El tancament del pressupost de l’ any 2008.

dilluns, 10 d’agost de 2009


La segona quinzena de juliol, va haver-hi la reunió de la comissió de comptes que tenía per finalitat, procedir al tancament del pressupost 2.008. Pel que conec d’ aquesta reunió de tancament, el romanent de tresoreria que en certa manera ha sigut el referent dels diferents debats produïts al llarg de la legislatura, ha passat de uns 900.000€ negatius a prop 1.900.000 també negatius. No hi ha dubte que aquesta es una mala noticia, sobretot quan al fer-se el pressupost, es pressuposava un reducció d’ uns 100.000€ en el negatiu d’ aquesta partida.

En diferents ocasions he opinat des d' aquest bloc, sobre la necessitat de ser rigorosos en la confecció del pressupost, en el seguiment de la seva execució, i en la necessitat de complir els terminis tant de la seva confecció com del seu tancament. Una vegada més voldria reivindicar aquesta necessitat.

Caldrà veure en el proper ple extraordinari, que suposo que celebrarà les properes setmanes amb la finalitat de procedir al tancament definitiu del pressupost, com explica l’ equip de govern una desviació tan significativa. Es evident que ni la caiguda d’ ingressos, ni el mal finançament que pateixen els ajuntaments, ni tan sols que el pla de sanejament no s’ aproves fins ben entrat l’ exercici, son raons suficient per explicar aquesta desviació tant important, d' un pressupost que en el seu moment devia resultar força creïble, ja que segons recordo fins i tot CiU va votar-hi a favor.

Crec que els que dirigeixen l’ ajuntament, tindrien que oblidar-se de veure el pressupost municipal com una sèrie de tràmits que cal complir al llarg del any, i agafar-lo com una eina per gestionar el correcte funcionament de les finances municipals, complint els terminis establerts en la seva confecció i tancament, i fent un seguiment periòdic i rigorós que evitin situacions de sorpresa com l’ actual. Personalment penso que es més preocupant l’ incertesa, que l’ existència d’ un endeutament conegut i penso que això cal corregir-ho.

Crec que seria convenient disposar el més aviat possible, de quines son les previsions de tancament per aquest 2009, i de quin es la previsió pressupostaria pel 2010, de manera que es pugui fer una valoració amb temps, i poder tenir en consideració les opinions dels grups de l’ oposició si es produeixen.

0 comentaris: