ en Titus, tal com ja he reivindicat en aquest bloc en diferents ocasions, i també recomanava el secretari interí en el seu informe. Per altre banda cal fer esforços en un control estricte de la despesa, i en una reducció de la mateixa, renegociant a la baixa alguns contractes (telèfon ?, assegurances ?..), i amb algunes mesures mes o menys atrevides, com les que ha portat a terme l’ ajuntament de Tona en temes com la gestió de l’ energia elèctrica, tal com es pot llegit en el article del 9 Nou.

0 comentaris: