El ple ordinari del 7 de Novembre de 2011.

dimarts, 8 de novembre de 2011

El ple ordinari que es va celebrar ahir va ser seguit presencialment per 14 persones, i probablement algunes més han pogut seguir-ho per Internet, aprofitant que novament el ple es va retransmetre en directe, i que ara ja es pot consultar la gravació a la pagina web municipal. El cap de llista del grup municipal de ERC no va poder assistir-hi.

Com podeu comprovar els que visualitzeu la gravació, la qualitat del la imatge i del so tot i que suficients no son gaire bones, i pel que he vist les darreres intervencions del públic no han quedat enregistrades, provablement per problemes deguts a la tecnologia utilitzada. Per altre banda seria desitjable que l' ajuntament modifiques la pagina web, i tots els vídeos gravats fossin fàcilment accessibles juntament amb les actes i les convocatòries, de moment el vídeo del ple d' ahir el podeu veure en aquest enllaç.

Del ple em va cridar l' atenció que desprès de molts mesos d' assitència continuada la premsa no hi fos present, potser ells han estat uns dels beneficiats d' aquesta iniciativa municipal de gravar els plens, ja que podran informar sense l' obligació d' assistir-hi. També em va sorprendre que novament el grup municipal d' ERC no utilitzes el torn de precs i preguntes per interrogar al equip de govern sobre aspectes del funcionament municipal.

Abans de que el públic efectues les seves preguntes, el regidor de serveis  va donar les oportunes explicacions i va demanar disculpes, per les deficient informació als veïns referent a que el dia 31 d' Octubre no hi hauria recollida. L' explicació del regidor va ser a iniciativa propia, i crec que aquest es un fet poc habitual que mereix la meva felicitació, i també el primer pas perquè aquesta mena d' incidents no es repeteixin.

Per part del públic es va preguntar sobre quan esta previst publicar la informació comptable a la web municipal promesa durant la campanya electoral, aspecte que el regidor d' hisenda va respondre explicant que en uns quinze dies l' auditoria que s' esta acabant es faria pública, i que aquest seria el punt de partida per publicar aquesta mena de informació a la web, ja que es disposaria d' unes dades fiables.

També des del públic es va preguntar sobre la posició dels dos grups del equip de govern en referència els problemes amb el club de futbol, sobre les pèrdues econòmiques de les dues darreres representacions de teatre, i també es va debatre sobre com millorar la informació als afectats, quan la companyia encarregada de la recollida d' escombraries deixa alguna bossa per no fer-se correctament la selecció de les deixalles.

Finalment també es va preguntar per quina era la previsió de puja dels impostos que hi havia pel proper any 2012, aquesta pregunta es una de les que no va quedar registrades en al vídeo. L' alcalde va respondre que no podia avançar informació ja que encara no estava del tot definida, i ens va emplaçar a un ple extraordinari el proper dijous dia 10 de Novembre les 21 hores. El regidor de hisenda va ampliar la informació donant a entendre que tot i el període de crisi que vivim, els impostos pujaran de manera significativa per mantenir el nivell de serveis que tenim, una posició que de confirmar-se per mi resultaria francament contradictòria, amb la postura mantinguda pels mateixos grups que ara governen quan eren a la oposició, i defensaven que no es podien apujar els impostos argumentant la existència de la crisi i  que a Calldetenes ja era més alts que qualsevol dels pobles veïns.

0 comentaris: