El grau de transparència de les web municipals en un mapa interactiu.

dissabte, 27 d’octubre del 2012


Fa uns mesos, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat de Barcelona, presentava un projecte que consistia en posar en un mapa interactiu, el grau de transparència de les webs dels ajuntaments catalans. En aquell moment el mapa estava pràcticament buit de contingut ja que faltava analitzar les webs i tabular els resultats, una feina que la noticia que ahir donava el Periódico fa pensar que ja esta pràcticament enllestida.

La manera de puntuar els ajuntaments, consisteix en que a partir del anomenat "decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública",  s' analitzen tot un seguit de indicadors en totes les webs i es puntuen de manera que en funció dels que es compleixin, es pugui obtenir un resultat en forma de %, que indica el grau de compliment de cada ajuntament. En el mateix mapa es pot veure el detall dels punts que s'analitzen i quins es compleixen.

En el cas de Calldetenes la puntuació obtinguda es d' un 39%, que ens indica un nivell de compliment  superior al dels pobles veïns com Folgueroles(17%), Sant Julià (22%) o Santa Eugenia (32%), però molt allunyats d' ajuntaments com el de Vic (73%) i sobretot del de Sabadell (100%), un ajuntament aquest darrer que ja fa anys que destaca per la quantitat i qualitat de la informació a la seva web. Per suposat que la dimensió del municipi es important a l' hora de poder disposar d' una bona informació a la web, les necessitats i els  recursos d' un ajuntament gran obliga que així sigui, però el més important es la voluntat del consistori de fer-ho.

 Algunes de les informacions que s' analitzen i que no figuren a la web del nostre municipi, com els currículums i retribucions de regidors i membres del consistori, la relació de llocs de treball etc.., serien molt fàcils de incorporar. Altres com quins son els plans de treball  en els àmbits de jovent o de participació ciutadana son més complexos, ja que es tindrien que escriure i tot i que seria el més adequat, l' esforç i el nivell de compromís que això representa fa que no sigui fàcil d' assumir.

Un dels punts que tampoc es compleix i sobre el que hi ha hagut força debat al municipi, es el que fa referencia a la publicació del pressupost i sobretot del seu seguiment. El grup municipal de CiU va fer bandera d' aquest punt durant i desprès la campanya electoral,  però poc a poc es va anar refredant, cosa força habitual quan s' arriba al govern,  fins el punt que el regidor de hisenda va dir en algun ple que obtenir una informació detallada per centres de cost era molt difícil. Evidentment jo penso  que es més una qüestió de voluntat ja que si no poden obtenir aquesta informació, es impossible que la puguin analitzar i no fan bé la seva feina, i si la poden analitzar es que la tenen i per tant la poden publicar d' una manera compressible per tothom.

Espero  que tant el "decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública",  com el "mapa interactiu" resultant d' aquest treball, ajudi al nostre ajuntament a millorar la informació que ens subministra per la web, un canal que ja fa temps es imprescindible que sigui de qualitat.