El ple extraordinari del dilluns dia 19.9.2011 (continuació)

dimarts, 20 de setembre de 2011

En presencia de deu persones de públic i l' absència d' una regidora de l' oposició, es va celebrar el ple extraordinari convocat per aclarir les al·legacions presentades al tancament de comptes del 2010.  En aquesta ocasió el ple no es va gravar en vídeo, i per tant lamentablement no s' en podrà fer un seguiment  per Internet.

Dos dels punt del ordre del dia, el de la resolució de les al·legacions a les obres del carrer Santa Eugenia i la moció de suport al model educatiu català es varen aprovar per unanimitat i sense cap mena de debat.
En el tema de la modificació de crèdits, que en definitiva tracta de moure diners d' una partida pressupostaria a una altre per poder fer front a compromisos, el regidor de serveis  va demanar uns aclariments al regidor de hisenda, que van servir perquè un cop més aquest deixis constància del mala situació econòmica en que es troba l' ajuntament, ja que segons es va dir sense aquestes modificacions, no podrem fer front al pagament de necessitats bàsiques com el gas o el gasoil.

El tema principal d' aquest ple  extraordinari, l' aclariment de les al·legacions presentades i l' aprovació dels comptes del 2010, no va servir en absolut per aclarir els dubtes que s' havien posat sobre la taula, el que em reafirma encara més  en la idea de que es tractava d' un ple innecessari,  i que ens podíem haver estalviat els 400€ en dietes que representa la seva convocatòria.  Els comptes es varen aprovar amb el vot a favor dels regidors de ERC i de tres regidors de CIU, mentre que els de PeM-CUP es varen abstenir. L 'únic vot contrari va ser el del regidor de CiU Josep Brachs, que va mostrar la seva disconformitat en que s' aprovessin als comptes per cobrir un tràmit,  i que es deixes per un futur, i en el cas de que aparegués nova documentació, el fer net d' aquesta situació.

El tema al que es va dedicar més temps de debat, va ser el de la nova beca "Riudeperes". No es que es debatessin les bases en si, o sobre la conveniència o no de crear aquesta beca, sinó sobre si el nom més escaient per la beca era "Riudeperes" o "Calldetenes". Al final les bases de la beca es varen aprovar per tots els regidors presents excepte el regidor de hisenda, que tot i parafrasejar al expresident de la Generalitat el molt honorable  Jordi Pujol amb un "ara no toca", no va se capaç de convèncer a cap regidor de que aquest no era un tema prioritari per el veïns, en un moment en el que  s' imposen les retallades. El regidor d' ensenyament va comentar que encara que les dates estaven obertes, la intenció era posar-la en marxa per la setmana de la ciència, i ja fora de la sala de plens va dir que la dotació de la mateixa er< de 2,500 euros, un import que sense ser molt elevat, en aquest moments molts veïns segur que li donarien un altre destí. 
Igual que passava en la legislatura anterior, al tractar-se d' un ple extraordinari l' alcalde no va permetre les intervencions del públic, i per tant conèixer l' opinió del representants de Solidaritat, que com ja sabeu varen presentar les al·legacions.

2 comentaris:

Santi ha dit...

La meva opinió... em dona la nassada que sembla que la tant esperada transperencia, no hi serà, sembla que tot es vol tancar i aprovar d'unes maneres no gaire clares.
A hores d'ara tot el poble parlar de fets i el govern actual no n'aclara amb absoluta claretat cap.
Parlo de:
- F.C. Calldetenes ... ja fa dies i dies de rumors i tancaments i el que vulgueu, però ningú a aclarit absolutament res amb certesa.
- L'Esplai, amb els problemes que varen tenir i els comentaris que hi han i l'Ajuntament, ni mu.
- Tema mercat... ja sembla que es vol aparcar
- Tema gas-oil o gas, en el ple d'ahir tot i que no voldria dir-ho semblava una mica de mofa els comentaris sobre aquest tema i jo crec que són prou importants, com per solucionar-los i no fer comentaris com algún que deia jo de gas-oil de l'ajuntament en el meu cotxe no n'hi poso pas. Sisplau jo ho veig molt serio aquests temes i demanaria que es vagin tancan tots aquests temes que corren pel cel de poble i que s'han de tancar, tal com diu el Sr. Benet i li dono tota la raó, per via penal, via poble o personal. però anar-los tancan, perquè de moment no solucionem res.
Felicito en Josep Brachs, perquè al menys va votar en contra i PM, per la seva abstenció si volem les coses clares les haurem d'enfrontar i punt.

Joan Pi Puig ha dit...

Santi,

Estic d' acord amb el que comentes.
Jo també vaig tenir l' impressió que hi havia una certa mofa en el tema del gasoil, fins el punt que penso que si no canvien les coses, serà el següent capítol d' aquesta novel•la. Si hi han coses fem-les sortir totes de cop, les encarem, les resolem de la millor manera possible, i ens posem a treballar mirant endavant.

En quan a les votacions, jo també crec que la posició d' en Josep Brachs va ser la més valenta i lògica, i mereix també el meu reconeixement. Pel que fa a la votació de PeM-CUP aquí discrepo, ja que mi la seva posició em resulta molt ambigua, com si no hi haguessin ganes de tancar aquest assumpte dels comptes, i ja els anés bé com estan anant les coses. De fet ja saps que sóc del parer, de que en el tema dels conflictes econòmics en la legislatura anterior els de PeM ja es ja mantenien molt al marge.