El ple del 11 de desembre e 2009.

dimarts, 15 de desembre de 2009


El passat dia 11 de desembre es va celebrar un ple extraordinari amb una escassa assistència de públic , i un únic punt del ordre del dia. El tema a debatre va ser “ l’ aprovació inicial del pressupost del 2010”.

Desprès d’ una breu exposició per part del alcalde, explicant que es tractava d’ un pressupost molt contingut, es va passar la paraula als grups de l’ oposició perquè fessin les seves les seves consideracions abans de votar.

PeM va demanar l’ aclariment sobre els imports d’ algunes partides, al meu entendre d’ una manera força desordenada i poc operativa, ja que en cap cas es va fer referència a les partides que es volien consultar sinó que es va fer referència als imports, cosa que va dificultar molt el diàleg. Les preguntes varen ser respostes pel mateix alcalde, sense que es generes cap mena de debat.

CiU desprès de demanar també alguns aclariments, va presentar un pressupost alternatiu, un pressupost que l’ alcalde es va mostrar disposat a votar, sempre que s’ incorporessin algunes partides corresponents a inversions subvencionades, ja que considerava que en la resta de partides era pràcticament idèntic al presentat per l’ equip de govern. No va haver-hi cap resposta per part de CiU a la proposta del equip de govern.

Finalment els dos grups de la oposició varen votar en contra de l’ aprovació inicial del pressupost, al meu entendre sense exposar cap argument de pes que expliques el seu vot. Caldrà veure si en el termini que hi ha fins l’ aprovació definitiva, que suposo que serà en algun ple a finals de desembre o primers de gener, hi ha temps suficient perquè un cop treballat el pressupost proposat, puguin fer les aportacions necessàries que els pugui permetre canviar el sentit del seu vot, fet que podria representar un canvi en la dinàmica de la política municipal, o en cas contrari per aportar arguments suficients per explicar un vot negatiu.

0 comentaris: