L’ aprovació del pressupost del 2010.

dissabte, 6 de febrer de 2010


El passat 29 de gener , es va aprovar el pressupost municipal per aquest 2010, pràcticament amb les mateixes partides que es varen presentar en l’ aprovació inicial del passat mes de desembre. Els regidors de ERC varen votar-hi a favor i els de PeM i CiU en contra.

La meva percepció es que des d’ un inici, el grup de PeM no va buscar cap mena de consens i que ja tenia decidit que votaria en contra, molt probablement en una decisió presa fins i tot abans d’ haver analitzat el pressupost. Al igual que en la aprovació inicial del desembre, no va entrar en el debat de les partides del pressupost, i es varen ajustar al mateix guió dels darrers anys, una posició respectable però al meu entendre bàsicament populista. En la aprovació inicial del mes de desembre, CiU va presentar un pressupost alternatiu que l’ alcalde en nom del equip de govern es va mostrar disposat a negociar, ja que segons va dir si no es comptaven les inversions que es farien amb subvencions, el pressupost que presentaven era més elevat que el presentat per l’ equip de govern, aspecte que els regidors de CiU no varen desmentir. Posteriorment i durant el període d’ exposició, els regidors de CiU varen presentar al•legacions escrites.

En el ple on es va aprovar definitivament el pressupost, l’ equip de govern es va mostrar disposat a acceptar les al•legacions que CiU havia presentat per escrit, en el que segons l’ alcalde explicaven que si eren acceptades les al•legacions, canviarien el seu vot. A l’ hora del ple varen afegir una nova condició que era que es fes una auditoria externa dels comptes municipals, fet que l’ alcalde es va negar acceptar. Finalment només es va incorporar al pressupost definitiu, una de les al•legacions de CiU que corregia un error tècnic referent al pagament per la gespa artificial del camp de futbol. CiU va votar-hi en contra pel fet de que no s’ acceptes l’ auditoria, i també va argumentar que el pressupost no quadrava per 200€, un argument força pobre però que va posar de manifest una vegada més, que aquest tipus d’ errors son massa habituals en la presentació de les propostes del equip de govern, i que amb una mica més de cura no es tindrien que produir.

Penso que l’ aprovació del pressupost d’ un ajuntament, tindria que ser un punt de trobada de tots els grups per intentar encarar el millor possible, les dificultats econòmiques dels municipis. Tots els ajuntament tenen serioses dificultats per mantenir els serveis que donen, TV3 dedica els 30 minuts de demà a aquest tema, i es necessari abordar aquesta problemàtica amb un mínim de consens. No sembla la millor manera de fer-ho, que des de l’ equip de govern no s’ ofereixi la possibilitat de participar, tot i que en aquesta ocasió l’ alcalde es va mostrar disposat a negociar el pressupost del 2010 en els dos plens celebrats, i molt menys que els grups de l’ oposició es limitin a votar en contra, en decisions que segurament s’ han pres de abans de la celebració dels plens, i que en general s’ argumenten durant el ple amb pocs arguments de pes.

4 comentaris:

Sergi Tarrés i Sales ha dit...

Hola Joan,

deixa'm dir-te que trobo molt encertat el teu post llevat d'una cosa... crec que s'entén (o mal entén) del teu escrit que la conducta del grup municipal CiU respecte la votació dels pressupostos no és sinó un error. A mi no em sembla un error, a mi em sembla quelcom greu i denunciable públicament. Que l'equip de govern accepti tots els paràmetres de Convergència i que, no obstant això, aquests hi votin en contra no em sembla una equivocació (que sembla que ho relacionis amb una certa improvisació o deixadesa) sinó que és un gest amb evident mala intenció.

JPP ha dit...

Primer que res vull donar-te les gràcies per participar, i també dir-te que tens tota la raó.

Tal com he redactat l’ escrit, es pot interpretar que entenc que el vot de CiU contrari al pressupost, era més o menys encertat però fruit de tot el procés de negociació, quan en realitat no es així. Penso que igual que en el cas de PeM, el sentit del vot ja estava decidit abans d’ analitzar el pressupost, i que tant les al•legacions com tot el procés que es va seguir va ser fictici. De que si no afegirien nous requeriments en el darrer moment un cop han presentat les al•legacions per escrit, o perquè no acceptarien negociar el pressupost que ells mateixos varen presentar en el ple de l’ aprovació inicial ?.

Ja posats en matèria, et diré que penso que passa el mateix amb l’ actitud del regidor de ERC, que tal com comentava en el meu post del 31 de gener , habitualment fa les preguntes més “sorprenents” al alcalde i les intervencions més critiques durant alguns plens, quan es evident que al formar part del equip de govern, no ha de tenir cap dificultat en fer-les durant les reunions de treball que cal suposar que tenen. Tant en un cas com en l’ altre, es difícil de creure que si s’ actua d’ aquesta manera, sigui fruit de la casualitat i de la intenció de col•laborar.

Portaveu CiU Calldetenes ha dit...

El pressupost és el document guia que regeix durant un any la vida econòmica d’un Ajuntament. Sóc conscient que una persona "no ficada" en la matèria pot trobar estrany el nostre vot contrari a l'acceptació de les nostres pròpies al·legacions. Les al·legacions que varem presentar per escrit suposaven un canvi substancial del Pressupost. Estareu d'acord amb mi que l'error de 200 € no és només una anècdota, de la qual es pugui riure i dir "ja ho arreglarem", sinó un reflex de que els pressupostos que guiaran l'Ajuntament de Calldetenes tenen mancances evidents i que no han estat prou estudiats ni revisats. Tal i com varem dir “s’han fet a corre-cuita i corrents”.

Algunes de les al·legacions que se'ns van estimar se'ns deia textualment que per a corregir el preocupant estat d’endeutament actual es faria un Nou Pla de Sanejament per la Diputació. No és que l'Ajuntament demani un altre pla a la Diputació, sinó que la Diputació ens hi obliga. I ens hi obliga precisament perquè el Pla de Sanejament del 2008 no s’ha complert i el romanent de tresoreria negatiu que s’havia de sanejar s’ha multiplicat per dos (i mantenint el signe negatiu). Ja s’ha vist i ha quedat demostrada la poca efectivitat dels Plans de Sanejament “Amics” de la Diputació. Perquè no provem una altra cosa? Tota la legislatura portem demanant una auditoria externa de comptes i no és pas una cosa que ens haguem tret de la màniga en aquest darrer ple. No trobeu que ja són raons prou importants com per no estar d’acord en la resposta d’algunes de les nostres al·legacions i votar-hi en contra?

Finalment també m’agradaria dir 4 paraules sobre “l’actitud del regidor d’ERC que fa les preguntes més sorprenents”. En aquest punt he de dir que no comparteixo el teu punt de vista. Si els regidors de l’equip de govern es limiten a complir religiosament els acords de les reunions de treball dius llavors, justificadament, que els plens són avorrits i que són per complir l’expedient. Mentre que si es proposen temes interessants per a debatre o parlar llavors dius que això no està bé perquè s’hauria d’haver fet en les reunions de treball. Des del meu punt de vista els plens no s’han de fer per complir un formulisme, sinó per explicar a la gent perquè s’actua d’una manera o d’una altra, raonar, debatre, expressar diferents punts de vista, etc. Jo el què trobo a faltar a l’Ajuntament de Calldetenes (i també a altres institucions polítiques) són frases com: “Des del meu punt de vista personal no estic d’acord amb l’opció A sinó que penso B, però per disciplina de partit i per decisió de grup votaré A”. Quan aquest fet sigui habitual haurem fet un altre petit pas cap a un sistema democràtic més just, i no estic parlant només a nivell de política municipal de Calldetenes.

Finalment, per acabar, també volia afegir que si no ha quedat prou clar o ben explicat el sentit de vot contrari a acceptar les nostres al·legacions al pressupost (o més ben dit les respostes a les al·legacions presentades) estic obert a comentar amb qui ho desitgi cadascuna de les 7 al·legacions amb les seves corresponents respostes.

Salutacions ben cordials.

JPP ha dit...

Hola Marc,

T’ agraeixo novament que participis en aquest bloc.No m’ agafaré com una desqualificació que siguis tan condescendent amb els que no estem ” ficats en el debat”. De fet em donés la raó quan en molts dels escrits que he penjat en el bloc he reivindicat que els que esteu “ficats en el debat”, ens ajudeu mitjançant els vostres butlletins als que no ho estem tant a entendre les vostres actuacions, cosa que de moment no passa. Agraeixo sincerament que intentis fer-ho en aquest bloc. Estic totalment d’ acord en que un pressupost, com qualsevol projecte, es tindria que presentar sense errors, però d’ aquí a convertir un error de 200€ en el motiu per votar-hi en contra, penso que es exagerat.

Es cert també que no ús heu tret de la màniga el demanar una auditoria externa,i que porteu fent-ho tota la legislatura, però segons l’ alcalde no figurava en el plec d’ al•legacions, que crec que es ni més ni menys el que jo he escrit. Ja he manifestat en altres ocasions, que personalment no crec que una auditoria externa sigui més vinculant que una auditoria de la Diputació, i que l’ única diferencia que hi veig es que l’ auditoria externa s’ ha de pagar. Es a dir, penso que qualsevol de les dues es podrà seguir o no, segons la voluntat del equip municipal. També et recordo que al mateix temps que heu demanat que es segueixi la auditoria “amiga” de la Diputació, no ús heu estat de reclamar que no s’ apugin tant alguns impostos com el del IBI, precisament un dels aspectes que recomana l’ auditoria. No ho trobes contradictori ??

Penso també que els plens no son divertits o avorrits pel fet de que un regidor del equip de govern faci preguntes “ sorprenents” al alcalde, o que algun regidor munti un espectacle més o menys notable, sinó pel debat que hi pugui haver entre els diferents grups, contraposant idees de manera constructiva, i sobretot explicant el que s’ esta debatent. Es cert o no que un regidor del equip de govern te (o hauria de tenir) temps de manifestar les seves discrepàncies en les reunions de treball, i que no fer-ho així es tramet en els plens la sensació d’ improvisació ?. Una sensació que per altre banda i ja que la defenses, penso que ja et va bé.

Celebro que la teva manera de pensar sobre la disciplina de partits sigui tant oberta pel que fa al debat públic i a la llibertat dels regidors, fins i tot la puc compartir, però en el meu escrit només dic que em sorprèn que passi i que dona la sensació de que s' estat improvisant. Suposo que has traslladat aquesta inquietud teva als membres del teu partit, un partit que com la majoria no admet sota cap concepte aquestes discrepàncies. Que consti que no demano disciplina de partit, sinó coherència en la manera de debatre els temes.