“Blog Action Day- 2009” – El Canvi climàtic.

dimecres, 14 d’octubre de 2009


Des de l’ any 2007, el 15 d’ octubre es el dia escollit per celebrar un acte unitari anomenat “Blog Action Day”, que té per objectiu que el màxim de persones que escriuen blocs, pengin aquest dia un escrit parlant tots al mateix temps d’ un mateix tema de contingut social, amb l’ objectiu de generar debat, i pressionar als mandataris mundials perquè prenguin mesures.

Per aquest 15 d’ octubre del 2009, s’ ha escollit com a tema “el canvi climàtic”, un tema que si bé fa uns anys tenia poca repercussió fora del mon científic, en aquest moment esta en boca de tothom, i es motiu de preocupació a nivell mundial. En la propera reunió que es celebra a Copenhaguen del 7 al 18 de desembre, el principals mandataris mundials tenen que negociar un nou protocol que substitueixi al de Kioto, en el que alguns científics consideren com una de les darreres oportunitats, per tal de que la situació no s’ ens escapi de les mans.

Segur que d’ aquí al desembre hi haurà un munt d’ activitats de tot tipus, per demanar que els principals governs actuïn de manera decidida per mirar d’ aturar aquest procés, organitzades per entitats i col•lectius de tota mena, en molts casos amb una alta component lúdica amb la finalitat de conscienciar, i altres accions de contingut més seriós i de més recorregut.

A nivell municipal, a part d’ organitzar alguna xerrada informativa que sempre va bé, probablement es podria revisar i actualitzar les normatives relatives als nous edificis i a la seva eficiència energètica. També es podria revisar si tots els edificis municipals, estan en una situació òptima en aquest aspecte, i en cas de no ser així, redactar un pla d’ actuació per millorar la seva eficiència. Segurament la millor manera de coordinar aquesta actuació es amb l’ ajut de la diputació, mitjançant la signatura del conveni que la mateixa diputació proposa, i signant també el pacte d’ alcaldes sobre el canvi climàtic, ja que ambdós marquen la línia seguir, els compromisos que cal assolir i donen accés al suport necessari per portar-ho a terme.

A Catalunya, el Consell Assessor per al desenvolupament sostenible, posa al nostre abast un munt d’ informació de tot tipus, entre la que podem trobar el “manual per fer minvar el canvi climàtic i com adaptar-s’hi”, o també el conjunt de “petites idees per garantir un gran futur” , en el que en cada una de les idees, i mitjançant una sèrie de senzills indicadors, indica en quina mesura canvia els hàbits de vida de qui les aplica, si s’ estima que es guanya qualitat de vida, i quin impacte té sobre l’ entorn. Penso que es una interessant eina de reflexió personal.

0 comentaris: