Els canals de comunicació i la transparència municipal.

diumenge, 5 d’octubre de 2008


El que m’ ha portat a escriure aquest post, es una aportació d’ en Pere Vinyeta al fòrum dels pobles, en la que parla de que la gent de CiU i PeM estan fent el possible per reconduir la situació municipal, i en el que també reclama transparència i participació, peticions que sense cap mena de dubte comparteixo.

En referència al primer punt, ja he defensat en diferents ocasions la necessitat d’ aportar dades al debat. No es pot demanar a la gent, que ens creguin només pel fet de que nosaltres ho assegurem. Es necessari acompanyar aquestes afirmacions amb dades sobre la tasca que es fa, en benefici del debat i la transparència que es reclama.

Existeixen a la xarxa diferents fòrums on els veïns de Calldetenes podem deixar la nostre opinió, com son el fòrum dels pobles de Osona.com, aquest mateix bloc o el fòrum de CiU recentment inaugurat. Els partits també varen iniciar un seguit de publicacions, cap de les quals sembla que tingui per objectiu tractar els temes municipals d’ una manera continuada. Per últim tenim la revista del ajuntament, on s’ explica de manera força exhaustiva tot el que es fa al poble, encara que com totes les publicacions no es del gust de tothom, ja que evidentment s’ obvien informacions sobre temes conflictius. Els mitjans per informar estan creats, i per tant si l’ informació no circula, es fàcil pensar que es per falta de voluntat de tots.

Per mi i suposo que per molta gent, es molt difícil valorar la tasca d’ un regidor si no m’ explica el que fa. Puc veure les noves obres, els nous serveis i les millores que es facin al poble, i no puc fer mes que apuntar-les en el haver del equip de govern. De la mateixa manera li tinc que imputar els errors en el deure, sempre que els identifiqui i els constati. No ni ha prou que de quan en quan surtin alguns estirabots en algun fòrum a favor o en contra d’ alguna opció política. Crec que si l’ oposició no s’ explica, es difícil percebre que existeix.

En el mateix fòrum de CiU, feia unes preguntes al regidor de comerç i turisme sobre la seva tasca, i tot i tractar-se del fòrum del seu propi partit, de moment no he rebut resposta. No em costa gens per exemple rebre informació freqüent de que fa la CUP a Vic, i per contra no tinc ni idea de que fa l’ oposició a Calldetenes, a part de les seves votacions als plens que assisteixo. La meva opinió es que encara que molt probablement n’ hi ha alguna, son molt poques les persones interessades en informar i en fomentar un debat realment participatiu, ja que sempre posen per davant els seus interessos politics, fins i tot a nivell municipal.

Crec que la població en general te la sensació de sentir-se utilitzada pels que tenen interessos politics, tal com reflectia en un post el 12 de Novembre del 2007 en aquest mateix bloc, i mentre sigui així es difícil que la gent vagi els plens, on crec que l’ asistencia dels veïns tindria que ser habitual, i no solament en moments de crisi i de conflicte.

Tots els grups varen estar convidats a fer aportacions a aquest bloc, aprofitant una eina ja feta on l’ únic que cal es posar-hi opinió i dades. De moment el resultat de la proposta es decebedor, ja que l’ únic que he obtingut fins ara son algunes respostes de CIU. Si ara que no tenen tasques de govern no tenen temps, quin temps tindran si arriben a governar ?.

Difícilment la gent s’ implicarà i assistirà als plens tal com seria desitjable, si no es fa un esforç per part de tots perquè sigui així. Cal donar informació clara del contingut dels mateixos, cal fugir de la picabaralla i de les acusacions personals i actuacions esperpèntiques, i perseguir el debat tranquil. Naturalment cal anunciar-los i fer-los saber a la gent per tots els camins possibles. Si no es fa així difícilment canviarà res.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Benvolgut JPP,

M’agradaria aportar alguns comentaris en aquest tema que has iniciat.

Un punt de partida fonamental en el sistema democràtic és la força que pot exercir l’oposició per tal d’aconseguir adreçar i portar pel bon camí l’equip de govern. Això és vàlid a tots els efectes, en un estat, una comunitat o un municipi com Calldetenes. O sigui que en aquest sentit, gràcies a l’esforç dels dos grups opositors, PEM i CiU, s’ha avançat en el coneixement del greu estat financer del nostre ajuntament, i més important encara, s’ha fet una auditoria, no el suficientment externa* com hauríem volgut, que ha donat lloc a un pla de sanejament financer. Estaràs d’acord en mi, que des del grup municipal de CiU i Independents per Calldetenes, en gairebé tots els plens hem demanat per l’estat econòmic de l’Ajuntament i pel Pla de Finançament. Aquest fet, és una contribució positiva per a millorar i donar a conèixer l’estat financer de l’Ajuntament al poble. És a dir, en aquest sentit, jo hi puc llegir treball i transparència, aportats pel nostre grup municipal, tot donant resposta a alguna de les teves preguntes. Estic totalment d’acord amb tu amb la frase “d’aportar dades”. M’agradaria recordar que en les passades eleccions nosaltres ja varem avisar sobre l’estat d’endeutament de l’Ajuntament, potser encara amb poques dades, però amb veracitat i certesa. En aquell moment se’ns va acusar de “alarmistes i oportunistes”. Poc més d’un any després hem de córrer tots amb plans de sanejament i mesures correctores per reduir l’important romanent de tresoreria negatiu que arrosseguem.

En relació als mitjans de comunicació i facilitació de la participació ciutadana. Pensem que són fonamentals. Per a nosaltres és bàsic estar al servei de tots/es els veïns/es de Calldetenes i oferir-los informació i resposta a totes les seves inquietuds. Ara bé, com amb totes les coses, hi ha d’haver un equilibri: tan malament està només donar resposta i no fer res de totes les altres tasques i treballs d’un grup municipal com no fer res al respecte i no respondre les qüestions/dubtes dels veïns/es. A aquest efecte hem posat a disposició de tots els que ho desitgin un servei web per a respondre directament dubtes i preguntes. Properament traurem un nou Parlem-ne per a explicar els temes d’actualitat del poble i de l’Ajuntament de Calldetenes, sense oblidar la nostra participació en aquest fòrum,** atenent preguntes i explicant la nostra opinió sobre àmbits molt diversos del nostre poble. Aquí es llegeix la “voluntat d’informació i de transparència” a la qual hi dediquem part important dels nostres esforços.

Finalment en els darrers paràgrafs parles de la importància de l’assistència en els plens i de mantenir un “debat tranquil”. Des del nostre grup estem totalment d’acord en aquestes paraules, és per això que publiquem les convocatòries dels Plens a la nostra web, en fem una cadena informativa a través de mails i hem remarcat en molts plens que s’han de penjar les convocatòries al tauler d’anuncis. En els Plens, penso que ho hauràs pogut comprovar, hem demanat de parlar de temes conflictius i polèmics, i ho hem fet sempre des del diàleg i l’esperit constructiu, sumant i no volent entrar en violències que no porten enlloc. És per aquest motiu que no ens limitem a votar “sí”, “no” ,”abstenció”, sinó que justifiquem amb arguments el sentit de les nostres votacions. Aquesta recerca per a votar el què creiem més just d’acord a la nostra manera d’entendre el poble i la política, ens ha portat a votar unes vegades a favor d’uns i unes altres a favor dels altres. Aquest fet prova que no votem per anar en contra d’uns o altres, sinó que ho fem d’acord a les nostres idees i al programa que varem presentar.

En relació a la teva frase, “Crec que si l’oposició no s’explica, és difícil percebre que existeix” penso que no s’ajusta a la realitat política de Calldetenes, una prova d’això la trobem en el Ple del passat dilluns 29 de setembre, en el que estaràs d’acord amb mi en què l’oposició es “va explicar prou bé”. Aquest Ple també demostra que algunes coses han canviat.


Rep una cordial salutació del portaveu del grup municipal de CiU i Independents de Calldetenes,

Marc Verdaguer i Montanyà


* A falta encara d’estudiar el pla de sanejament financer efectuat per la Diputació, però ens agradarà veure-hi com s’hi ha comptabilitzat les despeses de la gespa artificial en els balanços dels propers anys. Des del nostre punt de vista, pensem, i creiem que justificadament, que una empresa externa hauria portat a terme un treball més exhaustiu, contrastat i imparcial. Tan debò m’equivoqui, en tot cas en tornem a parlar quan s’hagi fet públic el pla de sanejament financer que ja està a disposició de l’Ajuntament, i veient com s’hauran considerat alguns punts com el que et comentava de la gespa artificial. També que t’agrairia que posessis el rellotge en marxa i comptabilitzessis el temps que tarda l’Ajuntament a fer públic un informe que ja fa dies que té, això almenys asseguraria un tractament equitatiu a tots els grups municipals a favor de la transparència i participació.


** M’agradaria fer un comentari especial en el teu paràgraf:
Tots els grups varen estar convidats a fer aportacions a aquest bloc, aprofitant una eina ja feta on l’ únic que cal es posar-hi opinió i dades. De moment el resultat de la proposta es decebedor, ja que l’ únic que he obtingut fins ara son algunes respostes de CIU. Si ara que no tenen tasques de govern no tenen temps, quin temps tindran si arriben a governar ?.
Crec que amb aquest paràgraf poses en evidència la teva actitud poc parcial envers alguns grups municipals. Intento imaginar el què diries si el nostre grup municipal no participés activament en el fòrum, ja que fent-ho habitualment tal i com fem, som els únics que rebem, tal i com queda palès en l’última pregunta retòrica del paràgraf.

JPP ha dit...

Hola Marc,

Primer que res dir-te que estic en sintonia amb el contingut del teu comentari.

Per mi es evident que CiU es el grup municipal que mes ha fet, per intentar aportar transparència a la política municipal, amb la difusió de les convocatòries dels plens, amb la revista “Parlem-ne” i amb el seu fòrum. Tot i les meves critiques, es la segona vegada en pocs dies faig aquesta afirmació, i per tan no es del tot cert que sempre “rebeu”. Dir-te també que la pregunta retòrica que comentes, anava dirigida als dos grups de l’ oposició.

Si parlem de transparència i de fer circular l’ informació, estaràs d’ acord amb mi que queda molt camí per recorre. Molts dels ja mes de 80 escrits penjats en aquest bloc, defensen que tenim que anar en aquesta direcció, i ho demanen especialment al equip de govern. Propostes sobre la nova web de l’ ajuntament, del ús de plataformes com “Consensus”, de reclamar que es publiquin les actes dels plens, les convocatòries, els pressupostos, l’ informació del POUM etc..., han estat una constant en aquest bloc, i per tant crec que es clara la meva vocació de que sigui així.

Probablement es per aquest convenciment, que sempre em semblen insuficients les accions que es fan. La majoria de vegades els veïns només ens podem assabentar del que es cou i encara mínimament, assistint als plens, i això cal canviar-ho.

Personalment em sembla igual de criticable, que CiU faci un butlletí amb poc contingut, si vols els podem repassar plegats tot i que molt probablement els propers milloraran com ha passat amb el butlletí municipal, com que PeM deixi passar molt temps entre butlletí i butlletí o no faci la seva anunciada web, com que ERC es limiti a publicar un únic butlletí, de dubtosa aportació al bé del poble, com que l’ ajuntament no faci una web útil i engrescadora pels veïns. Per tant en aquest àmbit penso que li toca rebre a tothom.

Del tema de l’ Auditoria i del pla de sanejament, crec que cal una actuació immediata per par del equip de govern, en forma de proposta, el que jo demano als altres grups, es que facin aportacions positives, segur que a les properes municipals, s’ els hi valorarà. Segur que tindrem multitud d’ ocasions per parlar-ne.

Salutacions cordials

JOSEP COMAJOAN ha dit...

Jo també estic força en sintoni del que dieu els dos, Joan i Marc, i també és cert que encara hi ha poca cultura d'internet, tant entre els que tenen la informació (ajuntament i grups municipals) com entre els que l'hauríem de rebre (la gent del poble). A poc a poc i gràcies a eines com aquest bloc, espero que anem avançant.

I un suggeriment (per si el llegeix algú de l'equip de govern, que també ho poso en dubte): no seria bo penjar una còpia del Pla de Sanejament que ha elaborat la Diputació a la web municipal? O entregar-ne una còpia a en Joan perquè el pengi en aquest bloc? Així tots el podrem analitzar i opinar al mateix temps.