Les Xarxes Socials i la revista local "L' Espiga".

dijous, 31 de març de 2011

La revista "L' Espiga" nº 180, publica en el seu apartat "cara a creu" un escrit del que discrepo totalment.  En discrepo més que per les afirmacions que s'hi fan al llarg del escrit, segurament raonables en un suposat contrast d' opinions, per la seves conclusions finals, ja que al meu entendre les dues transmeten  una mateixa opinió allunyada de la realitat.

Crec que les xarxes socials no son una moda, com no ho eren fa uns anys  els mòbils, la televisió o els cotxes. Al igual que tots aquests invents,  les " xarxes socials "no passaran de moda, i el que si s' acabarà serà el debat sobre si ens hi tenim que apuntar o no ja que tothom hi serà, exactament com va passar amb els mòbils, quan els més ferms opositors, varen arribar a la conclusió de que els avantatges superaven els inconvenients.  Crec també que només es veu com "bitxo estrany" o com a "no persona" qui si vol veure, no cal responsabilitzar-ne als altres.
Com en tots els aspectes de la vida, les xarxes socials tenen els seus inconvenients, la seguretat de les dades, o l' ús irresponsable de les mateixes en son exemples, però la solució no es fer-les servir només per xafardejar sinó aprendre a fer-ne un ús adequat.

Es evident que a els nouvinguts digitals (els majors de 25 anys que no hem conviscut amb Internet durant la nostre infància), tenim més dificultats a adaptar-nos al que ens ofereixen les xarxes socials ,  la web 2.0 , la 3.0 i totes les que puguin venir. Una dificultat en general creixent quan més grans som, una dificultat com la que devien tenir els nostres besavis per entendre el telèfon quan varen veure els primers  aparells. La solució no es girar-hi l' esquena sinó dedicar temps a entendre de que va.

No estic gens d' acord en les dues conclusions finals totalment coincidents, que donen a entendre que les xarxes socials s' han de fer servir per "xafardejar o fer safareig  sense comprometre'ns gaire" o "que son una forma moderna de fer propaganda". Penso que el que cal fer es sumar-se als milers persones que les utilitzen com a eina essencial en el seu treball, als que deixen les seves opinions i propostes de manera responsable, als que aboquen els seus coneixements per compartir-los amb la societat,  als que promouen tota mena d' activitats per lluitar contra la injustícia, o per alliberar el  seu país de la opressió, a tots els que en definitiva procuren fer una xarxa millor. De tots els casos en conec  gent de Calldetenes que com a mínim hi fan els seus primers passos.

Al contrari del que es dedueix de les conclusions de la revista, jo encoratjaria als que encara no ho fan, a mirar-se les xarxes socials des de aquest altre punt de vista, que els veïns hi opinin i es comprometin,  que les entitats difonguin els que fan, que els comerços, autònoms  i petits empresaris hi expliquin la seva oferta, tal com recomana el recent estudi fet per l' Associació de Comerciants de Calldetenes.
Com que estic segur que gràcies a les xarxes socials aquest escrit arribarà a la direcció de l' Espiga i al seu consell de redacció, els demanaria que s' aboquin en el ús de les xarxes socials, que en facin una difusió responsable, que facin un salt endavant i es qüestionin si informar i fer la revista com fa 30 anys, es la millor manera de fer-la, o si les xarxes socials els poden aportar alguna cosa, i decidir a consciència si el que volen realment es continuar en el que per mi es el passat.

0 comentaris: