La planta de cogeneració de biogàs a Calldetenes

diumenge, 27 de gener de 2008


En el pressupost del 2008, hi figura una partida destinada a la planta per l’ obtenció de biogàs, mitjançant el reciclatge de purins. Si bé es tracta d ‘una partida molt petita, crec que senyala clarament la voluntat del ajuntament de tirar-la endavant.

Crec que seria un bon moment per organitzar des de l’ ajuntament, alguna xerrada amb especialistes, i que la gent pugui prendre consciència del que pot representar una planta d’ aquest estil, i de les implicacions positives i negatives que podria tenir per Calldetenes.

Pel que jo he pogut informar-me per Internet, no em sembla una mala opció davant el problema que representen els purins a la comarca. Tant a Dinamarca com a Alemanya hi ha moltes plantes de generació de biogàs, pel que sembla amb resultats excel·lents, si son degudament gestionades.

Fins i tot col·lectius ecologistes, crec que no consideren que sigui una mala opció. En general no hi ha hagut oposició, ni tan sols en països com Alemanya, on els ecologistes han estat de sempre molt bel·ligerants.

Potser seria millor plantes mes petites en les explotacions ramaderes mes importants, i evitar els moviments de grans volums de purins d’ un lloc al altre, però dubto que aquest col·lectiu prengui cap iniciativa.

Esperem que l’ ajuntament sàpiga explicar bé tot el projecte, i que escolti les opinions dels veïns, abans de prendre decisions irreversibles.

0 comentaris: