Comentaris sobre l’ utilitat d’ Internet.

dissabte, 17 d’octubre de 2009


No hi ha dubte que la nova web municipal de Calldetenes, pot resultar una eina útil per tots els veïns des de un punt de vista informatiu , i per els comerços i les empreses des de un punt de vista de promoció. Per que aquesta utilitat sigui efectiva, crec que es imprescindible que es compleixin tres requeriments.

El primer requeriment per la promoció de les industries i comerços del poble, passaria per fomentar que tant aquests, com el mercat dels diumenges, les fires i les rutes turístiques, estiguessin presents en el major número de webs especialitzades. Son moltes les webs en les que crec que caldria estar present i que actualment no hi som. Per posar alguns exemples podria anomenar les webs “mercats setmanals” o bé “festa Catalunya” que podrien ser d’ utilitat per promocionar el mercat dels diumenges, i l’ actual fira d’ estiu o futures fires que puguin venir. Un altre exemple seria la web de la Generalitat de “La Gastroteca”, que ajuda a la promoció dels comerços i algunes industries alimentaries i on per cert ja n’ hi figuren algunes del poble. També penso que pot ser d’ interès la web de la diputació “Turisme a prop de Barcelona”, per promocionar la ruta dels molins o altres rutes turístiques. Amb una petita dedicació i sense massa consum de temps, segur que s’ en poden trobar moltes més.

El segon requeriment seria que la web municipal es mantingui actualitzada, i s’ incorporin noves seccions. Ja he comentat en algun altre escrit, que em semblaria bo incorporar una secció referent a les noves tecnologies, i una segona referent a agricultura i medi ambient, dos àmbits on la Generalitat i tots els governs en general, estan dedicant una bona quantitat de recursos en forma d’ ajudes i subvencions, i per tant l’ informació útil que es pot posar al abast del veïns es important. Igualment caldria ampliar en aquesta mateixa línia l’ actual secció d’ empreses i comerços.

Un tercer requeriment es donar més pes a l' actual “porta oberta al ciutadà”, de manera que els veïns es sentin més implicats a participar i a fer aportacions. Cal que els veïns que facin alguna aportació, vegin que hi ha un compromís del ajuntament d’ atendre la nostre petició en un temps raonable, i sobre tot un compromís de resposta, si no es així les aportacions al portal seran poques i la seva utilitat escassa. Aquest tema també l’ he comentat en altres ocasions, la darrera vegada fa poques setmanes en un escrit on demanava al ajuntament, que aprovés una ordenança sobre la política informativa i de participació, i de la que adjuntava un model proposat per l’ Associació Catalana de Municipis i Comarques. Potser algun grup s’ en pot fer ressò i presentar una moció en algun ple.

L’ imatge que il•lustra aquest escrit, esta treta del web de l’ Associació de botiguers i comerciants de Moià, que cal suposar que son qui fa bona part de les tasques, que a Calldetenes al no haver-hi aquesta associació, s’ estan intentant cobrir des de la web municipal.

0 comentaris: