El ple ordinari del dia 5 de Novembre de 2012.

dimarts, 6 de novembre del 2012


Més de trenta persones varen assistir a aquest ple, una assistència poc habitual i motivada  en part per el fet de que estava anunciada la dimissió d' en Jaume Mas com a regidor, i sobretot per la moció presentada pel regidor J.M. Brachs sobre el incompliment per part de F.C Calldetenes de les normes d' ús de les instal·lacions esportives. El ple que va començar amb retard, va tenir una durada de més de tres hores

Un dels punts més llargs va ser el que feia referència a la proposta de modificació de les ordenances fiscals, un punt en el que el regidor de hisenda va explicar que les ordenances més comuns (IBI, deixalles i vehicles) no es veurien modificades, i en tot cas es retiraríem algunes subvencions que hi ha actualment. En referència al IBI, PeM-CUP  va presentar una moció amb una proposta de IBI progressiu en funció de la renda, per tal de que els grups municipals l' estudiïn per aplicar-ho el 2014.

Es va aprovar també la memòria per la construcció d' una rotonda  per un import de 137.000 euros, situada a la cruïlla de l' avinguda Pau Casals i carrer Barcelona. L' objectiu es agilitzar el trànsit els dies de mercat,  i també obligar als vehicles que circulen pels laterals a reduir la velocitat. El debat es va centrar en si la rotonda, en cas de fer-se, seguiria sent necessària un cop es faci la variant, el regidor d' obres va garantir la seva utilitat futura. En quan al projecte de la  variant, l' alcalde va informar que s' havia incorporat junt amb altres obres projectades per la Generalitat, a un pla conjunt de la Generalitat i la Diputació per tal de que la Diputació pogués aportar el finançament del que no disposa la Generalitat.

Es un altre punt es va aprovar reclamar a l' empresa Arimany Piella Transport S.L,  121.000 euros corresponents a la diferencia entre les factures emeses i el que especificava al contracte, i també per la venda del vidre que es retirava sense que l' ajuntament rebés cap compensació. Aquest irregularitat llargament debatuda en plens anteriors, va donar peu al regidor de serveis a remarcar que amb aquesta reclamació, es demostra que l' equip de govern arriba fins al final a l' hora d' exigir responsabilitats, ara caldrà esperar també s' hi arribi  en la resta de "irregularitats" pendents de resoldre.

La moció presentada pel regidor J.M. Brachs, amb l' objectiu de forçar al F.C. Calldetenes a complir els  acords assumits i les normes d' ús de les instal·lacions dictades per l' ajuntament, no va poder ser votada pel fet de que el grup de ERC no disposava de la darrera versió, un fet. aquest dels errors en la documentació aportada als plens, que continuem arrossegant de la legislatura anterior.

 El regidor d' esports va detallar els incompliments per part del F.C. Calldetenes, tant amb l' ajuntament com amb el Riudeperes amb qui comparteix instal·lacions. Es va acordar que la moció es tornaria a presentar el ple de Desembre, i que fins arribar al ple es mantindrien reunions per mirar de posar punt i final al conflicte. Des de el punt de vista econòmic i tal com marquen les normes dictades per l' ajuntament, va quedar clar que el F.C Calldetenes ha de satisfer una quota de 170€ al més per cada equip que utilitza les instal·lacions, exactament la mateixa que ja esta fent efectiva el Riudeperes. Segons va remarcar el regidor de Hisenda, si descomptem les despeses de les instal·lacions que ja assumit  l' ajuntament, això representa pel F.C. Calldetenes un esforç d' uns 8.000 euros/any, que si es assumible pel Riudeperes, més ha ser-ho pel F.C Calldetenes que en aquest moment disposa de ingressos addicionals com la propaganda i el bar.

Finalment en al apartat de precs i preguntes, el portaveu de ERC Joan Arumí va presentar una carta en la que en Jaume Mas anunciava la seva renuncia al càrrec de regidor, una carta que segons va dir seria distribuïda a tots els veïns. Val a dir que la renuncia no serà efectiva fins que es presenti en el format adequat al ajuntament i degudament signada.

En el apartat de precs i preguntes del públic, a part de tot un seguit d' acusacions entre els representants dels dos clubs de futbol presents, que van posar de manifest el greu problema de convivència existent,  es va demanar al regidor d' esports que el mateix nivell d' exigència  que es demana al F.C Calldetenes, es demani també a la resta de entitats que utilitzen instal·lacions municipals com ara les piscines o el "bike trial ", ja que es corre el risc de caure en greuges comparatius.