El pla de sanejament de les finances municipals

diumenge, 26 d’octubre de 2008


En el ple del passat 16 d’ octubre, es va debatre sobre el pla de sanejament elaborat per la diputació, amb l' objectiu de sanejar les finances del ajuntament de Calldetenes, i també es varen aprovar les noves ordenances fiscals pel 2009, resultants de l’ aplicació immediata d’ aquest pla.

La necessitat de que cal aplicar el pla de sanejament no va ser tema de debat, i per tant crec que no hi ha cap dubte de que cal anar per aquest camí. Tant CiU com PeM varen compartir aquesta opinió, si be varen expressar la seva poca confiança, de que l’ equip de govern fos suficientment rigorós en l’ aplicació del mateix, i que per tant de que s’ assoleixin els objectius previstos, tot i l’ esforç que es tindrà de fer. En la meva opinió no hi ha dubte de que cal ser exigent en aquest aspecte.

Una vegada mes voldria reivindicar, un anàlisi acurat de les despeses mes significatives del ajuntament, com l’ altre via per tornar equilibrar els comptes municipals. Les despeses de personal pel volum, però també altres despeses (telèfon, llum, material d’ oficina etc..) requereixen d’ un anàlisi acurat, per intentar reduir la despesa.

La pujada d’ impostos no pot ser l’ únic camí, i cal que tots els grups col·laborin en la reducció de la despesa, presentant propostes que puguin ajudar a aconseguir-ho.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

PLA de SANEJAMENT FINACER i MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2009

En les passades eleccions nosaltres, amb les dades que disposàvem a la mà, ja varem advertir de la greu situació econòmica de l’Ajuntament de Calldetenes. Varem ser titllats d’oportunistes, d’electoralistes i d’exagerats. Ara, poc més d’un any després, hem de córrer tots amb plans de sanejament i mesures per reduir el dèficit de l’Ajuntament. O sigui que el primer punt a favor del Pla de Sanejament de la Diputació, posat a votació en el passat Ple del 16 d’octubre (punt núm. 3.- Aprovació Pla de Sanejament Econòmic-Financer 2008-2011), és que ens dóna la raó en el que ja varem dir un any endarrere i comença a aclarir una mica les coses i la situació econòmica del poble. El segon avantatge que hi trobem és que el mencionat pla de sanejament suposa un bon punt de partida, amb unes idees o recomanacions a seguir per tal de reduir el romanent de tresoreria negatiu de -863.000 € a l’any 2007.

Així doncs, perquè el grup municipal de CiU i Independents de Calldetenes, del qual sóc portaveu, varem decidir votar “Abstenció” en aquest apartat? Doncs la resposta és ben senzilla, per bé que el Pla de Sanejament Financer de la Diputació és un bon punt de partida, considerem que aquest pla de sanejament és “light”, amic i poc exhaustiu i rigorós i que arriba una mica tard. Podeu trobar aquest document a la pàgina web del grup municipal www.calldetenes.info per tal que podeu comprovar la veracitat de les nostres paraules, però ja en la seva pàgina 5 es cita textualment: “No s’ha realitzat cap revisió de documentació suport de la informació utilitzada en el present estudi, a efectes de l’anàlisi de l’evolució, suposant la bondat d’aquestes en la seva elaboració.” Podeu imaginar-vos una inspecció on abans de realitzar-se l’inspector digui “confio en la bondat de les vostres paraules”? Nosaltres no, és per aquest motiu que sempre hem defensat que aquesta auditoria o pla de sanejament s’ha de portar a terme per un organisme extern i imparcial. Una altra prova de la bondat del Pla de Sanejament és la manera com s’hi reflecteix la càrrega financera de l’adquisició del camp de gespa artificial per part de l’Ajuntament, en cap cas he pogut trobar la despesa de -85.000 € durant 10 anys que aquesta inversió representa, i només hi ha els primers anys.


Per tal que tots siguem conscients de la greu situació econòmica-financera de l’Ajuntament de Calldetenes, em situo a dos paràgrafs que podreu trobar a la pàgina 7 de l’estudi de la Diputació i que cito textualment:

“...la situació actual de l’Ajuntament és d’un desequilibri total entre ingressos i despeses corrents, que sols pot corregir-se amb una decisió dràstica com la descrita, encara que això suposi la supressió de serveis públics.”

“Es recomana, així mateix una política activa per obtenir subvencions, especialment per finançar dèficits de serveis que ja es presten, renunciant a qualsevol subvenció que suposi increments de despesa, ja que l’Ajuntament no els pot assumir.”

Aquests dos paràgrafs serveixen per evidenciar el greu estat financer del nostre consistori, tot i la bondat del Pla de Sanejament fet per la Diputació. Aquest Pla de Sanejament, votat a favor per l’equip de govern, proposa les següent mesures per tal de sanejar l’economia municipal: 1) Apujar els Impostos, 2) Contractar dues operacions d’endeutament aquest any 2008, una de 450.000,00 a 3 anys i una segona de 800.000,00 a 20 anys, justificada aquesta darrera, amb els dèficits d’inversions d’anys anteriors, 3) Reduir la despesa corrent de l’Ajuntament (despeses d’electricitat, gas, telèfon, personal, etc) i 4) No obrir noves inversions i serveis (encara que estiguin subvencionats) si suposen una nova despesa econòmica per part de l’Ajuntament, ja que aquest no la pot assumir.

Anem a veure com l’equip de govern pensa posar en pràctica aquest pla de sanejament o bé la part que li interessa. El següent punt de l’ordre del dia del Ple del 16 d’Octubre era 4.- Modificació de les Ordenances Fiscals per l’Any 2009 i següents. Aquesta modificació consistia en l’aplicació de les recomanacions del Pla de Sanejament sobre les Ordenances i Impostos del nostre municipi. Es va aprovar per 6 vots (6 regidors d’ERC) a 5 (3 regidors de PEM i 2 de CiU) un augment d’un 12,5% de mitjana de les Ordenances Fiscals. L’Impost de Béns Immobles (IBI) pujarà un 15,3%, l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) augmentarà un 6%, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, un 20,7% i l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres un 23%.

Nosaltres hi varem votar en contra pels següents motius:

1.- En aquests moments de crisi econòmica global a nivell europeu i fins i tot mundial els Ajuntaments s’han de mostrar propers a la realitat ciutadana. D’aquesta manera els Ajuntaments de Vic i Manlleu han apujat els impostos per sota del IPC (veure El 9 Nou de divendres 24 d’octubre) i fins i tot l’Ajuntament de Ripoll no només ha decidit congelar els impostos per a l’any 2009, sinó també els sous dels regidors i els càrrecs electes (veure El 9 Nou de dilluns 20 d’octubre).

2.- L’Ajuntament de Calldetenes no ha fet bé la seva feina si en aquests moments ha d’apujar els impostos un 12,5% de mitjana i l’IBI, un dels impostos que afecta més directament a la butxaca de la gent del poble un 15,3%. Calldetenes és a moment actual, un dels municipis de la comarca d’Osona amb una pressió fiscal més forta. Sense anar més lluny, parlant amb valors reals, si ve l’IBI sobre les cases ha pujat en els darrers 10 anys un 29,68% l’IBI sobre alguns terrenys ha pujat un 285,46%. És a dir, un veí del poble que pagava d’IBI 172,38 € a l’any 1999 en paga aquest any 2008 la quantitat de 664,45€, gairebé 4 vegades més. Ens hem reunit amb una sèrie de veïns per a estudiar l’evolució dels impostos a Calldetenes ens els darrers 10 anys i podem parlar amb valors reals a les mans. D’aquesta manera queda demostrat que els impostos en els darrers 10 anys han pujat bastant més que l’IPC, contràriament al que va dir l’Alcalde de Calldetenes en el passat Ple del 16 d’octubre (i tal com va reflectir El 9 Nou en la seva edició del dilluns 20 d’octubre).

