El ple del cartipàs. - 4 de Juliol de 2011

dimarts, 5 de juliol de 2011

Més de trenta persones varen assistir al primer ple del nou equip de govern, l' anomenat ple de cartipàs, un ple amb un extens ordre del dia, en el que es marquen les pautes generals de funcionament del nou consistori. Seria un bon símptoma pel poble, que aquesta important presència de públic, motivada sense cap mena dec dubte per la novetat, no decaigués al llarg de la legislatura.

El gruix d' aquest ple, va estar marcat per els decrets d' alcaldia de nomenament de regidories, tinents d' alcalde i comissions especials, i també per la supressió de la comissió de govern, que com va indicar l' alcalde, pot fer que alguns plens s' allarguin al tenir que tractar tots els temes en ple, però que al mateix temps aporta més transparència. Podeu trobar tota aquesta informació al tauler d' anuncis de la web municipal.


L' alcalde va anunciar la seva voluntat de gravar en vídeo els plens i penjar-los a Internet, una decisió que he reivindicat en diferents ocasions en aquest bloc, i amb la que per tant estic totalment d' acord. També va anuciar que es potenciarà la pagina de la web municipal on figura la foto dels regidors, una pàgina en la que en l' anterior legislatura no hi figuraven la majoria de regidors de l' oposició, alguns dels quals se suposa que ara que son al govern si donaran el seu vist i plau a figurar-hi.

També es va aprovar que els plens ordinaris es celebrarin el primer dilluns de cada mes a les 20:30, excepte el mes d' agost que no s' en celebrarà, i quan el primer dilluns caigui en festiu o vigília, que es passarà al segon dilluns del mateix mess. També es va aprovar que les festes locals pel 2012 seran el 28 de maig i el 24 de setembre.

Un altre punt aprovat feia referència a les retribucions dels regidors, que seran de 300€ per els regidors que tinguin la responsabilitat de regidories, de 35€ per l' assistència als plens i de 30€ per l' assistència a reunions de treball. L' alcalde no cobrarà cap sou adicional pel seu càrrec, només els 300€ que corresponen a qualsevol regidor amb resposabilitat de regidories. No es cobraran aquestes retribucions fins que es disposi de l' auditoria de comptes, que s' estima que serà a finals d' octubre o inicis de novembre.

El regidor d' hisenda va informar que les factures vençudes i pendents de pagament per part del ajuntament, pujaven entre 3,5 i 3,6 milions d' euros a finals del 2010, i a més de 4,1 milions d' euros el 10 de juny de 2011 quan l' equip anterior va deixar el govern. Tant ell com l' alcalde varen aprofitar per demanar al anterior equip de govern, que col·laboressin en indicar si realment totes les factures es tenien que pagar, o si algunes corresponien a serveis que no s' havien executat correctament, i per tant no procedia un pagament complert de les mateixes.

En el torn de preguntes obert al públic, ningú dels assistents va formular cap pregunta, i en poc més de tres quarts d' hora va finalitzar aquest primer ple.

0 comentaris: