El ple extraordinari del 10 de Novembre de 2011.

dissabte, 12 de novembre del 2011

Amb vuit persones de públic i novament amb l' absència del cap de llista del grup municipal de ERC, es va celebrar el ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals que regiran durant el 2012.

Remarcar que en aquesta ocasió tot i la seva importància el ple no es va retransmetre en directe, i ni tant sols es va gravar en vídeo, i per tant les persones que tenien pensat seguir-lo en directe o en diferit per internet no podran fer-ho. La política de comunicació del nostre ajuntament resulta francament erràtica, i molt llunyana del que s' ens va prometre durant la campanya, ja que a part dels continuats canvis de criteri en les esmentades gravacions, de moment tampoc hem pogut veure el butlletí informatiu que s' ens j havia promès primer pel setembre, i posteriorment per l' octubre.

El primer punt del ordre del dia feia referència a la revisió de tarifes del servei d' aigua potable. Segons l' equip de govern les modificacions introduïdes representen un increment del 8% per cent. Tot i així famílies que tenen un consum baix, es creu que veuran reduït l' import del seu rebut, degut a la eliminació de la taxa del cànon de portada d' aigües. Aquest punt va ser aprovat amb el vot a favor dels sis membres del equip de govern, i el vot en contra del grup municipal de ERC, sense que aquest grup n' argumentes els motius del seu vot contrari.

El segon punt del ordre del dia, va resultar força carregós degut a la quantitat de taxes existents. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor dels dos grups que formen l' equip de govern, i l' abstenció del grup de ERC. Aquest grup va argumentar que en l' època de crisi que estem travessant, considerava excessives les puges proposades.

La puja aprovada per els principals impostos va ser la següent. El impost per la recollida de deixalles pujarà un 5%, amb el compromís de no apujar-lo el proper exercici si durant el 2012 s' aconsegueix reduir suficientment la despesa. El d' activitats econòmiques es mantindrà igual que en l' exercici anterior. El de vehicles pujarà un 2,4 %, i el de bens immobles (IBI) pujarà un 4% per la gran majoria d' immobles, mentre que per els terrenys rurals es mantindrà igual que en el exercici 2011.

Tot i que es tractava d' un ple extraordinari, un cop finalitzat l' alcalde va donar la paraula al públic, que va fer una única pregunta referent a les analítiques del aigua. Afegir que personalment crec que seria molt millor, que el públic pugui parlar en tots els plens sense cap excepció, i sense que l' alcalde s' hagi de plantejar si obre o no un torn de precs i preguntes..