3.- No estem d’acord que per culpa d’una mala gestió d’un Alcalde n’hagi de patir les conseqüències tot el poble. L’endeutament financer no és conseqüència de l’actual crisi global, sinó d’una mala gestió fruit d’una política econòmica municipal d’allargar més el braç que la màniga.

4.- L’equip de govern fa la lectura que més li interessa del Pla de Sanejament de la Diputació, però no n’aplica la totalitat d’aquest. Segons el Pla de Sanejament la pujada dels Impostos, operacions d’endeutament i reducció de la despesa s’ha de seguir amb una supressió de les noves inversions mentre l’economia municipal no estigui sanejada. L’equip de govern parla d’apujar impostos i obrir nous crèdits amb entitats bancàries, però en cap cas reduir les inversions anuals de les quals en treu un rendiment polític important i que vol continuar mantenint, encara que amb les actuals condicions econòmiques no s’hauria de fer. I m’agradaria remarcar que aquestes paraules no són del grup municipal de CiU de Calldetenes, sinó de la pròpia Diputació de Barcelona.

5.- No se’ns ha presentat cap nova planificació de les inversions municipals, d’acord a la situació econòmica actual, pel temps restant de legislatura. Pujar els impostos i mirar de contractar noves operacions d’endeutament sembla el camí més fàcil per adreçar la situació però en canvi millorar la gestió i retallar la despesa ja és una altra cosa.

Les mesures i propostes de la Diputació de Barcelona per a sanejar l’economia municipal són les habituals i prou vàlides, mentre s’agafin en la seva totalitat i no només la part que interessa. Ara bé, no n’hi ha prou en “posar termòstats” i apujar els impostos. En relació a la part que es demana contractar noves operacions d’endeutament amb entitats bancàries, és a dir passar l’endeutament de curt a llarg termini, pensem que és una solució vàlida a nivell empresarial, però no a nivell municipal perquè aquest fet suposa endeutar a 20 anys la generació de tots els propers alcaldes de Calldetenes, siguin del partit que siguin, i això avala una mala gestió econòmica. Demanaria als partidaris que tenen una fe cega amb la gestió del Sr. Jaume Mas, alcalde de Calldetenes, que es plantegin si hipotecar tots els propers alcaldes –esperem que n’hi hagi uns quants i que hi siguin per bastant menys de 16 anys (4 legislatures) – és o no és una bona gestió econòmica. Si aquestes noves operacions de refinançament de l’endeutament prosperen, el que recomanarem al proper alcalde de Calldetenes és que no tregui les plaques d’inauguració del Sr. Jaume Mas alcalde de Calldetenes, ja que això no seria correcte, (nosaltres no ho hem amagat mai que en Jaume ha fet moltes coses per Calldetenes) però si afegir una nova placa al costat de totes les que ha posat que digui textualment “i aquesta inversió ha estat pagada –amb diners del poble no ho oblidem- per tots els alcaldes posteriors que l’han succeït”.

Rebeu una cordial salutació del portaveu de CiU i Independents de Calldetenes,


Marc Verdaguer i Montanyà

JPP ha dit...

Primer que res agrair-te el teu comentari, tan per l’ explicació del vot de CiU, com per les dades que dones i el treball que segur que hi ha al darrera.

Comparteixo amb tu l’ idea de que el pla de sanejament es un bon punt de partida. Per contra no crec que una auditoria externa hagués aportat gaire mes, que una nova despesa extra tal com defensa l’ alcalde. Soc del parer de que qui encarrega una auditoria, te molt de pes en el resultat de la mateixa, i molt probablement els resultats serien diferent si l’ encarrega CiU o si l’ encarrega l’ actual equip de govern. Per tant crec que aquest es un punt que cal tancar, i si en un futur un nou equip de govern vol gastar-se una partida del pressupost municipal en una nova auditoria, perquè creu que hi ha raons per fer-ho, serà una decisió perfectament licita, igual que considero encertada la que ha pres l’ actual alcalde de no fer-ho, i assessorar-se en el servei que te previst la diputació, per situacions com la de Calldetenes.

Del repàs que fas del que diu l’ auditoria, es evident que hi estic d’ acord i poc es pot afegir. L’ auditoria o pla de sanejament, diu el que diu, i el millor que podem fer es acceptar-ho tots, per poder començar a treballar.

En quan els números que presentes, potser caldria analitzar alguns matisos:

1.- Estaria be saber quina comparativa fas servir, per dir que la pressió fiscal de Calldetenes es de les mes fortes de la comarca. Jo he intentat trobar dades objectives i et confesso que no he estat capaç. No em valen les que CiU ha presentat en algun ple, comparant per exemple el cost del aigua amb el de Vic o el dels guals amb Sta Eugenia. Soc de l’ opinió que cal fer comparatives mes globals i serioses.

2.- En referència al increment del IBI, dir-te que segons el cadastre de l’ any 2007, es van generar a Calldetenes 1.404 rebuts d’ Ibi de finques urbanes, que varen representar una recaptació de 375.000 € aprox., i 103 rebuts de finques rústiques que varen representar una recaptació de 3.700€ aprox. Acceptant les dues informacions com a certes, la que diu CiU i la que diu l’ equip de govern, crec que es molt clar que l’ impacte sobre els veïns dels increments que comentes, es molt mes real el que afirma l’ alcaldia, que el que deixes entendre en el teu escrit. Per altre banda caldria saber com han tractar la resta de municipis a les finques rurals, i si han tingut o no pujades similars, ja que podria ser una tendència general de tot el país, en el tractament de les finques rústiques. Per tant, l’ evidencia de la pujada dels impostos de la que parles, per mi encara segueix per demostrar.

3.- Totalment d’ acord en que cal aplicar el pla de sanejament en la seva totalitat, i d’ aquí la meva reivindicació des de fa temps, de que es faci un gran esforç en el control de la despesa, fins i tot de les partides petites. Cal que aquest esforç quedi reflectit en els pressupostos pel 2009, que properament tindreu que votar.

4.- Celebro que diguis que no totes les mesures vàlides per una gestió empresarial, son igualment valides per la gestió d’ un ajuntament, saps que jo també ho penso i que ha estat una constant en els meus escrits. La meva pregunta seria si en aquest moment, on es suma el deute i una baixada en la recaptació, tenim alguna altre alternativa.

Per últim dir una vegada mes, que penso que estaria bé que els altres dos grups politics, manifestessin la seva posició d’ una manera publica i participessin de manera activa en el debat, però em temo que tindrem que esperar a sentir-los en el ple de votació dels pressupostos, o llegir-los en algun butlletí, on el debat es francament difícil.

JPP ha dit...

M' he adonat que en el meu anterior comentari hi ha un error d' interpretació pel que demano disculpes.

En el apartat 3 quan parlo del IBI, es evident que l' argumentació de la pujada d' impostos que fa en Marc Verdaguer, no es refereix a les finques rústiques com jo dono a entendre, sinó a una part de les 1.404 finques urbanes. Es evident que les finques rústiques fan una aportació simbòlica a les arques municipals, i no eren per tant el motiu de la seva argumentació. De totes maneres l' argument que jo exposava continua sent vàlid, encara que amb un impacte molt diferent. No estaria de mes saber a quantes finques afecte.

Afegir que una puja del 285 per cent, difícilment es fonamenti només en un afany recaptador, i encara que ho desconec, molt probablement es fonamenti en una voluntat de tot el país, de que no hi hagin solars per edificar dintre dels pobles, afavorint un municipis compactes tal com varen demanar la majoria d' assistents a les sessions del POUM.